Print

SESI PENERANGAN BERKAITAN PELAKSANAAN PELAN INDUK PENGANGKUTAN BERSAMA PROJECT DELIVERY PARTNER – SRS CONSORTIUM

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI 

SESI PENERANGAN BERKAITAN PELAKSANAAN PELAN INDUK PENGANGKUTAN

 BERSAMA PROJECT DELIVERY PARTNER – SRS CONSORTIUM

28 Januari 2016

8.20 malam

Kompleks Masyarakat Penyayang

 

Pada hari ini kita semua akan mendengar satu penerangan berkenaan pelaksanaan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang bersama dengan SRS Consortium sebagai rakan penyampaian projek Kerajaan bermula sekarang sehingga tahun 2050. Tuan-tuan dan Puan-puan semua bolehlah mengajukan soalan dan pendapat selepas sesi penerangan ini berlangsung selepas ini.

 

Kerajaan Negeri sememangnya memandang serius isu kesesakan jalan dan sistem pengangkutan awam di Pulau Pinang semenjak memerintah negeri ini pada tahun 2008. Kerajaan Negeri telah memulakan inisiatif untuk menjalankan kajian menyeluruh berkenaan keadaan semasa sistem pengangkutan dan lalulintas di Pulau Pinang. Pada bulan Mei 2011, Kerajaan Negeri telah memulakan satu kajian yang dinamakan Kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang (PIP).

 

Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Pulau Pinang kini sedang menghadapi masalah utama yang terdiri daripada 3C iaitu Crime (Jenayah), Cleanliness (Kebersihan) dan Congestion (Kesesakan). Masalah ini makin meruncing dengan kemasukan para pelabur dan pelancong ke negeri ini. Negeri Pulau Pinang telah mencatat pelaburan sebanyak RM48.2 bilion dari tahun 2008-2014 berbanding RM24.9 bilion sahaja pada tahun 2001 – 2007. Peningkatan sekali ganda pelaburan ini turut mendorong pertambahan jumlah pelancong.

 

Sebagai contoh, Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang (LTAPP) dengan kapasiti 6.5 juta pelancong yang patut dicapai pada tahun 2020 telahpun dicapai pada tahun 2015. Ini menunjukkan Pulau Pinang telah mencapai jumlah pelancong yang begitu memberangsangkan dan mendorong kepada kesesakan lalu lintas yang teruk. Atas sebab itulah, Kerajaan Negeri tidak mempunyai pilihan selain melaksanakan Kajian Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang (PIP).

 

Kerajaan Negeri terpaksa memulakan langkah ini setelah Barisan Nasional (BN) enggan menunaikan janji yang dibuat sebanyak 3 kali untuk membina sistem LRT. PIP dengan sistem LRT yang disyorkan di bawah Barisan Nasional (BN) adalah berbeza kerana PIP merangkumi keseluruhan Pulau Pinang di mana ia tidak tertumpu di bahagian Pulau sahaja tetapi merangkumi bahagian Seberang Perai melalui Butterworth, Perai, Seberang Jaya, Bukit Mertajam dan Batu Kawan. 

 

Bernilai hampir RM27 bilion, ia bukan sahaja pemangkin pertumbuhan ekonomi tetapi juga wadah perpaduan rakyat kawasan Pulau dan Seberang. 

 

Kajian PIP ini mengambil masa selama 16 bulan untuk disiapkan sepenuhnya. Kajian ini merangkumi keseluruhan bahagian Pulau dan Seberang Perai. Hasilnya ialah pendekatan seimbang yang menggabungkan pembinaan lebuhraya baru dan pembinaan sistem pengangkutan awam yang berintegrasi. Hasil daripada kajian PIP ini juga terbahagi kepada 5 komponen utama iaitu :

  1. Pembinaan Lebuhraya (Highway Strategy)
  2. Pembinaan sistem pengangkutan awam (Public Transport Strategy)
  3. Kebolehsampaian (Accesssibility)
  4. Kajian pengangkutan air (Water Study)
  5. Pembangunan institusi (institutional Plan)

Kajian ini telah diterima sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri pada 25 Mac 2013 dan telah menjadi dokumen rasmi Kerajaan Negeri untuk dilaksanakan oleh semua agensi serta jabatan yang terlibat. Bermula dari tahun 2013 lagi Kerajaan Negeri telahpun mula melaksanakan strategi di dalam PIP. Ini termasuklah dengan melantik Zenith BUCG pada 6 Oktober 2013 bagi melaksanakan 3 projek lebuhraya dan satu pembinaan terowong bawah laut. Ini merupakan RFP pertama Kerajaan Negeri bagi pelaksanan PIP ini.

