MAJLIS PERSIDANGAN MAHASISWA PULAU PINANG 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PERSIDANGAN MAHASISWA PULAU PINANG 2019

26 JANUARI 2019, 4.00 PETANG
CHA ROOM, HOTEL JEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekalung tahniah kepada Perbadanan Pembangunan Belia Pulau Pinang (PYDC) kerana berjaya menghimpunkan pimpinan mahasiswa dari seluruh pelosok negeri Pulau Pinang. Syabas juga kepada saudara-saudari yang telah bersidang sejak pagi tadi membincangkan isu-isu pemerkasaan mahasiswa.

Pandangan saudara-saudari adalah amat penting dalam usaha Kerajaan Negeri menyediakan persekitaran yang lebih baik kepada mahasiswa terutamanya dalam aspek menggilap bakat serta menonjolkan potensi diri masing-masing.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa berfikir ke hadapan dalam merancang pembangunan belia. Ketika kita menghampiri tahun 2020, Pulau Pinang telah mula menerajui perancangan pembangunan belia untuk 2030. Justeru, penglibatan saudara-saudari pada hari ini adalah sangat penting dalam berkongsi ‘input’ dengan Kerajaan Negeri.

Sesungguhnya, perancangan pembangunan belia 2030 ini adalah lebih mencabar, setelah mengambil kira perubahan persekitaran semasa. Pada kesempatan ini, ingin saya mengetengahkan dua cabaran utama, untuk kepimpinan belia dan mahasiswa pada hari ini, terutama para peserta di hadapan saya ini.

Pertamanya, perkembangan teknologi yang pesat. Tahap perkembangan teknologi yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini memberi kesan terhadap kehidupan manusia, termasuk pasaran kerja. Kini, kita berdepan dengan cabaran untuk menyediakan mahasiswa yang mampu mengadaptasikan perubahan ini – bayangkan ketika anda mendaftar masuk ke universiti pada tahun pertama, kemungkinan besar bidang kerjaya yang anda ingin ceburi tidak lagi relevan atau wujud setelah tamat pengajian kelak.

Justeru, kita harus mempersiapkan bakal-bakal mahasiswa dengan dunia pekerjaan yang mungkin belum pun wujud ketika mereka sedang berada di universiti. Paling penting, bukan hanya kemahiran menghafal manual, sebaliknya bagaimana untuk berfikir serta berinovasi dengan perubahan persekitaran. Lihat bagaimana ‘Internet of Thing’ dan Revolusi Industri 4.0 sedang mengubah dunia. Terdapat banyak pekerjaan yang tidak lagi memerlukan tenaga manusia, hanya dengan integrasi komputer yang lebih cekap serta canggih. Namun, pada masa sama, perkembangan ini mewujudkan peluang dalam bidang kerjaya yang lain pula.

Oleh demikian, kita memerlukan anjakan paradigma dalam menggarap perubahan ini. Kerajaan tidak lagi boleh dilihat sebagai penyedia peluang pekerjaan, sebaliknya menyediakan persekitaran kondusif yang membolehkan terciptanya pekerjaan untuk anda semua. Ya, kita tidak lagi membincangkan soal peluang pekerjaan tetapi bagaimana untuk mencipta pekerjaan.

Justeru, kini adalah masanya untuk saudara dan saudari mengemukakan kepada Kerajaan, apakah ruang yang kondusif yang anda perlukan dalam membolehkan belia melonjakkan potensi diri; mendapat capaian internet yang lebih baik, mewujudkan ruang bersosial dan berinteraksi, kehadiran bakat-bakat dunia di Pulau Pinang, aktiviti dan acara-acara antarabangsa, adalah antara contoh-contoh bagaimana Kerajaan sedang membantu menyediakan persekitaran kondusif ini. Justeru, kita mahukan maklum balas dan cadangan yang lebih bernas daripada anda semua.

Cabaran kedua untuk saudara dan saudari fikirkan adalah bagaimana untuk menyediakan diri dengan perubahan politik. Kini, Malaysia sedang melalui proses pendemokrasian. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan lebih banyak suara rakyat dapat didengari dan sebarang keputusan harus mencerminkan kehendak serta aspirasi rakyat. Terdapat dua langkah konkrit dalam mencapai hasrat ini; pertama dengan mengembalikan pilihan raya tempatan dan keduanya menurunkan had umur mengundi.

Dalam soal had umur mengundi, Kerajaan berhasrat untuk menurunkan had umur kepada 18 tahun. Ertinya, adalah menjadi tanggungjawab saudara dan saudari untuk mempersiap-siagakan adik-adik kita di sekolah menengah sekarang dengan tanggungjawab ini. Kumpulan berumur 18 hingga 20 tahun yang sebelum ini dinafikan hak untuk mengundi pasti memiliki orientasi politik yang berbeza, lebih progresif dan demanding. Namun, sebagai Kerajaan kita tidak boleh gusar dan khuatir untuk melibatkan mereka. Malah hampir semua negara di dunia meletakkan umur minima mengundi kepada 18 tahun.

