MAJLIS PERHIMPUNAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PULAU PINANG BERSAMA YAB KETUA MENTERI TAHUN 2017

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PULAU PINANG

BERSAMA Y.A.B. KETUA MENTERI

TAHUN 2017

6 FEBRUARI 2016 (ISNIN)
GRAND BALLROOM, TINGKAT 5,THE TOP

 

 

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina dan Gong Xi Fa Chai kepada semua.

Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Jawatankuasa Pengelola iaitu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri kerana berjaya menganjurkan majlis pada pagi ini.

Tahniah dan syabas kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Seri Farizan bin Darus kerana pentadbiran awam di bawah pimpinan beliau telah mencatatkan banyak kejayaan. Jelas, beliau merupakan Setiausaha Kerajaan Negeri yang paling dinamik di Malaysia yang diakui sendiri oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan pemberian pangkat kepada beliau sebagai Turus (III). Kerajaan Negeri pernah menyatakan untuk berkhidmat di Pulau Pinang bukan mudah. Sehingga ada yang menyebut bahawa sekiranya dapat bertahan di negeri ini itu merupakan pegawai yang boleh tahan lasak.

Pulau Pinang kini merupakan sebuah negeri yang menuju ke arah transformasi menjadi sebuah negeri yang bertaraf antarabangsa dan pintar. Kerajaan Negeri terdedah dengan perkembangan-perkembangan di peringkat antarabangsa. Sesetengah pegawai tertinggi menyatakan Pulau Pinang adalah seperti 'Mini-Putrajaya' kerana mempunyai kemudahan dan dewan yang sama baik dengan Putrajaya dan menguruskan perkara-perkara yang meliputi pelbagai bidang termasuk di luar bidang kuasa negeri.

Lihat sahaja dari segi pengiktirafan daripada UNESCO sebagai tapak warisan dunia dan menjadi tapak pilihan utama untuk pelabur-pelabur dari seluruh dunia. Bukan itu sahaja, Pulau Pinang turut disenaraikan sebagai destinasi pelancongan utama di Malaysia sehingga CNN turut menyenaraikan Pulau Pinang di tempat kedua daripada senarai 17 tempat di dunia yang paling baik untuk dilawati. Ini menunjukkan Pulau Pinang bukan sahaja sekadar jaguh kampung tetapi juga boleh menjadi jaguh dunia.

Saya rasa ia harus memberikan kita keyakinan bahawa kita semua dapat melakukannya sekiranya kita memberikan fokus yang sewajarnya. Itu yang ditekankan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dalam ucapan sebelum ini iaitu SIKAP (Skill, Interest, Knowledge, Attitude,Procedure). Sekiranya mahu berjaya, kita perlu melihat contoh-contoh yang baik dan daripada mereka yang telah berjaya. Sebagai sebuah pasukan, kita semua perlu berjaya agar kita dapat menyaksikan kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan.

Tahun 2016 adalah tahun yang penuh cabaran. Dari segi ekonomi amat penuh dengan ekspektasi yang berbeza khususnya selepas Donald Trump dipilih sebagai Presiden Amerika Syarikat. Kita tidak dapat menjangkakan unjuran yang akan berlaku berkaitan ekonomi global. Negeri seperti Pulau Pinang amat terdedah dengan apa yang berlaku di peringkat antarabangsa. Dalam keadaan yang penuh dengan cabaran, pihak swasta mungkin tidak dapat memainkan peranan yang besar. Oleh sebab itu, Kerajaan Negeri perlu mengambil peranan yang lebih besar.

Amalan pentadbiran Kerajaan Negeri yang berlandaskan Prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus) membolehkan kita mencapai atau melihat hasil yang membanggakan. Pulau Pinang telah menjadi negeri yang paling bersih di seluruh Malaysia. Pengiktirafan yang diberikan melalui Laporan Ketua Audit Negara dan Transparency International setiap tahun telah membuktikan Pulau Pinang mencatatkan lebihan tahunan setiap tahun meskipun membentangkan anggaran defisit. Ini adalah kerana Kerajaan Negeri mengamalkan sistem tender terbuka yang membolehkan projek-projek dijalankan dengan harga yang baik.

