PROGRAM KOMUNITI SENAMROBIK SEMPENA SAMBUTAN HARI WANITA SEDUNIA 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA PROGRAM KOMUNITI SENAMROBIK SEMPENA SAMBUTAN HARI WANITA SEDUNIA 2019

10 MAC 2019

 

YB Tuan Daniel Gooi Zi Sen
ADUN Pengkalan Kota

Puan Bibi Zainab
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga (JPWK) KADUN Padang Kota

Puan Yeoh Phaik Suan
Pengerusi Jawatankuasa Penganjur

Puan Rashidah Jalaludin
Pengarah Khidmat Kemasyarakatan MBPP

Ahli-ahli Jawatankuasa JPWK

Rakan-Rakan media

Para peserta

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat pagi dan salam Harapan.

Sebelum saya memulakan ucapan saya pada hari ini, saya rasa masih tidak terlewat untuk saya mengucapkan ‘Selamat Menyambut Hari Wanita Sedunia’ kepada insan-insan bergelar wanita khususnya di Pulau Pinang.

Tema sambutan Hari Wanita Sedunia bagi Peringkat Negeri Pulau Pinang pada tahun ini adalah #seimbanguntuksejahtera atau #balanceforbetter.

Hadirin sekalian,

Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan sekalung penghargaan kepada Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga (JPWK) KADUN Padang Kota di atas kesudian menjemput saya merasmikan Program Komuniti Senamrobik Sempena Sambutan Hari Wanita Sedunia 2019 yang jatuh pada 8 Mac iaitu Jumaat lalu.

Boleh dikatakan bahawa ini merupakan program pertama yang saya hadiri atas anjuran JPWK selepas majlis penyerahan watikah lantikan yang berlangsung pada 16 Februari lalu. Pada majlis berkaitan, saya telah menyerahkan kira-kira 600 watikah membabitkan 40 KADUN kepada pemimpin-pemimpin wanita berkebolehan yang bakal menyumbang tenaga untuk melaksanakan program-program pembangunan demi penduduk Negeri Pulau Pinang.

Sinonim dengan ungkapan Penang Leads, Pulau Pinang turut mendahului serta menjadi satu-satunya negeri dalam negara yang mewujudkan JPWK yang berperanan utama menyelaras program-program di bawah MMK Pembangunan Wanita dan Keluarga sebagai memastikan visi Penang2030 yang memfokuskan terhadap institusi kekeluargaan, negeri pintar serta hijau dapat direalisasikan. Malah, pada 9 Mac lalu, Dasar Keterangkuman Gender turut dilancarkan di negeri ini mendahului negeri-negeri lain di Malaysia. Ini tidak termasuk Program-program Emas khas kepada golongan wanita sedia ada antaranya, Program Ibu Emas (suri rumah), Ibu Tunggal dan pemeriksaan mammogram percuma.

Demi membawa perubahan strategik untuk mentransformasi serta memberi fokus kepada pembangunan wanita serta keluarga, adalah menjadi harapan saya agar pendekatan-pendekatan ini turut dibawa serta dilaksanakan di seluruh negara kelak.

Saudara dan saudari sekalian,

Di dalam pembentangan Bajet 2019 Negeri oleh saya pada November tahun lalu, saya menekankan bahawa ‘Wanita Sebagai Tunggak Negeri’ yang mana Pulau Pinang telah memulakan langkah awal dengan mewujudkan satu portfolio baharu iaitu Keterangkuman Gender pada tahun 2018.

Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka kerja, dasar dan pelan tindakan ke arah itu. Antara projek awal yang telah dilaksanakan adalah Gender Responsive and Participatory Budget yang merupakan pendekatan di peringkat negeri untuk memastikan kesaksamaan gender tanpa mengira etnik, agama dan status sosio-ekonomi, malah sejumlah RM200,000 telah diperuntukan bagi portfolio Keterangkuman Gender bagi melaksanakan pelbagai program pada tahun ini.

Menyedari betapa pentingnya pembangunan keluarga dalam membantu perkembangan modal insan negeri, buat julung kalinya sambutan Hari Keluarga Peringkat Negeri yang juga akan menjadi agenda tahunan negeri bakal berlangsung pada tahun ini dengan jumlah peruntukan yang diberikan adalah berjumlah RM800,000.

