PERLUNYA KeTTHA MELAKSANAKAN SEGERA SKIM BEKALAN AIR MENTAH SEBANYAK RM 300 JUTA DARI SUNGAI PERAK,PERAK KE PULAU PINANG -SUNGAI PERAK RAW WATER SCHEME (SPRWS) DEMI MENJAMINKAN BEKALAN AIR YANG MENCUKUPI D MULAI 2020

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Rujukan Kami      :  1.02.04.00005.02                      
Rujukan Tuan      :   KeTTHA:BPA(S) 666/6/31(22)
Tarikh                   :   07 April 2014
 
 
Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili
Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Malaysia
Aras 6, Blok E4/5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
 
 
 
YB Datuk Seri Panglima
 
PERLUNYA KeTTHA  MELAKSANAKAN SEGERA SKIM BEKALAN AIR MENTAH SEBANYAK RM 300 JUTA DARI SUNGAI PERAK,PERAK KE PULAU PINANG -SUNGAI PERAK RAW WATER SCHEME (SPRWS) DEMI MENJAMINKAN BEKALAN AIR YANG MENCUKUPI D MULAI 2020.
Dengan hormatnya kami merujuk kepada perbualan kami di ruang Parlimen minggu lepas berkaitan surat YB rujukan KeTTHA:BPA(S) 666/6/31(22) tanggal 18 September 2013 mengenai perkara di atas.
 
Kami ingin menegaskan bahawa dengan siap binanya projek pembesaran Empangan Mengkuang, bekalan sumber air mentah (total reliable yield) di Negeri Pulau Pinang tidak dapat memenuhi permintaan bekalan air menjelang 2020 dan bukannya 2026 atau 2030 seperti yang dimaklumkan dalam surat YB di atas. Malah permintaan  air yang kian meningkat dengan pertambahan penduduk dan pembangunan yang pesat, bekalan air di Pulau Pinang mungkin tertekan mulai 2020.
 
Laporan Masterplan Study for Portable Water in Penang 2050 (MSPWPP)menunjukkan dengan siapnya projek pembesaran dan perluasan Empangan Mengkuang, jumlah air mentah yang terhasil untuk memenuhi permintaan air pada akan bertambah kepada keseluruhan 1,325 million litre per day (mld) pada tahun 2020 berbanding dengan 1,053 mld pada 2010. Pihak PBAPP telah melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut untuk mengujudkan kesedaran penggunaan air secara berhemah dan menguruskan bekalan air secara mampan.
 
Inisiatif 1 – Melaksanakan Pengurusan NRW secara Holistik.
Semenjak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang(PBAPP) dikorporatkan pada tahun 1999, PBAPP telah berusaha untuk mengurangkan kehilangan air terawat di Pulau Pinang dengan memantapkan program pengurusan air tidak berhasil (NRW). Hasilnya peratusan NRW di Pulau Pinang adalah yang terendah di Malaysia iaitu pada paras 17.6% untuk tahun 2012 berbanding dengan purata nasional sebanyak 36.4%. PBAPP akan terus berusaha untuk mengurangkan lagi NRW pada tahun-tahun yang akan datang di mana dalam Plan Rancangan Perniagaan 30 tahun disasarkan kepada 12%.
 
Initiatif 2 – Peningkatan Nilai Air melalui Surcaj Pemeliharaan Air (WCS) dan Tarif Air
Kami memang bersetuju dengan pandangan YB bahawa Program Pengurusan Permintaan Air (Water Demand Management) yang komprehensif juga perlu diberi tumpuan sebagai usaha untuk memastikan penggunaan bekalan air mentah yang berhemat di Negeri Pulau Pinang. Penggunaan air per kapita yang tinggi ini mendorong kepada pengabstrakan air mentah yang berlebihan untuk dirawat oleh operator air.
 
