MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA (MALA) KE-17

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

DI MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA (MALA) KE-17 

31 MAC 2018 (SABTU)HOTEL CITITEL, GEORGE TOWN

 

 

Selamat petang dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan saya kepada Presiden dan Ahli-ahli Jawatankuasa Pengelola kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) ke-17 yang diadakan di Pulau Pinang.  

Saya juga ingin merakamkan penghargaan saya kepada semua ahli MALA kerana sudi menjadikan Pulau Pinang sebagai tuan rumah untuk Mesyuarat Agung pada kali ini.
Tahniah dan syabas kepada Yang Berusaha Ar. Yew Tung Seang atas pelantikan beliau sebagai Presiden MALA yang bermula dari Januari 2018 bagi menggantikan Yang Berbahagia Dato' Maimunah Mohd Sharif yang telahpun memegang jawatan sebagai Executive Director of United Nation - Habitat di Nairobi, Kenya.  Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berbahagia Dato' Maimunah Mohd Sharif atas perkhidmatan cemerlang beliau sepanjang perkhidmatan beliau sebagai Presiden MALA.

Saya yakin dengan pengalaman yang luas, Yang Berusaha Ar. Yew Tung Seang mampu memimpin MALA untuk terus mencapai kecemerlangan di masa akan datang. Saya yakin beliau akan berusaha untuk menyempurnakan hasrat Pulau Pinang untuk menjadi negeri yang bertaraf antarabangsa dan pintar  yang hijau, bersih, sihat dan selamat. 

Hadirin yang dihormati sekalian,

PBT Negeri Pulau Pinang mengamalkan perbelanjaan berhemah dan urus tadbir berasaskan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus). CAT bukan sahaja berdasarkan tender terbuka, malah ia juga merangkumi pengurusan yang efisen dan menjimatkan wang. Ini bermakna segala hasil yang dikutip daripada rakyat akan digunakan untuk membiayai perkhidmatan yang terbaik kepada pembayar cukai. 

MBPP telah mencatatkan lebihan dalam penyata kewangan sebanyak RM146.04 juta untuk 2015 tetapi telah mencatatkan 'defisit' sebanyak RM1.41 juta untuk tahun 2016 dan 'defisit' sebanyak RM98.61 juta untuk tahun 2017.  MPSP pula telah mencatatkan lebihan dalam penyata kewangan sebanyak RM0.20 juta untuk 2015 tetapi telah mencatatkan 'defisit' sebanyak RM24.19 juta untuk tahun 2016 dan 'defisit' sebanyak RM17.03 juta untuk tahun 2017.  Defisit ini disebabkan oleh pengecualian pembayaran cukai pintu untuk semua pemilik rumah kos rendah, kos sederhana rendah serta potongan diskaun sebanyak 10% yang telah diberikan kepada semua pemilik hartanah untuk meringankan beban cukai GST yang menyebabkan MBPP dan MPSP kekurangan pendapatan. Sekiranya tiada diskaun atau pengecualian cukai pintu ini sudah pasti kedua-dua pihak PBT negeri ini akan memperoleh 'keuntungan'.

Dalam usaha untuk melahirkan masyarakat yang lebih sihat, Kerajaan Negeri merancang untuk melengkapkan laluan basikal sepanjang 350km (bahagian Pulau - 179km,  bahagian Seberang Perai - 171km). Di bawah Pelan Induk Laluan Basikal Pulau Pinang yang melibatkan kos RM34.8 juta, sebahagiannya adalah dibiayai oleh sektor swasta. Projek membina dan menaiktaraf laluan basikal dari Tanjung Tokong ke Jambatan Sultan Abdul Halim Muadzam Shah dan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang sedang rancak dilaksanakan termasuk pembinaan "spiral bicycle and pedestrian bridge" berdekatan Queensbay Mall.

