MAJLIS MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PDC & PEMBELI-PEMBELI RUMAH MAMPU MILIK JIRAN RESIDENSI, KAMPUNG JAWA, BUTTERWORTH

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI 
SEMPENA MAJLIS MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN 
JUAL BELI ANTARA PDC & PEMBELI-PEMBELI RUMAH MAMPU MILIK JIRAN RESIDENSI, KAMPUNG JAWA, BUTTERWORTH

23 FEBRUARI 2018 (JUMAAT), AROMA HOTEL

 

Salam pagi dan salam sejahtera.

Saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada anda semua untuk satu lagi peristiwa yang amat bermakna untuk menyaksikan Majlis Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Antara PDC dengan pembeli-pembeli Skim Perumahan Mampu Milik, Jiran Residensi, Kampung Jawa, Butterworth.

Acara hari ini menandakan satu daripada beberapa pelancaran Skim Perumahan Mampu Milik dan Rumah Awam oleh Kerajaan Negeri di kawasan pulau dan juga di kawasan Seberang, selaras dengan moto Kerajaan Negeri "Satu Rumah, Satu Keluarga".

Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memulakan program Skim Perumahan Mampu Milik dan Rumah Awam dengan menyediakan tabung paling besar oleh Kerajaan Negeri di Malaysia sebanyak RM500 juta bagi pembeli kali pertama yang berasal dari Pulau Pinang. Inisiatif Kerajaan Negeri ini terbukti di mana satu majlis menandatangani perjanjian jual beli untuk perumahan mampu milik Dua Residensi, Teluk Kumbar Pulau Pinang telah diadakan pada 3 Oktober 2017 dan setakat ini (8 Februari 2018) sebanyak 254 orang pembeli telah membeli projek perumahan mampu milik Dua Residensi, Teluk Kumbar dan diikuti dengan satu lagi berita baik bahawa Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) untuk perumahan mampu milik yang pertama iaitu di Bandar Cassia, Batu Kawan akan diperolehi tidak lama lagi.

Projek Jiran Residensi AHS di Kampung Jawa, Butterworth yang mana akan menyediakan 707 unit terdiri daripada 354 unit Kos Sederhana (MC) dan 353 unit Kos Sederhana Rendah (LMC) dibina di atas tanah seluas 8.84 ekar dengan kepadatan 80 unit bagi setiap ekar, dengan ruangan terbuka sebanyak 2.43 ekar.

Projek ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri dan dilaksanakan oleh PDC selaku Pengurus Projek, yang terlibat dalam reka bentuk, panggilan tender, pemantauan kemajuan kerja, pemasaran & jualan dan lain-lain.

Kos pembangunan adalah RM121.4 juta dan melalui tender terbuka, projek ini telah diberikan kepada Rekabina Utara Sdn Bhd mengikut prinsip CAT. Projek ini bermula pada 17 November 2014 dan tarikh siap dijangka pada Jun 2018. Kemajuan tapak semasa adalah 92%. Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) akan diperolehi pada suku keempat 2018.

Komponen pembangunan untuk Jiran Residensi, Kampung Jawa, Butterworth terdiri daripada: -

1 blok bangunan yang terdiri daripada dua (2) menara untuk jumlah 707 unit:

Menara A - Kos Sederhana 35 tingkat (354 unit)
-1000 kaki persegi - 204 unit @ RM250, 000) Peruntukan 1 tempat letak kereta untuk setiap unit
-850 kaki persegi - 150 unit @ RM200, 000) peruntukan 1 tempat letak kereta untuk setiap unit

Menara B - 25 tingkat Kos Sederhana Rendah (353 unit)
700 sf - 353 unit @ RM72, 500

- Tempat letak kereta Podium 4 tingkat
- 15 unit kedai / pejabat 3 tingkat
- 1 unit dewan serbaguna 
- Penaiktarafan 1 unit surau

Kemudahan lain dalam kawasan pembangunan termasuk pondok pengawal keselamatan, ruang komuniti/rekreasi, kad akses, taman permainan dan pusat pengumpulan sampah.

Perumahan mampu milik Jiran Residensi, Kampung Jawa, Butterworth akan menjadi pemangkin bagi pertumbuhan ekonomi di Butterworth dan kawasan sekitar di Seberang Perai.

Ini adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan Negeri untuk meyediakan pembangunan yang seimbang di Pulau Pinang. Daripada RM3.1 bilion yang dibelanjakan untuk kerja-kerja infrastruktur sejak tahun 2008, RM2.3 bilion atau 77% telah dibelanjakan di Seberang Perai untuk pembangunan yang seimbang.

Ini membuktikan bahawa Kerajaan Negeri Pakatan Harapan adalah kerajaan yang progresif dan berorientasikan komuniti yang telah banyak menyumbang kepada penyediaan perumahan yang mampu milik yang sentiasa menjadi agenda utama bagi Kerajaan Negeri.

