UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN DATUK BANDAR MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN YAB TUAN LIM GUAN ENG, KETUA MENTERI PULAU PINANG

DI UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN DATUK BANDAR

MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

PADA 4 JULAI 2017 (HARI SELASA) JAM 9:00 PAGI

BERTEMPAT DI DEWAN PERSIDANGAN MAJLIS, DEWAN BANDARAYA,

JALAN PADANG KOTA LAMA

********************************

1. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri upacara pada pagi ini.

2. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia Dato' Maimunah binti Sharif atas perlantikan beliau sebagai Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang ke dua (ke 2) menggantikan Yang Berbahagia Dato' Patahiyah binti Ismail yang telahpun menamatkan kontrak perkhidmatan beliau sebagai Datuk Bandar yang pertama di Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan saya kepada Yang Berbahagia Dato' Patahiyah binti Ismail di atas perkhidmatan cemerlang beliau di sepanjang beliau berkhidmat selama lebih 7 tahun bermula 1 Mac 2010 dengan Majlis Perbandaran Pulau Pinang sehingga ia diisytiharkan sebagai Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada 1 Januari 2015 dan terus menjadi Dato Bandar yang pertama.

3. Saya yakin dengan pengalaman yang luas serta pencapaian dan pengiktirafan yang telah dimenangi oleh Majlis Perbandaran Seberang Perai, Yang Berbahagia Dato' Maimunah binti Sharif mampu menerajui Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk terus mencapai kecemerlangan di masa masa akan datang. Tambahan pula beliau juga adalah seorang wanita yang berkebolehan. Ini membolehkan Kerajaan Negeri tidak mengamalkan diskriminasi jantina dan akan bertindak adil kepada semuan wanita yang berkebolehan.

 

4. MBPP mengamalkan perbelanjaan berhemah dan urus tadbir berasaskan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus). Ini bermakna segala hasil yang dikutip daripada rakyat akan digunakan untuk membiayai perkhidmatan yang terbaik dan pembangunan kepada pembayar cukai. Majlis telah berjaya mencatatkan prestasi kewangan yang membanggakan dengan mencatatkan lebihan dalam penyata kewangan untuk dua tahun berturut-turut iaitu sebanyak RM177.95 juta untuk 2014, RM145.61 juta untuk 2015 manakala untuk tahun 2016, MBPP mengalami defisit sebanyak RM1.41 juta. Defisit ini adalah disebabkan oleh pengecualian cukai taksiran untuk perumahan Low Cost (LC) dan Low Medium Cost (LMC) serta pemberian diskaun 6% untuk hartanah lain demi membolehkan rakyat meringankan beban kewangan rakyat yang bertambah sejak pelaksanaan GST.

 

5. MBPP bertuah kerana setakat April 2017, ada lebihan Belanjawan terkumpul sebanyak RM42,499,776 mampu menangani cabaran kewangan berdasarkan pentadbiran CAT – Cekap, Akauntabel dan Telus. Dana kewangan daripada lebihan Belanjawan ini membolehkan kerajaan negeri menjalankan program pembangunan seperti menaiktaraf pasar-pasar awam, kompleks makanan dan tapak penjaja, dewan orang ramai, kompleks sukan, jalanraya seperti daripada Bulatan Udini ke Jalan Masjid Negeri atau lebuhraya 4 lorong di Projek Jalan Berkembar, Jalan Paya Terubong sebanyak RM 275 juta, serta projek pengairan dan longkang. Pegurusan sisa pepejal, pembersihan awam, perkhidmatan pungutan dan pembuangan sampah perlu dipertingkatkan lagi demi memastikan Pulau Pinang terus bersih. Program-program penghijauan dan keceriaan bandar seperti penanaman pokok, kerja-kerja landskap, menaiktaraf taman dan kawasan permainan kanak-kanak serta pemasangan lampu hiasan juga diteruskan.

6. Projek membina dan menaiktaraf laluan basikal dari Tanjung Tokong ke Jambatan Sultan Abdul Halim dan Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas sedang rancak dilaksanakan termasuk pembinaan "spiral bicycle" dan "pedestrian bridge". Kesemua kos laluan khusus basikal sebanyak RM 34.8 juta sepanjang 40 km akan ditaja oleh MBPP dan pihak swasta. Laluan basikal inilah di antara ciri-ciri membezakan sebuah bandaraya dengan majlis perbandaran.