Dalam usaha untuk mengurangkan kadar jenayah di kawasan perumahan dan perniagaan, Kerajaan Negeri melaksanakan projek-projek Inisiatif program Transformasi Kerajaan (GTP) 2.0, NKRA Bandar Selamat 2018, Pemutihan Kawasan Black Spot dan juga menambah lagi pemasangan CCTV di kawasan Pulau, Pulau Pinang. MBPP telah memasang 550 buah Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) di mana MBPP telah memasang 518 buah CCTV dengan kos sebanyak RM36 juta dan 32 buah lagi dibiayai oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). MBPP kini dalam proses penambahan 200 buah CCTV dengan kos sebanyak RM11 juta dan kerja-kerja pemasangan akan siap pada bulan Mac 2018. Seterusnya sebanyak 150 buah CCTV dengan anggaran kos RM8.2 juta akan dipasang menjelang akhir tahun 2018. Ini menjadikan jumlah keseluruhan CCTV sedia ada, sedang dan akan dipasang di kawasan MBPP adalah sebanyak 900 buah (868 buah oleh MBPP, 32 oleh KPKT) dengan kos sebanyak RM60.9 juta termasuk 5 tahun penyelenggaraan komprehensif.

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia mengumumkan Pulau Pinang berjaya mematuhi kriteria-kriteria asas ditetapkan di bawah ASEAN Clean Tourist Standard 2017 (ACTC). Ini membuktikan bahawa Pulau Pinang yang dulunya dianggap sebagai (negeri) paling kotor di Malaysia sehingga digelar "Pulau Pinang Darul Sampah" oleh Kerajaan Barisan Nasional (BN) ketika itu kini telah memperoleh pengiktirafan sebaliknya.

Dalam usaha untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri hijau pertama, Kerajaan Negeri melaksanakan Dasar Pengasingan Sisa Di Punca bagi mengurangkan sisa ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong. Saya dengan bangganya ingin memaklumkan bahawa negeri Pulau Pinang telah mencatatkan kadar kitar semula yang tertinggi di Malaysia, purata sebanyak 36% berbanding kadar kitar semula peringkat kebangsaan, iaitu hanya 22%. 

Setiap hari, setiap penduduk negeri Pulau Pinang membuang secara purata 1.2 kg sampah dan oleh itu sejumlah 1,800 tan sampah dikutip dari seluruh negeri untuk dilupuskan di tapak Pelupusan Pulau Burung. Pihak Berkuasa Tempatan kita iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukan RM103.5 juta dan RM102.17 juta masing-masing dalam bajet tahun ini bagi menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam.

MBPP sedang membaikpulih sebanyak 6 unit bangunan warisan di Lebuh Kimberley, Pulau Pinang dengan kos sebanyak RM3.2 juta. Unit-unit ini akan dibuka untuk sewaan kepada artisan dan pengusaha dari segi warisan dan kebudayaan untuk menjalankan aktiviti tradisional serta untuk mempromosi dan mengajar untuk memproses barang-barang tersebut.

Selain itu, untuk merealisasikan komitmen Kerajaan Negeri Pulau Pinang ke arah Hijau, projek ini juga telah bekerjasama dengan Green Building Index Sdn. Bhd. untuk mewujudkan GBI Tools yang baru khusus untuk bangunan warisan, iaitu GBI Heritage Tools.  Projek ini akan menjadi teladan dan pengalaman yang baru untuk kerja-kerja konservasi bangunan warisan, khususnya di George Town dan secara amnya di Pulau Pinang.

Akhirnya demi memastikan semua program rakyat dapat dijalankan dengan jayanya, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan kaedah rakan perkongsian 4P – Public  (Awam), Private (Swasta), People (Rakyat) & Profesional. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri telah menjalankan konsep 4P ini dalam pelaksanaan Perpustakaan Digital (Penang Digital Library) yang pertama di Malaysia yang kini dalam pembinaan PDL-2 selepas melihat PDL-1 telah berjaya menarik perhatian rakyat Pulau Pinang dan negeri-negeri jiran. Ini penting untuk melibatkan diri dalam Revolusi Industri 4.0 agar memastikan kita tidak ketinggalan dalam era digital ini. 