Dalam usaha untuk mengurangkan Penggunaan Domestik per kapita (PCD) iaitu 291 liter sehari per kapita (lcd) yang dicatatkan pada tahun 2010, pihak PBAPP telah memperkenalkan Surcaj Pemeliharaan Air (WCS) sebanyak RM 0.24 untuk setiap 1,000 liter bagi penggunaan melebihi 35,000 liter sebulan berkuatkuasa November 2010. Dengan pelaksanaan WCS ini, PCD telah menurun ke 285 lcd pada tahun 2011. Walau bagaimanapun PCD pada tahun 2013 telah meningkat semula ke 295 lcd dan setakat akhir Februari 2014 telah mencatat 311 lcd.
 
Untuk menangani peningkatan ini, berkuatkuasa November 2013, PBAPP telah meningkatkan kadar WCS ke RM0.48 daripada RM0.24 sebelum ini. Ternyata disini bahawa ianya tidak mudah untuk mengurangkan PCD. Oleh yang demikian kerajaan negeri telah membenarkan pihak pengurusan PBAPP menaikkan tarif air secara komprehensif.
 
Dengan menerima syor YB Menteri untuk mengurangkan penggunaan air, tidak ada halangan lagi untuk pihak Kementerian melaksanakan SPRWS, termasuk mengambil inisiatif berbincang dengan negeri Perak, di mana kerajaan Pulau Pinang sedia membayarkan kos air mentah kepada negeri Perak. Pihak Kementerian akan menanggung perbelanjaan SPRWS sebanyak RM300 juta sahaja sedangkan RM1.7 billion untuk pembinaan loji rawatan air ditanggung oleh PBAPP menerusi pinjaman dengan Perbadanan Aset Air Bhd(PAAB) serta PBAPP menanggung juga pembayaran kos air mentah kepada negeri Perak.
 
Inisiatif 3 – Meningkatkan Tahap Kesedaran dan Penglibatan Orang Awam
PBAPP akan meneruskan kempen publisiti untuk meningkatkan kesedaran awam tentang pentingnya memelihara air dengan mengurangkan penggunaan air. Pihak SPAN sedang dalam proses untuk memperkenal dan mempromosikan alat penjimatan air atau Water Saving Devices(WSDs) untuk mengurangkan penggunaan air melalui pelaksanaan Efficient Water Product Labeling. PBAPP telah menandatangani satu Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universiti Sains Malaysia (USM) untuk membantu mempromosikan budaya penjimatan air kepada kampus USM Minden. Pihak PBAPP juga telah mengadakan sesi penerangan dan pameran untuk mempromosikan penggunaan WSDs dan membantu untuk menggalakkan budaya penjimatan air di sekolah-sekolah seluruh Pulau Pinang.
 
Inisiatif 4 – Pembangunan Sumber Air Tambahan
Dalam tahun 2012, Sungai Muda telah membekalkan lebih daripada 80% permintaan air mentah di Pulau Pinang dan sungai ini cuma boleh menampung penggunaan air di Pulau Pinang sehingga tahun 2020. Selepas itu penambahan sumber air mentah yang lain seperti SPRWS amat diperlukan.
 
Laporan MSPWPP telah mengenalpasti Skim Air Mentah Sungai Perak (SPRWS) sebagai sumber air mentah pada masa hadapan untuk Pulau Pinang. Kos projek pemindahan air mentah ini dijangka melibatkan kos RM300 juta yang akan dibiayai oleh Kerajaan Pusat seperti yang dinyatakan di dalam Water Services Industry Act 2006(WSIA).
 
Projek pemindahan air mentah yang melibatkan pembinaan terowong sepanjang 14.8 KM dijangka mengambil masa enam (6) tahun untuk disiapkan bermula dari peringkat kajian, pemeriksaan lokasi, rekabentuk dan pembinaan. Oleh yang demikian adalah amat penting bahawa projek pemindahan air ini perlu dimulakan serta-merta sebelum air mentah memenuhi kapasiti selepas 2020.
 