Sepertimana yang disebut oleh Laporan Ketua Audit Negara 2015 yang menyatakan bahawa pencapaian perbelanjaan pembangunan Pulau Pinang hanya 55.4% ataupun perbelanjaan sebenar RM952 juta daripada keseluruhan peruntukan RM1,718 juta. Ini adalah prestasi yang baik kerana Pulau Pinang mencatatkan pencapaian pelaksanaan projek sebanyak 99.7% iaitu 16,126 daripada 16,173 projek siap (lihat jadual di bawah).

Jadual 1: Pencapaian Perbelanjaan Rancangan Pembangunan Negeri 
Bagi Tempoh 2011 Hingga 2015                                         

No

Jabatan/Pejabat

Peruntukan

(RM Juta)

Perbelanjaan

(RM Juta)

Pencapaian

(%)

1

Pejabat Ketua Menteri & Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

973.05

388.11

39.9

2

Jabatan Pengairan & Saliran

70.84

69.45

98

3

Jabatan Perhutanan

11.23

10.93

97.3

4

Jabatan Taman Botani

7.62

7.09

93

5

Jabatan Kerja Raya

168.46

147.28

87.4

6

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

44.52

41.78

93.8

7

Jabatan Kewangan Negeri

408.90

254.67

62.3

8

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

13.97

13.90

99.5

9

Jabatan Pertanian

19.18

18.40

95.9

 

Jumlah

1718.22

951.61

55.4

Jadual 2: Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Negeri 
Bagi Tempoh 2011 Hingga 2015

No

Jabatan/Pejabat

Bilangan Projek

Jumlah Projek

Siap

Sedang Dilaksana

Tangguh

1

Pejabat Ketua Menteri & Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

851

817

34

0

2

Jabatan Pengairan & Saliran

1143

1143

0

0

3

Jabatan Perhutanan

313

313

0

0

4

Jabatan Taman Botani

84

84

0

0

5

Jabatan Kerja Raya

751

744

6

1

6

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

535

529

5

1

7

Jabatan Kewangan Negeri

12284

12284

0

0

8

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

114

114

0

0

9

Jabatan Pertanian

98

98

0

0

 

Jumlah

16173

16126

45

2

 

 

Kerajaan Negeri mampu meningkatkan lebihan Belanjawan terkumpul sebanyak RM574 juta dalam tempoh lapan (8) tahun pemerintahan (2008-2015) berbanding RM373 juta yang dicapai oleh Kerajaan Negeri sebelum ini untuk tempoh 50 tahun dari tahun 1957-2007.

Kerajaan Negeri juga turut berjaya mengurangkan bebanan hutang negeri sebanyak 90% kepada RM69 juta daripada keseluruhan RM16.8 bilion – menjadikan Pulau Pinang menjadi negeri yang paling rendah berhutang dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri dan rakyat negeri ini bukan merupakan yang miskin/ mundur.

Selain daripada itu, Kerajaan Negeri bangga untuk menyatakan sehingga kini, 1.6 juta rakyat Pulau Pinang telah mendapat manfaat melalui 'dividen anti-rasuah' atau bantuan kewangan sebanyak RM412.63 juta yang telah diagihkan sejak tahun 2008 menerusi program emas Kerajaan Negeri baik untuk warga emas ataupun anak emas.

Suka saya tekankan di sini beberapa aspek yang perlu dititikberatkan dalam memastikan semua penjawat awam Negeri Pulau Pinang yang dilantik dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh berhemah dan berdisiplin. Semua penjawat awam perlu memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah 3A (Available, Accessible,Affordable) agar tanggungjawab yang diberikan dapat disampaikan secara 3B (Bersih,Bijak,Berani) dalam usaha untuk mengatasi permasalahan utama negeri ini iatu 3C (Crime, Cleanliness, Congestion of Traffic). Semua ini merangkumi kerja 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) agar kita dapat menjadi Kerajaan Negeri berjiwa rakyat yang berasaskan 3E (Enable,Empower, Enrich The People) iaitu memperkasakan rakyat, memperkuasakan rakyat dan memperkayakan rakyat. Semua penjawat awam juga harus bersifat 3F (First, Fast, Faithful) agar kita dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan pantas dan sentiasa setia kepada Kerajaan Negeri dan rakyat dalam usaha untuk memastikan Negeri Pulau Pinang sentiasa 3G (Green, Gender Sensitive, Generation-rated agar menggunakan teknologi terkini).

