Print

SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN BIASISWA KECIL NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2014 DAERAH SPU, SPT DAN SPS

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

 

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG,
YAB LIM GUAN ENG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN BIASISWA KECIL NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2014 DAERAH SPU, SPT DAN SPS
PADA 11 OKTOBER 2014, 2.30 Petang
DI DEWAN MILLENIUM, KEPALA BATAS

 

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua untuk bertemu dalam majlis penyerahan Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang tahun 2014. Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat terutama kepada Bahagian Khidmat Pengurusan Dan Kewangan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang menganjurkan program ini.


Di kesempatan ini juga saya mengalu-alukan kehadiran Encik Amat Sazali Bin Abu Hassan yang mewakili Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri serta kepada semua pengetua atau wakil dari sekolah-sekolah di Daerah Seberang Perai Utara (SPU), Seberang Perai Tengah (SPT) dan Seberang Perai Selatan (SPS) untuk menerima cek Biasiswa Kecil Negeri Pulau Pinang ini.

 


Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Pada tahun 2014, Kerajaan Negeri telah meluluskan pemberian biasiswa kepada 628 orang pelajar yang melibatkan peruntukan sebanyak RM423,360.00. Untuk Daerah Seberang Perai Utara (SPU) sahaja, pemberian biasiswa ini melibatkan seramai 244 orang dari 28 buah sekolah manakala bagi Daerah Seberang Perai Tengah (SPT) pula adalah seramai 72 orang dari 15 buah sekolah. Untuk Daerah Seberang Perai Selatan (SPS) pula melibatkan seramai 135 orang dari 20 buah sekolah.

Pemberian ini mencerminkan komitmen kerajaan negeri ke atas sumber modal insan dan bahawa rakyat akan menjadi pemangku ekonomi. Di Pulau Pinang, kita mempunyai tadbir urus yang baik kerana rakyatnya. Macam mana baiknya sesebuah Kerajaan adalah sebaik rakyatnya – 'a good Government is only as good as its people'. Oleh itu, suara mereka perlu didengar dan mereka juga harus dirundingkan dalam membangunkan Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, adalah penting bagi Pulau Pinang untuk terus menggalakkan dan meningkatkan pembentukan modal insan serta pembinaan keupayaan melalui pendidikan dan latihan bagi menarik kembali bakat Pulau Pinang/Malaysia dari luar negara. Ini akan menggalakkan inovasi melalui penyelidikan dan pembangunan, menggalakkan keusahawanan, menghasilkan pekerja berkemahiran tinggi dan meningkatkan produktiviti.

Selain itu, Kerajaan Negeri juga telah meluluskan sebanyak RM1.56 juta kepada 2,048 pelajar tertanggung dari 125 buah sekolah menengah di seluruh negeri. Penyerahan Biasiswa ini telah disempurnakan kepada sekolah oleh ADUN di kawasan sekolah masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan proses pengagihan tersebut.

Dalam usaha untuk meringgankan beban yang ditanggung oleh ibubapa, Kerajaan Negeri telah menaikan kadar Biasiswa Kecil Negeri sebanyak dua kali iaitu pada tahun 2009 dan 2013. Kenaikan kali pertama yang di buat pada tahun 2009 melibatkan peningkatan sebanyak 100% iaitu dari RM240.00 kepada RM480.00 bagi pelajar menengah rendah dan dari RM360.00 kepada RM720.00 bagi pelajar menengah atas setiap tahun.
Manakala kali kedua kadar Biasiswa Kecil Negeri dinaikkan adalah pada tahun 2013 yang melibatkan kenaikan sebanyak RM120.00 menjadikan kadar baru Biasiswa Kecil Negeri adalah RM600.00 bagi menengah rendah dan RM840.00 untuk menengah atas setiap tahun.
Dengan pemberian biasiswa ini, diharap dapat membantu mengurangkan beban ibu bapa semua terutama kepada yang kurang berkemampuan.
Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Sumbangan yang disampaikan ini adalah atas keprihatinan Kerajaan Negeri dalam menghargai dan menjaga kebajikan rakyatnya. Atas dasar keprihatinan ini, Kerajaan Negeri telah mewujudkan program-program yang bersifat kemasyarakatan seperti Program Penghargaan Warga Emas dan bagi meneruskan dan memperluaskan lagi pelaksanaan program-program bersifat kemasyarakatan ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga telah memperkenalkan beberapa program-program baru antaranya Program Bantuan Ibu Tunggal dan Program Bantuan Orang Kurang Upaya (OKU), Program Anak Emas dan Skim Pelajar Emas.

