MAJLIS PECAH TANAH RAIN GARDEN, JALAN JETI LAMA & MAJLIS PERASMIAN BUTTERWORTH ART WALK

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH RAIN GARDEN, JALAN JETI LAMA & MAJLIS PERASMIAN BUTTERWORTH ART WALK

26 MAC 2016 (AHAD), JAM 12:00 TENGAHARI

DI LORONG SEBELAH LODGE 18, BUTTERWORTH
...................................................................

 

Selamat Tengahari dan Salam Sejahtera,

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syabas kepada Yang Berbahagia Dato’ Maimunah Mohd Sharif, Yang Dipertua MPSP dan Think City kerana berjaya menganjurkan Majlis Pecah Tanah Rain Garden, Jalan Jeti Lama & Majlis Perasmian Butterworth Art Walk pada hari ini.

Yang Berhormat, YBhg. Dato, Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Projek Naik Taraf Tempat Letak Kereta (TLK) Sediaada kepada Tempat Letak Kereta dan Rain Garden ini adalah yang pertama di Seberang Perai dan ini adalah satu inisiatif yang baik untuk menghijaukan alam sekitar disamping menyediakan kemudahan kepada orang awam. Tahniah kepada MPSP dan Think City di atas kerjasama yang baik ini. Saya difahamkan Projek Naik Taraf Tempat Letak Kereta sediada kepada Tempat Letak Kereta dan Rain Garden ini melibatkan kos sebanyak RM495,528.00 dan komponen projek adalah :
i. Raised Stage
ii. Pump & Channel
iii. Stepped Terrace
iv. Benches
v. Light
vi. Petak letak kereta OKU dan basikal

Jumlah petak letak kereta sedia ada adalah sebanyak 18 petak dan tiada petak OKU dan petak basikal. Projek naik taraf ini mengambil kira keperluan OKU dan menggalakkan aktiviti sihat dengan menyediakan15 petak letak kereta biasa, 2 petak OKU dan 12 petak letak basikal.

Selain dari menghijaukan kawasan, Rain Garden ini akan mempunyai ciri-ciri interaktif air untuk kanak-kanak bermain yang diilhamkan dari telaga yang terletak di Jalan Telaga Air. Ini adalah selaras dengan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam mewujudkan Pulau Pinang Lebih Bersih, Hijau, Selamat & Sihat.

Yang Berhormat, YBhg. Dato, Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Dalam usaha memacu kemajuan industri pelancongan dan merancakkan lagi pembangunan semula Bandar Butterworth, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sangat menyokong usaha Majlis Perbandaran Seberang Perai dan Think City Sdn Bhd untuk mengindahkan dinding bangunan di lorong belakang Lorong Bagan Luar 1 dengan hasil-hasil kesenian. Bermula Disember 2016, Zaini Zainul telah mengetuai sekumpulan pelukis yang terdiri dari Shazwan Jalil, Syamsul Addenno, Suhaimi Ali, Hadi Ramli, Nazmi Jamarudin, Shahidan Muhamad, Amir Andha dan Azmi Husin untuk menghasilkan sebanyak 45 lukisan mural dan 10 arca yang akan dilaksanakan dalam 3 fasa. Fasa pertama telah siap dan fasa kedia akan siap pada Mei 2017.

Lukisan mural yang dihasilkan akan mewujudkan kelebihan baru di Butterworth dan Seberang Perai amnya sebagai hub kreatif, inovatif dan komersial kerana Seberang Perai adalah masa depan Negeri Pulau Pinang.

Dengan itu, saya merasmikan Majlis Pecah Tanah Rain Garden, Jalan Jeti Lama & Butterworth Art Walk.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PEGASINGAN SISA DI PUNCA, KADUN AIR PUTIH

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN YAB TUAN LIM GUAN ENG, KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PELANCARAN PROGRAM PEGASINGAN SISA DI PUNCA,

KADUN AIR PUTIH PADA 26 MAC 2017(AHAD) DI PENHILL CONDO A & B, PANGSAPURI PINANG INDAH

Selamat pagi dan salam sejahtera,

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada JKKK Encik Sim Kin Pin, Encik Ooi Soon Aun, Encik Chan Weng Chin (Pen hill Condo A & B) dan Jawatankuasa Pengelola Majlis yang sudi menjemput saya merasmikan majlis yang sederhana tapi cukup bermakna pada pagi yang mulia ini.

