MAJLIS PENYERAHAN BIASISWA KECIL NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017 (BAGI DAERAH SPU, SPT DAN SPS)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN BIASISWA KECIL NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2017

(BAGI DAERAH SPU, SPT DAN SPS)

PADA 21 NOVEMBER 2017 (SELASA)
DI DEWAN MILLENIUM, KEPALA BATAS

 

Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua.

Selamat Datang ke Majlis Penyerahan Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang Tahun 2017.

Tahniah diucapkan kepada 428 orang pelajar, bakal penerima Biasiswa Kecil Negeri pada hari ini. Pemberian biasiswa ini diberikan tanpa mengira kaum, agama dan yang penting sekali latar belakang politik. Ini selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri, seperti yang telah dinyatakan semasa pembentangan Bajet Tahun 2018 dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang lalu berteraskan Pembangunan Kemahiran Modal Insan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Pada tahun 2017, Kerajaan Negeri telah meluluskan pemberian biasiswa kepada 607 orang pelajar baru yang melibatkan peruntukan sebanyak RM427,320.00 secara keseluruhannya. Untuk Daerah Seberang Perai Utara (SPU) sahaja, pemberian biasiswa ini melibatkan seramai 176 orang pelajar dari 29 buah sekolah, manakala bagi Daerah Seberang Perai Tengah (SPT) adalah melibatkan seramai 146 orang pelajar dari 29 buah sekolah. Bagi Daerah Seberang Perai Selatan (SPS) pula melibatkan seramai 106 orang dari 16 buah sekolah.

Selain itu, pada tahun ini juga Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM1.64 juta kepada 2,357 orang pelajar tertanggung dari 124 buah sekolah menengah di seluruh negeri. Penyerahan biasiswa ini telah pun disempurnakan kepada sekolah masing-masing.

Secara keseluruhannya, pemberian biasiswa ini diberikan kepada semua sekolah di Pulau Pinang. Bilangan penerima Biasiswa Kecil Negeri
Pulau Pinang dari tahun 2008 hingga 2017 adalah seramai 27,266 orang pelajar melibatkan jumlah perbelanjaan sebanyak RM17,252,160.00 (Ringgit Malaysia Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Satu Ratus Enam Puluh Sahaja).

Untuk makluman semua, kadar bayaran Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang telah dinaikkan oleh Kerajaan Negeri sebanyak dua (2) kali mengikut keperluan semasa pelajar. Berikut adalah kadar bayaran bagi Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang bagi tempoh sebelum 2007 dan sehingga 2017.

TAHUN

TINGKATAN

1 HINGGA 3

4 HINGGA 5

Sebelum 2007

RM240

RM360

2008 – 2012

RM480

RM720

2013 – 2017

RM600

RM840

Kenaikan bayaran biasiswa hampir dua (2) kali ganda ini dapat dilaksanakan atas tata kelola dan urus tadbir Kerajaan berteraskan prinsip Urustadbir Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT) dan kepimpinan yang bersih, membolehkan Kerajaan Negeri menikmati lebihan bajet tahunan sejak tahun 2008 yang berjumlah RM578 juta dari tahun 2008 hingga 2015, iaitu lebih daripada jumlah RM373 juta yang dikumpulkan selama 50 tahun dari 1957 hingga 2007. Rizab tunai pula meningkat lebih daripada RM1 bilion kepada RM1.8 bilion, dan hutang negeri telah dikurangkan sebanyak 90%. Ini merupakan rekod yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Inilah dividen anti-rasuah yang dapat dinikmati oleh semua.

Dari tahun 2015 sehingga separuh tahun pertama 2017, Pulau Pinang berjaya menarik sebanyak RM13.8 bilion dalam bentuk Pelaburan Langsung Asing (FDI) yang diluluskan, iaitu kedua tertinggi di negara selepas Johor. Pulau Pinang juga telah menongkah arus apabila jumlah pelaburan yang diluluskan telah meningkat daripada RM2.67 bilion pada tahun 2016 kepada RM7.7 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 188%.

Sektor pelancongan juga telah berkembang dengan pembukaan hotel-hotel baru dan kadar penginapan yang lebih tinggi. Ini dapat dilihat dengan pertambahan kapasiti penumpang di Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang (LTAPP) kepada 6.7 juta orang penumpang pada tahun 2016, melebihi kapasiti sepatutnya iaitu 6.5 juta orang penumpang. Ianya telah dicapai empat (4) tahun lebih awal daripada 6.5 juta orang penumpang yang dijangka pada 2020.

Sidang hadirin yang saya hormati,

Dalam pada itu, untuk membuktikan penekanan kita terhadap modal insan sebagai sumber ekonomi utama, Kerajaan Negeri akan terus memberi bayaran sebanyak RM1,000 secara “one-off” kepada pelajar-pelajar Pulau Pinang yang menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi tempatan di Semenanjung Malaysia termasuk AIMST; Wawasan Open University; TAR College; dan TAR University College, dan RM1,200 kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran di Sabah dan Sarawak. Setakat ini 21,675 pelajar Pulau Pinang telah menikmatinya bersamaan dengan kos melebihi RM20 juta sejak 2008.

