Sambutan Hari Wanita Sedunia 2019 Anjuran Ahli Parlimen Batu Kawan

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang

Sempena Sambutan Hari Wanita Sedunia 2019

Anjuran Ahli Parlimen Batu Kawan

31 Mac 2019

Autocity, Juru

 

YB Chong Eng

EXCO Kerajaan Negeri Pulau Pinang merangkap Pengerusi Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang

YB Kasthuriraani Patto

Ahli Parlimen Batu Kawan merangkap penganjur program

YB Gooi Hsiao Leung

ADUN Bukit Tengah

YB Heng Lee Lee

ADUN Berapit

Gary Teoh

Pengarah Pengurusan AutoCity merangkap venue host

Pemimpin-pemimpin tempatan,

Rakan-rakan media,

Puan-puan dan Tuan-tuan yang saya hormati sekalian.

Selamat petang dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Kasthuri kerana sudi menjemput saya bagi bersama-sama meraikan sambutan Hari Wanita Sedunia 2019 anjuran Parlimen Batu Kawan dengan tema “Balance for Better” atau “Seimbang untuk Sejahtera” pada petang yang berbahagia ini.

Hari Wanita yang disambut setiap 8 Mac adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan kepada semua wanita dari semua lapisan masyarakat tidak kira yang bergelar isteri, ibu, ibu tunggal, pelajar mahupun pekerja atas segala pengorbanan untuk mengukuhkan struktur keluarga dan sekaligus turut mewarnai dan menyumbang kepada ekonomi sesebuah negeri/negara.

Bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kami komited untuk terus menjadi tunjang kepada perjuangan golongan ini agar kehadiran mereka terus dihormati, dilindungi dan disayangi. Tidak dapat dinafikan, meskipun statistik menunjukkan kaum wanita merangkumi 49.6% atau 3.8 bilion daripada 7.7 bilion keseluruhan penduduk dunia, namun masih banyak ruang dan peluang yang masih belum didapat diceburi atas pelbagai faktor persekitaran termasuk ketika proses penggubalan undang-undang dan polisi yang sekian lama didominasi oleh kaum lelaki.

Hari ini di Pulau Pinang, dengan peralihan kuasa pada tahun 2008, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah berjaya menubuhkan Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang (PWDC), iaitu sebuah agensi di bawah naungan Kerajaan Negeri yang mempunyai impian kesamarataan gender di antara wanita dan lelaki, urus tadbir pentadbiran yang telus dan berintegriti serta keadilan sosial untuk semua.

Kerajaan Negeri akan sentiasa menyokong usaha dan inisiatif oleh PWDC dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran hak wanita, menambah pengetahuan pendidikan politik serta memberdayakan wanita untuk menjadi usahawan yang dapat menjana pendapatan isi rumah dan juga untuk memastikan tiada lagi wanita di negeri Pulau Pinang yang tercicir dari arus pembangunan dan hak mereka untuk mendapat perlindungan kerajaan.

Sememangnya Kerajaan Negeri mengiktiraf peranan wanita dalam memajukan masyarakat dan negara. Ini dibuktikan melalui dasar minimum 30 peratus perwakilan wanita dalam Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) yang dahulunya dikenali sebagai Jawatankuasa Kemajuan, Keselamatan dan Komuniti (JKKK). Dasar ini mensasarkan sekurang-kurangnya lima (5) orang wanita dilantik dalam MPKK menjelang tahun 2021. Malahan ia akan turut dipanjangkan kepada pelantikan Ahli-ahli Majlis di kedua-dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Di bawah naungan Kerajaan Pakatan Harapan kini, lebih ramai suara wanita bergema di Dewan Rakyat dan di Dewan Undangan Negeri di seluruh negara untuk membawa suara dan juga isu-isu wanita dan juga isu-isu yang berkaitan dengan struktur keluarga, keadilan sosial dan wujudnya platform untuk menggalakkan lebih ramai wanita untuk bergiat secara aktif dalam bidang politik.

Seperti mana yang telah dipraktikkan di negara-negara luar seperti Iceland, Kerajaan Iceland telah melaksanakan 2 polisi bagi membantu secara langsung penyertaan wanita dalam arena politik dan sektor ekonomi iaitu dengan membuka pusat penjagaan bayi dan kanak-kanak mengikut standard universal dan juga “cuti bersalin” yang dikongsi secara adil di antara ibu dan bapa.