Saya sangat gembira dan berbesar hati untuk hadir dan berjumpa dengan penduduk Penhill Condo serta penduduk-penduduk kawasan sekeliling untuk Program Pengasingan Sisa Di Punca KADUN Air Putih. Ini menunjukkan inisiatif Kerajaan Negeri dalam menjadikan Pulau Pinang yang lebih hijau sememangnya dipandang serius oleh masyarakat.

Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menetapkan 1 Jun 2017 untuk penguatkuasaan Dasar Pengasingan Sisa Di Punca di seluruh Negeri Pulau Pinang.

Secara ringkasnya, pengasingan sisa di punca adalah suatu proses yang mengasingkan sisa pepejal yang dihasilkan di punca mengikut komposisi sisa pepejal iaitu sisa kitar semula (kertas, plastik, tin aluminium) dan sisa baki (sampah kotor dan sisa makanan).

Tujuan utama penguatkuasaan Dasar Pengasingan Sisa di Punca di seluruh Negeri Pulau Pinang demi menjamin kesejahteraan masa depan kita semua. Antara tujuan lain adalah :

i) Untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar serta menjaga keseimbangan eko sistem.
ii) Untuk mengurangkan kos pengurusan sisa
iii) Untuk mengurangkan penjanaan sisa yang semakin meningkat ke tapak pelupusan sampah
iv) Untuk memanjangkan tempoh hayat tapak pelupusan sampah Pulau Burong

Setiap penduduk di Pulau Pinang membuang lebih kurang 1.1 kg setiap hari. Ini bermakna lebih kurang 1700 – 1800 tan sisa dari seluruh Pulau Pinang dibuang ke tapak pelupusan sampah setiap hari. Saya difahamkan terdapat 2 buah Pihak Pengurusan / MC di Penhill Condo yang terdiri daripada 140 unit kediaman dengan anggaran seramai 700 penghuni.

Bayangkan 1 kg sampah di buang oleh seorang setiap hari, maka sebanyak 700 kg sampah yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sampah di Pulau Burong. Lama kelamaan tapak pelupusan akan penuh dan adalah sangat mencabar mencari tempat baru di tempat lain. Jika 50% dapat dikitar semula maka cuma 350 kg perlu diuruskan.


Di Negeri Pulau Pinang, pertambahan penduduk adalah sebanyak 2% setahun. Secara langsung, akan meningkatkan pertumbuhan dari segi penjanaan sampah pada setiap tahun. Namun, sejak pelaksanaan dasar pengasingan sisa mulai 1 Jun 2016, Kerajaan Negeri telah berjaya mengawal pertumbuhan dari segi penjanaan sampah domestik yang dilupuskan ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong. Sebanyak 607.61 tan sehari dilupuskan pada tahun 2016 berbanding dengan 607.06 tan sehari pada tahun 2015 bagi kawasan pentadbiran MBPP.

Kerajaan Negeri menerusi Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukkan sebanyak RM94.27 juta dan RM101.73 juta masing-masing bagi menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam di kawasan pentadbiran masing-masing. Sejak Kerajaan Negeri memperkenalkan dasar baru pengasingan sisa di punca ini bermula 1 Jun 2016 sehingga akhir tahun 2016, MBPP telah berjaya menjimatkan perbelanjaan sebanyak RM1.59 juta manakala MPSP pula telah berjaya menjimatkan RM792,999 menjadikan keseluruhan sebanyak RM2.38 juta.

Dengan ini saya ingin menyeru agar kita semua dapat melibatkan diri dalam program Pengasingan Sisa Di Punca demi alam sekitar dan masa depan anak-anak kita mulai hari ini. Jika pihak pengurusan / MC / JMB sudah memulakan program ini dengan menyediakan tempat / tong-tong untuk pengasingan sisa sampah, terima kasih diucapkan.

Akhir kata, saya dengan ini mengumumkan pelancaran program pengasingan sisa di punca Kadun Air Putih. Sekian, terima kasih.

Majlis Pelancaran Pengasingan Sisa Di Punca, KADUN Sungai Pinang

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang

Sempena Majlis Pelancaran Pengasingan Sisa Di Punca,

KADUN Sungai Pinang

pada 26hb Mac 2017, 9am, Medan Tengku, Jalan Tengku


Selamat pagi dan Salam Sejahtera kepada semua.