Tuan-tuan dan puan-puan,

Pulau Pinang berhasrat untuk menjadi negeri keusahawanan dan berkebajikan. Usaha untuk menjadi negeri keusahawanan telah melihatkan kejayaan apabila jumlah pelaburan meningkat sebanyak 90% untuk tempoh 8 tahun daripada 2000-2007 sebanyak RM29 bilion kepada RM55 bilion untuk tempoh 2008-2015.

Dalam sektor perkhidmatan pula, jumlah pelancong yang telah melawat Pulu Pinang telah naik meningkat dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang (LTAPP) mencecah 6.6 juta orang – melebihi kapasiti sebanyak 6.5 juta orang.

Seperti mana pada tahun-tahun sebelumnya, tanpa mengambil kira kadar bonus yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan yang lazimnya adalah kurang daripada kadar pemberian Kerajaan Negeri. Pada tahun 2016 yang lalu, Kerajaan Negeri telah memberikan bonus raya sebanyak 0.75 bulan manakala bayaran bonus akhir tahun adalah bersamaan dengan 0.5 bulan atau 1/2 bayaran gaji bulanan penjawat awam atau minimum RM700.00.

Kerajaan Negeri juga turut meluluskan bayaran tambahan lagi sebanyak 0.25 bulan atau 1/4 bulan gaji kepada mereka yang tidak mengambil cuti sakit swasta melebihi empat (4) hari sehingga November 2016 serta tidak diluluskan cuti sakit tambahan di bawah Peraturan 17 (a) Perintah Am Bab C sebagai insentif kehadiran kerja. Pada tahun ini, cuti sakit swasta tidak boleh melebihi 3 hari. Sungguhpun menghadapi kekangan kewangan, Kerajaan Negeri akan cuba pastikan yang kita akan beri lebih daripada apa yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan.

Selain daripada itu, saya berharap semua penjawat awam Pulau Pinang dapat membantu Kerajaan Negeri untuk menerangkan dasar-dasar Kerajaan Negeri kepada rakyat. Sebelum ini terdapat aduan yang menyatakan terdapat penjawat awam yang mengutuk Kerajaan Negeri tetapi kes-kes seperti ini telah berkurangan selepas tindakan tatatertib telah diambil. Kesetiaan kepada Kerajaan Negeri seharusnya tidak harus dipertikaikan lebih-lebih lagi daripada kakitangan yang makan gaji daripada Kerajaan Negeri.

Potongan cukai pintu yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) menunjukkan Kerajaan Negeri prihatin dengan bebanan kewangan yang ditanggung rakyat berpendapatan rendah lebih-lebih lagi apabila cukai GST dikenakan sebanyak 6% bermula April 2015. Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk memberikan pengecualian cukai pintu bermula tahun 2016 kepada semua penghuni rumah kos rendah, rumah sederhana rendah dan rumah kampung/bertanah. Pengecualian ini diteruskan pada tahun 2017 juga.

Kerajaan Negeri juga akan memberikan potongan cukai pintu sebanyak 6% untuk semua hartanah lain termasuk hartanah komersil. Potongan 6% ini akan memberikan penjimatan kepada pemilik di kawasan MBPP sebanyak RM11,829,732.70 dan MPSP sebanyak RM9,907,892.00 dan akan menyebabkan MBPP dan MPSP menanggung 100% bayaran GST sebanyak RM21.74 juta kepada MBPP dan MPSP. Jumlah keseluruhan pengecualian untuk rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah dan rumah kampung serta pengurangan cukai pintu secara am sebanyak 6% bagi tahun 2017 adalah berjumlah RM55.19 juta.

Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri kerana berjaya meneruskan kecemerlangan dengan memperolehi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akuantabiliti Tahun 2015 yang telah diaudit pada tahun lalu oleh Jabatan Audit Negara dengan pengiktirafan lima (5) bintang dan perakuan Sijil Amalan 5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) untuk tahun yang keenam berturut-turut.

Kerajaan Negeri juga merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) kerana kesungguhan yang diberikan dalam mempromosikan ”Bicycle Lane” bagi menjadikan Pulau Pinang sebagai ”Cycling State” pada tahun 2016. MBPP juga turut membantu menempatkan nama Pulau Pinang dalam Tourism Promotion Organization For Asia Pacific (TPO), Tourism Leader Award In Tourism Promotion For Asia Pacific Forum 2016.

Ucapan tahniah turut ditujukan kepada Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) kerana telah berjaya merangkul Anugerah Khas Menteri KPKT dan Penghargaan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiran Hijau Sempena Hari Karnival KPKT 2016. Lebih manis lagi, MPSP juga turut berjaya dinobatkan untuk menerima dua (2) anugerah oleh MIP Planning Excellence Awards 2016 yang mana MPSP sebagai penerima Recognition Awards, anugerah ini adalah berdasarkan pencapaian dan inisitif yang telah dilaksanakan oleh MPSP sejajar dengan Good Governance dan Sustainable Deveploment. Dalam majlis yang sama MSP juga sebagai penerima Merit Awards bagi kategori Community Based Planning.

Tahniah sekali lagi saya ucapkan.

Secara rumusan, saya ingin menyebut 3 perkara. Pertama, Kerajaan Negeri dilihat sebagai pusat kos (cost-center). Kerajaan Negeri jarang dapat menjana sumber pendapatan. Jika dilihat secara holistik, meskipun jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengaliran Saliran (JPS) dan Jabatan Kerja Raya (JKR) sebagai pusat kos melaksanakan sesuatu projek, ia akan menjana pertumbuhan ekonomi untuk pihak swasta ataupun menjimatkan kos untuk rakyat. Sebagai contoh, sekiranya Kerajaan Negeri mempunyai sistem saliran yang baik, rakyat tidak perlu menanggung kerugian sekiranya banjir berlaku.

Kedua ialah budget-based-administration (pentadbiran secara belanjawan). Seperti yang ditekankan, Kerajaan Negeri perlu melaksanakan pertadbiran berlandaskan belanjawan bagi memastikan sesuatu kos dapat dikawal dan sekaligus dapat menjana sumber kewangan demi mencegah ketirisan kewangan.

Ketiga ialah outcome-based-budgeting (belanjawan secara hasil). Setiap projek yang dilakukan diharap dapat memberi impak yang tinggi kepada rakyat. Sekiranya mahu melihat sesuatu projek dengan impak yang tinggi, ia perlu memberikan manfaat kepada rakyat dengan kesan yang besar. Oleh sebab itu, apabila Kerajaan Negeri mahu melaksanakan sesuatu projek, kita perlu melihat impak yang besar kepada rakyat dan bukan kepada diri sendiri.

Sebelum saya akhiri ucapan, saya berharap semua anggota pentadbiran negeri ini dapat menjauhi diri daripada kegiatan yang tidak sihat. Ada sesetengah anggota pentadbiran yang menghadapi kekangan kewangan telah membuat pinjaman daripada 'ah long'. Saya ingin mencadangkan agar anggota pentadbiran yang terlibat dapat berjumpa dan meminta bantuan pegawai tertinggi. Kerajaan Negeri mahu mencantas aktiviti tersebut dan mahu membuat laporan atau mengambil tindakan supaya 'ah long' tidak berani meminjamkan wang kepada anggota pentadbiran Kerajaan Negeri ini. Kerajaan Negeri mahu pastikan hanya bayaran pokok sahaja dijelaskan dan bukannya faedah yang terlampau tinggi tersebut agar penyelewangan di kalangan penjawat awam dapat dikurangkan.

