MAJLIS UPACARA 'TOPPING-UP' PROJEK PERUMAHAN 100% MAMPU MILIK ONE FORESTA, LENGKOK KELICAP, BAYAN BARU

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang

 Sempena Majlis Upacara 'Topping-Up' Projek Perumahan 100% Mampu Milik One Foresta, Lengkok Kelicap, Bayan Baru

17hb Mac 2018 (Sabtu)

Saya berasa gembira berada di sini untuk menyaksikan upacara 'topping-up' bagi Projek Perumahan 100% Mampu Milik - One Foresta yang dibangunkan oleh I-Global Property Network Sdn. Bhd.

Pemajuan projek perumahan mampu milik 100% ini yang dibangunkan di tapak seluas 2.727 hektar ini akan menyaksikan pembangunan 1,343 unit perumahan mampu milik berkeluasan 900 kaki persegi yang akan dijual pada harga RM300,000 setiap unit. Projek ini dijangka siap pada Disember, 2018.

Untuk makluman, sebanyak 24,227 unit rumah kos rendah dan kos sederhana rendah telah siap dibina di kelima-lima daerah di Pulau Pinang antara tahun 2008 hingga 2017, berbanding dengan hanya 5,154 unit rumah kos rendah dan kos sederhana rendah yang siap dibina secara fizikal antara tahun 1999 hingga 2007 dibawah pentadbiran BN.

Ini adalah satu pencapaian 5 kali ganda oleh Kerajaan Negeri ini berbanding dengan Kerajaan BN dalam pembinaan rumah kos rendah dan sederhana rendah.

Selain daripada 24,227 unit rumah kos rendah dan kos sederhana rendah yang siap dibina, sejumlah 74,161 unit rumah kos rendah dan kos sederhana rendah serta rumah mampu milik kurang daripada RM 300,000 sedang dan akan dibina di Negeri Pulau Pinang.

Prestasi lemah Kerajaan BN yang dahulu di dalam penyediaan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah ditambah teruk dengan kegagalan program-program perumahan mampu milik pusat seperti Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dan Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia (PPA1M), di mana sehingga hari ini satu unit PR1MA atau PPA1M menurut rekod kami pun belum siap dibina.

Ini adalah berbanding dengan 18 projek pelbagai jenis perumahan mampu milik iaitu rumah kos rendah, kos sederhana rendah dan rumah mampu milik tidak melebihi RM300,000 sebanyak 27,306 unit bakal dibina oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui agensinya iaitu Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC).

Daripada 18 projek ini, 7 telahpun bermula dan di dalam pelbagai peringkat pembinaan seperti berikut:-

Bil

Nama Projek

Daerah

Status

1

Bandar Cassia

SPS

100% siap dengan CCC

2

Dua Residensi, Teluk Kumbar

DBD

73% siap

3

Kampung Jawa, Butterworth

SPU

91% siap

4

The Rise, SP Chelliah

DTL

70% siap

5

Kampung Kepala Gajah

SPS

14% siap

6

Sandiland Foreshore

DTL

Majlis Pecah Tanah

7

Ladang Byram

SPS

Majlis Pecah Tanah

Selain daripada prestasi Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang begitu baik di dalam penyediaan perumahan kos rendah, kos sederhana rendah dan mampu milik seperti mana dibuktikan melalui statistik yang saya sebut tadi, saya juga begitu gembira bahawasanya pihak swasta telah membantu Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk mencapai misinya di dalam pembekalan perumahan kos rendah, kos sederhana rendah dan mampu milik.

Dengan itu, saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri Alex Ooi dan Dato Joanne yang berjaya dalam projek ini dan kita akan saksikan upacara 'topping-up' bagi projek pembangunan perumahan mampu milik oleh pihak swasta sebegini dan berharap agar ia dapat disiapkan mengikut garis masa yang ditetapkan.

MAJLIS PERASMIAN PUSAT TUISYEN RAKYAT, FLAT MUTIARA IDAMAN 2, JELUTONG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PUSTA TUISYEN RAKYAT,  FLAT MUTIARA IDAMAN 2, JELUTONG

 17 MAC 2018

 

Salam Bersih, Salam Harapan dan Selamat Datang kepada semua.

1) Bersyukur kita di pagi yang mulia ini kita dihimpunkan dalam satu majlis iaitu Pelancaran Tuisyen Rakyat Pulau Pinang yang saya maklum mendapat sambutan yang cukup hangat dari hampir setiap daerah di Pulau Pinang!

