BOOK LAUNCH OF ‘STRAITS CHINESE GOLD JEWELLERY’, THE PINANG PERANAKAN MANSION

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

SPEECH BY YAB LIM GUAN ENG
BOOK LAUNCH OF ‘STRAITS CHINESE GOLD JEWELLERY’, THE PINANG PERANAKAN MANSION
27 JAN 2014 (MON) @ Gurney Hotel

His Excellencies the Consul-Generals of Japan, Thailand and Indonesia; Dato' Seri Khoo Keat Siew, Baba Peter Wee President of the Peranakan Association of Singapore; Miss Christine Khor of the National University of Singapore; Ms Lillian Tong, the author and Museum Director of Pinang Peranakan Mansion; and Mr. Peter Soon, proprietor of Pinang Peranakan Mansion.

Tan Sri-Tan Sri, Dato' Seri-Dato' Seri, Dato-Dato and Datin-Datin and distinguished guests who have come from all over the world.

We are all here to witness the launch of a book about the jewellery of Penang Peranakan Mansion and the Straits Chinese Jewellery Museum.

Peter Soon acquired and restored the dilapidated Hai Kee Chan and filled it with Straits Chinese antiques and treasures in every room. Likewise, he first saw these old jewellery and family heirlooms going for a song fifty years ago, and he bought them up.

From this vista, Lillian Tong, Penang’s celebrity nyonya, has given Pinang Peranakan Mansion and its jewels a story and a soul. The rich and glorious story of Penang, the Mansion, and the Baba Nyonyas has all come together in her book, STRAITS CHINESE GOLD JEWELLERY.

I offer my heartfelt congratulations and a toast on behalf of the Penang State Government to Mr. Peter Soon and Ms. Lillian Tong for the publication of this book for Penang.

Thank you.

SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SIJIL KELULUSAN POLIS BANTUAN PBA HOLDINGS BHD

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SIJIL
KELULUSAN POLIS BANTUAN PBA HOLDINGS BHD
PADA 28 JANUARI 2014
HOTEL TRADERS