 

7. Dalam usaha untuk mengurangkan kadar jenayah di kawasan perumahan dan perniagaan, MBPP menambah lagi pemasangan 150 buah CCTV pada masa depan di kawasan Pulau, Pulau Pinang dengan kos RM8.2 juta. Jumlah CCTV yang sudah dipasang ialah sebanyak 528 buah dengan kos RM38.3 juta untuk kerja-kerja pembinaan di tapak serta penyelenggaraan komprehensif selama 5 tahun. Manakala pada tahun ini 200 kamera akan dipasang dengan anggaran kos RM11 juta. Ini bermakna pada akhir 2018, MBPP akan memasang 878 CCTV dengan kos RM 57.5 juta untuk menjadikan Pulau Pinang lebih selamat.

8. Dengan pengiktirafan Bandar Raya George Town sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO, George Town dan Pulau Pinang telah menjadi satu lagi tarikan bagi destinasi pelancongan warisan seperti yang disiarkan oleh media antarabangsa baru-baru ini. CNN dalam senarai 17 tempat yang paling baik dilawati di dunia dan Pulau Pinang muncul No 2. Time Magazine telah memilih Pulau Pinang sebagai 10 "Amazing Asian Vacations that won't cost a fortune" daripada 50 destinasi popular yang lain. Kerajaan Negeri juga bangga bahawa kita menjurus ke arah negeri hijau yang pertama di Malaysia yang menjalankan kempen pemuliharaan alam sekitar seperti Hari Tanpa Beg Plastik. Mengikut rekod yang diperolehi, Kerajaan Negeri telah menjalankan tanggungjawab dengan menanam 271,000 pokok baru di Pulau Pinang sejak tahun 2008. Di samping itu, Pulau Pinang harus bangga ialah kerana menjadi satu-satunya negeri di Malaysia yang tidak sentuh atau kurangkan seinci pun hutan simpan kekal, tidak seperti negeri-negeri lain seperti Kedah atau Kelantan. Pahang dan Kelantan menebang masing-masing 30% daripada hutan simpan kekal yang dihapuskan di Malaysia iaitu sebanyak 161,000 hektar dan 158,000 hektar. Malah negeri paling kecil iaitu Perlis turut menebang sebanyak 167 hektar hutan simpan kekal.

9. Sektor perumahan adalah salah satu penggerak utama ekonomi. Statistik sektor pembinaan, di Pulau Pinang menunjukkan projek pembinaan berkurangan sebanyak 28 projek bagi tempoh 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, sebanyak 540 projek telah dilaksanakan berbanding 512 projek bagi tahun 2016 di mana nilai projek juga telah menurun dari RM8.3 bilion pada tahun 2015 kepada RM8.2 bilion pada tahun 2016. Sungguhpun tidak banyak perbezaan dari segi nilai, penurunan adalah lebih ketara untuk sub-sektor kediaman dan bukan kediaman yang jatuh dengan mendadak. Hanya suntikan dana daripada Kerajaan dalam sub-sektor kemudahan sosial dan infrastruktur dapat menyelamatkan keadaan (lihat rajah di bawah)

 

 

Kategori

2015

2016

Bil

Nilai (RM b)

Bil

Nilai (RM b)

Kediaman

164

4.4

164

2.9

Bukan Kediaman

195

2.4

162

1.9

Kemudahan Sosial

52

0.1

41

0.7

Infrastruktur

129

1.4

145

2.7

Jumlah

540

8.3

512

8.2

 

(Statistik CIDB [Construction Industry Development Board] jumlah dan nilai projek di Pulau Pinang)

 

10. Nilai projek kediaman telah kurang sebanyak 51% atau RM1.5 bilion di mana pada tahun 2015 nilai projek pembinaan yang dicatatkan adalah RM4.4 bilion berbanding dengan tahun 2016 sebanyak RM2.9 bilion. Pada masa yang sama, pengurangan juga turut berlaku bagi projek bukan kediaman di mana bagi tahun 2015 nilai projek yang direkodkan adalah RM2.4 bilion yang jatuh 20% atau RM0.5 bilion pada tahun 2016 kepada RM 1.9 bilion. Hanya pelaburan tambahan oleh kerajaan dalam sub-sektor kemudahan sosial, yang naik 6 kali ganda daripada 0.1 bilion dalam 2015 kepada 0.7 bilion pada 2016, dan untuk sub-sektor infrastruktur yang naik 92% daripada RM1.4 bilion pada 2015 kepada RM2.7 bilion pada 2016, telah berjaya menyelamatkan keadaan.