Saya berharap ini dapat mewujudkan suasana yang sihat agar semua anggota pentadbiran negeri ini tidak dibelenggu dengan masalah 'ah long'. Walaupun ini adalah sesuatu yang sensitif tetapi ia wujud di kalangan masyarakat secara amnya.

Marilah kita sama-sama menyemai nilai-nilai murni dan berintegriti dalam usaha memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dengan lebih agresif ke arah sebuah negeri yang cemerlang dan bertaraf antarabangsa. Saya juga berharap kita semua akan terus bersatu padu dan bekerja sebagai satu pasukan atau keluarga yang muhibah untuk membangunkan kecemerlangan negeri Pulau Pinang.

Selamat Bertugas.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN PUSAT HAEMODIALISIS CAT MASJID AT- TAQWA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PUSAT HAEMODIALISIS C.A.T RM1.8 JUTA
ANJURAN KERAJAAN NEGERI

10 FEBRUARI 2017
MASJID AT TAQWA, KEPALA BATAS

 

 

Kerajaan Negeri pada pembentangan Bajet 2017 dengan tema “Ke Arah Negeri Keusahawanan dan Kebajikan” sememangnya memandang berat terhadap aspek kesihatan dan kebajikan rakyat Pulau Pinang. Hasrat ini adalah bertepatan dengan tagline Cleaner Greener Safer & Healthier Penang yang dilaungkan secara konsisten dan terus ditambahbaik sejak tahun 2008.

Hasrat Kerajaan Negeri bagi mereformasikan bidang perubatan di Pulau Pinang ke taraf antarabangsa dan menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah Medical City tiada makna sekiranya perubatan mampu milik tidak disediakan kepada penduduk Pulau Pinang. Pada tahun 2013, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan Pusat Dialisis CAT Balik Pulau yang menawarkan kemudahan rawatan dialisis pada harga berpatutan kepada golongan miskin.

Bagi pesakit yang kurang berkemampuan dan tidak mendapat mana-mana tajaan, caj yang dikenakan hanyalah RM110 di mana sejumlah RM30 disumbangkan oleh Kerajaan Negeri. Seramai 25 orang pesakit telah menikmati kemudahan ini. Kerajaan Negeri juga telah menubuhkan Pertubuhan Komuniti Chest yang berperanan memberi subsidi tambahan bagi pesakit miskin yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pembasmian Kemiskinan Daerah.

Pada tahun 2015, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan program MammoPenang iaitu program pemeriksaan mamogram percuma kepada wanita berusia 35 tahun ke atas atau wanita yang mempunyai sejarah keluarga menghidap kanser payudara. Sejumlah RM2 juta telah diperuntukan bagi 3 tahun pelaksanaan program.
Sehingga Disember 2016, program ini telah disertai oleh 6,156 orang penduduk Pulau Pinang dan Kerajaan Negeri mensasarkan penyertaan seramai 23,000 orang pesakit pada akhir tahun 2017. Saya menyeru agar kariah Masjid At-Taqwa ini dapat mewar-warkan program ini kepada ahli keluarga bagi menyertai dan menjalani pemeriksaan mammogram percuma ini.

Selepas tertubuhnya Pusat Dialisis CAT Balik Pulau sebanyak RM2 juta meliputi aspek kewangan dan infrastruktur, Kerajaan Negeri kerap dihujani tohmahan bahawa hanya memfokuskan pembangunan dan kebajikan di bahagian Pulau serta menyisihkan kawasan Seberang Perai.

Untuk makluman semua, Kerajaan Negeri sememangnya berhasrat menubuhkan sebuah Pusat Dialisis CAT baharu di kawasan Seberang Perai. Beberapa tempat dan tanah Kerajaan Negeri telah dilawat periksa namun akibat kos pembangunan yang sangat tinggi, cadangan demi cadangan perlu dikaji semula. Pihak Berkuasa Negeri telah memutuskan bagi menangani isu dengan segera, kerjasama secara join venture (JV) dijalankan bersama Pusat Dialisis sedia ada bagi memberi rawatan dialisis kepada golongan kurang berkemampuan pada harga mampu beserta subsidi daripada Kerajaan Negeri.

