MAJLIS ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG STPM DAN SPM TAHUN 2018 PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN

 YANG AMAT BERHORMAT KETUA MENTERI

SEMPENA MAJLIS ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG

STPM DAN SPM TAHUN 2018

PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG

20 APRIL 2019 (SABTU)

GRAND BALLROOM, LEVEL 5, THE TOP, KOMTAR

Yang Berhormat Dato' IR. Hj. Ahmad Zakiyuddin Bin Abdul Rahman
Timbalan Ketua Menteri I

Yang Berhormat Prof. Dr. P. Ramasamy a/l Palanisamy;

Timbalan Ketua Menteri II

Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan;

Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri;

Ketua-ketua Jabatan;

Pengetua-Pengetua dan Guru-Guru Sekolah;

Para pelajar dan Ibu Bapa;

Rakan-rakan Media; seterusnya

Para hadirin yang saya hormati sekalian.

Selamat Petang dan Salam Sejahtera.

 • Pertama sekali saya ingin melahirkan rasa gembira kerana pada petang yang harmoni ini, kita dapat berkumpul bersama-sama bagi memberi pengiktirafan kepada para pelajar-pelajar yang telah berjaya mencapai tahap cemerlang khusus dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2018 yang lalu.
 • Syabas dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada semua kerana majlis anugerah ini merupakan penghargaan istimewa oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi mengiktiraf pencapaian cemerlang para pelajar. Saya percaya sokongan dan pengiktirafan yang diberikan ini akan meningkatkan lagi semangat semua pelajar termasuk guru-guru dan ibu bapa dan seterusnya memberi motivasi untuk terus berusaha bagi mencatat kejayaan di masa akan datang.

Sidang hadirin sekalian,

 • Saya dimaklumkan bahawa tahun ini adalah tahun pertama Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang untuk STPM dan SPM Tahun 2018 Peringkat Negeri Pulau Pinang diadakan secara serentak dan oleh kerana itu, pada petang ini kita dapat saksikan begitu ramai pelajar dan ibu bapa yang hadir. Saya difahamkan seramai 51 orang pelajar cemerlang STPM dan 251 pelajar cemerlang SPM bagi tahun 2018 yang akan menerima Anugerah Pelajar Cemerlang pada hari ini.
 • Kerajaan Negeri amat berbesar hati untuk menghargai kecemerlangan pelajar-pelajar ini dengan memberikan insentif sebanyak RM1,000.00 kepada setiap pelajar cemerlang dalam STPM dan insentif sebanyak RM500.00 kepada pelajar cemerlang SPM. Begitu juga bagi golongan istimewa, Kerajaan Negeri tidak pernah melupakan pelajar mereka. Insentif yang sama akan turut diberikan kepada 9 orang pelajar cemerlang kategori Khas bagi STPM dan juga SPM.

Tuan-tuan dan puan-puan,

 • Kecemerlangan para pelajar tidak lahir daripada usaha individu sahaja, tanpa bantuan guru dan pendidik, usaha mereka mungkin tidak ke mana. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada para pendidik yang turut menunjukkan kegigihan mereka dalam memastikan pelajar-pelajar ini mendapat ilmu dengan cara yang betul untuk meraih kejayaan seperti hari ini. Dengan itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan turut memberikan penghargaan kepada tiga buah sekolah cemerlang dalam STPM dan juga SPM yang lepas.
 • Tidak dilupakan juga sokongan, doa, semangat dan dorongan daripada semua ibu bapa pelajar-pelajar cemerlang ini, syabas dan tahniah diucapkan. Mereka inilah sebenarnya tulang belakang kejayaan anak-anak kita pada hari ini. Tanpa mereka, siapalah kita. Kepada para pelajar, hargailah setiap keringat ibu bapa anda demi memastikan kejayaan anda pada hari ini dan hari-hari yang akan datang.