Walau bagaimanapun PBAPP perlu melabur sebanyak RM1,700 juta untuk membina Loji Rawatan Air, saluran paip, stesen pam dan tangki penyimpanan. Kerja-kerja pembinaan Loji rawatan ini akan dilaksanakan dalam empat (4) fasa untuk memenuhi permintaan air sehingga tahun 2050. Kami harap boleh mendapat pinjaman untuk jumlah ini daripada PAAB.
 
Anggaran kos untuk projek pemindahan air mentah yang dikendalikan dan dibiayai oleh Kerajaan Pusat ini adalah RM300 juta untuk membekal sejumlah 1,300 mld (RM0.27 setiap liter) untuk membekalkan air ke Pulau Pinang dan Perak Utara serta air untuk Skim Pengairan Kerian. Cadangan ini adalah kos efektif.
 
Pencemaran yang berlaku pada penghujung Ogos 2013 di Sungai Selangor yang mengakibatkan gangguan besar bekalan air di Lembah Klang telah menunjukkan betapa lemah serta mudah terdedahnya sumber air mentah kepada pencemaran. Seperti yang kita sedia maklum empat (4) Loji Rawatan Air di Sungai Selangor telah ditutup yang mengakibatkan gangguan bekalan air kepada lebih kurang 50% pengguna air di Selangor dan Wilayah Persekutuan.
 
Pentadbiran ini ingin merujuk kepada surat SPAN rujukan SPAN/KPA-700-7/4 KLT 2(27) bertarikh 2 Ogos 2012(dilampirkan bersama) di mana pihak SPAN telah menyatakan persetujuan untuk melaksanakan SPRWS serta-merta. Demi mengelakkan kekurangan air minuman menjelang tahun 2020 bila bekalan air daripada Sungai Muda memenuhi kapasiti, projek SPRWS hendaklah dilaksanakan dengan segera sebelum terlambat.
 
Jika projek ini dilaksanakan sekarang, kos pembinaan dan kos pengambilan tanah yang pasti meningkat masa depan dapatlah dielakkan. Pelaksanaan SPRWS dengan serta merta akan menjadi satu keputusan yang bijak berhubung dengan penjimatan kos untuk mengelak peningkatan kos dan juga mengurangkan risiko krisis air di Pulau Pinang mulai tahun 2020.
 
Kesimpulanya kami memang menghargai jaminan YB yang berkomited untuk memastikan air yang cukup dan berkualiti dapat dibekalkan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Untuk melaksanakannya, adalah perlu jaminan yang diberikan dalam Skim Penstrukturan Semula Industri Bekalan Air Pulau Pinang yang telah dimeterai di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 2010 dapat ditegakkan.
 
Oleh itu besar harapan kami agar YB Dato’ dapat menimbang semula dan memastikan projek SPRWS ini dapat dilaksanakan dengan segera demi mengelakkan sebarang kekurangan air selepas 2020. Sekian, terima kasih.
 

-- CN version --


Rujukan Kami      :  1.02.04.00005.02                      
Rujukan Tuan      :   KeTTHA:BPA(S) 666/6/31(22)
Tarikh                   :   07 April 2014
 
致能源、绿色科技及水务部长马西目

能源、绿色科技及水务部必须马上执行3亿令吉从霹雳河输水到槟城的生水供应计划(SPRWS),以确保水供到了2020年能有足够的供应。

我针对我们上星期在国会走廊针对你志期2013年9月18日(KeTTHA:BPA(S) 666/6/31(22))来信的谈话内容,特此致函。

我们要强调,孟光水坝扩建计划竣工后,槟州的生水供应到了2020年还是无法满足需求,而不是您所说的2026年或2030年。由于居民人数增加,加上发展迅速,水需求也上升,槟州的水供到了2020年可能面对不足的问题。

2050年槟州水供大蓝图也显示,孟光水坝扩建之后,生水的供应将从2010年的每天1053百万公升,增加到2020年每天1325百万公升。槟州水供机构已经采取一系列措施以倡导节约用水,永续供水。
 