11. Ini boleh dicerminkan dalam kelulusan projek perumahan oleh MBPP yang jatuh daripada RM 3.3 billion pada 2014 sebelum GST dikenakan pada 1 April 2015 kepada RM 2.7 billion pada 2016.

12. Segala agenda ini akan hanya dapat dilaksanakan dengan jayanya jika Ahli majlis, Ketua Jabatan, Pegawai dan kakitangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang dari semua peringkat dapat memberikan kerjasama sebagai satu pasukan. Kesungguhan dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan akan menghasilkan kecemerlangan ke arah mewujudkan sebuah bandar raya yang bersih, ceria dan indah demi kesejahteraan dan keselesaan semua penduduk di kawasan pentadbiran MBPP.

Sekian, terima kasih.

Majlis Penerimaan Jawatan Yang Dipertua dan Setiausaha Perbandaran Majlis Perbandaran Seberang Perai

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang

Di Majlis Penerimaan Jawatan Yang Dipertua dan Setiausaha Perbandaran Majlis Perbandaran Seberang Perai

pada hari Isnin, 3 Julai 2017

 

Pertama sekali bersyukur kepada tuhan kerana memberi kita semua kesihatan dan juga kekuatan untuk sama-sama menghadiri Majlis Penerimaan Jawatan Yang Dipertua dan Tuan Setiausaha Perbandaran, MPSP di Dewan Kenanga hari ini.

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Sr Hj Rozali Bin Hj Mohamud kerana dipilih menjadi Yang Dipertua MPSP yang ke 15. Kerajaan Negeri sebulat suara melantik beliau menjadi YDP MPSP ke 15. Beliau memiliki kelayakan profesional Fellow of The Royal Institution of Surveyors Malaysia. Beliau adalah satu-satunya pegawai kerajaan yang memiliki kelayakan ini di sektor kerajaan di Pulau Pinang malahan beliau adalah satu-satu pegawai kerajaan di PBT seluruh Malaysia yang memiliki kelayakan Fellow dalam bidang professional.

YB/Tuan-Tuan/Puan-Puan

Saya telah membaca CV (lampiran) yang dihantar oleh beliau dan amat bersetuju dengan prinsip “MPSP BY DESIGN NOT BY CHANCE” selaras dengan latihan beliau sebagai juru ukur. Akan tetapi seorang YDP juga perlu arif dalam perkara teknikal, kewangan, perundangan, pengurusan modal insan dan pentadbiran. Bukan mudah menguasai segala ilmu pengetahuan ini tetapi sekiranya anda ada kewibawaan, kepimpiman, keinginan belajar, integriti dan sifat rela belajar, memupuk semangat pasukan yang kental, pasti anda lakukannya. Justeru, demi mencapai negeri bertaraf antarabangsa dan pintar kita harus merancang, memilih strategi yang betul dan bertindak pantas.

Kerajaan Negeri berharap Ahli Majlis, Pegawai -pegawai serta kakitangan MPSP dan penduduk Seberang Perai memberi sokongan sepenuhnya kepada beliau untuk menjalakan tugas dengan penuh dedikasi.

YB/Tuan-Tuan/Puan-puan

Tahniah juga saya ucapkan kepada Ir Hajah Rosnani Bt Hj Mahmud yang telah dilantik sebagai Setiausaha Perbandaran MPSP yang baru. Beliau mempunyai kelayakan Jurutera Awam profesional dan telah mempunyai 26 tahun pengalaman kerja. Beliau bertanggungjawab merangka pengambilalihan kerja–kerja pembersihan sepenuhnya di seluruh Seberang Perai. Beliau juga berpengalaman mengurus projek-projek pembangunan majlis disamping memantau projek pembangunan swasta.