Akan tetapi, inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang di dalam pembekalan perumahan mampu milik dalam lingkungan harga RM42,000 sehingga RM300,000 ini tidak akan dapat dinikmati oleh warga Negeri Pulau Pinang sekiranya mereka tidak memperolehi pinjaman daripada pihak bank.

Sebagai contoh, untuk Projek Perumahan Mampu Milik Suria, Bandar Cassia yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui PDC, daripada 520 unit perumahan mampu milik yang dibangunkan, Jawatankuasa Pembersihan dan Peningkatan Mutu Proses Pemilihan Perumahan (Selection Process Enhancement Committee - SPEC) telah menawarkan unit-unit kepada 1,065 pemohon. Namun daripada jumlah tersebut, hanya 320 pemohon sahaja, atau 30% daripada jumlah tawaran yang dikeluarkan oleh Bahagian Perumahan sahaja yang berjaya mendapatkan pinjaman dan menandatangani Perjanjian Jual Beli.

Bagi mengatasi masalah tersebut, satu Usul Bersama di antara Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Pembangkang Negeri Pulau Pinang juga telah dipersetujui dan ditandatangani pada 22 Februari 2017 untuk menggesa Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk menangani permasalahan kadar penolakan pinjaman perumahan yang tinggi ini. Namun sehingga kini tiada mesyuarat atau perbincangan telah diaturkan bagi menyelesaikan masalah tersebut.

Baru-baru ini, YB Jagdeep Singh Deo selaku EXCO Perumahan telah mengutuskan surat kepada Gabenor Bank Negara Malaysia, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad bin Ibrahim agar satu perbincangan dapat diadakan segera untuk membincangkan perkara ini. Masalah kadar penolakan pinjaman perumahan yang tinggi khususnya di kalangan pembeli perumahan mampu milik pertama perlu ditangani dengan segera agar warga Negeri Pulau Pinang dapat benar-benar mengakses unit-unit perumahan mampu milik yang dibekalkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang ini.

Dengan kata-kata dan harapan positif ini, saya merasmikan Majlis Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli antara PDC dan pembeli-pembeli Jiran Residensi, Kampung Jawa, Butterworth.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PERUMAHAN MAMPU MILIK KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PERUMAHAN MAMPU MILIK KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG 

22 FEBRUARI 2018 (KHAMIS) 
KAMPUNG KEPALA GAJAH,SPS PULAU PINANG

 

Salam Bersih, Salam Harapan dan Selamat Pagi.

Saya berasa amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama berhimpun dengan penduduk kampung pada pagi ini untuk Majlis Pecah Tanah Projek Perumahan Mampu Milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Pembangunan Kampung Tersusun Yang Mengandungi 41 Unit Rumah Teres 1-Tingkat, Sebuah Pencawang TNB, Sebuah Depo Sampah Di Atas Sebahagian Lot 680 (Kampung Kepala Gajah), Lorong Sejahtera Rakyat, Mukim 1, Seberang Perai Selatan,Pulau Pinang)

Projek ini menandakan satu lagi peristiwa penting dalam pertumbuhan dan kemajuan Pulau Pinang untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan. Pembangunan ini sekali lagi menandakan komitmen Kerajaan Negeri untuk pembangunan seimbang di Seberang Perai.

Sejak tahun 2008 hingga 2016, sebanyak 77% daripada keseluruhan Peruntukan Pembangunan Negeri, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) dan Perbadanan Pembangunan Negeri Pulau Pinang (PDC) telah dibelanjakan untuk pembangunan kawasan Seberang Perai. Daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM3,077,152,950.39, sebanyak RM2,379,145,953.56 atau 77% daripada jumlah tersebut adalah untuk pembangunan kawasan Seberang Perai.

Pelancaran Projek Perumahan Mampu Milik ini akan menandakan satu lagi ‘game changer’ dalam meningkatkan taraf sosial ekonomi dan taraf hidup penduduk di sini. Objektif projek ini adalah untuk mentransformasikan Kampung Kepala Gajah kepada perkampungan yang lebih meriah dan moden.

Cadangan pembangunan perumahan mampu milik Kerajaan Negeri di Kampung Kepala Gajah akan merangkumi komponen berikut :-

-41 unit rumah teres 1-tingkat dengan keluasan 700 kaki persegi setiap unit 
-Sebuah pencawang TNB
-Sebuah depo sampah

Pembangunan projek ini melibatkan seluas 3.52 ekar tanah dan kepadatan seekar ialah 32 unit/ekar.

Projek ini dibangunkan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC), yang merupakan agensi pembangunan utama Kerajaan Negeri dan bertanggungjawab sebagai pengurus projek. PDC bertanggungjawab untuk memanggil tender, reka bentuk dan seterusnya memantau kerja-kerja pembinaan. Jumlah Kos Pembinaan (Total Construction Cost) adalah RM4,449,880 dan Kos Pembangunan Kasar (Gross Development Cost) adalah RM5,500,000. Kos projek ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri.

