MAJLIS PERASMIAN SEMINAR KEMALANGAN PERJALANAN BELIA UNTUK BELIA 2018

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN SEMINAR KEMALANGAN PERJALANAN BELIA UNTUK BELIA 2018

10 DISEMBER 2018
DEWAN BUDAYA, USM

 

Yang Berusaha Profesor Dr. Fauziah Md. Taib
Dekan, Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia

Encik Roshaimi bin Mat Rosely
Ketua, Return to Work, PERKESO

Encik Othman bin Mohd Nordin
Pengarah PERKESO Negeri Pulau Pinang

Puan Thurkahthevi P.N. Munusamy
Pengarah JKJR Negeri Pulau Pinang

Profesor Madya Dr. Lilis Surienty Abd. Talib
Pengarah Program Seminar Pencegahan Kemalangan Perjalanan untuk Belia 2018

Encik Muhammad Shahril
Boon Siew Honda Sdn. Bhd.

Wakil-wakil media

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur iaitu Pusat Pengajian Pengurusan USM bersama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), Jabatan Keselamatan Jalan Raya Pulau Pinang, Boon Siew Honda Sdn Bhd (Pulau Pinang), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan USM dan Sekretariat Keselamatan Jalan Raya USM di atas penganjuran Seminar “Kemalangan Perjalanan untuk Belia 2018” pada pagi yang mulia ini.

Saya difahamkan bahawa seminar yang akan berlangsung sepanjang 1 hari ini akan memberi fokus terhadap kesedaran di kalangan mahasiswa/mahasiswi, kakitangan USM serta pemain industri di Pulau Pinang khususnya berkenaan aspek-aspek yang berkaitan dengan isu-isu keselamatan jalan raya selain turut memberi tumpuan kepada pendekatan mengenai usaha untuk memperkasakan keselamatan dan kesihatan pekerja.

Di dalam kepesatan arus perkembangan dunia masa kini, seminar sedemikian sangat relevan dan inilah intipati utama kepada tujuan asal penganjuran seminar ini diadakan, yakni mengenalpasti seterusnya membuahkan resolusi yang dapat mengurangkan risiko ancaman kepada nyawa dan kesihatan para pekerja. Hal ini pastinya bukan sahaja menuntut komitmen yang tinggi daripada individu tertentu sahaja , tetapi perlu diambil dan dipandang serius oleh semua lapisan masyarakat.

Seminar pada hari ini akan mewujudkan satu platform yang sangat berguna terutama kepada para mahasiswa/mahasiswi yang akan menyertai bidang pekerjaan sebaik menamatkan pengajian di USM kelak. Kesedaran ini penting dan mampu melonjak produktiviti bagi sesebuah organisasi. Kita percaya keselamatan dan kesihatan pekerja yang terjejas akan mengakibatkan proses penyembuhan yang lama dan boleh mengakibatkan majikan menanggung kos pengurusan perubatan yang tinggi.

Kepada individu iaitu pekerja pula, isu keselamatan diri perlulah diberi perhatian serius memandangkan sebarang kemalangan yang mengakibatkan kecacatan kekal akan turut membawa kepada isu sosial kekeluargaan yang bertukar longgar dan berpanjangan. Ringkasnya, aspek keselamatan dan kesihatan pekerja itu memerlukan kesedaran dan tindakan yang sama dari pihak majikan dan pekerja.

Kita mungkin tidak sedar bahawa kemalangan perjalanan yang sering berlaku adalan kemalangan yang melibatkan perjalanan rutin seseorang pekerja dari rumah ke tempat kerja dan dari tempat kerja ke rumah dan ia merupakan antara penyumbang peratusan yang tinggi kepada jumlah kemalangan jalan raya yang direkodkan sejak sedekad yang lalu.

Data menunjukkan bahawa kemalangan dalam kategori ini adalah pada sekitar purata 44 peratus dari keseluruhan jumlah kemalangan jalan raya yang direkodkan. Turut dilaporkan bahawa pernah dalam tempoh 10 tahun iaitu dari tahun 2005 hingga 2015 berlaku peningkatan kemalangan perjalanan sehingga 65.3 peratus. Insiden kemalangan yang mengejutkan ini telah meletakkan kemalangan perjalanan di tangga ke-5 yang membawa kepada punca berlakunya kemalangan jalan raya di Malaysia. Malah kadar yang sama turut dilaporkan di peringkat global.

Sama ada kita sedar atau pun tidak, kemalangan perjalanan telah memberi tamparan yang hebat kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini sedemikian kerana selain kemalangan maut yang memberi derita kepada keluarga yang ditinggalkan dan mengganggu kelancaran produktiviti organisasi, kemalangan perjalanan juga sering mengakibatkan kecederaan parah yang membawa kepada kecacatan kekal pekerja yang bernasib malang. Kesan buruknya adalah kurangnya atau hilangnya pendapatan keluarga dan juga berlakunya kemerosotan produktiviti organisasi disebabkan oleh penanggungan kos penggantian pekerja yang perlu distruktur semula serta kos perekrutan pekerja baharu yang tinggi.