Sememangnya ini merupakan fakta yang tidak dapat dinafikan. Untuk wanita bergiat lebih aktif dalam arena politik dan sektor ekonomi, maka kerajaan dan masyarakat perlu berganding bahu untuk memastikan kemudahan penjagaan anak dan cuti bersalin atau “parental leave” diberikan perhatian yang sewajarnya. Masih terdapat kes-kes di mana ibu bekerja yang melahirkan anak seringkali berdepan dengan diskriminasi secara sistemik di tempat kerja dan sekiranya si bapa juga diberikan cuti ini untuk menjaga bayi yang baharu lahir, maka struktur diskriminasi tersebut dapat dimusnahkan.

Atas faktor-faktor tersebut, Kerajaan Negeri bangga untuk menyatakan bahawa kita sudah lama mempraktikkan dasar ini di mana RM250,000 telah dilaburkan untuk menyediakan pusat penjagaan anak di pusat pentadbiran kerajaan di KOMTAR yang dikenali sebagai Taska D’Komtar dan memperuntukkan lebih banyak kemudahan bagi pusat-pusat penjagaan di Pulau Pinang serta menggalakkan projek CSR bersama pihak swasta dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk menubuhkan lebih banyak pusat penjagaan bayi dan kanak-kanak yang bertauliah, yang selamat dan mengikut piawaian antarabangsa demi memberikan peluang bagi kaum wanita bergiat dalam arena politik dan sektor ekonomi. Untuk rekod, Kerajaan Negeri turut membiayai pusat jagaan kanak-kanak di Taman Serumpun, Bukit Mertajam dan di Padang Tembak, Air Itam. Pengurusan kesemua pusat jagaan ini adalah di bawah pengurusan PWDC.

Impian saya dan kita semua agar negeri Pulau Pinang menjadi negeri model dan lokasi pilihan untuk kaum wanita berani mengimpikan masa depan yang selamat, produktif, progresif, adil dan bebas bagi memastikan segala impian mereka direalisasikan.

Akhir kata, saya berharap PWDC selaku badan yang telah dipertanggungjawabkan dapat memandu kaum wanita di negeri ini demi kemaslahatan masyarakat sejagat seperti mana yang dipraktikkan di negara Iceland yang menjadi negara model dari segi jurang gender, keterlibatan wanita dalam politik, wanita dalam kedudukan penggubal undang-undang dan membuat dasar dan polisi dan aset dalam melahirkan generasi yang akan datang.

Dengan ini, saya merasmikan Sambutan Hari Wanita Sedunia peringkat Parlimen Batu Kawan!

Sekian, terima kasih.

PERASMIAN PROGRAM WANITA HEBAT PERKASA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN YANG AMAT BERHORMAT

KETUA MENTERI PULAU PINANG

PERASMIAN PROGRAM WANITA HEBAT PERKASA

31 MAC 2019 (AHAD)

 

Chong Eng, Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Keterangkuman Gender dan Agama Selain Islam

YB Teh Lai Heng,

ADUN Komtar


Dif Dif jemputan/Dato Seri /Dato/presiden NGO NGO/

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.


Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Persatuan kemajuan wanita Pulau Pinang (PERJUANITA) dan kepada puan Patimah kader pengasas dan pengerusi persatuan ini. Atas jemputan beliau, dapatlah kita bersama-sama di majlis ‘Wanita Hebat Perkasa’ pada petang yang bahagia ini.


Hari wanita merupakan detik bersejarah bagi kemajuan wanita terutamanya dalam konteks perjuangan kaum wanita di seluruh dunia dalam usaha bidang pentadbiran, kehakiman dan korporat agar kebajikan wanita terus dijaga.


Wanita juga merupakan tulang belakang dalam pembangunan institusi keluarga dan masyarakat. Peranan wanita dalam negara kita semakin menyerlah dan berani menampil serta usaha untuk menceburkan diri dalam bidang-bidang aktiviti yang lebih mencabar dan lebih sofistikated.


Kesungguhan penglibatan kaum wanita dalam pelbagai sektor di negara ini telah terbukti dengan pencapaian yang membanggakan baik dalam ekonomi, pendidikan, budaya, politik dan agama. Penglibatan mereka juga tidak menjejaskan tugas sesetengah wanita sebagai isteri yang menguruskan rumahtangga malah juga sebagai ibu yang bertanggungjawab membimbing dan menyerapkan nilai-nilai kehidupan yang baik.