Selamat pagi dan salam sejahtera
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya ke Majlis Penyerahan Sijil Kelulusan Polis Bantuan PBA Holdings Bhd pada pagi ini. Saya juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Dihormati Senior Deputy Commissioner of Police, Dato’ Wira Abd Rahim bin Hj Hanafi, Ketua Polis Pulau Pinang yang mewakili Commisioner of Police Dato’ Wira Ayub bin Hj Yaakob Pengarah Jabatan Pencegahan dan Pembenterasan Jenayah Malaysia untuk menyampaikan sijil kelulusan pada pagi ini.
Sebelum itu, tidak lewat saya bagi pihak Lembaga Pengarah PBAHB untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak syarikat iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd (PBAPP) kerana berjaya memperolehi dua anugerah industri KeTTHA, iaitu sebagai Syarikat Bekalan Air Terbaik bagi tahun 2013 dan Anugerah Kecekapan (Efficiency Award) baru-baru ini.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang berbangga dengan PBAPP. Ramai yang melihat PBAPP sebagai antara sebuah syarikat bekalan air yang terbaik di negara ini. Pencapaian PBAPP sering dijadikan rujukan oleh syarikat bekalan air yang lain di negara ini.
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) PBAPP dalam tahun 2012 adalah:
Liputan bekalan air 100% di kawasan bandar and 99.7% di kawasan luar bandar;
Kualiti air terawat yang mematuhi piawaian “Kualiti Air Kebangsaan” yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan;
Kadar air tak berhasil (NRW) 17.6% iaitu yang terendah di negara ini, berbanding purata kebangsaan 36.4% 
Tarif domestik terendah bagi penggunaan air sehingga 35,000 liter sebulan. Bagaimanapun, malangnya tarif domestik terendah telah membawa kepada penggunaan  per kapita tertinggi di Malaysia – 302 liter/kapita/hari; dan
Kecekapan kutipan bil 92.4%.
Operasi dan fasiliti PBAPP juga mematuhi piawaian-piawaian ISO 9001:2008 untuk pengurusan kualiti; ISO 14001:2004 bagi pengurusan alam sekitar meliputi sebuah empangan dan tiga loji rawatan air; OHSAS 18001:2007 bagi kesihatan dan keselamatan pekerjaan; MS ISO/IEC 17025 bagi pengujian kimia makmal di Loji Rawatan Air Sungai Dua dan MS ISO/IEC 27001:2007 untuk keselamatan maklumat juga di Loji Rawatan Air Sungai Dua.
Yang dihormati Dato’-dato’, tuan-tuan dan puan-puan,
PBA Holdings Bhd melalui anak syarikatnya iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd sentiasa menitik-beratkan aspek keselamatan di semua lokasi dan premis operasinya di negeri Pulau Pinang ini. Sebagai syarikat bekalan air, ia telah dikategorikan sebagai SASARAN PENTING DAN KAWASAN LARANGAN oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).
Saya juga difahamkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, beberapa kawasan terutama loji saringan, kawasan empangan, rumah pam, sesalur agihan dan terusan air telah dikenalpasti sebagai Sasaran Penting dimana jika berlaku kerosakan ianya akan mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap ekonomi Negara atau Keselamatan Negara dan fungsi-fungsi kerajaan.
Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan serta fungsi syarikat ini yang membekalkan air iaitu salah satu daripada perkara asas dalam kehidupan kita semua.
Bagi memastikan tahap keselamatan di kawasan yang telah disytiharkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting (Pasukan Kawalan), pihak Syarikat iaitu PBAPP dikehendaki mengadakan satu Angkatan Keselamatan iaitu pasukan Polis Bantuan bagi menjaga kawasan-kawasan berkenaan.
Bagi mematuhi Arahan Tetap Sasaran Penting dan Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 tersebut, pihak kami telah mengadakan perbincangan awal dengan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang untuk menyiapkan kertas kerja polis bantuan pada bulan Januari 2013.
PBAHB telah mengemukakan permohonan kepada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 3 Mei 2013 bagi mendapatkan kelulusan penubuhan Angkatan Keselamatan iaitu Unit Polis Bantuan Syarikat.
Pada 29 November 2013 pihak PDRM telah memberi kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan PBAHB.
Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada PDRM kerana meluluskan permohonan dalam tempoh yang singkat, iaitu tidak sampai setahun. Biasanya, tempoh kelulusan itu mengambil masa yang agak lama.
Saya juga difahamkan PBAHB adalah Syarikat air yang ke-empat mendapat kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan selepas Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS), Syarikat Air Darul Aman (SADA) Kedah dan Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS).
Pasukan polis bantuan juga berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ kepada PDRM selain peranan utamanya iaitu mencegah berlakunya jenayah di premis dan lokasi PBAHB. Bagaimanapun saya meminta agar sebagai pasukan beruniform, imej yang baik perlu dititik-beratkan agar kredibiliti sebagai polis bantuan sentiasa dipandang tinggi.
Saya berharap pasukan ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin, mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan.
Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada PBAHB kerana berjaya mewujudkan pasukan polis bantuan sendiri dan juga kepada pihak PDRM kerana memberi kelulusan dan hadir pada majlis pagi ini.
Diharap hubungan yang baik yang sedia terjalin di antara kedua-dua pihak iaitu PBAHB dan PDRM akan dikekalkan dan lebih erat pada masa hadapan.
Sekian terima kasih.

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SIJIL
KELULUSAN POLIS BANTUAN PBA HOLDINGS BHD
PADA 28 JANUARI 2014
HOTEL TRADERS

Selamat pagi dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya ke Majlis Penyerahan Sijil Kelulusan Polis Bantuan PBA Holdings Bhd pada pagi ini. Saya juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Dihormati Senior Deputy Commissioner of Police, Dato’ Wira Abd Rahim bin Hj Hanafi, Ketua Polis Pulau Pinang yang mewakili Commisioner of Police Dato’ Wira Ayub bin Hj Yaakob Pengarah Jabatan Pencegahan dan Pembenterasan Jenayah Malaysia untuk menyampaikan sijil kelulusan pada pagi ini.

