SEMPENA PENYAMPAIAN BANTUAN PELAJAR MISKIN DI PARLIMEN BAGAN

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA PENYAMPAIAN BANTUAN PELAJAR MISKIN DI PARLIMEN BAGAN
PADA 16 JANUARI 2014 10 AM
DI DEWAN DATO' HAJI AHMAD BADAWI, BUTTERWORTH.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi- tinggi penghargaan kepada jawatankuasa pengelola majlis, Saudara Tan Khai Chong yang bertungkus- lumus untuk memastikan program bantuan sekolah kepada pelajar miskin pada pagi ini dapat dijalankan dengan jayanya.

Bagi pihak Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang, suka untuk saya mengalu- alukan kehadiran semua ibu- bapa dan pelajar yang hadir pada pagi. Diharap dengan sumbangan yang tidak seberapa ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang terpaksa ditanggung.

Sebagai sebuah kerajaan yang berjiwa rakyat, barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang sedaya-upaya untuk membantu rakyat yang memerlukan selagi kami masih berdiri di hadapan tuan- tuan dan puan- puan.

Kerajaan Negeri tidak pernah mengamalkan diskriminasi dari aspek agama, bangsa, jantina dan fahaman politik. Kita bertindak adil dan bantu semua seperti Program Penghargaan Warga Emas, Ibu Tunggal, Orang Kurang Upaya (OKU), Program Anak Emas, Mahasiswa IPTA dan Pelajar Emas Pulau Pinang yang diberikan setiap tahun dan bukannya 5 tahun sekali.

Seramai 550 pelajar yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di Parlimen Bagan di bawah peruntukan saya untuk kawasan diraikan pada hari ini.
Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Eadon Ching yang telah menyumbangkan RM20,000 untuk majlis pada hari ini ditambah dengan RM35, 000 di bawah peruntukan saya menjadikan jumlah keseluruhan untuk sumbangan bantuan pelajar miskin adalah sebanyak RM55, 000. Setiap pelajar akan menerima RM100.

22 buah sekolah terlibat termasuk 17 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah. Senarai sekolah seperti berikut:-
Sekolah Rendah:
1)   SK Bagan Tuan Kechil
2)   SK Mak Mandin
3)   SK Bagan Jermal
4)   SJK ( C ) Chung Hwa Pusat
5)   SJK ( C ) Chung Hwa 1
6)   SJK ( C ) Kwang Hwa
7)   SJK ( C ) Mak Mandin
8)   SJK ( T ) Mak Mandin
9)   SK Sungai Nyior
10) SK Convent
11) SJK ( C ) Chung Hwa 2
12) SK St. Mark
13) SK Kuala Perai
14) SK Assumption
15) SK Sungai Puyu
16) SJK ( C ) Li Hwa
17) SK Bagan Ajam

Sekolah Menengah:
1)   SMK Mak Mandin
2)   SMK Bagan Jaya
3)   SMJK Chung Ling Butterworth
4)   SMK Kampung Kastam
5)   SMK Convent
 
Wang yang diperolehi 100% dari sumber yang halal. Saya yakin bahawa selagi Kerajaan Negeri terus berpegang kepada prinsip perbelanjaan berhemah dan berjimat cermat dalam menguruskan wang awam serta melaksanakan urus tadbir cemerlang berdasarkan CAT (Cekap, Akauntabiliti & Telus), lebih banyak lagi inisiatif program-program kebajikan dan bantuan baru dapat disasarkan bagi memastikan kebajikan rakyat dijaga sepenuhnya agar tidak terpinggir dari arus pembangunan negeri ini.

Sumber kewangan program-program ini adalah datang daripada lebihan bajet setiap tahun dan kejayaan kerajaan PR menjalankan kempen anti-rasuah yang dipuji oleh Transparency International.

Akhir kata, selamat meneruskan pembelajaran kepada para pelajar sekalian. Gunakan bantuan yang tidak seberapa ini untuk tujuan yang berfaedah. Penguasaan pendidikan merupakan senjata utama memerangi kemiskinan. Terima kasih kepada Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang kerana sudi memberikan kerjasama untuk program ini.

Semoga tahun 2014 ini memberikan keazaman dan pemangkin semangat kepada semua pelajar untuk terus berjuang bagi mencapai kejayaan dalam pelajaran masing- masing.

Sekian, terima kasih.

Let Us Defeat The Destructive Elements Behind The Treacherous Desecration On The Cheruk Tok Kun Mosque In Bukit Mertajam By Celebrating Both Our Uniqueness And Differences To Preserve Social Harmony And Peace.

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 17.2.2014.

Let Us Defeat The Destructive Elements Behind The Treacherous Desecration On The Cheruk Tok Kun Mosque In Bukit Mertajam By Celebrating Both Our Uniqueness And Differences To Preserve Social Harmony And Peace.

