Menangani Masalah 3C Di Pulau Pinang Ke arah Pulau Pinang Yang Lebih Bersih, Lebih Hijau Lebih Selamat Dan Kurang Sesak.

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 Sejak kerajaan negeri mengambil alih pemerintahan kerajaan negeri Pulau Pinang pada Mac 2008, usaha gigih telah dijalankan untuk menangani masalah teruk 3C yang menghantui rakyat Pulau Pinang iaitu, Cleanliness, Crime and Congestion.

Sistem baik dengan tender terbuka dan inisiatif hijau, etika kerja positif hasil pengiktirafan pekerja-pekerja yang membersihkan jalan dan longkang serta semangat berpasukan membolehkan Pulau Pinang menjadi lebih bersih.

 Kerjasama dan usaha polis membolehkan Pulau Pinang menjadi No 1 di Malaysia dalam penurunan Indeks kadar jenayah sebanyak 27%. Dalam 3 tahun ini, jelas sekali bahawa Pulau Pinang kini Lebih Bersih, Lebih Hijau dan Lebih Selamat.

 Masalah paling rumit adalah kesesakan trafik. Berlainan dengan New Zealand yang mempunyai lebih banyak biri-biri daripada manusia, Pulau Pinang mempunyai kenderaan yang lebih banyak (2 juta) daripada manusia(1.5 juta). Beberapa projek trafik telah dicadangkan. Salah satu pelan rancangan trafik yang dijalankan di bawah adalah dibuka kepada orang awam untuk mendapat pandangan umum.

Sila dapatkan maklumat lanjut serta pelan-pelan dari laman web MPPP.  File PDF boleh dimuat turun dari pautan http://www.mppp.gov.my/c/document_library/get_file?p_l_id=10255&folderId=801215&name=DLFE-10702.pdf