措施一:全方位执行无收益水(NRW)管理。
槟州供水机构在1999年成为机构以后,便致力于减少槟州的无收益水白白流失。槟州的无收益水是全马最低,在2012年达17.6%, 全国平均为36.4%。供水机构将会继续努力减少无收益水,经营大蓝图把未来30年的无收益水目标订为12%。

措施二:通过水源保护附加费及水费提高水的价值。
我们同意您的看法,我们需要全面的水需求管理,以确保槟州节约用水。每日人均用水量如此高,将导致需要汲取更多生水及处理。

在减少每日人均用水方面(2010年达291公升),供水机构在2010年11月开始,向那些每月用水超过3万5000公升的用户征收每1000公升24仙的水源保护附加费。之后,每日人均用水量曾经在2011年降到285公升。但是,2013年又再上升到295公开,到了2014年2月甚至飑高至311公升。

为了应对用水量不断上升的问题,供应机构在2013年11月将保护水源附加费增加至48仙。但是它还是无法有效减少每日人均用水。因此,州政府允许槟州水务机构更全面地提高水费。

我们听取你的意见减少用水,你的部门便不会反对执行SPRWS,包括与霹雳州商量,而槟州政府也准备缴付生水费给霹雳州。而你的部门将会承担3亿令吉的SPRWS生水输入成本,另外供水机构将自己通过向水资产机构(PAAB)贷款,承担兴建水处理厂的17亿令吉,同时承担需缴付给霹雳州政府的生水费。
 
措施3 – 提升公众醒觉及参与
供水机构将会继续教育公众,以提升公众关于保护水源及节约用水的醒觉。水服务理事会(SPAN)也正在推荐及推广节水配备(WSDs),以通过有效水产品标签减少用水。供水机构也与理大签署了谅解备忘录,以协助在理大Minden校园推广节水文化。供水机构主办各项说明会及展览,以推广节水配备,以在全槟学校推广 节水文化。

措施4 – 附加水源的发展 

2012年,慕达河已经供应超过80%生水给槟城,这条河只能应付槟州水需求至2020年。之后我们需要SPRWS计划来增加生水供应。

槟州水供大蓝图也确认霹雳河生水输入计划将是槟城未来的生水来源。在2006年水服务工业法令下,这项3亿令吉的计划将由联邦政府承担。

生水输入计划涉及兴建14.8公里的隧道,预计需要6年的时间,进行研究、地点检查、设计及兴建。因此,我们需要尽快开展这项工作,以确保2020年之后供水仍然足够。

无论如何,供水机构也需要投资17亿令吉来兴建水处理厂、输水管、抽水机、储水库。上述处理水的设备将分四个阶段进行,以满足到2050年的需求。我们希望我们能够获取水资产机构的贷款。

上述联邦政府承担的3亿令吉生水输入计划估计能每天供应1300百万公升水(每公升27仙),从霹雳北部输水进入槟州,以以吉辇河灌溉计划。这项计划符合成本效益。

2013年8月雪兰莪河发生的污染事故,导致巴生河流域水供中断,也说明了生水是多么地容易被污染。污染事故导致雪兰莪四个滤水站被关闭,雪州及联邦直辖区近50%用户水供中断。

我们也要提及水服务供理事会志期2012年8月2日(SPAN/KPA-700-7/4 KLT 2(27))的来函。为了避免2020年饮用水减少,慕达河供不应求,SPRWS计划必须马上进行。

如果马上执行SPRWS,我们可以避免未来高昂的兴建费及土地收购费。这将是明智的决定,以节约成本,同时减少2020年槟州面对水荒的风险。

简而言之,我们非常珍惜你向我们保证槟州肯定拥有足够及有素质的供水。我们也需要你履行联邦政府及槟州政府在2010年所签署的槟州水供工业重组计划的条约。

Penang’s Proposed Water Tariff Hike Is To Avoid Water Rationing, Whose Proceeds Goes Towards Government’s Water Projects, Is Different From Sugar Price Hike That Benefits Not The Government But Only Private Cronies.(EN/CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 5 April 2014.
 