 

Selepas itu, Kerajaan Negeri berpendapat bahawa kaedah bagi melaksanakan strategi lain dalam Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang perlu dijalankan secara menyeluruh. Pada bulan Mei 2014, Kerajaan Negeri bersetuju untuk melaksanakan strategi pelaksanaan PIP menggunakan konsep Project Delivery Partner (PDP). Ini jelas membuktikan Kerajaan Negeri begitu komited untuk melaksanakan projek-projek yang memberi manafaat kepada rakyat Pulau Pinang.

 

Pada 8 Ogos 2014, Kerajaan Negeri telah mengeluarkan RFP bagi pelaksanaan keseluruhan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang. Sambutan yang diberikan amat luar biasa sekali. Sebanyak lebih 50 set dokumen tender telah terjual pada masa itu. Sesi taklimat juga mendapat sambutan yang mana penender memohon pelanjutan masa bagi penyerahan RFP mereka. Pada 16 Februari 2015, tempoh penyerahan RFP telah ditutup. Sebanyak 6 buah syarikat yang mengambil bahagian. Kerajaan Negeri bersama-sama pihak KPMG telah membuat penilaian terperinci terhadap setiap cadangan yang dikemukakan. Ini merangkumi aspek teknikal, kaedah pembiayaan dan tahap kebolehlaksanaan setiap projek yang dicadangkan. Kerajaan Negeri mengambil masa selama 6 bulan bagi menilai dan memilih penender yang berjaya.

 

Tanggal 14 Ogos 2015, secara rasminya Kerajaan Negeri mengumumkan melantik SRS Consortium sebagai PDP bagi pelaksanaan keseluruhan strategi Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang bermula sekarang sehingga tahun 2065 (50 tahun perancangan). Dengan pelantikan ini Kerajaan Negeri akan bekerja dengan lebih rapat bersama pihak SRS Consortium bagi memuktamadkan perjanjian fasa pertama pelaksanaan yang dijangka akan ditandatangani pada bulan Jun 2016. Ini termasuklah memuktamadkan jajaran LRT, Sky Cab dan Terowong bawah laut di persiaran Gurney. Fasa pertama pembinaan dijangka akan bermula pada tahun 2017 dan mengambil masa selama 8 tahun untuk disiapkan. Ini termasuklah menyiapkan 3 lebuhraya dan satu jajaran LRT dari George Town ke Airport.

 

Pada masa kini, Kerajaan Negeri telah mengorak langkah dengan memulakan sesi penerangan kepada semua pihak yang berkepentingan di Pulau Mutiara ini. Pelbagai sesi telah dijalankan dan akan dirangka bagi memastikan maklumat berkaitan pelaksanaan PIP ini benar-benar sampai dengan tepat kepada semua terutama rakyat Pulau Mutiara. Kerajaan Negeri akan sentiasa update  apa jua perkembangan terhadap pelaksanaan PIP dari semasa ke semasa. Jawatankuasa Komunikasi Strategik yang diterajui oleh YB Chow Kon Yeow akan memastikan semua pihak mendapat info yang tepat dan memastikan setiap maklum balas yang diterima diambil kira sebelum keputusan akhir dibuat.

 

Dari segi pembiayaan kepada PDP pula, Kerajaan Negeri mencadangkan agar kaedah land swap digunakan. PDP telah membuat kajian lokasi yang sesuai adalah di selatan Pulau Pinang. Kawasan ini akan dibangunkan dan semua hasil jualan pembangunan tersebut akan digunakan bagi kos perkhidmatan PDP. Kawasan yang ditambak menjadi hak mutlak kepada Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri juga mempunyai hak bagi memilih kontraktor dan pembekal yang berpotensi setelah dinilai oleh PDP. PDP akan membantu dari segi perolehan setiap projek yang terlibat dari awal hingga semua projek selesai. Sekiranya berlaku apa jua masalah yang timbul, PDP akan tampil untuk menyambung tugas-tugas berkenaan mengikut masa dan kos yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kelak. Inilah salah satu faedah konsep PDP ini digunapakai oleh Kerajaan Negeri. Akhirnya nanti semua projek yang dirancang dapat diterjemahkan dan dapat dinikmati oleh semua rakyat Pulau Mutiara.

 

SRS Consortium akan memberikan penerangan lanjut mengenai pelaksanaan PIP ini sebentar lagi. Tuan/Puan bolehlah membuat pertanyaan terhadap sebarang kemusykilan berkenaan strategi pelaksanaan PIP bermula sekarang hingga tahun 2065.

 

Sekian, terima kasih.

Print

OSRAM AND PDC EXCHANGE OF DOCUMENTS CEREMONY (EN/CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

OSRAM AND PDC EXCHANGE OF DOCUMENTS CEREMONY
SPEECH BY THE CHIEF MINISTER OF PENANG
28TH JANUARY 2016

1. Good afternoon, everyone. I am pleased to be here today for the official exchange of documents ceremony between OSRAM and PDC. The Penang state government has approved for PDC to build and lease a RM 15.5 million additional 3-storey flatted factory building to OSRAM. The additional building will take up 54,252 square feet of build up area.