Sebagai lanjutan kepada komitmen kita terhadap peningkatan sumber manusia, Kerajaan Negeri Pulau Pinang berhasrat untuk mengumumkan bayaran “one-off” sebanyak RM300 kepada pelajar Pulau Pinang tahun pertama yang diterima masuk ke sekolah vokasional tempatan di Malaysia bermula tahun 2018. Sejumlah RM2 juta akan diperuntukkan.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Semua sumbangan ini merupakan tanda keprihatinan Kerajaan Negeri dalam menghargai dan menjaga kebajikan rakyatnya. Inilah sebabnya Kerajaan Negeri adalah harapan bagi rakyat marhaen, iaitu orang kebanyakan dan keluarga-keluarga bekerja. Kita berkongsi semua ketakutan, impian dan harapan. Kita mempertahankan anda kerana kita adalah anda.

Sekalung penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat terutama kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang berusaha keras dalam membantu Kerajaan Negeri melicinkan proses penyerahan Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang ini dan memastikan wang tersebut dapat diagihkan kepada semua pelajar yang layak.

Sekali lagi, saya mengucapkan tahniah di atas pemilihan Saudara / Saudari untuk menerima Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang bagi Tahun 2017 dan berharap ianya menjadi penyuntik semangat kepada Saudara / Saudari dalam meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, selain dapat meringankan beban keluarga dan membantu mentransformasikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang bertaraf antarabangsa dan pintar.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS MOU KERAJAAN PULAU PINANG – FOOD AID FOUNDATION

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG 
SEMPENA MAJLIS MOU KERAJAAN PULAU PINANG – FOOD AID FOUNDATION

20 NOV 2017, 9.30 PAGI, TINGKAT 28 KOMTAR

 

 

Saya amat berbesar hati mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis pada pagi ini. Majlis menandatangani memorandum persefahaman di antara kerajaan negeri Pulau Pinang dengan Food Aid Foundation berkaitan usahasama untuk membantu masyarakat yang kurang berkemampuan.

Saya juga berterima kasih kepada Persatuan Hotel Pulau Pinang dan Persatuan Chef Pulau Pinang yang turut hadir pada pagi ini. Kerajaan negeri mempelopori dasar negeri berkebajikan. Dasar ini dirangka bertujuan memberi peluang rakyat negeri ini menikmati manfaat secara langsung hasil kekayaan negeri. Setiap kelompok masyarakat mendapat faedah dan manfaat tanpa terkecuali.

Kerajaan negeri amat berbangga dengan program i-sejahtera dan Agenda Ekonomi Saksama(AES). Melalui Agenda Ekonomi Saksama, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak RM23,215,968.00 sejak 2009 hingga kini. Program pembasmian kemiskinan tegar ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) daripada RM600 sebulan kepada RM770 sebulan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Kerajaan Negeri telah meningkatkan PGK kepada RM790 sebulan dan pendapatan seisi rumah tidak kurang daripada RM220.00. Mana-mana keluarga yang berpendapatan per kapita kurang daripada jumlah RM220, Kerajaan Negeri akan "tambah nilai" (top-up) sehingga genap RM220. Contohnya, sekiranya sebuah keluarga mempunyai 5 orang ahli isi rumah dan pendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan yakni pendapatan perkapita keluarga tersebut kurang daripada RM220, Kerajaan Negeri akan memberikan "tambah nilai" RM100 setiap bulan.

Manakala melalui program i-sejahtera pula, secara tahunan, Kerajaan Negeri Pakatan Harapan telah memberikan sumbangan kepada rakyat melalui program-program emas seperti Program Penghargaan Warga Emas, Program Bantuan OKU, Program Bantuan Ibu Tunggal, Program Ibu Emas dan Program Skim Pelajar Emas dengan sumbangan sebanyak RM100. Dalam pada itu, bagi meringankan beban ibu bapa, Kerajaan Negeri turut memberikan bayaran secara one-off RM100 kepada Pelajar Tahun 1 & 4 dan Tingkatan 1 & 4 di bawah Skim Pelajar Emas; RM200 (one-off) melalui Program Anak Emas serta RM1,000 (one-off) kepada mahasiswa. Bagi meringankan beban waris warga emas, ibu tunggal dan OKU dalam pengurusan jenazah, Kerajaan Negeri Pakatan Harapan akan memberikan bantuan secara one-off RM1,000. Malah, Kerajaan Negeri juga memberi bayaran tahunan RM600 kepada pemandu teksi serta operator bas sekolah berdaftar, bantuan pukat kepada nelayan sebanyak RM400 dan RM1,200 setahun kepada penarik beca. Keseluruhan perbelanjaan yang telah dibelanjakan bagi Program iSejahtera dan bantuan kewangan kepada 1.6 juta rakyat Pulau Pinang sejak tahun 2008 hingga kini adalah sebanyak RM 412.63 juta.