Penang’s Proposed Water Tariff Hike Is To Avoid Water Rationing, Whose Proceeds Goes Towards Government’s Water Projects, Is Different From Sugar Price Hike That Benefits Not The Government But Only Private Cronies.

Penang PR state government’s proposed water tariff hike is intended to avoid carrying out water rationing, where the proceeds goes towards government’s water projects. This is different from sugar price hike that benefits not the government but only private cronies controlling the sugar business. Pro-BN mainstream media has adopted the MCA and Gerakan line of attack on the proposed water tariff hike by equating the water tariff hike to the sugar price hike.
 
Equating the rationale for the water and sugar price hike is illogical and a specious fallacy because the proposed water tariff hike intends to avoid water rationing in the future. The sugar price hike is not to avoid any sugar rationing. When the Federal government decided not to subsidise sugar by removing the 20 cents subsidy, the private cronies controlling the sugar business did not lose a single cent but still recorded profits. These profits continued to be earned at the expense of the people who paid a higher price.
 
On the other hand, any proceeds from the water tariff hike would still belong to the state government and be utilised towards water projects for the people’s benefit. The Penang Water Supply Corporation or PBAPP continues to be the best water supply management I Malaysia with a Non-Revenue Water(NRW) at 17.6% as compared to the national average NRW of 36.4%.
 
I am puzzled by the self-contradictory remarks by Energy, Green Technology and Water deputy minister Datuk Seri Mahdzir Khalid in criticising the increase water tariff to curb water wastage because Penang can adopt the Ministry’s activities to save water. And yet he had admitted that the people are not heeding advice to save water.(see attached)
 
As the state government’s efforts towards curbing water wastage such as education and Water Conservation Surcharge(WCS) to penalise those who waste water over the last 6 years have failed, raising water tariffs is the last resort to avoid water rationing. The photos of consumers suffering from water rationing in Selangor, KL, Johor and Taiping should remind us their hardships, especially on women and the elderly.(see attached)

Climate change may result in a prolonged drought this year. Worse this drought may recur annually for an extended period for 5 years as had happened in Australia. We must remember that the prospect for a drought is very real with the ASEAN Specialised Meterological Centre in Singapore predicting lower rainfall in April to May and a dry spell between June to October this year.
 
The Penang state government stresses that even after we raise water tariffs, Penang will still enjoy the lowest domestic water tariffs in Malaysia. The PBAPP had subsidised nearly RM 70 million last year to maintain the domestic water tariffs to be the lowest in the country at 31 cents for the first 35,000 liters per month.(Trade tariffs are not subsidised) This 31 cents is more than half the national average of 66 cents, with the most expensive water being Johor at 105 cents.
 
I wish to reiterate that families with 8 or more family members, shall be given a 60% discount on WCS beginning 1 May 2014. These large families will need to go to the 9 PBAPP offices in Penang and produce their ICs or other proof of family members to qualify for this discount. PBAPP CEO Jaseni Maidinsa shall be handling the mechanics or kindly contact the following.
 
Contact :Puan Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
Corporate Communications Unit
Tel     :04-201 3231
Email   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


-- CN Version --

槟州首席部长林冠英于2014年4月5日在乔治市发表声明:

槟城建议调高水价,不能与白糖起价相提并论,前者是为了避免配水并让州政府得以进行水工程,后者没有让政府受益,而是让朋党自肥。


槟城建议调高水价,不能与白糖起价相提并论,前者是为了避免配水并让州政府得以进行水工程,后者没有让政府受益,而是让朋党自肥。亲国阵的主流媒体与马华、民政党的口径相一致,他们将水价上涨相比成白糖上涨。

