MAJLIS PENYERAHAN REPLIKA CEK KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) TAHUN 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN REPLIKA CEK KEPADA

SEKOLAH-SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) TAHUN 2019

27 Januari 2019, 2:30 PETANG
AUDITORIUM A, TINGKAT 5, KOMTAR

YB Puan Chong Eng
Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Hal-Ehwal Sekolah Cina dan Mubaligh

Ahli-ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri:

Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri

Ahli-Ahli Dewan Rakyat

Ahli Jawatankuasa Penyelaras Hal-Ehwal Sekolah Cina dan Mubaligh

Para Pengerusi Lembaga Pengarah dan PIBG

Para Pengetua

Rakan-rakan Media

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Petang dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah di atas penganjuran ini. Majlis pada hari ini adalah melibatkan pemberian sumbangan bantuan kepada 89 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di seluruh Pulau Pinang. Pengagihan bantuan adalah mengikut keperluan dan permohonan oleh pihak-pihak sekolah.

Sebelum saya mengulas dengen lebih lanjut berhubung intipati sumbangan pada hari ini, ingin saya tekankan bahawa Kerajaan Negeri amat prihatin terhadap pembinaan sahsiah dan akhlak seseorang pelajar. Ini kerana ia adalah penting dalam melahirkan generasi beretika serta membentuk modal insan yang berprestasi tinggi.

Begitu juga dengan nilai-nilai murni, seharusnya disemai dan dipupuk sejak zaman kanak-kanak lagi. Maka, saya menyeru warga pendidik, para cendekiawan dan penggerak pendidikan supaya memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perkembangan pelajar, bukan sahaja dalam bidang akademik malah lebih kepada pembentukan moral yang positif.

Umumnya, kesihatan mental remaja kini adalah membimbangkan para ibu bapa. Berdasarkan kajian Laporan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2017, perilaku mahu membunuh diri (atau menimbulkan permikiran untuk membunuh diri) dalam kalangan remaja meningkat sebanyak 2.1 peratus berbanding tahun 2012.

Pelajar tingkatan satu mencatatkan bacaan paling tinggi berbanding dengan yang lain. Antara faktor yang mempengaruhi kesihatan mental para pelajar adalah dipercayai berpunca daripada pencapaian akademik yang sering kali dibanding-bandingkan serta menjadi perbandingan dengan rakan-rakan lain sama ada oleh ibu bapa mahupun guru. Ekoran proses pembelajaran yang tertekan, ia telah menyebabkan golongan remaja iaitu para pelajar khasnya memilih jalan untuk mengakhiri nyawa sendiri.

Lanjutan daripada senario ini, saya berpendapat bahawa pembaharuan pendidikan harus dilaksanakan demi pembangunan negara kerana generasi muda ini adalah modal insan kepada pembangunan negara dan kesihatan mental merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi prestasi golongan berkaitan.

Hadirin sekalian,

Menyentuh mengenai pembaharuan dalam sistem pendidikan, antara pembaharuan pendidikan yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Dr. Maszlee Malik adalah pemansuhan peperiksaan bagi murid Tahap 1 yang melibatkan darjah satu, dua dan tiga dan ia akan diganti dengan pentaksiran yang lebih objektif bermula tahun ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan suasana yang bebas daripada tekanan di awal usia persekolahan kanak-kanak. Selain daripada kerajaan, saya berharap para hadirin serta ibu bapa turut sama-sama memikul tanggungjawab ke arah usaha tersebut.

Serentak itu, saya juga ingin menyentuh mengenai gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan cadangan supaya perintah berkurung dikenakan terhadap remaja berusia 18 tahun ke bawah mengikut dasar sebagaimana dilaksanakan di Iceland.