YB/Tuan-Tuan/Puan-puan

Saya juga ingin mengambil kesempatan disini untuk mengucapkan tahniah kepada YBhg. Dato’ Maimunah Mohd Sharif yang telah dilantik sebagai Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Pulau Pinang. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas sumbangan beliau sebagai Yang Dipertua Majlis Perbandaran Seberang Perai selama enam (6) tahun..

Ada empat kriteria yang harus diberikan perhatian sekiranya MPSP ingin berjaya mencapai tahap bertaraf antarabangsa dan pintar yakni jadi lebih bersih, hijau ,sihat dan selamat.

Bila kita sebut bersih , bukan sahaja bersih dalam aspek fizikal tetapi juga dalam urusan kewangan. Kerajaan Negeri tidak akan kompromi dalam melawani amalan rasuah. Itulah sebabnya Kerajaan Negeri memperkenalkan pentadbiran CAT- Cekap, Akauntabel dan Telus. Kerajaan Negeri melaksanakan tender terbuka , audit kawalan dan pemeriksaan oleh syarikat perakaunan, mengambil tindakan ke atas pegawai yang terlibat dalam salah laku dan memastikan Belanjawan Berimbang. Kita masih ingat semasa tahun 2008, kita dikejutkan dengan matlumat MPSP bahawa RM230 juta telah disia-siakan dalam tempoh 7 tahun. 7 tahun MPSP mengalami defisit dan jadi bankrap. Hanya bila Pakatan mengambilalih tampuk pemerintahan, barulah ada lebihan surplus atau untung dalam tempoh 1 tahun sahaja pada tahun 2008. Mujurlah kita berjaya selamatkan MPSP daripada jadi bankrap dalam tempoh setahun sahaja.

Selain daripada pengurusan kewangan yang bersih, MPSP mesti menjadikan Seberang Perai bersih. Usaha MPSP membersihkan Seberang Perai mendapat hasil apabila seluruh Pulau Pinang dipilih sebagai Negeri yang ke-tiga bersih di Malaysia selepas Terengganu dan Perak. Daripada negeri kotor sehingga digelar sebagai Pulau Pinang Darul Sampah kepada negeri yang ketiga bersih memang menunjukkan kerjasama daripada semua pihak termasuk rakyat.

Seberang Perai mesti selamat sekiranya Pulau Pinang ingin jadi negeri selamat. Kini, Pulau Pinang merupakan negeri yang mempunyai penurunan indeks jenayah yang ketiga besar di Malaysia. MPSP akan bekerjasama dengan pihak polis dalam pemasangan CCTV. Setakat kini, MPSP sudah ada 106 CCTV yang dipasang dan 300 yang akan dipasang lagi. Kerajaan negeri juga akan menghadkan lesen simulator kepada kompleks beli-belah, hotel 4 bintang atau 5 bintang sahaja mulai 1 Januari 2018 dan seterusnya dihentikan mulai 2019.

Selain daripada aktiviti sukan yang sihat, Seberang Perai boleh menekankan budaya yang sihat dengan anjuran aktiviti dalam sebuah kerajaan tempatan yang mempunyai kawasan yang paling besar di Malaysia. Buat kali pertama, program seni pertunjukan dan budaya dianjurkan dalam kawasan Butterworth Art Walk. Kerajaan negeri juga menggalakkan pameran “Little Minion” di Padang Pahlawan Pemuda, Dewan Hj Badawi, Butterworth yang banyak menggalakkan aktiviti yang sihat, termasuk aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.

YB/Tuan-Tuan/Puan-puan

Untuk Pulau Pinang hijau, perlu kita melaksanakan Dasar Pengasingan Sisa di Punca (Segregation At Source) bermula 1 Jun 2016 dan saya percaya Seberang Perai telah melaksanakannya dengan baik di mana kadar kitar semula MPSP sehingga Disember 2016 adalah 42.6%, iaitu yang tertinggi di Malaysia.

Menurut kajian oleh Penang Institute, penduduk Seberang Perai telah dapat menurunkan beratan pengeluaran sisa perkapita dari 1.6kg/orang/hari kepada 1.3kg/orang/hari (penurunan 19%) pada tahun 2016 berbanding dengan tahun 2015.