Sebelum itu, tidak lewat saya bagi pihak Lembaga Pengarah PBAHB untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak syarikat iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd (PBAPP) kerana berjaya memperolehi dua anugerah industri KeTTHA, iaitu sebagai Syarikat Bekalan Air Terbaik bagi tahun 2013 dan Anugerah Kecekapan (Efficiency Award) baru-baru ini.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang berbangga dengan PBAPP. Ramai yang melihat PBAPP sebagai antara sebuah syarikat bekalan air yang terbaik di negara ini. Pencapaian PBAPP sering dijadikan rujukan oleh syarikat bekalan air yang lain di negara ini.

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) PBAPP dalam tahun 2012 adalah:

Liputan bekalan air 100% di kawasan bandar and 99.7% di kawasan luar bandar;

Kualiti air terawat yang mematuhi piawaian “Kualiti Air Kebangsaan” yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan;

Kadar air tak berhasil (NRW) 17.6% iaitu yang terendah di negara ini, berbanding purata kebangsaan 36.4% 

Tarif domestik terendah bagi penggunaan air sehingga 35,000 liter sebulan. Bagaimanapun, malangnya tarif domestik terendah telah membawa kepada penggunaan  per kapita tertinggi di Malaysia – 302 liter/kapita/hari; dan

Kecekapan kutipan bil 92.4%.

Operasi dan fasiliti PBAPP juga mematuhi piawaian-piawaian ISO 9001:2008 untuk pengurusan kualiti; ISO 14001:2004 bagi pengurusan alam sekitar meliputi sebuah empangan dan tiga loji rawatan air; OHSAS 18001:2007 bagi kesihatan dan keselamatan pekerjaan; MS ISO/IEC 17025 bagi pengujian kimia makmal di Loji Rawatan Air Sungai Dua dan MS ISO/IEC 27001:2007 untuk keselamatan maklumat juga di Loji Rawatan Air Sungai Dua.

Yang dihormati Dato’-dato’, tuan-tuan dan puan-puan,

PBA Holdings Bhd melalui anak syarikatnya iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd sentiasa menitik-beratkan aspek keselamatan di semua lokasi dan premis operasinya di negeri Pulau Pinang ini. Sebagai syarikat bekalan air, ia telah dikategorikan sebagai SASARAN PENTING DAN KAWASAN LARANGAN oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Saya juga difahamkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, beberapa kawasan terutama loji saringan, kawasan empangan, rumah pam, sesalur agihan dan terusan air telah dikenalpasti sebagai Sasaran Penting dimana jika berlaku kerosakan ianya akan mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap ekonomi Negara atau Keselamatan Negara dan fungsi-fungsi kerajaan.

Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan serta fungsi syarikat ini yang membekalkan air iaitu salah satu daripada perkara asas dalam kehidupan kita semua.

Bagi memastikan tahap keselamatan di kawasan yang telah disytiharkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting (Pasukan Kawalan), pihak Syarikat iaitu PBAPP dikehendaki mengadakan satu Angkatan Keselamatan iaitu pasukan Polis Bantuan bagi menjaga kawasan-kawasan berkenaan.

Bagi mematuhi Arahan Tetap Sasaran Penting dan Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 tersebut, pihak kami telah mengadakan perbincangan awal dengan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang untuk menyiapkan kertas kerja polis bantuan pada bulan Januari 2013.

PBAHB telah mengemukakan permohonan kepada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 3 Mei 2013 bagi mendapatkan kelulusan penubuhan Angkatan Keselamatan iaitu Unit Polis Bantuan Syarikat.

Pada 29 November 2013 pihak PDRM telah memberi kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan PBAHB.

Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada PDRM kerana meluluskan permohonan dalam tempoh yang singkat, iaitu tidak sampai setahun. Biasanya, tempoh kelulusan itu mengambil masa yang agak lama.

Saya juga difahamkan PBAHB adalah Syarikat air yang ke-empat mendapat kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan selepas Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS), Syarikat Air Darul Aman (SADA) Kedah dan Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS).