2) Pengerusi PEKA, YB Steven Sim mengatakan tahun ini merupakan tahun kedua Tuisyen Rakyat. Tahun lepas, hanya 3 Pusat Tuisyen Rakyat di 3 buah daerah sahaja. Tetapi pada tahun ini ianya telah diperluaskan sehingga ke setiap 5 daerah, dan apa yang lebih membanggakan, sejak bermulanya siri kedua awal tahun ini sehingga Mac 2018, sebanyak 22 buah Pusat Tuisyen Rakyat telahpun beroperasi secara percuma!

3) Dan sedang diperkembangkan lagi dengan menyasarkan pertambahan kira-kira 18 buah Pusat Tuisyen Rakyat di setiap DUN! Melengkapkan sebanyak 40 Pusat Tuisyen Rakyat secara percuma di setiap kawasan negeri Pulau Pinang. Itulah matlamat kita, inilah HARAPAN kita!

4) Pendidikan adalah begitu penting sebagai alat membangun masyarakat, kerana itu dengan mewujudkan Pusat Tuisyen Percuma membuktikan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang begitu prihatin akan perkembangan pendidikan anak-anak Pulau Pinang.

5) Hari ini, kalau nak hantar anak-anak ke pusat tuisyen, satu matapelajaran mungkin dalam RM40. Itu baru satu subjek sahaja, jikalau lima matapelajaran, sudah RM200 sebulan! Dan hanya untuk seorang anak! Kalau lima orang anak, sudah seribu ringgit! Dan ini belum ambil kira GST yang telah banyak menambahkan beban rakyat dengan menyebabkan harba barangan naik.

6) Mujurlah, ada Pusat Tuisyen Rakyat di bawah kerajaan Negeri Pulau Pinang yang dikelolakan oleh PEKA, tuan-tuan ibu ayah tak perlu membazirkan duit! Biar kerajaan negeri Pulau Pinang yang prihatin akan nasib rakyat dan masa depan anak Pulau Pinang yang usahakan! Untuk negeri kita!

TUAN-TUAN SEKALIAN,

7) Dalam usaha menyediakan prasarana pendidikan, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak RM75 juta dalam tahun 2018 untuk program-program STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematic). Sehingga kini, melalui program STEM di bawah kerajaan negeri telah membangunkan pelbagai jenis prasarana seperti Pusat Pembelajaran Karpal Singh, Penang Tech Dome, Perpustakaan Digital Pulau Pinang, Kafe Sains Pulau Pinang dan Pesta Sains Antarabangsa Pulau Pinang. Kerajaan negeri juga telah menambah peruntukan sebanyak RM2 juta setahun untuk 3 tahun bagi menyediakan kelas pengekodan. Kini, bagi Perpustakaan Digital Pulau Pinang 2 yang baru sedang dibina dengan kos sebanyak RM10.8 juta. Semua ini untuk anak negeri Pulau Pinang.

8) Sebagai lanjutan kepada komitmen kita terhadap peningkatan sumber manusia, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga memberikan bayaran “one-off” sebanyak RM300 bagi tahun pertama kepada pelajar Pulau Pinang yang diterima masuk ke sekolah politeknik tempatan di Malaysia bermula tahun 2018. Untuk hal ini sejumlah RM2 juta telah diperuntukkan.

9) Kerajaan Negeri akan terus memberi bayaran sebanyak RM1,000 secara “one-off” kepada pelajar-pelajar Pulau Pinang yang menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi tempatan di Semenanjung Malaysia termasuk AIMST; Wawasan Open University; TAR College; dan TAR University College, dan RM1,200 kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran di Sabah dan Sarawak. Setakat ini 21,675 pelajar Pulau Pinang telah menikmatinya bersamaan dengan kos melebihi RM20 juta sejak 2008.

10) Bagi memastikan pendidikan kerohanian juga menjadi teras membangun jiwa agar terhasil generasi anak negeri yang lestari, wejak tahun 2008, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP) telah memperuntukkan sebanyak RM457.05 juta berbanding hanya RM249.09 juta yang telah diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri terdahulu - iaitu peningkatan sebanyak 84%! Sejumlah RM55.3 juta juga diperuntukkan kepada 178 Sekolah Agama Rakyat di negeri ini sejak 2008, tidak termasuk lagi tanah percuma kepada SAR.

11) Inilah bukti betapa kerajaan negeri yang prihatin akan kebajikan rakyatnya, biarlah kesusahan rakyat ditanggung kerajaan negeri semata-mata untuk memberikan yang terbaik buat rakyat Pulau Pinang.

SEKIAN, TERIMA KASIH!