Serentak itu, sebagai pengiktirafan Kerajaan Negeri terhadap peranan wanita dalam memajukan masyarakat serta negara, Pulau Pinang turut melaksanakan dasar minimum 30 peratus perwakilan wanita dalam Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) yang dahulunya dikenali sebagai Jawatankuasa Kemajuan, Keselamatan dan Komuniti (JKKK). Dasar ini mensasarkan sekurang-kurangnya lima (5) wanita dilantik dalam MPKK menjelang tahun 2021. Malah ia akan dipanjangkan kepada pelantikan Ahli-ahli Majlis di kedua-dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Dan kini, Pulau Pinang dilengkapi pula dengan penubuhan JPWK, yang mana saya lihat golongan wanita di negeri ini akan terus diperkasakan dalam apa jua bidang serta keadaan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Pengisian penganjuran program pada hari ini juga cukup bermakna terutamanya dalam menggalakkan gaya hidup sihat dan positif dengan pengisian beberapa aktiviti seperti senamrobik, pemeriksaan kesihatan, pameran, taklimat dan sebagainya. Pada masa sama, ia juga adalah bagi mengeratkan ikatan silaturahim serta sebagai sesi suai kenal di antara ahli-ahli jawatankuasa JPWK dengan komuniti setempat.

Akhir kata, saya berharap agar program hari ini akan berjalan dengan jayanya. Diharapkan pihak JPWK KADUN Padang Kota akan terus aktif menganjurkan pelbagai program demi kepentingan serta faedah komuniti di sini

Dengan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Program Komuniti Senamrobik Sempena Sambutan Hari Wanita Sedunia 2019 JPWK KADUN Padang Kota. Tahniah!

Sekian, terima kasih.

 

MAJLIS MAKAN MALAM NEGERI MESYUARAT PEGAWAI KANAN JKR MALAYSIA 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS MAKAN MALAM NEGERI MESYUARAT PEGAWAI KANAN JKR MALAYSIA 2019

“JKR PENERAJU INFRASTRUKTUR NEGARA”

9 MAC 2019 (SABTU) / 8.00 MALAM
HOTEL EQUATORIAL 

 

Terima kasih kepada saudara/saudari Pengacara Majlis

Tuan Yang Terutama TUN DATO’ SERI UTAMA (DR.) HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI ABBAS
Yang Di-Pertua Pulau Pinang

Yang Berhormat Tuan Baru Bian
Menteri Kerja Raya Malaysia

Yang Berhormat Dato' HJ. Ahmad Zakiyuddin Bin Abdul Rahman
Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 1

Yang Berhormat Tuan Zairil Khir Johari
Exco Kerja Raya, Utiliti dan Tebatan Banjir

Yang Berhormat Dato' Seri Farizan bin Darus
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berhormat Dato' Sarul Bahiyah Binti Haji Abu
Pegawai Kewangan Negeri Pulau Pinang

Yang Berbahagia Dato' Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ikhsan
Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya

Yang Berbahagia Dato’ Sri Ir. Dr. Roslan bin Md Taha
Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia

Yang Berbahagia Ir. Shahabuddin Bin Mohd Muhayidin.
Pengarah JKR Negeri Pulau Pinang Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengelola

Ahli Mesyuarat Pegawai Kanan JKR Malaysia 2019

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Dato’- Dato’, Datin-Datin, Pegawai-pegawai Kanan JKR Malaysia

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian.

Selamat Malam dan Salam sejahtera.

PENDAHULUAN

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

Terlebih dahulu saya mengalu-alukan semua pegawai peringkat atasan dan Pegawai Kanan JKR Malaysia ke Negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara yang indah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada semua peserta yang hadir ke Persidangan Pegawai Kanan JKR ini. Bagi Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Jabatan Kerja Raya merupakan “The Preferred Technical Agency” di negeri ini.

Saudara dan saudari hadirin sekalian,

Penganjuran persidangan pegawai Kanan JKR di Pulau Pinang sememangnya amat bermakna untuk Pulau Pinang, dan ia dijadikan sebagai silaturahim Kerajaan Negeri untuk bekerjasama dengan JKR dengan lebih rapat lagi.

Karenah birokrasi dan ketidaksamaan fahaman politik yang mungkin wujud dan diamalkan sebelum ini diharap dapat dihapuskan berikutan amalan keterbukaan yang menjadi agenda kerajaan baru masa kini. Projek atau program yang dilaksanakan secara bersendirian oleh kerajaan negeri kini sudah boleh diusahakan bersama-sama JKR yang mana sudah pasti akan memberi nilai tambahan kepada Pulau Pinang.

Sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pegawai JKR yang menganjurkan Persidangan Pegawai Kanan di Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2019. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kerja Raya dan semua Pegawai Kanan kerana sudi hadir ke majlis makan malam negeri.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN EXPO PERUMAHAN MAMPU MILIK 1/2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN EXPO PERUMAHAN MAMPU MILIK 1/2019

9 Mac 2019
Mydin Mall, Bukit Mertajam

 

YB Jagdeep Singh Deo a/l Karpal Singh
EXCO Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa

YB Phee Boon Poh
EXCO Kebajikan, Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar

YB Dr. Afif bin Bahardin
EXCO Pertanian & Industri Asas Tani, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan

YB Heng Lee Lee
ADUN Berapit

YB Daniel Gooi Zi Sen
ADUN Pengkalan Kota

Rakan-rakan media

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur Ekspo Perumahan Mampu Milik di bawah kepimpinan YB Jagdeep Singh Deo, yang telah berusaha keras bagi memastikan majlis pada hari ini dapat berjalan dengan jayanya.

Berlangsung selama 3 hari bermula pada hari Jumaat yang lepas, saya percaya penganjuran ekspo perumahan seperti hari ini sebenarnya sangat dinanti-nantikan oleh rakyat negeri ini. Tidak seperti ekspo-ekspo hartanah yang lazim diadakan di tempat-tempat tumpuan awam, ekspo ini menampilkan kelainan dan memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada projek-projek perumahan rumah mampu milik.

Saya difahamkan selain Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC), ekspo perumahan kali ini turut menampilkan penglibatan pemaju swasta seperti Tetuan Hunza, Tetuan Asia Green, Tetuan Silver Channel, Tetuan Seraimas Bina, Tetuan Prisma Bumiraya, Tetuan Excel Focus, Tetuan PLB Land, Tetuan PTL Properties, Tetuan Corfield (GSD Land) dan Tetuan Potential Dual. Di kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas di atas komitmen anda semua dalam memenuhi agenda perumahan Kerajaan Negeri.

Pada hari ini, Kerajaan Negeri menawarkan sebanyak 4,175 unit Rumah Mampu Milik kategori C merangkumi projek di kedua-dua kawasan Pulau dan Seberang Perai. Kesemua unit ini disertakan dengan tempat parkir kereta.

Seperti mana yang kita semua ketahui, trend masa kini menunjukkan peningkatan dari segi indeks harga rumah dari tahun ke tahun. Walau bagaimanapun, Kerajaan Negeri bangga untuk menyatakan bahawa Pulau Pinang masih mengekalkan harga kawalan bagi Rumah Mampu Milik A yang dahulunya Rumah Kos Rendah pada harga RM42,000, Rumah Mampu Milik B yang dahulunya Rumah Kos Sederhana Rendah pada harga RM72,500 dan pada hari ini Kerajaan Negeri pamerkan produk Rumah Mampu Milik C yang berharga maksima RM300,000 di bahagian pulau dan RM250,000 di bahagian Seberang.

Sebagaimana janji yang dibuat di dalam manifesto Saya Sayang Pulau Pinang pada pilihan raya yang lepas, Kerajaan Negeri komited untuk mengotakan 75,361 unit rumah kos rendah, sederhana rendah dan mampu milik siap dibekalkan sehingga tahun 2025. Walau bagaimanapun, saya difahamkan angka ini telah berubah dan menunjukkan peningkatan selaras dengan permintaan dan aspirasi rakyat negeri ini.

Melihat kepada rekod-rekod kecemerlangan sepanjang Kerajaan Negeri Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pemerintahan negeri ini sejak 10 tahun lepas, saya percaya ‘perumahan untuk semua’ yang dijanjikan oleh Kerajaan Negeri berjaya dilaksanakan. Garis panduan di dalam visi Penang2030 turut akan diselaraskan bagi memastikan bukan sahaja dari segi penyediaan rumah, malahan hebahan dan pemasaran juga menjadi inisiatif tambahan kepada Bahagian Perumahan Kerajaan Negeri agar segala perancangan dan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirangkumi secara inklusif dalam usaha meningkatkan daya hidup dan kualiti kehidupan rakyat negeri ini.

Tahniah dan syabas kepada YB Jagdeep Singh Deo dan pasukannya yang selama ini berusaha keras dalam memastikan projek-projek perumahan yang dilaksanakan selama ini betul-betul diberikan kepada mereka yang memerlukan.

Akhir kata, saya dengan ini merasmikan Ekspo Perumahan Mampu Milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2019.

Sekian, terima kasih.