SEMPENA MAJLIS PERASMIAN MELAFAZ DAN MENANDATANGI IKRAR INTEGRITI KORPORAT (CIP)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN YAB KETUA MENTERI
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN
MELAFAZ DAN MENANDATANGI IKRAR INTEGRITI KORPORAT (CIP)
5hb MEI 2014 JAM 10 PAGI
Di ATRIUM PDC
 

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PDC dan SPRM kerana telah menjemput saya untuk merasmikan majlis yang sederhana namun penuh bermakna bagi majlis pelancaran Ikrar Integriti Korporat (atau CIP –Corporate Integrity Pledge).  PDC merupakan agensi kerajaan yang pertama di Pulau Pinang menandatangani Ikrar Integriti Korporat(CIP) dengan SPRM.
 
Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Abu Kassim ke acara ini, yang dianjurkan bersama antara PDC dan SPRM.  Kehadiran beliau sendiri ke upacara ini menunjukkan komitmen beliau kepada CIP dalam usaha membanteras rasuah. Sesebuah syarikat yang menandatangani CIP ini akan berikrar bahawa syarikat mereka tidak akan terlibat dalam sebarang jenayah rasuah.
Ikrar Integriti Korporat menggariskan prinsip-prinsip yang perlu diterima pakai oleh badan-badan korporat bagi menunjukkan komitmen mereka ke arah mewujudkan persekitaran perniagaan yang adil, telus dan bebas dari rasuah.
 
Sebagai sebuah kerajaan negeri yang menjurus ke arah ‘ Rasuah Sifar’ memang usaha memerangi rasuah hanya berjaya sekiranya dapat dirasai oleh rakyat. Itulah sebabnya hasil kejayaan daripada kempen anti-rasuah harus dikongsi dengan rakyat sebagai dividen anti-rasuah baik dalam pemberian bantuan wang  mahupun menjalankan projek awam yang memanfaatkan rakyat serta menjadi negeri pertama di Malaysia yang menghapuskan kemiskinan pada tahun 2013 dengan memastikan pendapatan isi rumah sekurang-kurangnya RM770 sebulan.
 
Saya berpendapat bahawa  prinsip-prinsip dalam Ikrar ini termasuk MEMPROMOSIKAN nilai-nilai ketelusan, integriti dan tadbir urus yang baik, MEMPERKUKUHKAN mekanisme kawalan dalaman, PEMATUHAN undang-undang serta peraturan-peraturan dan MEMBANTERAS sebarang bentuk amalan rasuah adalah seiring dengan dasar CAT ( Cekap, Akauntabiliti dan Telus) yang diusahakan oleh Kerajaan Negeri. Akan tetapi saya berpendapat ini boleh diperkasakan dengan 6 langkah integriti yang kini diamalkan oleh kerajaan negeri.Ladies and gentlemen,
Penang’s clean governance revolves around benchmarking government decision-making against CAT and formulating a system of institutions built around the 6 integrity steps of fighting corruption that has won praise from Transparency International.
 
The 6 integrity steps are :-
1.       Instituting public declaration of assets of the Prime Minister, Ministers, Chief Minister, the EXCO members and state elected members vetted by an international accounting firm.
2.       Implementing open competitive tenders.
3.   Bar family members from involvement in government contracts.
4.       Protect genuine whistleblowers.
5.       Remove leaders with extravagant lifestyles.
6.       Come clean on political donations.
 
I hope MACC will adopt these 6 integrity measures as your core principles for public and corporate governance. These clean government initiatives have strengthened democracy and sustained socio-economic justice as seen by these achievements.
This relationship between public institutions and the socio-economic development of a society is a symbiotic one. Good and clean governance will result in positive socio-economic development. Conversely, ineffective public institutions and weak governance will facilitate corruption, misguided allocation of resources, arbitrary justice and excessive government intervention. This will in turn reduce economic competitiveness, deter private sector investment and prejudice the distribution of wealth.
 
Sejak mengambil alih pada tahun 2008, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menubuhkan sebuah pentadbiran berasaskan bajet dan tadbir urus yang berlandaskan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus) melalui pelaksanaan tender terbuka yang kompetitif untuk semua perolehan awam dan tender, memastikan kesemua pemimpin dan wakil rakyat kerajaan negeri membuat pengisytiharan  aset secara terbuka dan pendedahan kontrak kerajaan yang ditandatangani dengan sektor swasta kepada orang ramai dan mengharamkan urusan perniagaan di antara kerajaan negeri dan ahli keluarga pemimpin kerajaan negeri bagi melaksanakan urus tadbir CAT sebagai nilai teras kami.
 