The Penang state government has always believed that mutual respect, social harmony and peace in our diverse community can only be achieved when we celebrate both our uniqueness and differences. However this approach towards social harmony and peace has been challenged continuously by various incidents from the fire-bombing of a church last month, the fire-bombing of a police station early this month and the latest desecration of a mosque yesterday, when meat believed to be pork was thrown into the compound.

Clearly these destructive groups involved in such treacherous acts against religious places of worship have not given up on undermining and destablising the PR Penang state government. Whilst the state government will hold firm to the mandate given by the rakyat in giving a 68% popular support in the last general elections, there is genuine concern that these destructive groups will not stop until they have achieved their purpose against the state government.

Unsubstantiated reports of 3 men distributing Malay bibles to Malay children outside a school in George Town that were widely published, has only added on to the uncertainty and confusion. Despite these press reports, no police reports have been lodged nor anyone seen who these 3 men were, so that the police can take action.

The Penang state government is in close contact with the police to deal with these attempts at disturbing public peace and disrupting public order. The Penang state government remains confident that the police in Penang is on top of the situation and will take all necessary steps to check and stop these destructive elements. However until that is done, the people of Penang has to remain calm and united as well as continue with their daily lives normally.

Let us defeat the destructive elements behind the treacherous desecration on the Cheruk Tok Kun Mosque in Bukit Mertajam by celebrating both our uniqueness and differences to preserve social harmony and peace. Unity in diversity will lead to a more resilient society and stronger identities of of the groups within, making George Town a singular UNESCO World Heritage site due to the ability of our multi-cultural and multi-religious society to live in harmony.


LIM GUAN ENG
======================================================
Kenyataan Media Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town Pada 17.2.2014.

Mari Bersama Melawan Anasir Perosak Yang Mendalangi Penodaan Masjid Cheruk Tok Kun Di Bukit Mertajam Dengan Meraikan Keunikan Dan Perbezaan Kita Bagi Memelihara Keharmonian Sosial Dan Keamanan.

Kerajaan negeri Pulau Pinang sentiasa percaya bahawa saling menghormati, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat yang pelbagai ini hanya boleh dicapai apabila kita meraikan keunikan dan perbezaan. Walau bagaimanapun, pendekatan terhadap keharmonian sosial dan keamanan telah dicabar secara berterusan oleh pelbagai insiden seperti bom api di sebuah gereja bulan lalu, bom api di balai polis awal bulan ini dan penodaan terbaru di masjid semalam, apabila daging dipercayai daging babi telah dibuang ke dalam kawasan masjid.

Jelas kumpulan perosak yang terlibat dalam penodaan terhadap tempat ibadat ini tidak berputus asa dalam usaha melemahkan dan menggugat kerajaan negeri Pakatan Rakyat Pulau Pinang. Walaupun kerajaan negeri akan berpegang teguh kepada mandat yang diberikan oleh rakyat melalui sokongan 68% undi popular dalam pilihan raya umum lalu, terdapat kebimbangan berasas bahawa kumpulan perosak ini tidak akan berhenti sehingga mereka mencapai tujuan mereka.

Laporan tidak berasas berkenaan tiga orang lelaki mengedarkan Bible dalam Bahasa Melayu kepada anak-anak Melayu di luar sebuah sekolah di George Town yang telah disebarkan secara meluas, hanya menambah kepada ketidakpastian dan kekeliruan. Walaupun diterbitkan oleh akhbar, tidak ada laporan polis yang dibuat dan tiada sesiapa melihat kelibat tiga orang lelaki ini, supaya pihak polis boleh mengambil tindakan.

Kerajaan negeri Pulau Pinang sentiasa bekerja rapat dengan pihak polis bagi menangani percubaan mengganggu ketenteraman dan keteraturan awam. Kerajaan negeri Pulau Pinang tetap yakin bahawa polis di Pulau Pinang sentiasa siap-siaga dan akan mengambil semua langkah yang perlu untuk memeriksa dan menghentikan elemen-elemen yang merosakkan ini. Walau bagaimanapun, sehingga semua kekacauan ini dapat diselesaikan, penduduk Pulau Pinang harus kekal tenang dan bersatu serta meneruskan kehidupan harian mereka seperti biasa.

Marilah kita bersama melawan anasir perosak yang mendalangi penodaan Masjid Cheruk Tok Kun di Bukit Mertajam dengan meraikan keunikan dan perbezaan kita bagi mengekalkan keharmonian sosial dan keamanan. Perpaduan dalam kepelbagaian akan membawa kepada masyarakat yang lebih berdaya tahan dan identiti yang lebih kukuh, menjadikan George Town sebagai tapak Warisan Dunia UNESCO yang luar biasa atas keupayaan masyarakat berbilang budaya dan berbilang agama untuk hidup dalam suasana harmoni.