Sidang hadirin sekalian,

 • Visi Penang2030: “A Family Focused Green and Smart State that Inspires the Nation” yang telah dilancarkan pada Ogos 2018 merupakan dasar Kerajaan Negeri yang bakal memacukan warga Pulau Pinang ke era gemilang. Akan tetapi, visi ini tidak dapat direalisasikan tanpa penglibatan semua yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Demi merencanakan pembangunan negeri, saya menyeru kepada semua rakyat negeri ini agar memberi kerjasama serta penglibatan dengan menyumbang idea, saranan dan kerangka bagi merealisasikan visi ini.
 • Kerajaan Negeri sentiasa mengalu-alukan usaha dan inisiatif pelbagai pihak untuk kita bersama-sama memacu kecemerlangan pendidikan negara dan melahirkan modal insan yang berkualiti. Sesungguhnya, kita menyedari bahawa generasi muda adalah aset masa depan negara. Justeru itu, kita semua perlu menggembleng segala usaha dan tenaga bagi mempersiapkan golongan ini dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran bagi melahirkan generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan mempunyai tahap intelektual yang tinggi, berdisiplin dan berupaya menghadapi cabaran bagi meneruskan kesinambungan kemajuan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini.
 • Dalam mengelakkan pengaliran keluar bakat-bakat tempatan, Kerajaan Negeri telah menubuhkan Penang Future Foundation (PFF) yang merupakan satu program biasiswa yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar Malaysia yang cemerlang dan berkelayakan. Keutamaan diberikan kepada anak Negeri Pulau Pinang untuk belajar dalam jurusan terpilih dalam Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia sahaja. Syarat yang dikenakan kepada penerima biasiswa pula ialah mereka perlu bekerja di Pulau Pinang tidak kira dengan pihak kerajaan mahupun swasta untuk satu tempoh masa tertentu selepas menerima ijazah. Sehubungan itu, bagi pelajar-pelajar cemerlang ini, saya ingin menyeru anda untuk mengambil peluang istimewa ini yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk anak-anak Negeri Pulau Pinang dengan harapan yang tinggi agar selepas ini, anak-anak ini dapat kembali untuk menabur bakti kepada Negeri kita yang tercinta ini.
 • Saya juga berharap agar anugerah yang diterima pada hari ini menjadi pemangkin kecemerlangan bagi para pelajar sekaligus menaikkan imej Negeri Pulau Pinang dalam usaha membawa negeri ini mencapai Visi Penang2030.
 • Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tenaga penggerak majlis kita pada hari ini daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta terima kasih kepada semua pihak-pihak lain yang turut terlibat secara langsung mahupun tidak bagi memastikan kelancaran majlis pada hari ini. Sekali lagi ucapan syabas dan tahniah kepada semua pelajar, ibu bapa dan guru-guru. Harapan saya agar kita semua akan terus bersama-sama mencipta dan mengukir kejayaan dalam semua bidang yang sedang dan bakal diceburi.
 • Dengan ini saya merasmikan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang STPM dan SPM Tahun 2018 Peringkat Negeri Pulau Pinang.

Sekian, terima kasih.

PENANG SOUQ RAMADAN BAZAAR 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG SEMPENA MAJLIS PELANCARAN

PENANG SOUQ RAMADAN BAZAAR 2019

16 APRIL 2019

HOTEL ST GILES WEMBLEY

 

Tun Dato’ Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas

Tuan Yang Terutama Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang

YB Dato’ Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman

Timbalan Ketua Menteri (I) Pulau Pinang

YB Dato' Haji Abdul Halim bin Haji Hussain

EXCO Perdagangan Antarabangsa & Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna dan Pembangunan Keusahawanan

YB Ahli-Ahli Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang

YB Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang

               

Yang Berbahagia Sahibus Samahah Dato' Seri Dr. Haji Wan Salim Bin Wan Mohd. Noor

Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berusaha Encik Mohd Bazid bin Abd Kahar

Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Ketua-Ketua Jabatan

Peserta-Peserta Majlis Pelancaran Penang Souq Ramadan 2019.