Hasilnya, kerjasama bersama Pusat Haemodialisis Masjid At-Taqwa di Seberang Perai Utara, dan MAA Medicare Dialysis Centre di Seberang Perai Tengah. Dengan peruntukan lebih RM1.8 juta bagi kerjasama selama tiga (3) tahun sehingga 2018, diharapkan lebih ramai penduduk kurang kemampuan terutamanya di SPU dan SPT dapat menikmati manfaat rawatan dialisis pada harga yang amat berpatutan.

Program subsidi rawatan dialisis ini akan ditawarkan kepada penduduk yang kurang berkemampuan dan tidak mendapat tajaan mana-mana pihak. Pesakit akan diberikan subsidi RM30 bagi setiap kali rawatan di pusat ini. Difahamkan juga kedua-dua pihak akan menawarkan perkhidmatan pada harga rendah berbanding harga yang ditawarkan di pusat-pusat dialisis lain.

Selain dari bantuan subsisidi rawatan, Pusat Haemodialisis Masjid At-Taqwa telah menerima tambahan lima (5) buah mesin dialisis berharga RM222,500 dan kini dalam proses mendapatkan lesen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Pusat Haemodialisis Masjid At-Taqwa juga menerima bantuan kos utiliti bagi kegunaan pusat dialisis dan pengangkutan pesakit.

Melalui sumbangan ini, Pusat Haemodialisis At-Taqwa yang kini mampu merawat maksima 24 orang pesakit sebulan mampu meningkatkan kapasiti kepada 44 orang pesakit.

Kerajaan Negeri berharap lebih banyak syarikat korporat akan tampil menaja pusat-pusat dialisis bagi menawarkan perkhidmatan rawatan dialisis pada harga subsidi. Kerajaan Negeri juga akan terus komited untuk menyediakan lebih banyak program-program kesihatan dan kebajikan untuk manfaat rakyat Pulau Pinang selaras dengan usaha ke arah negeri berkebajikan.

Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TYT Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang di atas kesudian merasmikan Pusat Haemodialisis CAT Masji At-Taqwa dan syabas di atas usaha pihak-pihak yang membantu menjayakan misi dan visi Kerajaan Negeri.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS SEMBAHYANG KHAS DAN JAMUAN TEH SEMPENA PERAYAAN THAIPUSAM TAHUN 2017

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

DI MAJLIS SEMBAHYANG KHAS DAN JAMUAN TEH SEMPENA PERAYAAN THAIPUSAM TAHUN 2017

9 Februari 2017
Perkarangan Kuil Sri Ganeshar, Jalan Air TerjunSelamat petang dan selamat menyambut Perayaan Thaipusam tahun 2017. Saya amat gembira untuk berada di sini pada hari yang mulia ini kerana tahun ini, Negeri Pulau Pinang telah mencipta sejarah dengan menganjurkan perarakan Golden Chariot yang membawa "Vel" sempena perayaan Thaipusam. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan taniah dan syabas kepada YB Prof. Dr. P. Ramasamy, Lembaga Wakaf Hindu Negeri, Jawatankuasa Kuil Arulmigu Balathandayuthapani serta Jawatankuasa Kuil Sri Maha Mariamman bagi menganjurkan perarakan ini dengan berjayanya semalam.

Para hadirian sekalian,

Baru-baru ini Cable News Network (CNN) telah menyenaraikan Pulau Pinang di tangga kedua di antara 17 tempat utama di dunia yang harus dilawati pada tahun 2017. Sudah pastinya mulai dari tahun ini, dengan adanya Golden Chariot yang membawa 'vel', lebih ramai penganut dan pelancong akan memilih Pulau Pinang untuk menyambut perayaan Thaipusam. Dengan doa semua dan Dewa Muruga, kita berharap dapat meneruskan prestasi gemilang sejak tahun 2008.

Kerajaan Negeri mampu meningkatkan lebihan Belanjawan terkumpul sebanyak RM574 juta dalam tempoh lapan (8) tahun pemerintahan (2008-2015) berbanding RM373 juta yang dicapai oleh Kerajaan Negeri sebelum ini untuk tempoh 50 tahun dari tahun 1957-2007.