Pasukan polis bantuan juga berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ kepada PDRM selain peranan utamanya iaitu mencegah berlakunya jenayah di premis dan lokasi PBAHB. Bagaimanapun saya meminta agar sebagai pasukan beruniform, imej yang baik perlu dititik-beratkan agar kredibiliti sebagai polis bantuan sentiasa dipandang tinggi.

Saya berharap pasukan ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin, mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan.

Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada PBAHB kerana berjaya mewujudkan pasukan polis bantuan sendiri dan juga kepada pihak PDRM kerana memberi kelulusan dan hadir pada majlis pagi ini.

Diharap hubungan yang baik yang sedia terjalin di antara kedua-dua pihak iaitu PBAHB dan PDRM akan dikekalkan dan lebih erat pada masa hadapan.

Sekian terima kasih.

MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PEMBAIKAN 51 UNIT RUMAH PANGSA KOS RENDAH TAMAN SERULING EMAS, LOT 904, MUKIM 5, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN (SPS), PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Akhbar Oleh YAB Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang
Pada 22 Januari, 2014 Di Komtar, George Town
___________________________________________________________________

MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PEMBAIKAN 51 UNIT RUMAH PANGSA KOS RENDAH TAMAN SERULING EMAS, LOT 904, MUKIM 5, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN (SPS), PULAU PINANG

Pembelian 51 unit Rumah Pangsa Kos Rendah di Taman Seruling Emas, Lot 904, Mukim 5, Daerah SPS merupakan antara inisitiaf Kerajaan Negeri untuk memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada rakyat Negeri Pulau Pinang dengan menyediakan lebih banyak rumah kos rendah di bawah Skim Sewa Beli kepada golongan yang memerlukan selaras dengan Bajet 2014 yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Negeri. Cadangan ini merupakan usahasama di antara Kerajaan Negeri dengan pemaju projek iaitu Syarikat Asas Dunia Berhad. Projek perumahan ini telah dibina pada tahun 1994 dan terdiri daripada dua (2) blok bangunan lima (5) tingkat dengan jumlah keseluruhan 360 unit. Blok A terdiri daripada 170 unit rumah dan Blok B terdiri daripada 190 unit rumah. Keluasan setiap unit adalah 51 meter persegi (548.96 kaki persegi) dan mempunyai dua bilik. Daripada 360 unit tersebut, sebanyak 309 unit rumah telah diduduki dan baki sebanyak 51 unit rumah masih kosong iaitu enam (6) unit di Blok A dan 45 unit di Blok B.  

Memandangkan cadangan ini dikemukakan atas dasar tanggungjawab sosial korporat (Corporat Social Responsibility (CSR)), maka perbincangan lanjut telah dibuat bersama Syarikat Asas Dunia Berhad. Hasil lawatan pada awalnya mendapati bahawa terdapat kerosakan pada unit-unit rumah tersebut khususnya pada bahagian bumbung. Kos keseluruhan yang perlu ditanggung oleh Kerajaan Negeri adalah berjumlah RM679,362.00. Selain itu, Kerajaan Negeri juga akan melengkapkan kesemua 51 unit berkenaan dengan kelengkapan asas seperti kipas dan lampu untuk memastikan keselesaan penghuni  bakal ditempatkan di perumahan tersebut dan kos yang terlibat adalah berjumlah RM71,000.00.
 
Sejurus selepas perjanjian pembelian dan pembaikan ditandatangani, pengurusan 51 unit rumah ini akan diserahkan kepada Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pengagihan dan penawaran akan dibuat oleh Jawatankuasa Pembersihan dan Peningkatan Mutu Pemilihan Perumahan (Selection Process Enhances Committees (SPECS)) untuk memastikan pengagihan dibuat secara adil dan telus kepada golongan yang memerlukan dengan diaudit bersama oleh syarikat perakaunan. Pemohon yang layak akan menandatangani perjanjian  bersama Kerajaan Negeri di bawah Skim Sewa Beli. Kadar sewa yang akan dikenakan adalah sebanyak RM100.00 sebulan dengan kos penyelenggaraan RM20.00 sebulan untuk 15 tahun.


LIM GUAN ENG