MAJLIS PELANCARAN PROJEK JAMBATAN & JALAN KE VALDOR MENYEBERANGI SUNGAI TENGAH SERTA SAMBUNGAN JALAN SEDIA ADA, BATU KAWAN

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PELANCARAN PROJEK JAMBATAN & JALAN KE VALDOR

MENYEBERANGI SUNGAI TENGAH SERTA SAMBUNGAN JALAN SEDIA ADA, BATU KAWAN, PULAU PINANG

24 SEPTEMBER 2017 (AHAD), 10.30 PAGI

 

Saya gembira untuk hadir di sini hari ini untuk Majlis Pelancaran Projek Jambatan dan Jalan Ke Valdor Menyeberangi Sungai Tengah Serta Sambungan Jalan Sedia Ada, Batu Kawan, Pulau Pinang yang mana akan memberi satu lagi peristiwa penting dalam pertumbuhan dan perkembangan Pulau Pinang dalam pembangunan infrastruktur yang berjaya.

Projek jalan raya dan jambatan bebas tol ini dilaksanakan oleh PDC sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporatnya, sebagai agensi pembangunan kerajaan utama Negeri Pulau Pinang.

Kos bagi pembinaan jalan dan jambatan 1.2 km ini adalah sebanyak RM22.13 juta (RM22,131,204.54) yang dibiayai oleh PDC akan meningkatkan dan mempercepatkan lagi pembangunan infrastruktur di Pulau Pinang, terutamanya di bahagian Seberang Pulau Pinang. Panjang jalan ini juga adalah berukuran 1.07 km dan jambatan adalah 130 m.

Saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa untuk membangunkan kawasan Seberang Perai sebagai hab pembangunan masa depan untuk Negeri Pulau Pinang, PDC akan terus memainkan peranan utamanya untuk menyediakan kemudahan dan pembangunan infrastruktur terutamanya di kawasan pembangunan Batu Kawan, Bukit Minyak dan sekitar Seberang Perai bagi mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan antara pulau dan seberang.

PDC baru-baru ini telah melancarkan empat projek-projek infrastruktur di Seberang untuk menerajui pertumbuhan dan pembangunan di Seberang Perai seperti berikut:

-Pembinaan jalan raya berharga RM7.8 juta yang menghubungkan Penang Science Park dan Juru untuk meningkatkan dan mempercepatkan pembangunan infrastruktur

-Pembinaan jambatan baru di Sungai Kerian, Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan yang menghubungkan Taman Victoria dengan Tanjung Berembang dengan kos projek sebanyak RM25.8 juta

-Menaik taraf Jalan Bukit Tambun dari 2 lorong ke 6 lorong dengan kos RM23.9 juta

-Pelebaran jambatan sedia ada di Batu Kawan yang mana dari 2 lorong (11 m lebar) hingga 6 lorong (40 m). Kos projek ialah RM33.5 juta.

Projek jambatan dan jalan raya ini, yang mana menghubungkan Batu Kawan dengan Valdor, yang sedang dibina adalah tepat pada masanya kerana Bandar Cassia Batu Kawan sedang berkembang pesat, dengan kehadiran Penang Design Village yang bernilai RM250 juta, Universiti Kolej KDU dengan pelaburan sebanyak RM220 juta dan Ikea Store dengan pelaburan RM600 juta, dan dijangka akan dibuka pada tahun 2019.

Taman Perindustrian Batu Kawan juga pesat membangun dengan jumlah pelaburan yang meningkat, khususnya daripada Amerika Syarikat. Pada 19/9/2017 saya bersama Menteri Perdagangan Antarabangsa Datuk Seri Mustapa Mohd telah merasmikan pembukaan Pusat Pengedaran Global Broadcom yang dibina dengan harga RM60 juta sahaja. Impak pusat pengedaran ini besar kerana pada 2018, ia akan memproses barangan eksport elektronik Broadcom sebanyak USD16 billion atau RM68 billion. Adalah mengagumkan satu syarikat (Broadcom) yang bertapak di Pulau Pinang boleh menjadi pengeskport terbesar di Malaysia dengan nilai sebanyak RM68 billion yakni 8% daripada keseluruhan eksport tahunan Malaysia!

Saya berbangga untuk memaklumkan bahawa projek infrastruktur ini untuk rakyat, telah diberikan melalui tender terbuka kepada Image Facade Construction Sdn Bhd, selaras dengan prinsip Cekap, Akauntabiliti & Telus (CAT) Negeri. Projek ini bermula pada 18 Januari 2016 dan tarikh siap dijangka ialah 21 Februari 2019. Kerja-kerja pembinaan semasa ialah 41%.

Dengan adanya penyambungan dan akses yang baik ini yang amat penting untuk pembangunan, saya yakin Batu Kawan akan menjadi tempat yang menarik untuk operasi perkilangan dan juga pertumbuhan ekonomi, selain meningkatkan dan meningkatkan perniagaan di sekitar Batu Kawan, Tambun, Valdor, Seberang Perai Selatan.

Saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa sebagai sumbangan dan sokongan kami dalam menyediakan sambungan dan akses yang baik, semua jalan dan jambatan yang dibina oleh Kerajaan Negeri dan PDC adalah bebas tol.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDC atas usaha dedikasi dan proaktif mereka dalam menyediakan sokongan dan penyambungan infrastruktur ini untuk memudahkan keperluan pembangunan perniagaan, khususnya di kawasan seberang Pulau Pinang.

Saya dengan sukacitanya ingin melancarkan Projek Jambatan & Jalan Ke Valdor Menyeberangi Sungai Tengah Serta Sambungan Jalan Sedia Ada, Batu Kawan, Pulau Pinang

Sekian, terima kasih.