Kerajaan Negeri juga turut berjaya mengurangkan bebanan hutang negeri sebanyak 90% kepada RM69 juta daripada keseluruhan RM16.8 bilion – menjadikan Pulau Pinang menjadi negeri yang paling rendah berhutang dengan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Negeri dan rakyat negeri ini bukan merupakan yang miskin/ mundur.

Selain daripada itu, Kerajaan Negeri bangga untuk menyatakan sehingga kini, 1.6 juta rakyat Pulau Pinang telah mendapat manfaat melalui 'dividen anti-rasuah' atau bantuan kewangan sebanyak RM412.63 juta yang telah diagihkan sejak tahun 2008 menerusi program emas Kerajaan Negeri baik warga emas mahupun anak emas.

Pulau Pinang juga berhasrat untuk menjadi negeri keusahawanan dan berkebajikan. Usaha untuk menjadi negeri keusahawanan telah melihatkan kejayaan apabila jumlah pelaburan meningkat sebanyak 90% untuk tempoh 8 tahun daripada 2000-2007 sebanyak RM29 bilion kepada RM55 bilion untuk tempoh 2008-2015.

Para hadirin sekalian,

Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengurangkan tahap hutang negeri lebih dari 90% dan meningkatkan rizab tunai lebih dari 50% hingga ke tahap RM1.6 bilion. Kejayaan ini adalah hasil daripada urustadbir CAT yang bersih.

Selama ini Kerajaan Negeri dan rakyat Pulau Pinang telah berusaha dan berjaya menjadikan Pulau Pinang di antara negeri yang dipuji di mata dunia. Maka tidak perlulah Pulau Pinang ditukar sebagai sebuah Wilayah Persekutuan. Pulau Pinang adalah merupakan contoh pentadbiran yang baik kepada banyak negeri di Malaysia.

Kita akan terus mempertahankan Pulau Pinang daripada mereka yang benci kepada Kerajaan Negeri sehingga mahu menghapuskan Pulau Pinang supaya ia lenyap dan hilang daripada tanah air kita. Rakyat Pulau Pinang akan membalas kebencian Barisan Nasional (BN) bukan dengan kebencian sebaliknya dengan kasih sayang iaitu dengan menjalankan kempen menyelamatkan Pulau Pinang menerusi kasih sayang iaitu “I LOVE PENANG”.

Rakyat tidak mahu hilang hak memilih pemimpin kami untuk diganti dengan mereka yang di Putrajaya yang tidak duduk di Pulau Pinang. Ataupun hilang peruntukan tahunan untuk Sekolah Tamil ataupun program emas. Kita mahukan rakyat Pulau Pinang terus mengenali diri sebagai anak negeri Pulau Pinang.

Sekian, terima kasih.

The Announcement Of The Industry Led Penang Automation Cluster Sdn.Bhd. & Purchase Of Land Batu Kawan Industrial Park

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang

At The Announcement Of The Industry Led

Penang Automation Cluster Sdn.Bhd. & Purchase Of Land Batu Kawan Industrial Park

8 February 2017

 

It is my pleasure to announce the Penang Automation Cluster, which is the first world class SME Precision Metal Fabrication / Automation Cluster in Malaysia. This Penang Automation Cluster is expected to be a one-stop metal component supply chain hub for multinational companies (MNCs) and local large companies (LLCs) to further support and enhance the existing supply chain ecosystem of industries and services in the State, primarily those in semiconductor, E+E, medical devices, LEDs and avionics.

Penang’s semiconductor/ E&E industries

The electrical and electronic industry (E&E) remains as among the most significant contributors to Penang’s economy. This sector also contributes 36.7% of the total Malaysia’s exports in January – November 2016, an increase of 1 percentage point, year-on-year, against the Malaysian export in the corresponding period in 2015. Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) recently forecasted that semiconductor market is expected to grow by 11% in 2017 to reach USD41.1 billion, while the global automation market is expected to exceed USD350 billion in 2020. These augurs well for Penang’s key manufacturing sectors which also include medical devices, LEDs and avionics.