Jumlah peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Negeri bagi 
Program Emas Negeri Pulau Pinang dari tahun 2008 hingga 2014 adalah sebanyak RM120.36 juta. 

Akhir kata, saya berharap rakyat negeri ini terus menyokong kepimpinan Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat yang sedia ada bagi memastikan Agenda Ekonomi Saksama (AES) yang diperkenalkan terus memberi manfaat kepada rakyat negeri ini.

Sekian, terima kasih.

 

Print

MAJLIS PELANCARAN CADANGAN PENGINDAHAN LANDSKAP TAMAN KIMSAR, PERAI

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

TEKS UCAPAN
YAB TUAN LIM GUAN ENG
MAJLIS PELANCARAN CADANGAN PENGINDAHAN LANDSKAP TAMAN KIMSAR, PERAI
11 OKTOBER 2014 (SABTU), JAM 11:00 PAGI


Selamat Pagi dan Salam Sejahtera

Syabas kepada Majlis Perbandaran Seberang Perai kerana dapat mengadakan Majlis Pelancaran Cadangan Pengindahan Landskap Taman Kimsar yang sungguh bermakna pada pagi ini. Saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah bersama menyumbang tenaga menganjurkan majlis ini.

Kami bersyukur kepada Tuhan kerana memberi kita semua kesihatan dan juga kekuatan untuk sama-sama menghadiri.

Para hadirin sekalian,
Saya difahamkan anggaran keluasan kawasan lapang ini adalah 8070 meter2 dan akan dibangunkan semula sebagai kawasan rekreasi dengan anggaran kos pembinaan sebanyak RM467,134.00. Antara komponen yang akan dibina adalah seperti laluan pejalan kaki, gazebo, outdoor gym, kerusi, alat permainan kanak-kanak dan tandas. Projek pengindahan ini akan dijalankan secara berperingkat dan tertakluk kepada penajaan CSR (Corporate Social Responsibility). Justeru, Kerajaan Negeri mengalu-alukan penajaan dari pihak korporat untuk melengkapkan projek CSR pengindahan landskap Taman Kimsar. Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, saya percaya ia akan menarik ramai penduduk sekitar datang beriadah di taman ini.

Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjadikan Pulau Pinang bersih, hijau, selamat dan sihat, kita juga mahukan Seberang Perai mempunyai kawasan-kawasan dan tempat-tempat hijau yang berlandskap menarik dan cantik. Saya juga difahamkan di Seberang Perai terdapat banyak pokok tecoma dan kawasan ini juga akan di tanam dengan pokok-pokok tecoma yang akan menarik pelancong.

Untuk makluman semua, sepanjang tahun 2013 Majlis telah menanam sebanyak 4888 pokok teduhan di seluruh Seberang Perai. Manakala untuk tahun 2014 sehingga bulan September, sebanyak 7251 pokok teduhan di seluruh Seberang Perai. Ini menunjukkan Seberang Perai akan lebih hijau dari tahun 2013.