Peningkatan kadar kitar semula dan penurunan penghasilan sampah per kapita sehari hasil dari kajian bebas dari Penang Institute adalah menunjukkan kejayaan pelaksanaan Dasar Pengasingan Sisa Dipunca. Walau bagaimanapun saya mengharapkan semua penduduk memberi sokongan menjaga kebersihan, tidak membuang bara api ke dalam tong komunal, tidak membuang sampah di luar tong supaya kita sama-sama dapat menduduki bandar yang bersih.

Seberang Perai dijangka menjadi pemangkin pembangunan ekonomi Pulau Pinang. Tapak Industri Batu Kawan kian dipenuhi oleh jenama-jenama terkemuka dalam bidang universiti, hospital, syarikat kilang dan pusat beli-belah (Penang Design Village dan IKEA). Oleh itu, Seberang Perai mestilah berjaya sekiranya Pulau Pinang mahu berjaya

Akhir sekali, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir ke Majlis Penerimaan Jawatan Yang Dipertua dan Setiausaha Perbandaran, MPSP pada pagi ini dan berharap semoga Yang Dipertua dan Setiausaha Perbandaran, MPSP yang dilantik ini, akan bekerjasama dan memberi sokongan yang padu kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Sekian, Terima Kasih.

MAJLIS PELANCARAN "DOME DESPICABLE ME 3" & MAJLIS PERASMIAN BUTTERWORTH ART WALK

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PELANCARAN "DOME DESPICABLE ME 3"

DAN MAJLIS PERASMIAN BUTTERWORTH ART WALK, PELAN BUTTERWORTH BAHARU

PADA 1 JULAI 2017 (SABTU), JAM 9.30 AM,
BERTEMPAT DI DATARAN PEMUDA MERDEKA B'WORTH

 


Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan muslim kita. Saya yakin bahawa bahang suasana Hari Raya masih panas dan semua masih dalam "mood" cuti lagi.

Sepertimana yang sering saya maklumkan kepada umum, Kerajaan Negeri mampu mencatat lebihan Belanjawan setiap tahun yang kini terkumpul sebanyak RM578 juta dalam tempoh lapan (8) tahun pemerintahan (2008-2015) berbanding dengan lebihan RM373 juta sepanjang 50 tahun (1957-2007) di bawah Kerajaan Negeri terdahulu. Hasil lebihan Belanjawan ini, Kerajaan Negeri kongsikan bersama rakyat Pulau Pinang sebagai dividen anti-rasuah di mana pelbagai manfaat telah dinikmati.

Antaranya, bantuan kewangan sebanyak RM412.63 juta yang telah diagihkan terus kepada rakyat sejak tahun 2008 menerusi Program Emas Kerajaan Negeri. Kita juga memberikan pengecualian cukai pintu melalui Pihak Berkuasa Tempatan Negeri iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) bermula tahun 2016 kepada semua penghuni rumah kos rendah, rumah sederhana rendah dan rumah kampung/bertanah. Tambahan, kita juga memberikan potongan cukai pintu sebanyak 6% untuk semua hartanah lain termasuk hartanah komersil. Sebagai tanda penghargaan kepada khidmat bakti Anggota Perkhidmatan Awam Negeri, baru-baru ini Kerajaan Negeri telah memberikan Bantuan Khas Kewangan (BKK) atau Bonus Raya sebanyak 0.75 bulan atau minimum RM1,000.00.

Hadirin sekalian.

Sekali lagi kita kongsikan hasil urus tadbir yang Cekap, Akauntabel dan Telus dengan rakyat Pulau Pinang di mana anda semua telah menjadi saksi majlis pelancaran program "Berhibur Bersama Despicable Me 3 Di Pulau Pinang" pada 22 Jun 2017 yang lalu. Pelbagai acara menarik telah disajikan secara percuma kepada anda semua menerusi program ini di Dataran Pemuda Merdeka Butterwoth dan ianya akan berakhir pada 3 September 2017. Program ini dianjurkan oleh JWL Events, disokong oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Penang Global Tourism, dengan kerjasama Majlis Perbandaran Seberang Perai. Kos keseluruhan program ini ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri dengan jumlah RM900,000.00. Ini diadakan khas sempena Hari Raya dan Hari Kebangsaan kepada rakyat Pulau Pinang khususnya.