Oleh itu, Pulau Pinang telah berjaya mencipta lebihan belanjawan setiap tahun tanpa meningkatkan sebarang kadar malah meningkatkan lagi aset negeri sebanyak 50% daripada RM800 juta kepada RM1.2 bilion, di mana ini dapat mengelakkan kerajaan tempatan (Majlis Perbandaran Seberang Perai) daripada mengalami sebarang bentuk muflis dalam hanya tempoh satu tahun. Lebih penting lagi, kita dapat mengurangkan hutang kerajaan negeri kita sebanyak 95%.
 
Pencapaian-pencapaian Kerajaan Negeri Pulau Pinang ini  telah mendapat pengesahan dari ‘Transparency International’ dan Laporan Tahunan Ketua Audit Negara. Hanya dengan kepimpinan berintegriti barulah boleh melaksanakan dasar ekonomi serampang 3 mata - menjana pertumbuhan ekonomi (pro-pertumbuhan), mewujudkan peluang pekerjaan (pro-pekerjaan) dan memupuk keadilan saksama (pro-miskin).
 
Sebagai sebuah organisasi yang sudah mengamalkan CAT, Ikrar Integriti Korporat menegaskan semula komitment untuk menjadi organisasi berintegriti. Hasilnya bukan sekadar menandatangani CIP tetapi ialah dalam aspek mutu dan integrity penyampaian perkhidmatan. Ini sedikit sebanyak akan meningkatkan lagi  penjenamaan PDC sebagai organisasi korporat yang unggul di negeri ini.
 
PDC sudah tidak asing dengan integriti dan tadbir urus yang baik kerana PDC untuk kali kelima, sejak 2008 telah dianugerahkan 4-Bintang iaitu kedudukan Indeks Akauntabiliti pengurusan kewangan tertinggi oleh Jabatan Audit Negara. Dengan penganugerahan ini, ia menunjukkan akauntabiliti dan ketelusan tinggi yang diamalkan oleh PDC.
 
Pentadbiran  yang baik dalam PDC, berdasarkan amalan yang cekap, telus dan akauntabiliti yang diamalkan menjurus kepada kejayaan pembangunan sosio-ekonomi yang dilaksanakan oleh PDC terutamanya sejak 6 tahun lepas, termasuk pembangunan perindustrian dan pelancongan. Saya percayai komitmen PDC terhadap integrity dalam 6 tahun ini telahpun menyakinkan para pelabur sehingga Batu Kawan seluas 6,000 ekar ini menjadi tumpuan sehingga IKEA membuka gedung beli-belah mereka yang pertama di luar Kuala Lumpur dan university bertapak di situ, syarikat elektronik terulung dunia terus melabur dan menjadikan Pulau Pinang jaguh Foreign Direct Investment(FDI) untuk tempoh 2010 ke Ogos 2013 dengan jumah RM19.7 bilion.
“ADALAH DENGAN INI DAN SUKACITANYA SAYA MERASMIKAN MAJLIS MELAFAZ DAN MENANDATANGANI IKRAR INTEGRITI KORPORAT INI ANTARA PDC DENGAN SPRM”
 
Terima kasih
 
-- CN version --

槟城州首席部长林冠英于2014年5月5日在槟州发展机构举行的企业廉洁宣言之部分讲稿内容。

签署企业廉洁宣言的企业必须信守不可涉及任何贪污罪行的承诺。

企业必须坚守原则遵守所签署的企业廉洁宣言,以表明他们承诺塑造一个公平丶透明及远离贪污的经商环境。

作为一个要迈向“零贪污”的州政府,只有当人民感觉到政府正在打击贪污的时后,才真正算是成功。因此,州政府反贪所获得的收入,必须以反贪红利与人民分享,这包括了援助金或进行利民的公共计划,以及在2013年透过确保每户家庭收入至少770令吉以上,成为全马首个消灭贫穷的州属。

宣言里的原则包括了提倡透明的价值观丶廉洁及良好管理丶巩固内部管理机制丶遵守法律和法规,以及打击任何贪污的行为。这些原则与州政府致力的能干丶公信丶透明的施政原则相符。不过我认为州政府如今所履行的6项廉洁步骤,可以强化这些宣言里的原则。

1.制度化公开资产,包括公开首相丶部长丶首席部长及州行政议员的资产,并由国际会计公司审核。
2.进行公开竞争的招标。
3.杜绝政府领袖的家属涉及政府的各种合约。
4.保护真正揭发弊案的吹哨者。
5.剔除领袖们的奢华生活方式。
6.和盘托出各种政治献金。