Penang Automation Cluster

In line with the growth in these global markets, I am pleased that ViTrox Corporation Berhad, Pentamaster Technology (M) Sdn Bhd and Walta Engineering Sdn Bhd has formed Penang Automation Cluster Sdn Bhd (PAC), a joint venture partnership.

The cluster aims to create a first world-class SME precision metal fabrication cluster zone in Malaysia as a one-stop metal parts supply chain hub through collaborative efforts between local large companies (LLCs) and small medium enterprises (SMEs), which will attract attention of multinational corporations (MNCs) into this one-stop metal parts supply chain hub.

This will then enhance ecosystem for precision metal fabrication and accelerate development of SME capabilities to support the supply chain ecosystem of the industries, with better productivity, efficiency and capability expansion.

Mr. Chu, CEO of Vitrox will present the business model and framework of the cluster in his speech later.

I would like to commend the effort of ViTrox Corporation Berhad, Pentamaster Technology (M) Sdn Bhd and Walta Engineering Sdn Bhd, the LLCs which have committed to ‘mentoring’ the SMEs.

The three companies are established companies which will enhance the capabilities of our local SMEs. Some notable points of these companies include:

Vitrox has a sustainable record of 15 years of profitability and is committed to launch at least 2 new or enhanced products into the market every 6 months.
Pentamaster’s Intelligent Automated Manufacturing System is in line with Industry 4.0 and has strong execution in engineering design and new product development;
Walta has over 24 years’ industry experience and has diversified products over the years from products for hard disk drive industry to automated equipment for the oil and gas and automotive segments.

Investments

A total of RM63 mil investments is expected from this cluster project, with RM23 mil coming from PAC and the other RM40 mil from the 18 SME cluster companies. Separately, complementing this cluster, the 3 main locomotive companies are also expanding their operations to the Batu Kawan Industrial Park:

- RM120 million new ViTrox Campus 2.0
- RM50 million new facility by Pentamaster
- RM50 million new facility by Walta

Government and industry collaborative effort

PAC is another industry led initiative in the State which has the full support of the Government to assist local SMIs to accelerate capacity and capability growth as well as local and global market access. In line with the state government’s belief that “the business of government is not to get into business”, but to facilitate the growth of businesses and to provide a conducive environment, the State has offered to PAC a 5 acre plot at SMI Village Batu Kawan Industrial Park, at discounted price, with the aim that Vitrox, Pentamaster and Walta as established local companies with global markets for their “Powered from Penang” products, will be the locomotives to spur further growth for other SMEs, especially in the precision metal fabrication within the automation cluster. MIDA is also expected to offer tax incentive and grants for training, R&D, equipments, tools and shared services facilities for this cluster.

Expected Outcome

It is estimated that the cluster will achieve a total local large companies's revenue of RM980 million by 2021, and the spillover effect to the 18 SMEs under the cluster is estimated to be more than RM118 million.

In terms of jobs creation, PAC will create an estimated 500 skilled jobs, and qualified employees will be given the opportunity to attend the German Dual Vocational Training (GDVT).

The Penang State Government has invested RM6 million for the GDVT programme, the first of its kind programme in the Malaysia’s skills training programs.

The first phase of PAC will be developed on a 5-acre land, within the 20-acre SME Village with construction is expected to begin by 2nd half of 2017 and targeted to commence its operations by first half of 2019.

Closing

The State Government looks forward to the local SMEs and local large companies to make full use of the Penang Automation Cluster to tap into the opportunities in the global automation market. The expansion and building of new facilities by Vitrox, Pentamaster and Walta are clear indications of the investors’ confidence to continue to invest and expand in Penang. It also shows the local large companies commitment to provide a platform for our local SMEs to tap into the growing opportunities in the supply chain in the industry, a ‘prosper thy neighbour’ philosophy. We will need all the cooperation and support to grow in these challenging times.

Once again, congratulations to the Penang Automation Cluster. I would also like to take the opportunity to thank InvestPenang, Penang Development Corporation (PDC) and other agencies for their continuous effort to make Penang a destination of choice for investors.

Thank you.