将调高水价与白糖起价相提并论是不合逻辑及似是而非的谬论,因为水价上涨是为了避免未来需要配水。白糖上涨并不是为了避免配糖的情况。当联邦政府决定不再补贴白糖20仙时,控制白糖的私人公司一分钱都没有损失,反而赚大钱。他们还将继续赚钱,结果是人民需要为他们的利益买单。

另一方面,任何调高水费后所取得的收益,还是归还给州政府,并将之使用在对人民有利的水工程上。槟州供水机构向来是全马最好的水管理机构,槟州无收益水为17.6%,比起全国无收入水36.4%,为全国最低。

对于能源、绿色工艺及水源副部长拿督斯里马兹尔卡立批评槟州调高水价以应付挥霍用水的问题,因为槟城可以采取该部长的措施来节水。然而他也承认人民并没有听取劝告节约用水(看附件)。

由于州政府过去六年一切关于节约用水的教育活动及水源保护附加费的措施皆失败,因为我们不得不调高水价,以避免未来需要配水的问题。消费人在雪州、吉隆坡、柔佛及太平都面对配水的苦恼,这对妇女及老人家都造成不便。(见附件)
 
气候变化将导致今年的旱季延长。更糟的是,这种旱季将在未来5年内每年发生一次,像澳洲那样。我们必须记得这种旱季是现实,新加坡的亚细安专业气象中心预料,4月到5月雨量较少,6月到10月可能再次干旱。

槟城政府强调,就算我们抬高水价槟城依然是全马水价最低的州属。槟城水供机构在去年已经津贴将近7000万令吉,以维持全国最低的家庭用水价格,那就是一个月3万5000令吉31仙。这个31仙是全国平均水价66仙的一半,水费最高的是柔佛105仙。

我也要强调,那些拥有超过8人或以上的家庭,他们将在2014年5月1日开始,获得保护水源附加费60%的折扣。这些大家庭需前往槟城供水机构,出示家庭成员的身份证以获得这项折扣。槟州供水机构总裁加西尼将处理这项机制。
 
 
Contact : Puan Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
Corporate Communications Unit
Tel     :  04-201 3231
Email   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Penang State Government’s Priority Is To Avoid Any Water Rationing, Where Efficient And Effective Water Supply And Water Demand Management Is Essential.(EN/CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 3 April 2014.
 
The Penang State Government’s Priority Is To Avoid Any Water Rationing, Where Efficient And Effective Water Supply And Water Demand Management Is Essential.

The Penang state government’s priority is to avoid any water rationing, where efficient and effective water supply and water demand management is essential. For the last 6 years, focus has been on water supply management to meet not only increasing demands from Penang’s growing population but also accelerated development and investment projects. This is proven by Penang’s Non-Revenue Water(NRW) of 17.6%, the lowest in the country, as compared to the national average of 36.4%.
 
There is no doubt that the pace of development in Penang over the last 6 years is more than the previous 18 years. Penang as a location of choice for investment is demonstrated by being the top FDI recipient in Malaysia for the period of 2010 to August 2013, of RM 19.7 billion or nearly 20% of Malaysia’s total FDI of RM103 billion. Previously Penang was never the top investment state in Malaysia but achieved that distinction twice in 2010 and 2011.
 
Any water rationing would be disastrous not only for residents but also for the business community. Whilst the efficient and effective water supply management has been effective in meeting the growing water needs from 865 million liters per day in 2007 to 1,035 million liters per day(more than 1 billion liters per day) as at March 2014, there must also be efficient and effective water demand management. There can only be so much water sources we can take.
 
Water demand management depends on pricing, water saving features and education. The Penang state government had earlier opted not to increase pricing even though the last time there was a hike in domestic tariffs was in 1993. However the failure of education programs and water conservation surcharge to penalise those who waste water has resulted in Penang recording the highest consumption of 311 liters per capita per day which is nearly 50% more than the national average of 212.
 