Lebih membimbangkan adalah apabila 75 peratus daripada mangsa yang terlibat adalah dalam kalangan mereka yang berumur dari 15 hingga 44 tahun. Jumlah ini termasuklah kumpulan tenaga kerja yang paling produktif dalam organisasi berkenaan. Sewaktu proses rehabilitasi pekerja berjalan, organisasi pastinya akan terkesan disebabkan mengalami penurunan produktiviti yang berpanjangan.

Bagi menangani hal ini, maka pihak majikan malah individu itu sendiri perlu mengambil pelbagai pendekatan yang diyakini mampu mengurangkan kemalangan perjalanan. Kajian menunjukkan bahawa faktor manusia, keadaan kenderaan dan persekitaran sebagai punca utama kepada kemalangan kategori ini. Dalam hal ini penguatkuasaan keselamatan adalah langkah yang baik. Namun, usaha pendidikan keselamatan di jalan raya dalam kalangan pengguna adalah opsyen yang perlu dimaksimakan hebahan dan pelaksanaannya.

Sebagai pusat pengajian yang terkenal dengan kajian dan penyelidikan, sememangnya usaha pihak USM berganding bahu dengan pelbagai agensi akan memberi kesan yang baik dan berpanjangan kepada generasi muda ini yang merupakan antara kelompok mereka yang paling kerap menggunakan jalan raya. Untuk pihak pengurusan universiti, sudah tiba masanya kita sebagai majikan menterjemahkan amalan mewujudkan persekitaran yang selamat itu menerusi pelaksanaan modul atau kursus yang relevan. Satu modul kursus berkaitan pengguna jalan raya yang selamat mungkin boleh diperkenalkan khususnya kepada para pelajar yang baharu melangkah masuk ke alam universiti.

Saya berharap agar kolaborasi di antara pihak universiti serta pemain industri ini akan menjadi permulaan kepada suatu penyelidikan yang proaktif dan berkualiti pada masa hadapan. Saya juga berhasrat untuk melihat agar continuous engagement ini akan terus berlaku di masa hadapan dalam melahirkan sebuah negara yang maju dan makmur, hidup rukun dan damai, penuh harmoni.

Sepatutnya kepesatan kemajuan teknologi Revolusi Industri 4.0 membawa kepada persekitaran yang kondusif dan selamat tetapi apa yang merisaukan adalah walaupun wujud segala kecanggihan teknologi yang terdapat pada hari ini, kita masih juga dapat mendengar dan membaca tragedi seperti kemalangan komunal terus berlaku. Kita tidak mahu kecanggihan teknologi itu menjadi perosak. Sebagai contoh penggunaan telefon bimbit ketika memandu yang menjadi trend masa kini terus berlarutan dan menjadi penyumbang utama kepada kemalangan jalan raya.

Sehubungan dengan itu, apa sahaja usaha proaktif seperti yang dilakukan oleh USM ini, maka kami di pihak Kerajaan Negeri akan sentiasa bertindak menyokong penuh usaha-usaha sebegini yang dapat mengurangkan risiko ancaman nyawa dan kesulitan hidup kepada rakyat. Syabas dan tahniah USM.

Akhir kata, saya dengan ini merasmikan Seminar “Kemalangan Perjalanan untuk Belia 2018”

Sekian, terima kasih.

 

The Penang State Christmas Open House 2018

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang
During The Penang State Christmas Open House

9th December 2018 
St. Anne’s Church, Bukit Mertajam

Honourable Members of the State Executive Council

Mr. A. Arokiadass - Chairman of the Organising Committee & Chairman of the CFM Liaison Committee Penang,

Rt. Rev. Sebastian Francis - Roman Catholic Bishop of Penang

Rev. Sam Surendran - NECF Northern Region Representative

Rev. Christopher Tan - CCM Penang Chairman

And most of all, to everyone gathered here this evening: men and women, girls and boys, Malaysians and residents, visitors and tourists from all over the world

WELCOME.

On behalf of the Penang State Government, we would like to warmly welcome every one of you to our Penang State Christmas Open House 2018. The theme for this year is:
Yesus, Kurnia Tuhan kepada Dunia
Jesus, God’s Gift to the World

As many of you know, this is an annual event jointly organised by the Penang State Government and Christian Federation of Malaysia (CFM) Penang. I wish everyone here a very Blessed and Joyous Christmas.

Most Malaysians, if not all, somehow or other, believe there is a god. We may disagree on our many different ideas of what god really is like. But if there is a god who is also the creator, then everything there in this universe is created by him. More importantly, our lives and everything we have come from god. Unfortunately, while we may believe in god, we may not know what life is all about, and are troubled by what god has planned for us, for our lives, and for our children.

Christians believe that our God is loving, kind and compassionate, just like a perfect Father, who wants only the best for each of us. The Bible tells us that God sent His Son into the world to show us the way back to God and to promise of life with God forever. This is God’s Gift to the world, --His Son Jesus who has revealed God to us perfectly so that we may know our God and receive His love and life. Then we can have peace in our hearts.