Rakan-rakan media

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Petang dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekalung penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Tun Dato’ Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang kerana sudi hadir bagi bersama-sama memeriahkan Majlis Pelancaran “Penang Souq Ramadan 2019” pada petang yang berbahagia ini.

Seperti mana yang kita sedia maklum, Penang Souq Ramadan merupakan salah satu program anjuran Kerajaan Negeri di bawah Exco Perdagangan Antarabangsa & Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna dan Pembangunan Keusahawanan, dan lazimnya diadakan menjelang kedatangan bulan Ramadan.

“Souq” atau bahasa lazimnya bazar merupakan satu konsep penjenamaan yang akan dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan logo dan tema yang sama sempena bulan Ramadan di seluruh Negeri Pulau Pinang. Ia mengumpulkan pelbagai lapisan komuniti peniaga dan pedagang untuk pelbagai jenis produk dengan tawaran harga yang sangat berpatutan.

Program ini buat pertama kalinya telah dilancarkan pada tahun 2011 dan diteruskan berikutan pencapaiannya yang sangat memberangsangkan saban tahun. Peningkatan ini membuktikan aspirasi Kerajaan Negeri untuk menjadi negeri berkeusahawanan dan berkebajikan berada di landasannya yang tersendiri, dan sebab itulah pelbagai usaha dilakukan demi meningkatkan sektor ekonomi dan perdagangan, tanpa meminggirkkan mana-mana kaum di negeri ini.

Sejak program ini dilancarkan, terdapat peningkatan jumlah penyertaan oleh pihak hotel, kompleks membeli belah, kedai-kedai perabot/hiasan rumah dan peniaga-peniaga bazar Ramadan. Di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan saling bekerjasama, saya percaya program seumpama ini dapat membuka peluang kepada semua usahawan dan komuniti peniaga untuk memperkenalkan produk dengan mudah dan berkesan.

Kerajaan Negeri akan terus berusaha membuka peluang perniagaan kepada para usahawan dan komuniti peniaga untuk menambah pendapatan dan mengukuhkan perniagaan demi memantapkan ekonomi Negeri Pulau Pinang. Sejak mengambil alih tampuk pemerintahan negeri ini, kepimpinan Kerajaan Negeri sentiasa merangka pelbagai bentuk inisiatif dan bantuan demi membantu dan memperkasakan golongan ini dalam pelbagai bidang.

Sebagai contoh, Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) misalnya telah memperkenalkan Skim Pinjaman Harapan (SPH) dengan jumlah pinjaman antara RM1,000 hingga maksimum RM25,000 bagi membantu para usahawan mengembangkan modal perniagaan.  Sejak tahun 2009 hingga Februari 2019, sebanyak RM16.53 juta telah dibelanjakan dan memberi manfaat kepada 3,197 peminjam bagi menjalankan dan mengembangkan perniagaan masing-masing.

Kerajaan Negeri pada tahun 2014 turut memperkenalkan Tabung Usahawan Tani Muda (TUTM) bagi membantu para usahawan muda khusus dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Sehingga Mac 2019, seramai 131 penerima yang terdiri daripada pelbagai kategori pertanian, penternakan dan perikanan telah menerima manfaat TUTM.

Dengan segala bentuk bantuan dan insentif ini, diharap ia sedikit sebanyak dapat membantu golongan B40 terutamanya untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dan mampu berdikari pada masa hadapan. Melalui Visi Penang2030 yang dilancarkan pada Ogos tahun lalu, Kerajaan Negeri akan pastikan segala dasar dan perancangan yang dilaksanakan akan memberi manfaat yang menyeluruh kepada rakyat negeri ini.

Bagi merealisasikan hasrat tersebut, penglibatan semua rakyat dari pelbagai latar belakang adalah amat digalakkan agar kemakmuran hidup sebenar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan sekaligus menjadi ‘role model’ kepada negeri-negeri lain.

Pada tahun ini, terdapat 107 buah penyertaan dalam Penang Souq Ramadan, yang terdiri daripada pihak hotel yang menawarkan promosi berbuka puasa, komuniti peniaga untuk kategori bazar ramadan, komuniti peniaga untuk promosi ramadan serta komunti peniaga untuk promosi perabot danaksesori hiasan rumah.

