MAJLIS PENYEMPURNAAN PROJEK MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR KILAT DI TAMAN SRI NIBONG, NIBONG TEBAL

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN
YAB TUAN LIM GUAN ENG
KETUA MENTERI PULAU PINANG
MAJLIS PENYEMPURNAAN PROJEK MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR KILAT DI TAMAN SRI NIBONG, NIBONG TEBAL
PADA 7 DISEMBER 2014 (AHAD), JAM 10:00 PAGI

Kami bersyukur kepada Tuhan kerana memberi kita semua kesihatan dan juga kekuatan untuk sama-sama menghadiri Majlis Penyempurnaan Projek Menaiktaraf Sistem Saliran Bagi Mengatasi Masalah Banjir Kilat Di Taman Sri Nibong, Nibong Tebal pada Hari ini.

Para hadirin sekalian,
Sebanyak enam projek tebatan banjir telah siap dilaksanakan pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM 6,323,672.67. projek-projek ini adalah:

1. Cadangan Menaiktaraf Parit dan Kolam Takungan di Taman Remia, Bukit Mertajam, SPT
2. Cadangan Menaiktaraf Longkang dan Jalan Di Taman Nibong Tebal Jaya, SPS
3. Projek Tebatan Banjir Sungai Rambai : Sistem Perparitan dan Rumah Pam Taman Makok – Pakej 3
4. Cadangan Menaiktaraf Parit Di Taman Sejahtera Alma, SPT Dan lain-Lain Kerja Yang Berkaitan
5. Cadangan Menaiktaraf Sistem Perparitan Dan Infrastruktur Di Sekitar Taman Sempadan / Taman Transkrian, SPS
6. Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Perparitan Dan Infrastruktur Di Sekitar Taman Tangling, SPS

Bagi tahun 2014, pada 8 November yang lalu, Projek Tebatan Banjir dan Menaiktaraf Parit di sekitar Jalan Kampung Baru yang melibatkan kos sebanyak RM6,913,896.00 telah dirasmikan. Walaupun projek tersebut melibatkan kos yang sangat tinggi namun untuk keselesaan warga Seberang Perai, Kerajaan Negeri telah meluluskan projek ini.

Manakala terdapat 5 projek yang sedang dilaksanakan dengan jumlah kos projek adalah sebanyak RM 5,505,592.52 iaitu:
1. Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Saliran Bagi Mengatasi Masalah Banjir Kilat Di Taman Siakap, Seberang Jaya, Pulau Pinang
2. Cadangan Pembinaan Rumah Pam Dan Naiktaraf Parit Di Taman Seri Jaya Dan Taman Sungai Rambai, SPT
3. Perlantikan Untuk Kajian Dan Menyediakan Pelan Sistem Perparitan Induk Di Kawasan Perindustrian Sg. Lokan
4. Cadangan Pemasangan Pintu Air Di Parit Monsun Taman Bagan
5. Cadangan Kajian Mengatasi Banjir Di Taman Machang Bubok, SPT.

Terdapat 2 projek dalam proses pemilihan kontraktor yang melibatkan jumlah kos sebanyak RM 1,541,000.00.

Untuk makluman hadirin sekalian,

Bagi Projek Menaiktaraf Sistem Saliran untuk mengatasi masalah banjir kilat Di Taman Sri Nibong, Nibong Tebal yang akan disempurnakan pada pagi ini, ia melibatkan kos sebanyak RM 1,176,190.00. Kerja-kerja yang terlibat adalah seperti pembinaan longkang, kerja-kerja piling, pembinaan pembentungan baru bagi menggantikan yang lama, pemasangan railing, roadworks.

Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjadikan Pulau Pinang bersih, hijau, selamat dan sihat, saya berharap para hadirin sekalian dapat bekerjasama dengan MPSP menjaga kebersihan kawasan sekitar dan menjaga segala kemudahan yang disediakan untuk meningkatkan kualiti hidup dan keselesaan penduduk Seberang Perai. Semua warga Seberang Perai diseru supaya tidak membuang sampah ke dalam parit monsun supaya laluan air tidak tersumbat yang mana akan menyebabkan banjir kilat.

Dengan itu, saya merasmikan Majlis Penyempurnaan Projek Menaiktaraf Sistem Saliran Bagi Mengatasi Masalah Banjir Kilat di Taman Sri Nibong, Nibong Tebal. Sekian, terima kasih.

SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) BAGI KEMASUKAN SESI AKADEMIK 1 TAHUN 2014/2015, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG,
YAB TUAN LIM GUAN ENG
SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) BAGI KEMASUKAN SESI AKADEMIK 1 TAHUN 2014/2015, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
PADA 6 DISEMBER 2014 (SABTU), 11.00 PAGI

Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua untuk bertemu dalam majlis penyampaian Bantuan Pendaftaran Pelajar-Pelajar ke IPTA dan IPTS tahun 2014.

Di kesempatan ini juga saya mengalu-alukan kehadiran 572 pelajar/ wakil pelajar Ijazah Sarjana Muda Daerah SPT untuk menerima bantuan pendaftaran RM1000 untuk anak-anak Pulau Pinang yang berjaya dipilih melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah untuk sessi 2014/2015. Sesungguhnya, Kerajaan Negeri sememangnya prihatin terhadap pelbagai aspek kebajikan rakyat negeri ini, termasuklah dalam bidang pendidikan.