Such high water consumption is just not sustainable and if left unchecked would leave Penang no choice but to do water rationing in future. Climate change may result in a prolonged drought this year. Worse this drought may recur annually for an extended period for 5 years as had happened in Australia. We must remember that the prospect for a drought is very real with the ASEAN Specialised Meterological Centre in Singapore predicting lower rainfall in April to May and a dry spell between June to October this year.
 
Let us not forget it is not only Selangor and Johor that are carrying out water rationing. Even the wettest town in Peninsular Malaysia, Taiping,  has started water rationing today. The people of Penang has no choice but to reduce water consumption. If higher water tariffs is necessary to reduce water consumption to avoid water rationing, then the state government will bite the bullet and raise water tariffs.
 
The Penang state government stresses that even after we raise water tariffs, Penang will still enjoy the lowest water tariffs in Malaysia. The Penang Water Supply Corporation or PBAPP had subsidised nearly RM 70 million last year to maintain the domestic tariffs to be the lowest in the country at 31 cents for the first 35,000 liters per month. This 31 cents is more than half the national average of 66 cents, with the most expensive water being Johor at 105 cents.
 
The Penang state government is compelled to take this step of increasing water tariffs for the future of our children by forcing consumers to cut down on water consumption so that our future generations will have a higher chance of avoiding water rationing.

Lim Guan Eng

-- CN Version --

民主行动党秘书长林冠英于2014年4月3日在乔治市光大发表声明:

槟州政府的首要任务是避免任何配水情况,那就是确保有效率的水源供应及需求管理。
 
槟州政府的首要任务是避免任何配水情况,确保有效率的水源供应及需求管理。过去六年, 我们一直把焦点放在水源供应管理,不只是应付槟城逐年增加的人口,也是为了催化发展及投资项目。由槟州无收入水为17.6%,比起全国无收入水36.4%,为全国最低。

无疑的是,槟城过去6年的发展脚步,快过之前的18年。槟城已经成为投资者的首选地,从2010年到2013年8月期间,我们在招商引资方面是全国冠军,外国投资额达197亿令吉,占了全马外国投资额1030亿令吉的20%。之前,槟城在投资额方面从来没有成为第一名,但是在2010年及2011年都表现杰出。

如果需要进行配水,不只是居民受到影响,商界也会受到影响,当我们有效率及有效力的水供应管理能让我们供应需求,让水供从2007年每天提供8650亿公升水源,至2014年3月每天1亿3500万公升(每天超过10亿公升),我们也必须进行有效率及有效力的水需求管理。我们能用的水源是很少的。
 
水需求的管理是根据水价、节水仪器及教育。槟州政府之前已经选择不增加水费,尽管最后一次调整家用水费是1993年。但是,由于教育活动及水源附加费惩戒浪费水源人士的失败,导致槟城的每日人均用水量达311公升,比全国每日人均用水量212公升高出50%.

如此高的水消费不只是无法永续,如果放纵下去,槟城将不能免于配水措施。气候变化将导致今年的旱季延长。更糟的是,这种旱季将在未来5年内每年发生一次,像澳洲那样。我们必须记得这种旱季是现实,新加坡的亚细安专业气象中心预料,4月到5月雨量较少,6月到10月可能再次干旱。

让我们别忘记,不只雪兰莪和柔佛州正进行配水。就连马来半岛雨量最多的城市太平也在今天开始配水。槟城人民没有选择,只能减少用水。如果调高水价是减少用水、避免配水的必要措施,州政府会忍辱负重,调高水价。

槟城政府强调,就算我们抬高水价槟城依然是全马水价最低的州属。槟城水供机构在去年已经津贴将近700万令吉,以维持全国最低的家庭用水价格,那就是一个月3万5000令吉31仙。这个31仙是全国平均水价66仙的一半,水费最高的是柔佛105仙。

为了孩子的未来,槟州政府被迫调高水费,好让消费人减少用水,避免我们的下一代面对配水的烦恼。

林冠英