LIM GUAN ENG
================================================
槟城州首席部长林冠英于2014年2月17日在乔治市光大发表的文告

让我们颂扬彼此的独特与差异,一起击破那即奸险又亵渎大山脚直落卓坤清真寺圣誉背后的破坏分子,以维系社会和谐与和平。

槟城州政府一直相信在多元社会里,只有颂扬我们彼此的独特与差异,才能真正达到互相尊重、社会和谐及和平。然而,这要达致社会和谐与和平的努力却遭到接二连三的事件所挑战,这包括上个月教堂的汽油弹事件,本月的警察局遭炸事件,还有如今相信是以猪肉抛掷入清真寺院子,以亵渎清真寺圣誉的所为。

很明显的这些以奸险手段对付宗教祈祷场所的破坏分子并不会罢休,将会一直暗中破坏及颠覆槟城的民联州政府。无论如何,州政府将因为上届大选获得68%人民的委托与支持而站稳脚跟挺住,但如今要认真关注的是这些破坏分子不达到对付州政府的目的,并不会善罢。

未经证实又毫无根据的新闻称3名男子在乔治市区学校外派发马来圣经给马来学童,新闻在广泛报导之后,更加剧人心惶惶。除了新闻报导,并没有任何人曾据此向警方报案,也没有任何人见过所谓的3名男子,好让警方可以采取行动。

槟城州政府现下正在与警方密切联系商讨这滋扰公共和平及破坏公共秩序的行为。槟城州政府对槟城警方有信心,相信警方能掌握局势及采取必要的步骤以调查及阻止这些破坏分子。然而,
在事情获得解决之前,槟城人民必须冷静及团结,继续如常地过日常生活。

让我们颂扬彼此的独特与差异,一起击破那即奸险又亵渎大山脚直落卓坤清真寺圣誉背后的破坏分子,以维系社会和谐与和平。多元团结将带领我们打造一个更坚韧的社会及更坚强的团体自我身份认同,让乔治市以和谐共存的多元文化与多元宗教,成为独具一格的联合国教科文组织世界文化遗产。


林冠英

Penang Will Counter UMNO’s Dangerous Games Of Playing With The Fires Of Racial And Religious Hatred With The Weapons Of Social Justice, Economic Prosperity, Good Governance And Clean Leadership.(EN/CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Jade Emperor Festival Or 9th Day Of Chinese New Year Message By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 7.2.2014.

Penang Will Counter UMNO’s Dangerous Games Of Playing With The Fires Of Racial And Religious Hatred With The Weapons Of Social Justice, Economic Prosperity, Good Governance And  Clean Leadership.

During this year’s Chinese New Year festivities, the regular topic of discussion in family reunion gatherings is how the toxic atmosphere of playing with the fires of racial and religious hatred has paralysed the pursuit of happiness and hastened the brain drain by accelerating the exodus of human talent. Penang will counter UMNO’s dangerous games of playing with the fires of racial and religious hatred with the weapons of social justice, economic prosperity, good governance and clean leadership.
 
Recent events coupled with the refusal to address the pressing issues of entrenched corruption and cronyism as well as price hikes that threaten the livelihood of ordinary Malaysians, have lent credence to the view that BN has stopped governing because they no longer know how to rule. The PR Penang state government’s success in becoming the first state in Malaysian history to wipe out poverty and becoming the only state not to raise local services such as quit rent, assessment, business license fees and water tariffs has made UMNO desperate.
 
The performance of Penang PR has made UMNO more desperate when even the Prime Minister disclosed in Parliament that Penang was No.1 in attracting Foreign Direct Investment(FDI) from 2010 to August 2013, with RM19.7 billion out of Malaysia’s total FDI of RM103 billion. Penang is not only the village champion but also now a world champion when Lonely Planet listed Penang as the No.1 food destination of the world.
 
The violent demonstrations by UMNO supporters in Penang, the attack by UMNO supporters on a senior Malay civil servant carrying out enforcement action, the attempted fire-bomb attack on a Catholic church in Penang and the call by a UMNO division to ban the 200-year old practice of open selling of pork in a 95% non-Muslim area in George Town is clearly intended to distract attention from UMNO’s price hikes even at the cost of destroying the very foundations of a nation-state so assiduously built by UMNO’s founders Tunku Abdul Rahman and Tun Abdul Razak.
 
Since Merdeka, official government statistics have revealed that more than 2 millon highly-skilled and talented Malaysians have left the country. In their place are more than 5 million unskilled foreign migrant workers from Indonesia, Bangladesh, Myanmar and Vietnam – clearly a loss in exchange value in skill gaps and management expertise for Malaysia.
 