Cadangan ini telah dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Membanteras Dadah dan penggubalan rang undang-undang sedang diusahakan. Ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Persekutuan berpandangan serius terhadap isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Malah, menurut Laporan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan (The National Health and Morbidity Survey) tahun 2017, satu dalam setiap 25 pelajar di peringkat Sekolah Menengah pernah menyalahgunakan dadah dengan mengambil heroin, morphine, menghisap gam, amphetamine atau methamphetamines dan paling memeranjatkan saya adalah 17 peratus daripadanya adalah bermula pada usia 7 tahun dan ke bawah.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Bagi tahun 2019, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sejumlah RM3,935,000 kepada 89 buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di Pulau Pinang. Berikut adalah jumlah peruntukan yang diluluskan kepada sekolah-sekolah berkenaan:

No

Nama Sekolah

Peruntukan

(RM)

1

SJK (C) AIK HUA

10,000

2

SJK (C) AIK KEOW PENAGA SPU

20,000

3

SJK (C) AIK KEOW TELOK AIR TAWAR

40,000

4

SJK (C) BENG TEIK (PUSAT)

60,000

5

SJK (C) BENG TEIK CAWANGAN

60,000

6

SJK (C) BOON BENG

60,000

7

SJK (C) CHIAO NAN

60,000

8

SJK (C) CHIN HWA (PANTAI ACHEH)