Bersyukur kita kerana dapat kita bersama berhimpun pada hari yang mulia ini untuk Sesi Sedia Mendengar 2.0 dan meraikan Majlis Pelancaran Pengasingan Sisa Di Punca di kawasan Sungai Pinang. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada YB Lim Siew Khim kerana menganjurkan majlis ini dan bahagian Kerajaan Tempatan bersama MBPP yang telah memberi sokongan bagi menjayakan majlis ini.

Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada YB Lim Siew Khim Adun Sungai Pinang kerana prihatin dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk di sini. Selepas Lawatan Sedia Mendengar 1.0 pada bulan Ogos yang lalu YB Lim telah memohon peruntukan daripada saya untuk tujuan pembaikan dan penaiktarafan railing koridor dan tangga yang telah reput dan yang mengancam keselamatan penduduk di kedua-dua blok 1 dan 3 Medan Tengku. Syabas kita lihat kerja-kerja membaikpulih dan menaiktaraf railing koridor dan tangga telah disempurnakan. Saya juga lihat depo sampah yang usang dan kotor telah menjadi begitu bersih canggih dengan lukisan dan slogan "Saya Sayang Pulau Pinang".

Para hadirin yang dihormati,

Setiap penduduk Negeri Pulau Pinang membuang secara purata 1.1 kg sampah setiap hari. Ini telah menghasilkan sampah sebanyak 1800 tan sampah yang dibuang ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung, Nibong Tebal. Pengurusan sampah dan pembersihan awam menelan perbelanjaan yang tinggi yang harus dipikul oleh kedua-dua Kerajaan Tempatan iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP).

Di Negeri Pulau Pinang, pertambahan penduduk adalah sebanyak 2% setahun. Secara langsung, akan meningkatkan pertumbuhan dari segi penjanaan sampah pada setiap tahun. Namun, sejak pelaksanaan dasar pengasingan sisa mulai 1 Jun 2016, Kerajaan Negeri telah berjaya mengawal pertumbuhan dari segi penjanaan sampah domestik yang dilupuskan ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong. Sebanyak 607.61 tan sehari dilupuskan pada tahun 2016 berbanding dengan 607.06 tan sehari pada tahun 2015 bagi kawasan pentadbiran MBPP.

Kerajaan Negeri menerusi Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukkan sebanyak RM94.27 juta dan RM101.73 juta masing-masing bagi menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam di kawasan pentadbiran masing-masing. Sejak Kerajaan Negeri memperkenalkan dasar baru pengasingan sisa di punca ini bermula 1 Jun 2016 sehingga akhir tahun 2016, MBPP telah berjaya menjimatkan perbelanjaan sebanyak RM1.59 juta manakala MPSP pula telah berjaya menjimatkan RM792,999 menjadikan keseluruhan sebanyak RM2.38 juta.

Para hadirin yang dihormati,

Kejayaan sesuatu sistem pengurusan sisa pepejal yang moden dan mampan bukan sahaja bergantung kepada operasi dan program yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan sahaja, tetapi juga oleh NGO, pakar swasta dan pelaksanaan Sistem Pengasingan Sisa di Punca yang lebih sistematik.

Hari ini, kita bersyukur kerana dapat sambutan daripada 8 buah pangsapuri setempat yang mengambil inisiatif untuk mengambil bahagian dalam Majlis Pelancaran Pengasingan Sisa Di Punca. Mereka terdiri daripada Badan Pengurusan di Medan Tengku 1, Medan Tengku 3, Mutiara Idaman 1, Mutiara Idaman 3, Taman Dato Syed Abbas, Jelutong Park, Jelutong Villa dan Mutiara Vista telah menunjukkan kerjasama dan mengambil inisiatif yang bersepadu dan strategik bagi memastikan dasar ini dapat dicapai dengan jayanya.

Dengan ini saya ingin menyeru agar kita semua dapat melibatkan diri dalam program Pengasingan Sisa Di Punca demi alam sekitar dan masa depan anak-anak kita mulai hari ini. Jika pihak pengurusan / MC / JMB sudah memulakan program ini dengan menyediakan tempat / tong-tong untuk pengasingan sisa sampah, terima kasih diucapkan.

Marilah kita menjurus pada sasaran sifar sisa yang kini diamalkan di kebanyakan negara maju dan mempraktikkan amalan hijau, zero waste dan low carbon initiative ke arah Pulau Pinang Bersih, Hijau, Sihat dan Selamat.

Sekian, terima kasih.