Kerajaan Negeri telah meluluskan permohonan 2,028 orang dengan peruntukan sebanyak RM2.5 juta untuk tahun 2014 ini. Untuk daerah SPT, Kerajaan Negeri telah meluluskan 781 dengan peruntukan RM781,000.00 permohonan tahun ini iaitu 572 orang pelajar peringkat Ijazah sarjana muda dan 209 orang pelajar Diploma yang telah diberi pada majlis yang lalu. Kerajaan Negeri telah meluluskan permohonan-permohonan mulai dari tahun 2011 sebanyak 550 dengan peruntukannya sebanyak RM550,000.00, bagi tahun 2012 sebanyak 731 dengan peruntukannya sebanyak RM731,000.00 dan bagi tahun 2013 sebanyak 635 dengan peruntukannya sebanyak RM635,000.00 dari jumlah keseluruhannya dari tahun 2011 sehingga 2014 ialah sebanyak RM2.7 juta bagi Daerah Seberang Perai Tengah.

Bagi tahun 2014, kita telah membuka permohonan i-BiTA bagi pelajar peringkat diploma pada 02 Jun 2014 sehingga 09 Julai 2014. Majlis pemberian telah pun diadakan pada bulan 24 Ogos 2014 yang lalu. Bagi memberi lebih ramai peluang bagi anak-anak negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk memanjangkan kemudahaan bantuan ini kepada penuntut-penuntut IPTS dimana di beri peluang kepada 4 universiti iaitu Universit Terbuka Wawasan, Universiti AIMST, Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (TARC) dan Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). Manakala bagi pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda, permohonan i-BiTA telah dibuka pada 01 September 2014 sehingga 21 Oktober 2014.

Pada tahun depan kerajaan negeri akan menaikkan had pendapatan untuk tahun depan daripada RM 6,000 sebulan sekarang kepada RM 8,000 sebulan untuk setiap isi rumah/keluarga.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Di kesempatan ini, ingin saya menyampaikan sekalung penghargaan kepada warga Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah di atas kerjasama yang telah diberikan dalam menjayakan majlis ini, saban tahun. Akhir kata, saya, berserta barisan kepimpinan Kerajaan Negeri sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada ibu bapa, waris dan kesemua mahasiswa serta mahasiswi yang amat bertuah kerana terpilih untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading, dan sekali lagi bertuah kerana turut menerima bantuan kewangan ini, bagi meringankan bebanan kewangan yang dihadapi oleh ibu bapa serta waris para pelajar yang terlibat.

Sekian, terima kasih.

 

SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SUMBANGAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE IPTA / IPTS TAHUN 2014

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 


UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG, YAB LIM GUAN ENG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SUMBANGAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE IPTA / IPTS TAHUN 2014
PADA 6 DISEMBER 2014 DI BILIK TAKLIMAT/ RUANG PAMERAN
TINGKAT SATU, KOMPLEKS PASAR AWAM,PEJABAT MPPP
CAWANGAN JALAN TUN SARDON, 1000 BALIK PULAU

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertemu pada majlis penyampaian Bantuan Pendaftaran Pelajar-Pelajar ke IPTA / IPTS 2014.

Tahniah diucapkan kepada Pejabat Daerah DBD dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan proses penyampaian bantuan pendaftaran pelajar ke IPTA/IPTS berjalan lancar dan bantuan ini dapat diagihkan kepada semua pihak yang berkenaan.

Saya mengalukan-alukan kehadiran 251 pelajar / wakil pelajar Ijazah Sarjana Muda Daerah DBD bagi menerima bantuan pendaftaran RM1000 untuk anak-anak Pulau Pinang yang telah dipilih melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah untuk sesi 2014/2015.

Bagi tahun ini, Kerajaan Negeri telah meluluskan 333 permohonan bagi daerah DBD iaitu 251 orang pelajar peringkat ijazah sarjana muda dan 82 orang pelajar diploma.

Sebagai makluman, permohonan i-BITA 2014 telah dibuka bagi pelajar peringkat diploma pada 2 Jun 2014 sehingga 30 Jun 2014. Majlis pemberian telah pun diadakan pada 23 Ogos 2014 yang lalu. Manakala bagi pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda, permohonan i-BITA telah dibuka pada 1 September sehingga 14 Oktober 2014.

Adalah diharapkan, beban ibu bapa untuk menghantar anak ke Universiti dapat dikurangkan melalui pemberian ini. Sumbangan ini juga adalah bagi menjaga kebajikan tuan-tuan dan puan-puan. Ucapan tahniah kepada semua terutama ibu bapa yang telah berusaha mendidik anak-anak dengan baik. Diharapkan juga anak-anak yang telah berjaya ini dapat memberi khidmat di negeri Pulau Pinang.

Pada tahun depan kerajaan negeri akan menaikkan had pendapatan untuk tahun depan daripada RM 6,000 sebulan sekarang kepada RM 8,000 sebulan untuk setiap isi rumah/keluarga.

Akhir kata, saya berharap kita semua dapat bekerjasama membangunkan negeri Pulau Pinang dan seterusnya mendapat manfaat daripada hasil kemajuan yang dicapai.

Sekian, terima kasih.