45,000

9

SJK (C) CHIN HWA PINANG TUNGGAL

50,000

10

SJK (C) CHONG CHENG

40,000

11

SJK (C) CHONG KUANG

40,000

12

SJK (C) CHONG TEIK

25,000

13

SJK (C) CHUNG HWA 1

50,000

14

SJK (C) CHUNG HWA 2

40,000

15

SJK (C) CHUNG HWA 3

80,000

16

SJK (C) CHUNG HWA CONFUCIAN A

45,000

17

SJK (C) CHUNG HWA CONFUCIAN B

55,000

18

SJK (C) CHUNG HWA PUSAT

50,000

19

SJK (C) CHUNG SHAN

40,000

20

SJK (C) CONVENT DATUK KERAMAT

15,000

21

SJK (C) ENG CHUAN

65,000

22

SJK (C) EOK HUA

20,000

23

SJK (C) HAN CHIANG

70,000

24

SJK (C) HENG EE

10,000

25

SJK (C) HU YEW SEAH

40,000

26

SJK (C) HUN BIN

70,000

27

SJK (C) JELUTONG

45,000

28

SJK (C) JIT SIN A

70,000

29

SJK (C) JIT SIN B

70,000

30

SJK (C) KAI CHEE

55,000

31

SJK (C) KAMPUNG JAWI

60,000

32

SJK (C) KAMPUNG SUNGAI LEMBU

30,000

33

SJK (C) KAMPUNG VALDOR

90,000

34

SJK (C) KAY SIN

20,000

35

SJK (C) KENG KOON

70,000

36

SJK (C) KEONG HOE

60,000

37

SJK (C) KEOW KUANG

45,000

38

SJK (C) KHENG TEAN

40,000

39

SJK (C) KIM SEN

35,000

40

SJK (C) KONG MIN CAWANGAN KEDUA

50,000

41

SJK (C) KONG MIN CAWANGAN SATU

45,000

42

SJK (C) KONG MIN PUSAT

50,000

43

SJK (C) KUANG YU KUALA MUDA

20,000

44

SJK (C) KUBANG SEMANG

50,000

45

SJK (C) KWANG HWA

35,000

46

SJK (C) KWANG HWA BUTTERWORTH

80,000

47

SJK (C) LAY KEOW

40,000

48

SJK (C) LEE CHEE

30,000

49

SJK (C) LI HWA BUTTERWORTH

70,000

50

SJK (C) LI TEK A

25,000

51

SJK (C) LI TEK B

30,000

52

SJK (C) LI TEK CAWANGAN

15,000

53

SJK (C) MAH HUA

50,000

54

SJK (C) MAK MANDIN

50,000

55

SJK (C) MIN SIN

20,000

56

SJK (C) MOH GHEE CAWANGAN

55,000

57

SJK (C) MOH GHEE PUSAT

25,000

58

SJK (C) NUNG MIN

50,000

59

SJK (C) PAI CHAI

25,000

60

SJK (C) PAI TEIK

60,000

61

SJK (C) PEI YU

40,000

62

SJK (C) PENG BIN

60,000

63

SJK (C) PEREMPUAN CHINA

70,000

64

SJK (C) PERKAMPUNGAN BERAPIT

25,000

65

SJK (C) PERMATANG TINGGI

55,000

66

SJK (C) PHEI SHIN

10,000

67

SJK (C) PHOR TAY

50,000

68

SJK (C) POAY WAH

30,000

69

SJK (C) POI ENG

35,000

70

SJK (C) PULAU BETONG

30,000

71

SJK (C) SACRED HEART

40,000

72

SJK (C) SENG KEOW

60,000

73

SJK (C) SHANG WU

30,000

74

SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN

35,000

75

SJK (C) SHIH CHUNG PUSAT

25,000

76

SJK (C) SIN CHUNG

15,000

77

SJK (C) SIN KANG

60,000

78

SJK (C) SIN MIN

35,000

79

SJK (C) SIN YA

50,000

80

SJK (C) SUM MIN

40,000

81

SJK (C) SUM SUN

70,000

82

SJK (C) TAR THONG

140,000

83

SJK (C) TONG SIAN

20,000

84

SJK (C) TRUE LIGHT

20,000

85

SJK (C) UNION

30,000

86

SJK (C) WEN KHAI

35,000

87

SJK (C) YEOK HUA

20,000

88

SJK (C) YOK ENG

40,000

89

SJK (C) YU CHYE

40,000

 

JUMLAH

3,935,000

Daripada jumlah besar ini, saya difahamkan bahawa peruntukan sebanyak RM140,000 iaitu 3.6 peratus digunakan untuk membina bangunan baru sekolah. Manakala, peruntukan sebanyak RM350,000 atau 8.9 peratus digunakan untuk membaiki kerosakan struktur sekolah seperti bumbung, siling dan tangki air sekolah. Dalam pada itu, 32.8 peratus daripada peruntukan iaitu sebanyak RM1,293,000 adalah untuk membaiki struktur sekolah seperti pendawaian semula bagi bangunan yang uzur serta ancaman anai-anai yang membahayakan keselamatan pelajar. RM210,900 iaitu 5.3 peratus diperuntukkan untuk kerja pengindahan dan pengubahsuaian.

Dalam pada itu, peruntukan sebanyak RM657,000 (16.7 peratus) diberi kepada sekolah untuk menaik taraf tandas dan perparitan sekolah. RM 160,000 (4.1 peratus) diperuntukkan untuk kerja-kerja menaiktaraf kemudahan sekolah. Pemagaran dan pembaikian pintu merangkumi 5.5 peratus (RM216,000) daripada jumlah besar. Selain itu, penaiktarafan bilik darjah, tapak sukan serta kantin adalah sebanyak RM793,100 (20.1 peratus). Pembelian kelengkapan sekolah memerlukan RM65,000 (1.7 peratus) dan yang lain-lain RM50,000 (1.3 peratus).

Hadirin yang dihormati sekalian,

Kerajaan Negeri sebelum ini telah menyalurkan sejumlah RM40,689,000 kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Pulau Pinang, namun ini belum ditambah dengan peruntukan yang diumumkan hari ini. Selaras dengan penambahan ini, saya menyeru supaya para Lembaga Pengurus sekolah menggunakan peruntukan ini dengan sebaik-baiknya demi pembangunan sekolah.

Akhir kata, saya memohon kerjasama daripada pihak sekolah supaya bersama-sama menyumbang idea serta cadangan kepada Kementerian Pendidikan dalam memantapkan lagi sistem pendidikan negara demi masa depan negara tercinta kita, Malaysia!

Sekian, terima kasih.