Akhir kata, syabas dan tahniah sekali lagi kepada YB Dato’ Haji Abdul Halim bin Haji Hussain dan jawatankuasanya yang telah bertungkus-lumus bagi menjayakan program ini. Semoga penganjuran program Penang Souq Ramadan ini beroleh kejayaan dan menjadi pemangkin kepada kegiatan perniagaan dan perdagangan di Pulau Pinang.

Sekian, terima kasih.

“Camaraderie in the Land of Hornbills” – An Exhibition by Artists from Malaysia, Singapore and Thailand

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Opening Speech by YAB Tuan Chow Kon Yeow

Chief Minister of Penang

“Camaraderie in the Land of Hornbills” – An Exhibition by Artists from Malaysia, Singapore and Thailand

13 April 2019

 

Good afternoon to all / Salam Sejahtera.

          First of all, I would like to extend a warm welcome to our artist guests who have travelled all the way to be with us today.  This exhibition showcases outstanding works by renowned artists from three countries.  Today, they come together from different places in Singapore, Thailand and Malaysia to be with us to celebrate.  How wonderful!  Malaysia welcomes you! Penang welcomes you!  “Camaraderie in the Land of Hornbills – An Exhibition by Artists from Malaysia, Singapore and Thailand” officially opens today in Soka Gakkai Malaysia Penang Culture Centre.  On behalf of the Penang State Government, I wish to convey our heartiest congratulations!

          As we all know, Sarawak is a state in Malaysia, which is rich in culture.  People of various ethnic backgrounds live together in the same huge ecosystem.  Exchanges among traditions and customs have given fruition to a colourful canvas of cultures.  Besides, this paradise of tropical rainforest is also home to many precious and unique living beings.  However, for us who reside in the Peninsular, Sarawak is a place where we are equally familiar with as well as curious about.

           The theme of this exhibition is based on ‘the Land of Hornbills’ – Sarawak.  Sixteen passionate artists embarked on a journey to the Land of the Hornbills and were deeply touched by the splendor they immersed in.  All these are captured in their artworks.  The mysterious attractions of Sarawak have been unveiled and her hidden beauty discovered. This exhibition can be described as jointly ‘Made in Sarawak’.

          Penang is also a city rich in culture and art.  At present, although embellished with modernization, she still breathes the air of classics and historical aura, living up to its name as a World Heritage.  Today, with the camaraderie of these sixteen artists, we are fortunate to have the culture and art from the Land of the Hornbills displayed here in Penang, another land with an exuberant ambience of art.  This is what makes the exhibition refreshingly significant and beautiful.  

Just like how Soka Gakkai International President Daisaku Ikeda once said, “Culture is the humanistic bond that connects the hearts of people.  It is the path to spirituality, the path to peace. Therefore, cultural and art exchanges and development should be given the priority to be promoted fully.”

          Congratulations to Soka Gakkai Malaysia (Penang) for organizing such a significant exhibition, consolidating the remarkable artworks of sixteen artists under one roof.  Again, I would also like to wholeheartedly thank all the artists from different countries for travelling all the way here to make this exhibition a success.  In line with the mission of Soka Gakkai which is to promote culture, social well-being and education, towards the harmony and prosperity of the country, it is with great hope that more of such activities of peace, education and culture will be organised in future.  This is very instrumental in building an energetic, peaceful and prosperous society, which to me, cannot be overlooked as they increase liveability to enhance the quality of life and from the exhibition we are having today, it reflects on the diversity of recreation through arts & culture which is emphasized in my vision Penang2030.

          Lastly, I hope through this exhibition, we will call forth the latent artist residing in the hearts of Penangites.  I wish “Camaraderie in the Land of Hornbills – An Exhibition by Artists from Malaysia, Singapore and Thailand” a great success.  

I hereby declare this exhibition officially open.

Thank you.