Many people do not realize how important it is to have peace; and that is the reason why there is so much fighting and war and conflict. Once we have peace in our hearts, we can have peace in ourselves, and we can have peace with God. Then we can live in peace with all the people around us, --our families, our neighbours, our colleagues in the work-place and all our fellow-citizens. Once we know we are accepted by God, we can learn to accept ourselves and other people. We do not have to fight with them or try to control them, or even take advantage of them.

Just like the rest of the world, our country Malaysia needs peace. In a country with so many different peoples, religions, cultures and languages, we need to learn to live in peace and harmony with one another. We must all strive together for peace and harmony in our country. First of all, we must learn to accept one another as equals and co-workers to build up this beautiful and beloved country called Malaysia.

The Christians in the State of Penang have always celebrated our multi-coloured nation with our many differences. We thank our God for giving us this country where we can live and work together with all kinds of people. We want to share the love that God has given us and declare that God loves Malaysia and all the peoples of Malaysia, this love is shown supremely by His Greatest Gift to the world with the coming of Jesus Christ His Son from heaven to earth, so that He can bring us from earth to heaven one day.

So, we give thanks to our God for His indescribable gift!
(1 Corinthians 9:15) The Christian community of the State of Penang, and especially Seberang Perai, wants to share this gift with you, and pray that you too will know God’s love and blessings at this Christmas time and for the New Year.

We would like to thank the Organizing Committee, pastors, leaders and members of various churches represented here, as well as YB Chong Eng and her staff, and all those who have worked tirelessly to make this event a success.

We must also thank Bishop Sebastian Francis, the Vicar Rev Monsignor Henry Rajoo and the leadership of the St. Anne’s Church for allowing us to use the church grounds once again for tonight's celebration.

We especially commend the churches that have prepared for many weeks to present the items that reflect the spirit of Christmas tonight.

HAVE A VERY BLESSED CHRISTMAS, EVERYONE!

AND A HAPPY NEW YEAR FILLED WITH

HOPE AND PEACE, GRACE AND TRUTH!

Thank you. 

 

MAJLIS PERASMIAN PERTANDINGAN KAROM BEREGU TERBUKA PULAU PINANG 2018 PIALA ADUN PADANG KOTA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PERTANDINGAN KAROM BEREGU TERBUKA PULAU PINANG 2018
PIALA ADUN PADANG KOTA

9 DISEMBER 2018
FOYER BAWAH DEWAN SRI PINANG

 

Encik Saibullah
Presiden Persatuan Muslim Kadayanallur

Encik Muhammad Noor
Timbalan Persiden Persatuan Muslim Kadayanallur merangkap Pengerusi Pertandingan Karom

Jawatankuasa Pengelola Pertandingan Karom

Para peserta Karom

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada Jawatankuasa Persatuan Muslim Kadayanallur atas kesudian menjemput saya bagi merasmikan Pertandingan Karom Beregu Terbuka Pulau Pinang 2018 bagi merebut Piala ADUN Padang Kota pada hari ini.

Saya difahamkan terdapat lebih 100 penyertaan pada pertandingan kali ini melibatkan penyertaan dari pelbagai lapisan masyarakat dari dalam mahupun luar negeri ini. Saya juga difahamkan ada di kalangan ahli persatuan yang mewakili Negeri Pulau Pinang untuk bertanding di peringkat Kebangsaan. Tahniah dan selamat maju saya ucapkan kepada semua.

Suatu ketika dahulu permainan ini hanya dimain untuk memenuhi masa terluang. Dan lama-kelamaan permainan ini sudah mendapat tempatnya yang tersendiri dan menjadi antara sukan yang dimainkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Permainan ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan kerana permainan ini tiada had umur. Justeru itu, tidak hairanlah saya bahawa permainan karom ini mudah memenangi perhatian masyarakat negara ini.

Permainan karom mempunyai daya tarikan dan peminatnya yang tersendiri. Meskipun permainan ini dianggap mudah tetapi sebenarnya ia masih memerlukan kepandaian, strategi, ketepatan, kreativiti dan skil di samping memerlukan kesabaran yang tinggi. Sama ada kita sedar atau tidak permainan karom ini juga dapat mewujudkan pelbagai bentuk geometri yang perlu difikirkan oleh setiap pemain untuk mencapai matlamat akhir mereka.

Saya percaya penganjuran program seperti ini bukan sahaja dapat memberi peluang kepada semua peserta bukan sahaja untuk menzahirkan bakat masing-masing semata-mata tetapi akan membawa kepada penyatuan nilai silaturahim, semangat kesaksamaan serta meletakan kita sebagai satu rumpun.

Saya berharap agar pertandingan kali ini berjalan dengan jayanya dan bertandinglah dengan semangat kesukanan yang tinggi.

Akhir kata, saya dengan ini merasmikan PERTANDINGAN KAROM BEREGU,TERBUKA PULAU PINANG PIALA ADUN PADANG KOTA TAHUN 2018.

Sekian, terima kasih.