Para hadirin sekalian,

Dalam usaha menyediakan keperluan gaya hidup yang sihat serta persekitaran yang cantik dan harmoni, orang ramai perlu bersama–sama menanam sikap positif terhadap kemudahan riadah dan rekreasi yang disediakan. Marilah kita menanamkan di dalam diri kita kesedaran hak milik bersama dan tanggungjawab bersama ini. Bersama-samalah kita menjaga taman awam yang turut menjadi kepentingan bersama kita. Dengan itu, saya merasmikan Majlis Pelancaran Cadangan Pengindahan Landskap Taman Kimsar, Perai. Sekian, terima kasih.

 

Print

北海中华总校新校舍及礼堂开幕典礼

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

槟州首席部长林冠英致词稿
北海中华总校新校舍及礼堂开幕典礼
日期:2014年10月11日
时间:早上9时30分

首先,我要再次感谢董事会的盛情邀请,出席贵校礼堂及食堂新校舍开幕典礼。

中华总校为北海区内历史最悠久的学校。去年11月9日,我受邀前来为贵校文化走廊主持开幕典礼。今年我再次受邀前来贵校,而今日我所看到的景象与去年截然不同。在扩建委员会及董事会的积极配合及努力下,迅速进行扩建工程,不出两年的时间,耗资400万令吉新校舍丶礼堂和食堂已建竣并启用,可喜可贺。

数十年来,中华总校不曾拥有过一间真正地礼堂,今天我们能够在大礼堂内进行开幕仪式,非常有意义。对此,我也为中华总校建委员会,董家协三机构及教师们感到万分骄傲。建委会丶教师及善心人士等默默地为华教付出,功不可没。

诚如校方所愿,董事会今年初要求州政府协助,征用私人地段以开辟一条道路方便学生出入。有关土地征用程序已完成,使得贵校软硬体设备更美观及完善。

民联政府深深体会大家的苦处,虽然教育是联邦政府的责任,但是,我们会尽我们所能,每年固定透过州议会财政预算案拨出650万令吉给华小丶国民型中学及教会学校,同时也分发200万令吉给州内的5所独中,6年来已拨近6000万令吉。

从2009年至2014年,州政府6年来共拨出51万令吉予中华总校。加上早前,我也曾宣佈拨出20万令吉特别拨款予建委会。

今天,我要再宣佈拨出10万令吉予中华总校建委會,所以总額高达81万令吉,希望这能引起抛砖引玉效应,让我们的小朋友们在更完善地软硬体设备和更舒适地环境下上课。

历年制度化拨款款额如下:
2009年:3万
2010年:3万
2011年:3万
2012年:4万
2013年:30万
2014年:8万

首长特别拨款:
2013年1月:10万
2013年12月:10万
2014年10月:10万
总额:81万

各位,我要在这里强调,槟州政府的拨款只是一项额外的补助,主要拨款还是必须来自联邦政府,因此,州政府只能根据申请项目的急需,酌情分配拨款。

教育乃属于联邦政府权限,州政府的拨款只属于补救性质。因此,我呼吁联邦政府能够向槟州政府看齐,推行全国华小及独中制度化拨款。

联邦政府应该提高我国的教育拨款,也让学校有更多权力而不干涉,投资不只是在优秀的学生方面而已,而是涵盖所有的学生,这才是真正的教育体系。

民联槟州政府已以行动告诉人民,拨款华教是政府的责任,不应该是施舍;照顾教育是一个好政府的本份,不是向民族炫耀或邀功的工具;教育拨款本应自动发给,而不是要华社去向高官“乞讨”。

民联政府颠倒了国阵“应酬”华教的方程式,我们身体力行,给华校开创一个新希望,让大家知道,教育拨款应该制度化,而不是像国阵过去54年来的政治化教育拨款,只有在大选时,还要瞧瞧官爷的眼色,才分到些许的“安慰奖”来平抚华社及印裔社群的心。

教育是国家未来的基石,不应被政治化,教育要民主化,就要制度化拨款和制度化的教育系统,公平对待各源流教育发展,非利用“季节性”拨款达到政治目的。

最后,我祝总校校务蒸蒸日上,也祝各位身体健康。谢谢

Print

Vocational Skills Employment Program MOU signing between FTC, PSC and SAMENTA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Y.A.B. Lim Guan Eng, Penang Chief Minister on Oct 8, 2014
Vocational Skills Employment Program MOU signing between FTC, PSC and SAMENTA

A good afternoon to everyone present today. It gives me great pleasure to witness the signing of the MOU between FTC, PSC and SAMENTA on the Vocational Skills Employment Program or VSEP.