Selain itu, adalah penting untuk menyediakan generasi muda kini sebagai pemimpin pada masa hadapan. Kita memerlukan lebih ramai belia sebagai pemimpin. Kini kita ada beberapa Ahli Parlimen dan Menteri di bawah usia 26 tahun, dan kita memerlukan lebih ramai lagi pemimpin muda sebegini. Terdapat banyak isu-isu yang memerlukan suara serta perspektif yang segar antaranya dalam isu alam sekitar seperti pemanasan global, tenaga boleh diperbaharui, ‘deforestation’, isu keselamatan bukan konvensional seperti ‘food security’, ‘internet privacy’, ‘big data’ serta isu-isu sosial seperti identiti politik.

Semua ini memerlukan artikulasi politik yang lebih segar dan bernuansa yang melangkaui politik sempit kepartian apatah lagi perkauman. Semua ini menjadi cabaran kepada anda semua. Demikian juga dengan pilihan raya kerajaan tempatan yang apabila berjaya dikembalikan kelak merupakan medan sosialisasi politik yang penting untuk orang muda.

Di Parlimen hanya ada 222 kerusi Dewan Rakyat dan di peringkat Dewan Undangan Negeri hanya ada 576 kerusi di seluruh negara. Jika pilihan raya kerajaan tempatan diadakan, bakal ada penambahan kekosongan yang sangat signifikan di seluruh negara yang memerlukan lebih banyak penglibatan orang muda. Tambahan lagi apabila di bandar-bandar di seluruh negara menyaksikan populasi belia mengatasi warga emas.

Oleh yang demikian, saya berharap berdasarkan dua cabaran utama ini, saudara dan saudari dapat memberikan input kepada kerajaan dalam menyediakan Pelan Pembangunan Belia 2030 ini.

Sekali lagi tahniah dan tidak dinafikan bahawa saya agak teruja untuk membaca serta mengetahui hasil persidangan saudara dan saudari pada hari ini.

Sekian, terima kasih.

The Flag Off Ceremony of OBS Chinese New Year Run 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang
The Flag Off Ceremony of OBS Chinese New Year Run 2019

27 Jan 2019 (Sunday)
7.30am, Beach Street

 

YB Soon Lip Chee, Penang State EXCO for Youth and Sports

YB Daniel Gooi Zi Sen, Pengkalan Kota State Assemblyman

Jack Wong, Project Director of Occupy Beach Street

Members from media,

Ladies and gentlemen,

First of all, I would like to extend a warm welcome to all of you who join OBS Chinese New Year Run 2019. OBS Chinese New Year Run 2019 is organised by Occupy Beach Street, endorsed by Penang State Government and supported by Penang Island City Council (MBPP).

This 5km fun run is a non-competitive event open to all Malaysians and non-Malaysians. I am truly pleased to celebrate the scene of multi-diversity and advocate unity amidst all the participants through OBS Chinese New Year Run 2019.

OBS Chinese New Year Run 2019 is held to celebrate the joyous festive season of Chinese New Year as well as to act as a catalyst that inspires all the participants to live a more active and healthier lifestyle.

I am glad to know that there are 3500 participants who are from different countries, races and backgrounds participating in this fun run which in fact makes it the largest Chinese New Year celebration event in Penang!

On top of running together with your family and friends on this Sunday morning, you are guaranteed to find lots of fun-filled and exciting programmes here. I believe you will get to enjoy a memorable Chinese New Year celebration here with the traditional lion dance and dragon dance performances as well as appearance of God of Prosperity.

Last but not the least, I wish that everyone who joins us here at OBS Chinese New Year Run 2019 will have a fun and healthy morning while bringing back extraordinary Chinese New Year memories!

Thank you.

 

MAJLIS PERASMIAN STESEN PEMINDAHAN SAMPAH BATU MAUNG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN STESEN PEMINDAHAN SAMPAH BATU MAUNG

26 JAN 2019

 

Yang Berhormat Tuan Jagdeep Singh Deo a/l Karpal Singh
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berbahagia Dato Ar. Yew Tung Seang
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Yang Berbahagia Dato Rosli b. Jaafar
Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Ahli Majlis MBPP

Ketua Jabatan

Para Wartawan

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah berusaha untuk merealisasikan hasrat rakyat negeri Pulau Pinang dengan melaksanakan satu projek untuk membangunkan Stesyen Pemindahan Sampah Batu Maung pada hari ini.