 

 

 

MAJLIS PERASMIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PULAU PINANG FASA 2 (PDL-P2)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PULAU PINANG FASA 2 (PDL-P2)

NO. 123, JALAN MASJID NEGERI, BANDARAYA GEORGE TOWN, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG

27 JANUARI 2019, AHAD, 9.00 PAGI
_____________________________________________________________________

 

Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng
Menteri Kewangan Malaysia

Yang Berhormat Dato' Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abd. Rahman
Timbalan Ketua Menteri I

Yang Berhormat Prof. Dr. Ramasamy A/L Palanisamy
Timbalan Ketua Menteri II

Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen Negeri Pulau Pinang

Yang Berhormat ADUN-ADUN Negeri Pulau Pinang

YBhg. Dato' Azhar bin Arshad
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan)

YBhg. Tuan Haji Ali bin Sebran
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pengurusan)

Yang Berbahagia Dato' Ar. Yew Tung Seang
Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Ahli-Ahli Majlis , Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Ketua-Ketua Jabatan

Y.Bhg, Dato’ Gooi Soon Chai,
Presiden Keysight Technologies Malaysia dan Singapura

Rakan-rakan Media

Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian.

Selamat pagi dan Selamat sejahtera kepada semua.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir ke Majlis Perasmian Perpustakaan Digital Pulau Pinang Fasa 2 (PDL-P2). Ini merupakan satu projek Kerajaan Negeri yang dilaksanakan untuk manfaat rakyat negeri Pulau Pinang khususnya. Tahniah kepada pasukan projek PDL-P2 yang diketuai oleh Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang (CMI). Saya yakin bahawa pembangunan PDL-P2 adalah selari dengan hasrat Kerajaan Negeri ke arah Penang2030.

Suka untuk saya kongsikan bersama-sama hadirin sekalian mengenai Penang2030. Menjelang tahun 2030, Kerajaan Negeri berhasrat untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah bandaraya model kepada negara dan global dengan menfokuskan tiga aspirasi utama iaitu Keluarga (Family), Hijau (Green) dan Negeri Pintar (Smart State).

Saya amat gembira semua aspirasi tersebut telah diserapkan dalam reka bentuk dan pembangunan PDL-P2. Ini menunjukkan Kerajaan Negeri telah menyahut visi Penang2030 untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang pintar, hijau dan berteraskan keluarga yang menginspirasikan negara iaitu “Smart state, Green and Family Focus that inspire the nation” dapat dicapai. Syabas!

Seperti mana yang kita maklum, Kerajaan Negeri memulakan inisiatif PDL pada 2016 dengan perasmian Fasa 1 di bangunan bersebelahan. Tujuan pembinaan PDL adalah untuk mentransformasikan kaedah pembelajaran dan mendapatkan maklumat di hujung jari dengan pantas.

Semenjak pelancarannya pada 2016, PDL telah mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Malah para delegasi luar negara juga telah melawat PDL dan memujinya sebagai model untuk perpustakaan masa depan. Pada masa ini, PDL mempunyai 3,848 ahli yang mengakses 3,024 eBook yang tersedia dan pelawat harian yang menggunakan kemudahan fizikal perpustakaan telah melebihi kapasitinya.

Kerajaan Negeri berhasrat untuk menambah jumlah koleksi digital dengan jalinan kerjasama bersama-sama pihak Perpustakaan Negara Malaysia (Malaysia National Library), dan ini akan menjimatkan kos Kerajaan Negeri dalam penyediaan eBooks serta eMagazine. Ini adalah hasil kerjasama Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang telah menjadi pucuk pimpinan yang sama selepas PRU-14 (Smart Networking).

Hadirin sekalian,

Seperti yang anda lihat di sekeliling, PDL Fasa 2 merangkumi persekitaran yang lebih besar dan luas untuk memenuhi keperluan orang ramai. Ia terdiri daripada dua bangunan iaitu sebuah rumah warisan yang telah dipulihkan dengan indah; dan bangunan baru yang moden. Kedua-dua bangunan berkeluasan 16,000 kaki persegi itu dapat menampung sehingga 540 orang pada satu-satu masa berbanding 140 orang di PDL Fasa 1 kini.

Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membelanjakan RM10.8 juta untuk pembangunan PDL Fasa 2 untuk pemulihan dan transformasi rumah warisan, pembinaan bangunan tambahan baru, restoran, kafe serta kawasan sekitarnya, dan juga untuk teknologi maklumat (IT) serta infrastruktur digital.