MAJLIS PECAH TANAH PROJEK RANCANGAN TEBATAN BANJIR MAK MANDIN, SEBERANG PERAI UTARA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK RANCANGAN TEBATAN BANJIR MAK MANDIN, SEBERANG PERAI UTARA

9.00 Pagi , 17 Mac 2018
Jalan Bagan 23, SPU, P.Pinang

 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,

Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pengarah JPS Pulau Pinang di atas kesudian menjemput saya hadir untuk menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin ini. Suka untuk saya maklumkan bahawa sebanyak RM 40 Juta peruntukan Kerajaan Negeri akan disalurkan bagi pelaksanaan projek Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin ini di mana kerja pembinaannya dijangka akan mengambil masa selama 2 tahun.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Memandangkan kawasan Mak Mandin dan Bagan merupakan kawasan tumpuan penempatan dan perindustrian, maka projek ini akan mengurangkan kekerapan banjir ke tahap minimum di kawasan tadahan Sungai Mak Mandin dan Parit Monsoon terutamanya di Taman Bagan, Taman Cantik, kawasan bagan Specialist, kawasan persekolahan Mak Mandin di SJKT Mak Mandin dan kawasan yang terjejas di sekitar Jalan P. Patto. Selain itu, kerja-kerja naik taraf Parit Monsoon dan parit dalaman di Taman Cantik dan Taman Bagan akan dibuat oleh pihak JPS dan kemudiannya akan diserahkan kepada pihak MPSP.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Untuk makluman, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang dalam pelaksanaan Projek-projek Berimpak Tinggi (High Impacts) dengan jangkaan perbelanjaan sebanyak RM220 juta di mana RM50 juta daripada PBA Pulau Pinang, RM20 juta daripada MBPP dan MPSP, serta RM 150 juta kepada peruntukan Kerajaan Negeri. Projek RM150 juta daripada Kerajaan Negeri akan melibatkan lapan (8) panggilan tender.

Salah satu (1) daripada lapan (8) panggilan tender tersebut yang telahpun mendapat milikan tapak oleh pihak Kontraktor, Budaya Restu Sdn Bhd dilantik bagi menjalankan kerja pembinaan adalah Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin ini. Baki Lima (5) tender dijangka akan mendapat milikan tapak pada bulan Mac ini yang akan menumpukan beberapa kawasan “hotspot” banjir iaitu tiga (3) daripadanya di Daerah Seberang Perai Tengah (Parit 4, Parit 5, Sungai Permatang Rawa) dan dua (2) di Daerah Barat Daya (Bayan Baru dan Taman Iping). Manakala dua (2) tender dijangka akan diiklankan selewat-lewatnya pada September 2018 yang melibatkan kawasan ‘hotspot” banjir masing-masing di Daerah Seberang Perai Tengah (Kolam Alma) dan Daerah Barat Daya (Kampung Naran).

Selain Projek-projek Berimpak Tinggi ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengenalpasti Projek-projek Mitigasi Banjir Negeri melalui EXCO Kerajaan Tempatan, Pengurusan Lalulintas dan Tebatan Banjir. Antara projek-projek yang telah dikenalpasti dan akan dilaksanakan dengan menggunakan Peruntukan Caruman Perparitan Negeri adalah projek Jelutong Diversion bernilai RM 15 Juta yang dijangkakan milikan tapak pada April 2018. Selain itu, projek-projek lain yang telah dikenalpasti adalah Projek Tebatan Banjir Sungai Bayan Lepas dan Projek Tebatan Banjir Kampung Batu Maung di Daerah Barat Daya serta Projek Tebatan Banjir Bagan Jermal II di Daerah Timur Laut dengan anggaran kos projek masing-masing sebanyak RM 7 juta, RM 4 juta dan RM 5 Juta. Panggilan tender bagi kesemua projek ini dijangkakan akan dilaksanakan pada September 2018 dan projek ini dijangkakan akan dapat mengurangkan risiko di kawasan “hotspot” banjir yang telah dikenalpasti.

Hadirin yang dihormati sekalian,

8. JPS Pulau Pinang turut akan melaksanakan Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Sungai Pinang dengan Peruntukan Kerajaan Persekutuan secara awal sebanyak RM 150 juta bagi mengurangkan masalah banjir (Jalan P. Ramlee, Lorong Kulit, Kampung Masjid, Jalan Dato Keramat). Kos projek ini perlukan RM300 juta bagi kerja-kerja di tapak bagi RTB Sungai Pinang ini dijangkakan akan bermula pada tahun ini.

Dengan ini, dengan sukacitanya saya merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin, Seberang Perai Utara.

Sekian, terima kasih.