Industri 4.0 merangkumi Analisa Data Besar (Big Data Analytics), Bidang Pengkomputeran Awan (Cloud Computing), Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence (AI)) , Robotik (Robotics), Internet of Things (IoT) dan E-Commerce dan fintech. 

Seperti mana yang semua sedia maklum, Kerajaan Negeri Pulau Pinang merancang untuk menggunakan Artificial Intelligence (AI) sebagai cara untuk membanteras penyebaran masalah demam denggi di negeri ini. Definasi secara mudah bagi Artificial Intelligence (AI) ini adalah, satu teknologi sains yang menggunakan komputer bagi menggantikan keupayaan intelektual manusia dalam melakukan sesuatu kerja. Komputer tersebut akan mengumpul dan menganalisis data dengan tepat. Sistem tersebut akan mengkaji dan meneliti data-data bagi mengenalpasti corak (pattern) dan membuat ramalan sesuatu data tersebut. 

Program yang dikenali sebagai CAT (Crush Aedes Totally) ini menelan perbelanjaan RM423,333.33 setahun dan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri. Sekiranya program ini berjaya, Pulau Pinang akan mendahului sekali lagi. Penang leads again! Teknologi AI ini akan mengawal aktiviti kawalan nyamuk aedes di peringkat awal sebelum ianya berlaku. Teknologi ini mampu menjangka kedatangan wabak denggi di mana-mana lokasi  sebelum ianya benar-benar berlaku. Ini bermaksud sekiranya  terdapat  wabak denggi di sesuatu kawasan, aktiviti seperti fogging dan sebagainya akan dilakukan terlebih dahulu oleh pihak berwajib.

Dengan kata-kata ini saya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) Ke- 17.

Sekian, terima kasih.

THE GROUND BREAKING CEREMONY FOR THE NEW BRANCH OF THE SCHOOL FOR MENTALLY RETARDED CHILDREN IN RELAU, PENANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang

At The Ground Breaking Ceremony for the New Branch of the School for Mentally Retarded Children in Relau, Penang

on 31st March 2018

 

Good Afternoon!

First, I would like to congratulate the School for Mentally Retarded Children under the leadership of Dato’ Teh Cheng-Lim for getting a new school built in the Southwest region of Penang island. In 2013, the Association had applied to the State government for a piece of land in this region and we prioritized this request to assist the many children with special needs who require this facility. Representatives from the state government had conducted several audits at the current school before the gifting of this 1.37 acre land was granted valued at RM18 million by the State Government.

The persistence of the school Board in pursing this mission over the years, coupled with the generosity of Tan Sri Datuk Alex Ooi from Ideal Property, to build this new RM6 million school, has made a dream into reality. I am both happy and proud to be here today to help punctuate this special moment for the school at this ground breaking ceremony. Thank you Tan Sri Datuk Seri Alex Ooi for your CSR.

According to the Southwest region population reports, the number of people is increasing by roughly 3,000 per year. In 2009, the population in this region was 190 thousand but by year 2017, this number shot exponentially to 223 thousand people. From this total, 65% of the population lives in the Bayan Lepas area. 

The current school located in Dato Keramat with 15 teachers is already at full capacity with 85 students, aged between 7 to 18 years. The school equips these students with “adaptive skills” such as:
1. Conceptual which includes reading, numbers, and communication

2. Social which includes social rules, getting along with others and obeying laws

3. Practical life skills such as feeding, bathing, dressing and occupational skills.

All the above skills will increase the independent functioning of the child to integrate into society, and to instil a sense of self-reliance and self-esteem.