2. The OSRAM site in Penang has been present in Penang since 1972 and throughout that time has manufactured optoelectronics devices for a wide variety of applications continuously for 43 years.

3. The new facility will house OSRAM’s office and laboratory that focuses on Innovation, Design and Realization of lighting technologies, placing Malaysia team at the forefront of creativity in this field. This expansion is seen not only as another important new milestone achieved by OSRAM, it is also a strategic investment for the Penang state. The expansion will focus on high-skilled business and technology roles which in turn creates a high value employment for Penang talents

4. This investment is expected a total headcount in Solid State Lighting and R&D to increase from 350 today to 600-700 in 2020. Penang will also benefit from OSRAM’s expanding local supplier base through the introduction of new manufacturing technologies.

5. Penang recorded RM 8.2 billion in investments in 2014, a 110% increase compared to RM 3.9 billion in 2013. For the 7 years period between 2008-2014, Penang recorded an investment of RM 48.2 billion, a 93% increase compared to the previous 7 years period 2001 to 2007 of RM 24.9 billion.

6. The State Government is highly supportive of this expansion plan, as evidenced from the growth of OSRAM Penang as a high-technology facility. We look forward to benefit from the creation of skilled-employment as well as to spur the growth of local supply chain.

7. The State Government thru our principal investment agency, investPenang and PDC, has proactively worked together with OSRAM to facilitate the expansion plan.

8. OSRAM has chosen Penang to expand its operations over a variety of reasons, among which is the availability of highly-skilled talent and the world class supply chain. As a robust industrial state, Penang also offers competitive cost of doing business, wide range of incentives and strong intellectual property protection.

9. With all the state government proactive efforts to prosper Penang’s investment ground, we hope that OSRAM will continue to grow successfully in the coming years, and remain a valuable investment to Penang as well as to the country.

Thank you.

==========================

槟城州首席部长林冠英于2016年1月28日在欧司朗与槟州发展机构交换文件仪式中的致辞稿重点翻译


1. 各位午安,很荣幸能在今天见证欧司朗(OSRAM)与槟州发展机构交换文件。州政府已经同意槟州发展机构建造及租赁1550万令吉的额外3层楼厂房予欧司朗。这额外的厂房建筑面积为5万4252方尺。

2. 欧司朗的原址厂房自1972年屹立至今,42年来不间断生产各种各样的光电子产品。

3. 新的厂房设施将充作欧司朗的办公室及专注于创新、设计及将大马跻身创意照明科技翘楚的实验室。这项扩充不只是欧司朗另一个重要的里程碑,这也是属于槟城的策略性投资。这项扩充专注于高技术的商业科技,将为槟城人才制造高价值的工作机会。

4. 这项投资预料将固态照明及研发人员从如今的350人增加至2020年600至700名。欧司朗为了推出崭新的生产科技而必须扩充其本地供应商,因此,槟城也从中受益。


5. 槟城在2014年获得了82亿令吉的投资,比较2013年的39亿令吉增加了110%。从2008至2014年,过去7年来,槟城获得的投资额是482亿令吉,相较2001至2007年,7年所获的249亿令吉,增加了93%。


6. 欧司朗选择在槟城扩充其生产营运有多方面的原因,当中包括拥有高技术专才及世界级的供应链。槟城作为强劲的工业州属,槟城也提供了具有竞争力的商业营运成本,广泛的奖掖及健全的智慧财产保护。

Print

THE OFFICIAL OPENING OF THE AQUATIC CENTRE

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

SPEECH BY CHIEF MINISTER OF PENANG
AT THE OFFICIAL OPENING OF THE AQUATIC CENTRE

AT SPICE ARENA, PENANG

28 JANUARY 2016

SPICE,PENANG

Good morning and Salam Sejahtera.

I wish to congratulate SP Setia for the official opening of the Setia SPICE (which is the abbreviation for Subterranean Penang International Conference & Exhibition Centre)Aquatic Centre. Also kudos to SP Setia for successfully completing, to date, the Setia SPICE Aquatic Centre, Setia SPICE Canopy, comprising F&B retail outlets and the upgrading works of Setia SPICE Arena, formerly known as Penang International Sports Arena.

This is part of the RM350 million project undertaken by SP Setia to build a new SPICE, a 7-acre public park and upgrade existing facilities. SPICE will put Penang in the picture for a slice of the lucrative MICE market.