Negeri Pulau Pinang komited dan telus dalam usaha untuk memenuhi hasrat pembangunan yang seimbang dengan pengurusan sisa pepejal yang menjadi fokus utama dalam menjaga alam sekitar. Kita sedia maklum bahawa kita perlu merancang pembangunan negeri ini dari aspek pemuliharaan alam sekitar melalui beberapa pendekatan yang berasaskan kepada Integrated and Sustainable Waste Management Facility. Ia terbukti menerusi perancangan salah satu lagi cadangan projek iaitu Stesen Pemindahan Sisa Pepejal di Batu Maung ini yang telah dibangunkan bagi tujuan pengumpulan sisa pepejal sebelum dihantar ke tapak pelupusan akhir sampah.

Cabaran yang paling utama dalam melaksanakan sesuatu projek pelupusan dan pemerolehan sisa di negeri ini adalah kekangan dari segi tanah dan gunatanah. Namun, segala rintangan dapat diatasi dengan memastikan sesuatu pojek pembangunan alam sekitar diberi keutamaaan.

Kita sedia maklum bahawa Stesen Pemindahan Sampah ini akan memainkan peranan sebagai pusat transit untuk sisa pepejal sebelum dilupuskan di tapak pelupusan yang terletak di Pulau Burong, Seberang Perai Utara.

Stesen Pemindahan Sampah di Batu Maung ini merupakan lokasi yang paling strategik dan ideal dari segi pengurusan bagi pelupusan sisa dan memenuhi kehendak asas persekitaran mengikut Jabatan Alam Sekitar.

Projek ini merupakan salah satu projek yang memberi impak yang tinggi kepada rakyat di Negeri ini yang melibatkan kos perbelanjaan modal sebanyak lebih kurang RM 60 juta yang diuruskan secara Build Operate and Transfer oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan ditawarkan kepada pemaju projek, Eurasia Express Sdn. Bhd. Syarikat dipertanggungjawabkan untuk mengendali pengoperasian projek ini bagi tempoh selama 16 tahun. Pelbagai manfaat dapat diperolehi daripada pengurusan projek ini yang mencerminkan keupayaan Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang memartabatkan pengurusan sisa pepejal dengan sistem dan kemudahan yang bersesuaian.

Para hadirin sekalian,

Stesen Pemindahan Sampah yang dibangunkan ini merupakan pemangkin kepada salah satu insfratruktur bagi sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu. Ianya merupakan langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah kepada sistem pengangkutan dan pelupusan sisa domestik dan sisa pukal serta sisa kebun.

Pembangunan projek pemindahan sampah di Batu Maung ini juga memberi manfaat dari segi pengurangan kesan alam sekitar atau pengurangan karbon melalui cara pengurusan sampah yang fleksibel dengan kemasukan lebih kurang 250 jumlah perjalanan kenderaan buat masa sekarang.

Kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar serta pelan tindakan bagi menjadikan negeri ini sebagai negeri yang bersih dan indah. Selain daripada penyediaan sistem dan infrastruktur, usaha turut dipergiatkan untuk mengurangkan sampah yang akan dilupuskan di Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong melalui beberapa langkah pengalihan sisa pukal dan kebun yang boleh diguna semula.

Namun demikian, kita masih berhadapan dengan pelbagai cabaran rakyat bagi merealisasikan aspirasi pengasingan. Contohnya, rakyat serta syarikat yang mengendalikan operasi pungutan sampah di dalam kawasan pentadbiran Pulau Pinang perlu mengutamakan kebersihan dan pengasingan sisa dalam kehidupan seharian dengan membuang sampah yang diasingkan dan mengambil kira kesan terhadap alam sekitar. Kita seharusnya sedar bahawa negara maju mempunyai infrastruktur dan budaya masyarakat yang mengutamakan amalan kebersihan dalam kehidupan mereka.

Saya ingin memaklumkan bahawa Tapak Pelupusan Sampah (TPS) Jelutong pada masa ini adalah dalam proses penutupan secara berperingkat. Bermula 1 Februari 2019, TPS Jelutong hanya akan menerima pelupusan sisa binaan dan sisa korekan, sehinggalah kebenaran sementara diperolehi bagi menggunakan tapak pemprosesan sisa binaan baru.

Saya percaya bagi mencapai status pembangunan pengurusan sisa pepejal yang mampan, penjana sisa seharusnya memiliki nilai-nilai murni dalam menjaga kebersihan.

Rakyat hendaklah sentiasa peka dengan kebersihan alam sekitar, malah pendekatan kerohanian amat wajar ditekankan ke dalam diri rakyat untuk memastikan instrumen polisi dan sistem kita berfungsi dengan baik.

Hasrat untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya yang bersih, indah dan sejahtera tidak hanya cukup dengan penyediaan infrastruktur, kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan. Rakyat juga perlu berubah ke arah kehidupan yang membudayakan kebersihan dan penjagaan alam sekitar.

Akhir kata, saya dengan ini merasmikan Stesyen Pemindahan Sampah Batu Maung.