我希望反贪委员会可以采取这6项廉洁步骤成为反贪会面对公众与企业管理的核心原则。这项政府的创举能成功的强化民主及维护社会经济正义。

公共机构与社会经济发展的关系是相辅相成的。良好与廉洁的管理将会为社会经济发展带来正面的结果。相反的,没效率的公共机构及积弱不振的管理将导致贪污丛生丶滥用资源丶枉法丶政府过度干预。这将会减少经济竞争丶让私营投资却步丶妨害社会财富的分配。

自从2008年执政之后,槟城州政府就组成了一支以能干丶公信丶透明的预算型管理团队。因此,槟城成功每一年创造盈余,同时让州政府资产从8亿令吉增加50%至12亿令吉,成功阻止威省市政局面临破产的局面。更重要的是,我们成功减少了95%的州政府债务。

州政府的成就获得了国际透明组织及国家稽查司报告的点名认可。唯有以廉洁方式领导,才能成功做到“三有”的目标,那就是有成长丶有工作丶有济贫。

作为一个已贯彻能力丶问责及透明的方针的机构,企业廉洁宣言再次肯定机构的廉洁,更提升槟州发展机构的品牌,成为槟州最杰出的机构组织。

槟州发展机构与廉洁和良好管理已分不开,因为自2008年以来,槟州发展机构已第5次荣获国家稽查局颁发四星级荣誉,即在财务管理表现评估中取得最高评分。这项荣誉,更显着槟州发展机构高度贯彻问责和透明方针。

槟州发展机构的良好管理,本着贯彻着能力丶问责及透明的方针,推动社会经济发展。其中包括现阶段进行中品牌工程,成为槟州发展和峇都交湾的领舵。我相信槟州发展机构这6年来的廉洁已带给外资信心。峇都交湾6000英亩地段成为焦点,宜家家居将在峇都交湾设立吉隆坡以外的首间综合购物广场和设立大学,国际电子厂继续斥资,使槟州在2010年至2013年8月期间,国内外直接投资额居冠,总值达197亿令吉。

 

1st Anniversary Message Of The 13th General Elections

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

1st Anniversary Message Of The  13th General Elections By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 5th May 2014.

Penang Will Promote Freedom, Build Human Talent And Deliver Good Governance To Keep The Promise Of The Malaysian Dream.

Penang will promote freedom, build human talent and deliver good governance to keep the promise of the Malaysian Dream. The Malaysian Dream is not just simply about escaping the middle-income trap to become a high-income economy of a per capita GDP of US$15,000.
 
The Malaysian Dream is about the rakyat not about the government or its leaders. The Malaysian dream enables everyone to acquire a reasonable standard of living if they work hard, to live with dignity as a citizen with basic human rights, treated equally under rule of law, to enjoy sustainable development that protects the environment, provide equal opportunities in education, employment and resources for themselves and their children and most importantly gives hope of a brighter future for all.
 
One year after the 13th General Elections filled with so much hope of a brighter future for our children Malaysia appears caught in a time-trap of lies surrounded by a “conspiracy of silence,”. The atmosphere is skin to what the poet Czeslaw Milosz’s described as, where “one word of truth sounds like a pistol shot.”
 
It is easy to lose hope when racism and religious extremism is directed towards minorities, and when the language or hate and violence overwhelms words of compassion and respect. However  we should not give up on fighting corruption, a compromised civil service, a cowed press, and where cronies bankroll the ruling BN Federal government to pursue their private interests.
 
We must not lose our forward momentum towards a rules-based democracy. The rakyat must speak their minds even if truth sounds like a pistol shot, and shape their own and their children’s futures.  Public integrity, social justice, economic prosperity, democratic accountability, religious harmony and peace – all this is achievable provided we focus on values that unite us and trust those who share in the supremacy of the Federal Constitution.
 
Nothing is more important than education which is our lifeboat to the future. Not only can it reduce income inequality, it can provide social mobility and economic opportunity to all. Only a sound education foundation can provide ladders of opportunity and escalators to mobility. The Penang state government is adopting a 3-prong approach towards strengthening our education system:-
Giving annual funding to existing half-funded vernacular and religious schools;
Building Learning centers that focus of STEM teaching of science, technology, English and Mathematics; and
Attracting world class universities as well as adopting the German vocational school system within multi-national corporations.
 
These are huge challenges and success is yet uncertain. But we must be willing to try and invest in education. For only when we boldly invest in the future then can we win the future.