Fasa 2 direka dengan konsep “Library in the Park” atau ‘Perpustakaan di dalam Taman’ yang mana pengguna dapat mengakses informasi dan ilmu menggunakan dunia digital di dalam persekitaran yang semulajadi. Gabungan serasi ruang maya dan fizikal ini direka untuk mentransformasikan pembelajaran sambil menggalakkan interaksi sosial serta kolaborasi. Konsep ini boleh diletakkan sebagai penanda aras kepada reka bentuk bangunan bertaraf dunia yang menitik beratkan kehijauan atau ‘Green Concept’.

Umumnya, kemudahan di sini bakal memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat - daripada kanak-kanak kepada warga tua; daripada pelajar kepada profesional dan golongan istimewa. Kemudahan-kemudahan yang disediakan di PDL Fasa 2 adalah seperti berikut:

a) Kawasan bacaan yang selesa dan kondusif di 'Mansion Library', yang merupakan bangunan warisan sedia ada;

b) Pusat pembelajaran yang luas termasuk bilik mesyuarat dan perbincangan, bilik kanak-kanak dan zon bacaan di bangunan baru ‘New Annexe’;

c) Dewan serba guna fleksibel yang mempunyai kapasiti tempat duduk sebanyak 200 orang;

d) ‘Wisdom Street’ - kawasan terbuka untuk membaca dan berinteraksi; dan

e) Restoran serta Kafe yang selesa

Serentak itu, terdapat juga kemudahan ruang dan bilik yang akan dikenakan kadar sewaan, sebagaimana diluluskan oleh Kerajaan Negeri.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Sebagai makluman, PDL juga telah menjalinkan hubungan kerjasama dengan rakan-rakan program seperti Telebort, Talk Better, C-Artistic, GEC dan Excel NeuroLearning untuk memperbanyakkan program berasaskan “STEM Education” di Fasa 1. Justeru, dengan adanya PDL Fasa 2, banyak lagi program seumpama ini telah dirancang dan akan mula diketengahkan untuk memberi lebih impak kepada penduduk di negeri ini.

Selain daripada perluasan fizikal, aspek yang paling penting dalam Fasa 2 ialah pertambahan kandungan digital ‘e-content’ yang tersedia kepada orang ramai dari STEM ke ESTEEMA, yang juga termasuk Bahasa Inggeris (English), Keusahawanan (Entrepreneur) dan Kesenian (Arts).

Semua ini disampaikan menerusi platform ‘IT’ dan digital yang mantap serta teguh direka oleh Keysight Technologies untuk PDL dalam Fasa 1 sebelum ini. Ia termasuk aplikasi mudah alih ‘Readcasa’ yang membolehkan pengguna mengakses kandungan digital PDL dari mana saja menggunakan peranti mudah alih mereka.

Justeru, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada Keysight Technologies. Ini sekali lagi menjadi contoh perkongsian dan jalinan kerjasama antara pihak swasta dan kerajaan melalui konsep 4P iaitu “Public, Private, People & Profesional Partnership” untuk terus memacu kejayaan dan kemajuan Pulau Pinang ke masa hadapan.

Hadirin sekalian,

Hari ini, saya juga bangga untuk mengumumkan satu lagi ciri teknologi yang menarik yang disediakan dalam PDL Fasa 2 iaitu penyediaan 8 unit “Smart Pole” oleh pihak DGB bersama teknologi Huawei.”Smart Pole” dilengkapi dengan sambungan “Wifi”, liputan langsung “CCTV”, pencahayaan daripada “Smart Compound Light” berserta papan tanda luaran “Digital Screen” dan “Environment Sensing”

Memandangkan PDL Fasa 1 telah beroperasi 24 jam, maka Kerajaan Negeri telah bersetuju dan meluluskan waktu operasi bagi PDL Fasa 2 dari 8.00 pagi hingga 10.00 malam termasuk operasi kafe juga restoran.

Selaras dengan hasrat untuk mencapai “Penang Brand”, pembangunan projek PDL Fasa 2 telah melibatkan CMI, arkitek, konsultan, kontraktor dan penasihat teknikal yang mana semua adalah anak jati dan syarikat di Pulau Pinang. Kami mahu memperjuangkan dan membangunkan bakat, kepakaran serta kemahiran tempatan untuk melancarkan jenama "Made in Penang" kepada platform global. Sesungguhnya " Made by Penang people for the people". Tahniah!