Projek ini telah diberikan kepada DV Engineering Sdn Bhd melalui tender terbuka, selaras dengan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti & Telus). Projek ini bermula pada 25 Oktober 2017 dan dijangka siap pada 24 April 2019 (18 bulan). Kemajuan tapak semasa adalah 12.8%, manakala mengikut jadual adalah 10.7% dengan kemajuan sebanyak 2.1% (bersamaan 11 hari).

Saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri akan terus memfokuskan pembangunan di Seberang Perai dan juga kebajikan rakyat di kawasan Seberang seperti mana yang dapat dilihat dalam projek penempatan semula baru-baru ini di mana 76 unit rumah kluster kos rendah akan dibina untuk penempatan semula Penduduk Ladang Byram. Komponen bangunan lain termasuk sekolah, kuil Hindu dan padang bola sepak.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) atas kerja-kerja yang proaktif dan komitmen yang diberikan dalam membantu Kerajaan Negeri untuk merealisasikan projek ini untuk rakyat Seberang Perai.

Dengan ucapan ini, saya merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Perumahan Mampu Milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Kampung Kepala Gajah, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang).

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PELANCARAN MASKOT DAN “MERCHANDISE” APMG PENANG 2018

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG 
UNTUK MAJLIS PELANCARAN MASKOT DAN “MERCHANDISE” APMG PENANG 2018

19 FEBRUARI 2018

 

Salam sejahtera dan selamat petang.

Dalam masa 200 hari sahaja lagi, Pulau Pinang akan menjadi tumpuan orang ramai dari dalam dan luar negara di mana kita akan menjadi tuan rumah bagi Temasya Sukan bertaraf antarabangsa iaitu Asia Pacific Masters Games Penang 2018 yang akan berlangsung dari 7 - 15 September 2018.

Temasya APMG Penang 2018 yang bertaraf antarabangsa ini pasti akan menjadi saat kebanggaan bagi seluruh rakyat Malaysia terutamanya rakyat negeri Pulau Pinang kerana ini merupakan temasya Pelbagai Sukan Masters yang pertama yang dianjurkan di Asia.

Pada 22 Disember 2016, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menandatangani kontrak bersama International Masters Games Association (IMGA) untuk menjadi tuan rumah bagi APMG Penang 2018 dan ini merupakan cabaran yang besar bagi Pulau Pinang kerana Temasya ini akan mempertandingkan 21 jenis sukan yang berbeza.

Setakat ini, seramai 694 orang peserta telah mendaftarkan diri untuk menyertai APMG Penang 2018 sejak pendaftaran dibuka pada 28 Oktober 2017. Peserta-peserta ini terdiri daripada 32 buah negara yang berbeza dari seluruh dunia seperti Russia, Croatia, Estonia, Chile, Brazil, Guam dan banyak lagi.

Setakat ini, sukan badminton, renang dan olahraga merupakan sukan-sukan yang paling popular dengan bilangan peserta yang terbanyak. Jumlah peserta yang telah berdaftar setakat ini masih rendah berbanding jumlah sasaran yang telah ditetapkan iaitu seramai 5,000 orang peserta.

Walau bagaimanapun, saya telah diberi jaminan oleh pihak penganjur bahawa ini merupakan satu trend bagi peserta untuk mendaftar lewat bagi acara sukan. Pendaftaran untuk APMG Penang 2018 akan berakhir pada bulan Julai. Kejayaan setiap 21 sukan yang dipertandingkan adalah sangat penting untuk mengukur kejayaan keseluruhan APMG Penang 2018.

Tidak cukup bagi kita untuk hanya membawa masuk sejumlah besar peserta dari seluruh dunia tanpa memastikan para peserta mendapat layanan, pengalaman pertandingan dan kemudahan kelas pertama.

Semasa mengambil bahagian dalam Temasya ini, mereka juga akan menggunakan peluang yang ada untuk mencuba tarikan-tarikan yang terdapat di Pulau Pinang. Industri pelancongan, pengangkutan, makanan, pusat beli-belah dan hotel-hotel di negeri ini adalah antara yang akan mendapat keuntungan secara tidak langsung dari penganjuran APMG Penang 2018.

Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, nilai ekonomi daripada penganjuran Asia Pacific Masters Games untuk Pulau Pinang adalah sekurang-kurangnya RM20 juta.

Selain daripada nilai ekonomi, kebanggaan menjadi lokasi tuan rumah pertama di Asia bagi Temasya Pelbagai Sukan Masters adalah cukup untuk menggalakkan setiap rakyat Pulau Pinang untuk keluar dan menyokong acara ini.

Dengan kata-kata ini, saya merasmikan Maskot dan 'Merchandise' Kejohanan Asia Pacific Masters Games Penang 2018 (APMG Penang 2018).

Sekian, terima kasih.