LIM GUAN ENG
=====================================================
槟州首席部长林冠英于2014年5月5日在乔治市光大发表第十三届大选一周年纪念献词:

槟州将实践承诺,推广自由、建设人才和贯彻良好施政,以落实马来西亚人民的梦想。

槟州将实践承诺,推广自由、建设人才和贯彻良好施政,以落实马来西亚人民的梦想——逃脱中等收入的陷阱,迈向人均国内生产总值1万5千美元的高收入经济社会。

这个马来西亚人的梦想非关政府或其领袖,而是以人民为主。籍由它,将使我们每个人在付出努力后,获得同等生活条件的回酬,同时有尊严地在法治社会下享有各项基本人权;享受永续经营下的发展,让环境得到保护;保障子子孙孙的平等受教权、工作机会等,确保所有人的未来是有希望的。

在充满着希望为我们孩子带来美好光明的第13届大选结束一年后,马来西亚似乎充斥着让人“沉默的阴谋”及深陷让时间停滞不前的谎言陷阱中,整个大环境就像诗人切斯瓦夫·米沃什所描述的“真理有如枪响般吓人。”

当种族主义和宗教极端主义针对少数民族、当语言或仇恨和暴力压倒同情和尊重时,会容易让人失去希望。然而,我们不应该放弃反腐败、对公务员妥协、被媒体唬倒,及被国阵朋党在联邦政府中欲取欲求的追求私人利益。

我们不应失去迈向法治民主的前进动力。人民必须说出心中的想法,即使真像有如枪响般吓人,但这是在创造他们与他们孩子的未来。公共诚信、社会正义、经济财富、民主问责、宗教和谐及和平,这些成就将提供我们团结一致的价值观,以及信奉及分享我们至高无上的宪法。

教育作为人们未来的救生艇,没有什么比教育是更加重要。教育不只能减少收入不均,它也提供人们社会升迁流动及经济机会。只有以教育为基础,才能真正提供更多的机会及升迁流动。槟城州政府采纳3步骤迈向强化教育系统之路:

制度化拨款给半津贴及宗教学校;

建立专注在科学、科技、英文及数学(STEM)的学习中心;及吸引世界级的大学前来,同时与跨国公司合作采纳德国技术学校的系统。

这是一项巨大的挑战,能不能成功尚未知数,但我们必须尝试投资在教育领域。只有我们大胆投资未来,我们才能赢得未来。


林冠英

SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-3 BLUE COACH BUKIT BENDERA PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN ULANG TAHUN KE-3
BLUE COACH BUKIT BENDERA PULAU PINANG
PADA 26 APRIL 2014
DI STESEN BAWAH BUKIT BENDERA


Pertamanya saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang (PBBPP) sempena penganjuran sambutan Majlis Ulangtahun ke-3 Blue Coach Bukit Bendera Pulau Pinang ini.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

Tujuan majlis ini diadakan adalah bagi meraikan ulangtahun yang ketiga pihak Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang dalam memberi perkhidmatan keretapi yang terbaik kepada para pengunjung.

Untuk makluman semua, keretapi Bukit Bendera Pulau Pinang telah mula beroperasi sepenuhnya di bawah pentadbiran Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang pada  24 april 2011. Sepertimana yang diketahui umum, keretapi Bukit Bendera Pulau Pinang mempunyai dua buah keretapi yang diberi nama pinang dan mutiara.

Bagi setiap satu keretapi Bukit Bendera, ianya dapat memuatkan 100 orang dalam satu masa dengan kelajuan enam hingga sepuluh meter per saat dan ianya juga mengambil masa hanya tujuh minit bagi setiap perjalanan untuk naik dan turun dari stesen atas ke bawah Bukit Bendera.

PBBPP kini dalam usaha untuk melaksanakan projek-projek bernilai RM15juta tahun ini untuk menaiktaraf Bukit Bendera sebagai destinasi utama pelancongan.

Sepertimana yang telah dimaklumkan kepada saya, pihak PBBPP juga telah bekerjasama dengan pelajar perubatan dari kolej PTPTL cawangan Sungai Petani, Kedah bagi menganjurkan kempen kesihatan di Stesen Atas Bukit Bendera pada majlis hari ini.  Oleh yang demikian, orang ramai yang hadir pada hari ini dijemput naik ke stesen atas sekiranya ingin membuat pemeriksaan kesihatan secara percuma sambil menikmati keindahan pemandangan dari stesen atas bukit bendera. 

Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak PBBPP kerana telah berbesar hati menjemput 300 orang dari rumah anak-anak yatim dan rumah jagaan orang-orang tua di sekitar Pulau Pinang bagi bersama-sama kita meraikan majlis sambutan pada hari ini. Saya difahamkan bahawa majlis ini merupakan salah satu program khidmat masyarakat PBBPP pada tahun ini.

 

Sekian, terima kasih.