Even these unskilled foreign migrants sent back RM20 billion in remittances in 2012, a figure expected to increase to RM30 billion this year. With so many unskilled foreign migrants, some Malaysians are feeling like strangers in their own land, particularly in Sabah.
 
Malaysians must not lose hope but compel UMNO to back down from playing with the fires of religious and racial hatred by focusing on the economy. Malaysians must persist to insist in integrity and transparency to fight the cancer of corruption, the pursuit of excellence and competitiveness must not be given up, give hope to the future by providing a platform of equal opportunities not only to build human talent but allow them to realise their potential and most important of all that social harmony can only be achieved by celebrating our differences.
 
The public can not compromise in demanding good management and productivity skills in our political leaders. Political leaders must be subjected to the criteria of adopting sound management techniques of setting targets, rewarding performance and ensuring that the results can be measured.
 
Only with an objective outcome-based administration can we ensure that the pusuit of happiness is not an empty dream but a vision that can be realised through hard work, collaborative effort and respect for rule of law. There can be no rule of law when justice easily falls victim to power. There can only be rule of law when our legal system protects rights of all citizens and serve the people.
LIM GUAN ENG


==================================
槟城首长林冠英于2014年2月7日在光大乔治市发表农历初九天公诞献词:
槟州政府会以社会正义、经济繁荣、良好施政和廉正领导为“武器”,去抵御巫统所玩弄的种族及宗教仇恨之火。


今年的华人新年期间,最常在家庭聚会中被提起的热门话题,莫过於是操弄种族及宗教憎恨之火,已瘫痪了我们追求幸福的旅程,并且加速人才的外流与出走。近期发生的一连串事情,诸如贪腐及朋党主义的肆虐、高企不下的物价造成普罗百姓的生活威胁等,国阵都拒绝对这些迫在眉睫的问题作出回应,已让人民失去信任,甚至认为国阵政府已经失灵,因为他们再不懂得如何治理。


最近一系列事件很明显示巫统不愿正视我国人民所面对的贪污猖獗、朋党垄断以及百物上涨的生活民生问题,国阵已经让人民觉得他们因为“不懂如何治国而停止治国”。而槟城民联政府成为我国历史上第一个扫除贫穷的州属,并且维持政府收费,如租金、门牌税、水费、执照费,都让巫统抓狂。


当首相在国会宣布槟城于2010年至2013年8月期间,所获外国投资额为全国第一,达197亿令吉(全国外国投资总额为1030亿令吉),槟城民联的表现也让巫统更加绝望。槟州不再只是甘榜冠军,也是世界冠军,孤独星球(Lonely Planet)投选槟城成为2014年全球最佳美食榜首。


巫统支持者在槟城举办暴力集会、攻击一名正在执法的马来公务员、企图在槟城的天主教堂发动爆炸袭击、以及一个巫统区会要求禁止200多年来公开在乔治市95%非穆斯林地区贩卖猪肉的做法,很明显地,巫统是在转移公众对百物上涨的视线,甚至不惜摧毁巫统奠基人敦姑阿都拉曼及敦阿都拉萨辛辛苦苦建立起来的立国根基。
 
自独立以来,官方统计数据显示,超过200万名高技能及有才华的马来西亚人离开这个国家。取代他们的是500万令吉来自印尼、孟加拉、缅甸及越南的非技术外劳,这显然造成我国的技术鸿沟及管理专才的流失。


上述非技术外劳在2012年寄出的外汇达200亿令吉,我们估计今年会达到300亿令吉。外劳之多,让马来西亚人都觉得自己像在国土里的陌生人,特别是沙巴。


马来西亚人不能丧失希望,而是要逼迫巫统马上停止玩弄宗教及种族仇恨,并把焦点摆正在经济课题上。马来西亚人必须坚持廉正及透明度以对抗贪污、追求卓越、竞争不放弃、对未来充满希望,提供平等机会的平台,不只要培育人才,也要让他们发挥所长,最重要的是通过赞美多元维持社会和谐。


民众对于政治领袖必须有所要求,对于后者的管理能力及生产力等技术要求绝对不能妥协。而政治领袖亦要掌握管理技巧,如设定目标、奖励绩效,同时确保成果可以被量化。


唯有放眼以成效为基础的治理,我们才能确保追求幸福不是梦,而是一个愿景,我们可以通过努力工作、合作经营及尊崇法治做到这一点。
 
唯有认真当推行“成果型施政模式”,国人追求幸福的目标才不至于沦为一场梦。而这个目标可以透过努力工作、共同合作及遵从法治得以落实。当权力腐蚀正义,我们就没有了法治,反之,当我们的法律能够保护所有人的权益、为民众服务之际,那么,法治就得以实现了。


林冠英