This new school in Relau will be able to enrol up to 180 new students in January 2020, thus allowing those who are currently waitlisted to be given an opportunity for early intervention in their formative years. The new 28,000 square feet school with 15 classrooms will have a computer room, a music room, a recycling centre, a multi-purpose hall and a playground. The school committee is currently trying to raise funds in order to install fittings and equip classrooms, and to hire teachers for the start of the academic year in 2020.

To me, the word “developmental delay” defines some of these children as it suggests that the child is slowly reaching his or her potential rather than having a lifelong developmental disability. I look at these children and I salute their determination to learn new skills. Indeed, these children are “special” and I encourage members of the public and corporations to step forward to donate funds to enable these children to receive the education they deserve. 

Last but not least, I would like to thank the many people who have worked tirelessly to make this vision happen and I look forward to seeing this school open in January 2020. 

Thank you!

THE PENANG STATE GOVERNMENT AFFORDABLE HOUSING EXPO 2018

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang  

At The Penang State Government Affordable Housing EXPO 2018

on 31st March 2018 (Saturday)

Sunway Carnival Mall, Seberang Jaya

 

I am very proud to be here today to deliver this keynote address at the Penang State Government Affordable Housing EXPO 2018. 

The Penang State Housing Department should be commended for having such an Affordable Housing EXPO, which initially began as "Mission Home-Possible" Roadshows commencing in 2014. Since then, a total sum of 12 Mission Home-Possible Roadshows and EXPOs have been conducted. This is the first EXPO for the year 2018.  

As you are aware, the Penang State Government, in the delivery of affordable housing to Penangites, has in the pipeline some 18 projects which will  see some 27,306 units of various types of affordable housing ranging from RM42,000 to RM300,000 being delivered to Penangites. 

Under this administration, a total sum of 25,555 units of Low Cost, Low Medium Cost and Affordable Housing (Maximum RM300,000) has been delivered from 2008 till now. Additionally, 49,806 units of such affordable housing have been approved to be built of which 19,828 units have started construction.

In fact, it should be the previous Minister of Housing, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan that should be reprimanded for allowing an increase of the price of Low and Low Medium Cost housing from RM42,000 and RM72,500 to RM60,000 and RM100,000 respectively. I challenge the Federal Government to review their stand especially having regard to the fact that applications for housing loans by applicants of Low and Low Medium Cost priced even at the current RM42,000 and RM72,500, are suffering high loan rejection rates. 

This is a fact which cannot be denied even by the BN-led Federal Government. This is because where Penang is concerned, the BN Opposition had agreed with the Penang Pakatan State Government to issue a Joint Motion dated 22 February 2017 to the Prime Minister and Bank Negara Malaysia to address the said high loan rejection rate issue. Unfortunately, to date there has been no progress on the said joint motion as not a single meeting has been convened to discuss this. This clearly shows the insincerity of the BN-led Federal Government in addressing this issue. 

In any event, where Penang is concerned, we will continue to ensure various affordable housing ranging from RM42,000 to RM300,000 are made available to Penangites. The 18 projects will deliver 27,306 units of various types of affordable housing.

This is totally unlike the Federal Government which has completely failed Penang where under the 1 Malaysia People's Housing Programme (PR1MA), to date not even one unit of PR1MA has been built. On the other hand, the Penang State Government affordable housing project in Batu Kawan had obtained its Certificate of Completion and Compliance (CCC) on 22 February 2018. 

This Penang State Government is certainly on track in the provision of adequate affordable housing for Penangites. We will succeed where BN has failed provided that Bank Negara relaxes lending guidelines to allow applicants to get financing. It is ridiculous that Bank Negara restricts lending to the poor to buy RM42,000 low-cost houses but can allow bank to freely lend billions of Ringgit to 1MDB to Jho Low. If Bank Negara stubbornly refuses to relax lending for the poor, then when we change the Government in 60 days, we will change such unreasonable rules against the poor and the first-time house buyers.

With these words, I wish to congratulate the entire Penang State Housing Department on their successful organization of this Penang State Government Affordable Housing EXPO 2018. 

Syabas and all the best!