Saya difahamkan oleh pihak penganjur bahawa sejak program ini dibuka kepada umum pada 22 Jun 2017 yang lalu, lebih 50,000 orang termasuk pelancong asing serta tempatan telah berkunjung dan berhibur dengan pelbagai pameran dan acara menarik yang disediakan.

Para hadirin yang dihormati sekalian.

Pada hari ini, saya berbesar hati untuk melancarkan "Dome Despicable Me 3" yang merupakan highlight bagi majlis pagi ini. Saya turut dimaklumkan bahawa walaupun sebelum dome ini dilancarkan, "Dome Despicable Me 3" ini telah berjaya mendapat tempat di dalam Malaysia Book of Records dengan keseluruhan saiznya merangkumi 4600 kaki dengan boleh memuatkan kapasiti 200 orang pada satu-satu masa. Pada hari ini, kita juga akan dapat menyaksikan acara menandatangani Malaysia Book of Records bagi dome ini. Ini menunjukkan bahawa acara Despicable Me 3 ini merupakan acara paling besar di Malaysia. Pameran gergasi ini merupakan pameran yang julung-julung kalinya diadakan di Seberang Perai. Ini juga membuktikan bahawa tomahan ke atas Kerajaan Negeri menganaktirikan Seberang Perai adalah amat salah sama sekali. Tambahan, sebanyak 77% daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM3,077,152,950.39 sejak 2008 oleh Kerajaan Negeri sekarang telah dibelanjakan untuk pembangunan di bahagian Seberang Perai melibatkan Peruntukan Pembangunan Negeri, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) dan Perbadanan Pembangunan Negeri Pulau Pinang (PDC). Jelas sekali Kerajaan Negeri Kerajaan Negeri senantiasa memberikan tumpuan kepada pembangunan seimbang di antara kawasan Pulau dan Seberang Perai.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian.

Sepertimana bahagian Pulau, Butterworth juga merupakan tempat yang perlu anda jelajahi ketika berada di Pulau Pinang. Antara tarikan menarik ialah Butterworth Art Walk yang merupakan program pengindahan Lorong Bagan Luar 1 serta sebagai pengisian program di bawah Intervensi Pelan Tindakan Pekan Lama, Pelan Butterworth Baharu yang mana selaras dengan inisiatif Kerajaan Negeri untuk mewujudkan persekitaran yang hijau dan indah.

Butterworth Art Walk merupakan program kolaborasi di antara arkitek kelahiran Butterworth, Zaini Zainul dengan MPSP dan Think City yang membabitkan tiga (3) fasa. Ketiga-tiga fasa ini merangkumi jarak 400 meter akan menghasilkan sebanyak 45 mural serta sepuluh (10) arca dan dijangka siap sepenuhnya dalam bulan Julai 2017. Fasa pertama sejauh 150 meter telah diperakui untuk diluluskan sebagai laluan bebas kenderaan.

Projek ini dipilih sebagai satu inisiatif untuk menghidupkan lorong-lorong bangunan yang tidak terjaga tetapi selamat dan strategik. Ia juga mempunyai impak yang positif dalam memberi mesej melalui kaedah pendidikan yang disampaikan secara lukisan. Konsep yang diketengahkan dalam lukisan mural itu memaparkan sejarah Butterworth. Kerja-kerja penghasilan lukisan mural yang dimulakan sejak Disember 2016 iaitu bagi fasa pertama, diketuai oleh Zaini, telah dijayakan oleh tujuh (7) orang pelukis iaitu Shazwan Jalil; Syamsul Addenno; Suhaimi Ali; Hadi Ramli; Nazmi Jamarudin; Shahidan Muhamad; Amir Andha dan Azmi Husin. Sebanyak sembilan (9) lukisan mural telah dihasilkan di dinding lorong belakang Lorong Bagan Luar 1.

Untuk makluman semua, kos keseluruhan bagi fasa pertama dan fasa kedua Butterworth Art Walk ini membabitkan jumlah RM85,000.00 yang dibiayai sepenuhnya oleh Think City.

Para hadirin yang dihormati.

Maka, dengan itu sukacitanya saya melancarkan "Dome Despicable Me 3" sempena program "Berhibur Bersama Despicable Me 3 Di Pulau Pinang" dan merasmikan Butterworth Art Walk, Pelan Butterworth Baharu.

Sekian, terima kasih.