The Penang state government’s vision is to transform Penang into an international and intelligent city while maintaining its strong heritage and preferred tourist location in Malaysia. Over the last 40 years, we have seen Penang transforming itself into the silicon island of the east because of its established high tech industries.

The Penang State Government has worked very hard to develop Penang into the prime location it is today for leisure as well as business. The one key factor driving our growth is our people. It is often said that people are our greatest assets. In Penang, we firmly believe in that!

It is very important that we ensure that all individuals in our society have the opportunity to develop their capabilities and contribute to the best of the abilities to our beloved state and country.

Today, students and parents are focused on achieving good academic results. This is good.

However, we must also not neglect the students who are vocationally inclined, those who have good hands-on skills but don’t do so well academically for a variety of reasons.

The Penang State Government believes that the vocationally inclined students have an important role to play in the industrial development of our state and country.

Thus, I am very happy today to be here to witness the signing of this program – Vocational Skills Employment Program or VSEP.

This program will give many benefits to all parties:

To the vocationally inclined students who now have a technical career in front of them with internationally recognized City & Guilds certification

To the parents of these students, who do not have to worry about their child’s education

To the SMEs, who now can train and retain good technical talent in their company

It is recognized that in Germany, the vocational education system is among the best in the world. Germans see these vocationally inclined students as potential assets who might one day shine if they’re matched with the right vocation. And it has a system in place—a partnership of employers and unions with government—to do the matching and provide the necessary training.

The VSEP program that you see today has elements of Germany’s vocational education system, and I am confident that over time, this VSEP program will make our industries, and SMEs in particular, more competitive and successful.


In closing, I would like to congratulate FTC, SAMENTA and PSC for working together to bring this valuable VSEP program to our community and industries. I wish them all the best and am looking to this program expanding to more students and companies in the future.

Thank you.

========================================

槟城州首席部长林冠英于2014年10月8日在佛乐科技中心 、槟州科学理事会及马来西亚中小型企业协会签署的技职招聘计划备忘录之讲词

各位早安,很荣幸见证佛乐科技中心(FTC)、槟州科学理事会(PSC)及马来西亚中小型企业协会(SAMENTA)之间签署技职招聘计划备忘录(VSEP)。

我们不能忽略技术学校源流的学生,他们虽然基于各种原因无法进入大专,但是却拥有纯熟的工艺技术。

槟州政府相信技术学校源流的学生在我们槟州及国家的工业发展扮演着重要的角色。

因此,我为今天能见证技职招聘计划备忘录的签署感到非常高兴。

这项计划将让各造受益:

对技术学校源流的学生来说,眼前将拥有的技术工作,乃是受到国际上极负盛名的*英国城市专业学会(City & Guilds)认证。
对这群学生的家长来说,他们不必再担心其孩子的教育。对中小型工业来说,他们如今可以训练及留聘这些良好的技术专才在其公司旗下。

众所公认,德国拥有全世界其中一个最棒的技职教育系统。德国人将技术学校源流的学生视为璞玉,只要有一天学生配到好的技术工作,将会发光成为瑰宝。当雇主、工会及政府三方携手合作,将更有系统地为这群学生配对工作及提供必要的培训。

这项技职招聘计划拥有德国技职教育系统的元素。我有信心假以时日,技职招聘计划将让我们的工业领域,特别是中小型工业,更具竞争力更成功。

注释:*英国城市专业学会(City & Guilds)是英国最负盛名丶最大的职业资格颁证机构,也是现今世界上规模最庞大的国际认证及资格颁授机构。