Penglibatan wanita dalam perancangan dan pelaksanaan program pembangunan negara telah dizahirkan melalui galakan oleh kerajaan, bergerak sebagai satu pasukan, pertubuhan ataupun persatuan sosial. Tujuannya adalah ke arah permuafakatan sebagai usaha menggemblengkan tenaga dan minda wanita secara sistematik.

Kita berasa bangga kerana Pulau Pinang merupakan negeri yang perintis dan komited untuk melaksanakan Dasar Keterangkuman Gender. Usaha ini dilakukan bukan sahaja untuk kita pada masa kini tetapi juga dapat dikecapi oleh generasi akan datang.

Dalam penjawatan kita, wanita dan lelaki harus diberi peluang yang sama untuk mengambil bahagian dalam pembuat keputusan. Kita sasarkan nisbah 40:40:20 sebagai penanda aras atau ‘benchmark’ di peringkat pembuat keputusan, iaitu 40 peratus wanita, 40 peratus lelaki dan 20% wanita dan lelaki, supaya tidak ada satu gender yang mendominasikan proses membuat keputusan.


Dengan adanya polisi kerajaan mesra wanita serta kemudahan sosial yang wujud, wanita harus menyiapkan diri secara aktif dalam program komuniti dengan pelbagai kemahiran yang dapat membantu wanita maju ke hadapan. Kerajaan negeri kini menumpukan kepada keseimbangan dalam melaksanakan dasar dasar di semua lapisan masyarakat juga Pulau Pinang kini menerajui dalam agenda memajukan pembangunan wanita. Saya berharap semua Ahli Jawatankuasa akan memberi kerjasama dan komitmen dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab.


Akhir kata, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan serta ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudi hadir bagi memeriahkan majlis ini juga tahniah dan syabas kepada semua jawatankuasa yang bertungkus lumus, berganding bahu tidak kira agama dan bangsa bagi menjayakan program.


Sekian, terima kasih.

DINNER PROGRAMME OF THE INSPIRING FUTURE LEADERS CONFERENCE

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

SPEECH BY THE CHIEF MINISTER OF PENANG YAB TUAN CHOW KON YEOW FOR THE DINNER PROGRAMME OF THE INSPIRING FUTURE LEADERS CONFERENCE

30 March 2019

G Hotel

 

YB Chong Eng
State Executive Councillor for Women and Family Development, Gender Inclusiveness and Non-Islamic Religious Affairs cum PWCC Adviser

 

YB Lim Siew Khim
Assemblywoman for Sungai Pinang

 

Dato’ Seri Lee Kah Choon
InvestPenang Director

 

Dato’ Annie Chin
Penang Women Chamber of Commerce (PWCC) President and Organising Chairperson

 

Our Distinguished Speakers for today

 

Friends from the media

 

Ladies & Gentlemen

Good evening to all of you.

We have finally come to the conclusion of the Inspiring Future Leaders Conference and I am certainly pleased to note that all participants and the distinguished speakers had a fruitful day here in G Hotel.

Leadership like experience, comes with age and with the ability to face challenges without giving in to stress or mental strain easily. The ultimate test of any challenge or unfavourable situation is for a leader to effectively assess the overall scenario with an insight into the possible solutions and their repercussions. Given the right “ingredients” for one to mature in terms of his or her leadership skills, aspiring leaders will not only be inspired but will achieve greatness in whatever they do. This is one process an aspiring leader has to go through and for one to undergo this process successfully, he or she will have the hallmark of a great leader.

I applaud the distinguished speakers of the Inspiring Future Leaders Conference for your willingness to share your knowledge and experiences as well as to inspire our future leaders. I am confident that the objectives of the conference are met as the participants gained invaluable exposure to the lessons on the soft skills, latest knowledge and life experiences you who are successful in your respective areas which is critical to inspire our participants in achieving their goals.

Being magnanimous to share the secrets of your success best explains how you achieved your esteemed station in life and that’s why you speak at today’s conference while the participants listened attentively.

Once again, I wish to congratulate the Penang Women Chamber of Commerce (PWCC) for having both the insight and foresight in organising the Inspiring Future Leaders Conference.

 

The success of the conference which attracted 400 people not to mention the prominent speakers from Penang as well as from overseas, each with their most impressive CV and achievements, exemplifies the capabilities of the women of substance in PWCC.

I wish the PWCC rank and file greater success in your future events and an economic climate in the state of Penang made livelier with an increase in its potential through your presence.

Thank you.