Satu lagi inisiatif baru kerajaan negeri Pulau Pinang ialah menyampaikan bantuan makanan secara langsung rumah ke rumah kepada kelompok miskin dan memerlukan. Untuk tujuan ini Mutiara Food Bank ditubuhkan dan diterajui oleh Dato Saifuddin Nasution Ismail.

Melalui penubuhan Mutiara Food Bank, program ini telah dijalankan mulai awal Mei 2017 dan sehingga hari ini memberi manfaat kepada lebih 5000 orang.

Saya berterima kasih kepada Food Aid Foundation khususnya saudara Rick Chee dan Puan Hayati Ismail yang membimbing pasukan Mutiara Food Bank melalui latihan dan garis panduan memulakan program ini.

Saya juga difahamkan Food Aid Foundation, Persatuan Chef Pulau Pinang dan Mutiara Food Bank adalah di antara pasukan awal membantu mangsa-mangsa banjir yang melanda Pulau Pinang baru-baru ini. Saya merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi.

Memorandum persefahaman yang ditandatangani pada pagi ini akan menjadi satu lagi permulaan penting ke arah memperluaskan operasi Mutiara Food Bank pada tahun hadapan. Penyertaan sama Persatuan Hotel dan Persatuan Chef Pulau Pinang akan membolehkan program ini dijayakan dengan kemas dan tersusun.

Kerajaan negeri akan sentiasa mendokong usaha-usaha murni seperti ini. Bak kata pepatah “ Berat Sama DiPikul, Ringan Sama Dijinjing”. Pepatah “Hati Nyamuk Sama di Cicah, Hati Gajah Sama Di Lapah” juga menjadi pedoman kerajaan negeri untuk berkongsi kekayaan dan kejayaan bersama setiap golongan rakyat di negeri ini.

Sekian. Terima kasih.

PINANG FIESTA: BUDAYA PINANG 2017

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA PINANG FIESTA: BUDAYA PINANG 2017

19 NOVEMBER 2017

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang (PYDC) kerana telah berjaya menganjurkan sebuah program yang baik untuk belia di Pulau Pinang dalam bidang keusahawanan. Demi membantu golongan belia supaya menjana peluang ekonomi mereka, Pinang Fiesta 2017 telah diperkenalkan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

Untuk pengetahuan semua, penganjuran Pinang Fiesta kali ini merupakan penganjuran yang kedua dalam tempoh setahun ini. Melihat kepada sambutan yang hangat pada Pinang Fiesta 2017 yang pertama yang telah dianjurkan pada 31 Ogos yang lalu di Upper Penang Road dengan konsep baru. Maka Pinang Fiesta : Budaya Pinang kali ini, akan memperlihatkan keunikan budaya dan citarasa tradisional dalam bidang keusahawanan belia di Pulau Pinang. Kali ini kita bakal menikmati jualan makanan-makanan tradisional yang telah diusahakan oleh golongan belia dan saya yakin ini mampu mengembalikan nostalgia zaman kanak-kanak kita.

Seterusnya, telah disusun pelbagai aktiviti yang menarik dan bakal memukau para pengunjung kali ini dengan kepelbagaian persembahan. Antaranya Gendang 24 Musim, persembahan kompang, tarian kebudayaan dan Mridangam india. Pinang Fiesta juga kali ini bakal diserikan lagi dengan penampilan istimewa oleh Saudara Yeap Wai Kin, pemenang 2 pingat Emas Sukan Wushu pada Sukan Sea 2017 yang lalu. Kerajaan Negeri telah memperuntukkan RM110,000 untuk penganjuran kedua-dua fiesta ini.

Saudara dan saudari,

Kerajaan Negeri yang bersih dan bebas daripada rasuah mampu untuk melaksanakan pelbagai aktiviti yang sihat kepada golongan belia di negeri bertuah ini. Kerajaan Negeri juga telah mengumumkan program “Pulau Pinang Bangkit” bagi membantu mangsa banjir pada 4 & 5 November yang paling buruk dalam sejarah Negeri Pulau Pinang dengan memberi RM700 “one off” kepada setiap keluarga yang menjadi mangsa. Inilah bayaran bantuan kewangan dibayar secara besar-besaran, yang paling besar dalam Malaysia yang akan memakan perbelanjaan sebanyak RM70 juta. Pelbagai rancangan telah ditumpukan kepada golongan belia kerana kita sedar bahawa mereka ini merupakan bakal pentadbir di masa hadapan.

Saya menjemput semua warga Pulau Pinang untuk hadir dan memeriahkan Pinang Fiesta kali ini. Maka dengan ini, saya merasmikan Pinang Fiesta : Budaya Pinang 2017.

Sekian, terima kasih.