Since we took over the administration of Penang in 2008, we have been diligently identifying areas of improvements within the state to improve liveability and foreign direct investment into Penang. Today, I am proud to say that we have witnessed much positive changes in Penang, one of which is the rejuvenation of the former run-down PISA into a refurbished and internationally bench-marked SPICE today.

Ladies & Gentlemen,

I still remember the strong opposition by NGOs and opposition parties against this project. The state government was even sued but this was thrown out by the courts. We were asked stupid questions like “why does Penang need an exhibition or a convention center?”. I was even accused by Sin Chew of giving preferential treatment to SP Setia by selling the land at below market price even though the contract was given out by open tender and Tan Sri Liew has shown that he can win contracts internationally by open tender even in London. Despite these lies and challenges, we boldly proceeded ahead because we are clean.

And today Penang enjoys the success of our bold decision with improved and internationally bench-marked facilities in SPICE. Will the NGO's, opposition parties and Sin Chew apologise to me for their wrong allegations and lies?

Penang is a location of choice for investors. Investment has increased by almost 100% with RM48.2 billion from 2008-2014 compared to a similar period of RM24.9 billion from 2001-2007.

As Penang flourishes into an international business hub, there is a need for exhibition centres of this scale and size to cater for meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE) activities which the former run-down and poorly appointed PISA building was not able to provide.

With its strategic location, situated within close proximity of the Penang International Airport and surrounded by major roads with easy accessibility to the first Penang Bridge and the second bridge, the refurbishment and enhancement of PISA that was just a sports centre, now includes retail, F&B, a 4 star hotel and a MICE centre, has increased the service offerings and value tremendously.

Ladies & Gentlemen,

With the completion of the Setia SPICE Aquatic Centre, the public can enjoy a long list of facilities which includes an Olympic-sized swimming pool, diving pool, children’s water theme park, badminton courts, squash courts, gym, function rooms, cafes, even a sports clinic and swim school. With the myriad of activities made available, Penangites can look forward to a venue where they can enjoy a healthier lifestyle, all under one roof.

The aquatic centre will be complemented by a world-class convention centre, hotel, retail and F&B outlets, spread over 25-acres upon its completion. It features the Penang Indoor Stadium and Arena (PISA) which serves as an exhibition centre as well as an indoor stadium, the Setia SPICE Canopy, which was recently opened for business in December, the Setia SPICE which is the convention centre and an approximately 450-room 4 star hotel to accommodate the MICE activities.

With the continuous support from reputable developers such as S P Setia, I am confident that Penang will continue to attract quality investors for the overall benefits of Penangites.I look forward to witness continuous support from the private sector to transform Penang into an international and intelligent city and to achieve our mission to make Penang the preferred city that is clean, green, safe and healthy.

Thank you.

LIM GUAN ENG

Print

SGN - PEN Inaugural Flight Receiving Ceremony

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

Speech of YAB Tuan Lim Guan Eng, Chief Minister of Penang
SGN - PEN Inaugural Flight Receiving Ceremony
25 January 2016 Kaffa @ Penang International Airport

First and foremost, a very warm welcome to all of our guests from Ho Chi Minh City, Vietnam! We hope your flight on AirAsia and this event today will serve as a great start to your trip here in Penang.

I would like to congratulate AirAsia on their maiden flight from Vietnam into Penang. We are very happy that this new route has commenced and Penang is definitely ready for more visitors.

Tourism continues to be a significant contributor towards Penang’s economic growth and the continuous effort and commitment shown from an airline like AirAsia will further enhance Penang as the top destination for both travel and trade.

Tourism has been a major contributor to Penang's economic growth. For instance Penang International Airport's maximum capacity of 6.5 million passengers has achieved in 2015, 5 years ahead of the scheduled 2020. There is a need for a bigger Penang airport to cater to the increased capacity. Last week, I had conveyed this to the Prime Minister when he chaired the Northern Corridor Investment Authority meeting, who said he noted my request.

I am also very happy to share that AirAsia has also launched direct flights connecting Yangon, Myanmar into Penang. And the inaugural flight will take place later in March this year.

There is a big community of Burmese here in Penang, and I am sure the announcement of the Myanmar to Penang flights is received well in both markets. With the growing number of tourists, many businesses such as hoteliers, restaurateurs or even healthcare providers, have tailored themselves to meet the rising expectations of our generation of discerning travellers.

As a leisure destination, we want to continue to create excitement to draw visitors to return, and we are also glad that AirAsia sees the value in providing direct connectivity between more Asean cities into Penang.

I am sure that Penang’s tourist arrivals will continue to see an upward trend with AirAsia’s introduction of flights from Ho Chi Minh City and Myanmar. I hope there are more opportunities where we can discuss to connect more dots from other international cities into Penang.

Once again, congratulations to AirAsia on the commencement of your flight from Vietnam into Penang, it is truly a great milestone for you and also for Penang.

Thank you.