Sebagai penutup kata, Kerajaan Negeri tidak akan berhenti dengan pembangunan PDL Fasa 2, malah 2 lagi perpustakaan akan dibangunkan iaitu Butterworth Digital Library (bersama-sama MPSP dan ThinkCity) dijangka siap pada penghujung 2019 dan Penang Islamic Digital Library (di bawah pengurusan Majlis Agama Islam Pulau Pinang) pula dijangka siap pada pertengahan 2020.

Penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa Projek diterajui oleh CMI selaku pemilik projek, BETA Architect PLT (arkitek projek), Keysight Technologies (rakan strategik teknologi), dan Jayamas Property Construction Sdn. Bhd. (kontraktor) yang telah menyiapkan projek mengikut tempoh yang ditetapkan.

Tidak dilupakan penghargaan dan terima kasih kepada penyumbang Diversified Gateway Berhad yang menyediakan platform “Smart Pole” dan TIMEdotCom yang masih bersama PDL semenjak daripada Fasa 1.

Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Perpustakaan Digital Pulau Pinang Fasa 2, “Library in the Park”.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PERSIDANGAN MAHASISWA PULAU PINANG 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PERSIDANGAN MAHASISWA PULAU PINANG 2019

26 JANUARI 2019, 4.00 PETANG
CHA ROOM, HOTEL JEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekalung tahniah kepada Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang (PYDC) kerana berjaya menghimpunkan pimpinan mahasiswa dari seluruh pelosok negeri Pulau Pinang. Syabas juga kepada saudara-saudari yang telah bersidang sejak pagi tadi membincangkan isu-isu pemerkasaan mahasiswa.

Pandangan saudara-saudari adalah amat penting dalam usaha Kerajaan Negeri menyediakan persekitaran yang lebih baik kepada mahasiswa terutamanya dalam aspek menggilap bakat serta menonjolkan potensi diri masing-masing.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa berfikir ke hadapan dalam merancang pembangunan belia. Ketika kita menghampiri tahun 2020, Pulau Pinang telah mula menerajui perancangan pembangunan belia untuk 2030. Justeru, penglibatan saudara-saudari pada hari ini adalah sangat penting dalam berkongsi ‘input’ dengan Kerajaan Negeri.

Sesungguhnya, perancangan pembangunan belia 2030 ini adalah lebih mencabar, setelah mengambil kira perubahan persekitaran semasa. Pada kesempatan ini, ingin saya mengetengahkan dua cabaran utama, untuk kepimpinan belia dan mahasiswa pada hari ini, terutama para peserta di hadapan saya ini.

Pertamanya, perkembangan teknologi yang pesat. Tahap perkembangan teknologi yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini memberi kesan terhadap kehidupan manusia, termasuk pasaran kerja. Kini, kita berdepan dengan cabaran untuk menyediakan mahasiswa yang mampu mengadaptasikan perubahan ini – bayangkan ketika anda mendaftar masuk ke universiti pada tahun pertama, kemungkinan besar bidang kerjaya yang anda ingin ceburi tidak lagi relevan atau wujud setelah tamat pengajian kelak.

Justeru, kita harus mempersiapkan bakal-bakal mahasiswa dengan dunia pekerjaan yang mungkin belum pun wujud ketika mereka sedang berada di universiti. Paling penting, bukan hanya kemahiran menghafal manual, sebaliknya bagaimana untuk berfikir serta berinovasi dengan perubahan persekitaran. Lihat bagaimana ‘Internet of Thing’ dan Revolusi Industri 4.0 sedang mengubah dunia. Terdapat banyak pekerjaan yang tidak lagi memerlukan tenaga manusia, hanya dengan integrasi komputer yang lebih cekap serta canggih. Namun, pada masa sama, perkembangan ini mewujudkan peluang dalam bidang kerjaya yang lain pula.

Oleh demikian, kita memerlukan anjakan paradigma dalam menggarap perubahan ini. Kerajaan tidak lagi boleh dilihat sebagai penyedia peluang pekerjaan, sebaliknya menyediakan persekitaran kondusif yang membolehkan terciptanya pekerjaan untuk anda semua. Ya, kita tidak lagi membincangkan soal peluang pekerjaan tetapi bagaimana untuk mencipta pekerjaan.

Justeru, kini adalah masanya untuk saudara dan saudari mengemukakan kepada Kerajaan, apakah ruang yang kondusif yang anda perlukan dalam membolehkan belia melonjakkan potensi diri; mendapat capaian internet yang lebih baik, mewujudkan ruang bersosial dan berinteraksi, kehadiran bakat-bakat dunia di Pulau Pinang, aktiviti dan acara-acara antarabangsa, adalah antara contoh-contoh bagaimana Kerajaan sedang membantu menyediakan persekitaran kondusif ini. Justeru, kita mahukan maklum balas dan cadangan yang lebih bernas daripada anda semua.

Cabaran kedua untuk saudara dan saudari fikirkan adalah bagaimana untuk menyediakan diri dengan perubahan politik. Kini, Malaysia sedang melalui proses pendemokrasian. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan lebih banyak suara rakyat dapat didengari dan sebarang keputusan harus mencerminkan kehendak serta aspirasi rakyat. Terdapat dua langkah konkrit dalam mencapai hasrat ini; pertama dengan mengembalikan pilihan raya tempatan dan keduanya menurunkan had umur mengundi.

Dalam soal had umur mengundi, Kerajaan berhasrat untuk menurunkan had umur kepada 18 tahun. Ertinya, adalah menjadi tanggungjawab saudara dan saudari untuk mempersiap-siagakan adik-adik kita di sekolah menengah sekarang dengan tanggungjawab ini. Kumpulan berumur 18 hingga 20 tahun yang sebelum ini dinafikan hak untuk mengundi pasti memiliki orientasi politik yang berbeza, lebih progresif dan demanding. Namun, sebagai Kerajaan kita tidak boleh gusar dan khuatir untuk melibatkan mereka. Malah hampir semua negara di dunia meletakkan umur minima mengundi kepada 18 tahun.

Selain itu, adalah penting untuk menyediakan generasi muda kini sebagai pemimpin pada masa hadapan. Kita memerlukan lebih ramai belia sebagai pemimpin. Kini kita ada beberapa Ahli Parlimen dan Menteri di bawah usia 26 tahun, dan kita memerlukan lebih ramai lagi pemimpin muda sebegini. Terdapat banyak isu-isu yang memerlukan suara serta perspektif yang segar antaranya dalam isu alam sekitar seperti pemanasan global, tenaga boleh diperbaharui, ‘deforestation’, isu keselamatan bukan konvensional seperti ‘food security’, ‘internet privacy’, ‘big data’ serta isu-isu sosial seperti identiti politik.

Semua ini memerlukan artikulasi politik yang lebih segar dan bernuansa yang melangkaui politik sempit kepartian apatah lagi perkauman. Semua ini menjadi cabaran kepada anda semua. Demikian juga dengan pilihan raya kerajaan tempatan yang apabila berjaya dikembalikan kelak merupakan medan sosialisasi politik yang penting untuk orang muda.

Di Parlimen hanya ada 222 kerusi Dewan Rakyat dan di peringkat Dewan Undangan Negeri hanya ada 576 kerusi di seluruh negara. Jika pilihan raya kerajaan tempatan diadakan, bakal ada penambahan kekosongan yang sangat signifikan di seluruh negara yang memerlukan lebih banyak penglibatan orang muda. Tambahan lagi apabila di bandar-bandar di seluruh negara menyaksikan populasi belia mengatasi warga emas.

Oleh yang demikian, saya berharap berdasarkan dua cabaran utama ini, saudara dan saudari dapat memberikan input kepada kerajaan dalam menyediakan Pelan Pembangunan Belia 2030 ini.

Sekali lagi tahniah dan tidak dinafikan bahawa saya agak teruja untuk membaca serta mengetahui hasil persidangan saudara dan saudari pada hari ini.

Sekian, terima kasih.