MAJLIS PELANCARAN KARNIVAL KESEDARAN DENGGI PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG 2017

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG 
SEMPENA MAJLIS PELANCARAN KARNIVAL KESEDARAN DENGGI 
PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG 2017

PADA 30 SEPTEMBER 2017
DI AEON ALMA, BUKIT MERTAJAM

 

 

1. Tahun ini adalah kali kedua kita menganjurkan Karnival Kesedaran Denggi seperti ini. Sememangnya Kerajaan Negeri memandang serius tentang kejadian kes-kes denggi terutamanya yang melibatkan kematian.

2. Isu penyakit demam denggi ini merupakan isu kesihatan awam dan alam sekitar yang tidak mustahil untuk kita tangani sekiranya kita benar-benar memberikan komitment 100%. Kita harus pastikan tiada medium untuk membolehkan pembiakan nyamuk Aedes berlaku. Hal ini dapat dicapai melalui aktiviti pembersihan seperti gotong-royong dan penghapusan bekas-bekas yang berpotensi untuk pembiakan nyamuk.

3. Tahun 2015 merupakan detik hitam wabak ini apabila mencatatkan rekod bilangan kes demam denggi yang paling tinggi bagi sejarah Negeri Pulau Pinang. Namun, hasil paduan usaha dan tenaga kerja bersama, kita telah berjaya menurunkan bilangan kes secara keseluruhan sebanyak 55.8% pada tahun 2016. Bagi tahun 2017, sehingga minggu ke 37 sebanyak 1838 kes denggi telah dilaporkan iaitu penurunan sebanyak 14% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Kejayaan ini semestinya tidak akan kita kecapi tanpa komitmen tinggi dari anda. Namun begitu, kita tidak harus merasa selesa memandangkan jumlah kematian pada tahun ini sehingga kini telah mencapai 13 orang berbanding 12 orang pada tahun yang lalu dan rekod yang paling tinggi kematian akibat denggi ialah sebanyak 19 kes kematian iaitu pada tahun 2015.

4. Seperti yang semua telah sedia maklum, bagi menangani isu denggi ini, Kerajaan Negeri telah mewujudkan Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas Denggi Peringkat Negeri bagi mengukuhkan kerjasama antara agensi-agensi yang terlibat dalam kawalan denggi. Program COMBI iaitu ‘Communication For Behavioural Impact’ ini adalah salah satu strategi yang digerakkan oleh sukarelawan yang peka dan prihatin di kalangan masyarakat setempat untuk melaksanakan aktiviti pencegahan denggi. Setakat ini kita telah ada sebanyak 109 pasukan COMBI di seluruh Pulau Pinang. Tahniah kepada mereka yang bergiat aktif dalam pasukan COMBI ini.

5. Bagi membanteras denggi, Kerajaan Negeri juga akan memperkenalkan penggunaan ‘artificial intelligence’ untuk meramal kejadian wabak denggi dengan kos sebanyak RM424 000 setahun. Dengan adanya teknologi baru ini, kita mampu meramal lokaliti-lokaliti yang berpotensi tinggi mengalami wabak denggi. Dengan itu, usaha pencegahan boleh dijalankan di lokaliti-lokaliti tersebut dengan penglibatan aktif daripada masyarakat setempat.

6. Saya berharap penglibatan masyarakat dalam pencegahan denggi ini dapat lebih dipergiatkan lagi bagi membendung denggi di Pulau Pinang. Selain itu juga, saya ingin menasihatkan mana-mana individu yang mengalami demam harus mendapatkan rawatan awal sebelum keadaan menjadi lebih kritikal.

7. Akhir kata, pencegahan adalah paling berkesan bagi memerangi denggi. Ingat, TIADA AEDES, TIADA DENGGI.

Sekian terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIKTARAF JALAN DI LALUAN (P191) BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIKTARAF JALAN

DI LALUAN (P191) BUTTERWORTH, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG

PADA 30 SEPTEMBER 2017(9.30am)

 

Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua Jabatan Kerajaan yang telah terlibat di dalam penganjuran majlis yang amat bermakna pada pagi ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada para jemputan serta pihak media yang sudi hadir bagi memeriahkan Majlis Perasmian Projek Menaiktaraf Jalan Di Laluan (P191) Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang atau Jalan Raja Uda.

Dalam menunaikan komitmen Kerajaan Negeri untuk memantapkan dan meningkatkan lagi pembangunan infrastruktur di Negeri Pulau Pinang dalam tahun 2017, Kerajaan Negeri telah menyediakan peruntukan sejumlah RM12.3 juta bagi meneruskan dengan pelaksanaan projek menaiktaraf Jalan-Jalan Negeri di seluruh Pulau Pinang. Terdapat tiga (3) projek yang sedang dibina dan enam (6) projek pada peringkat rekabentuk.

Tiga (3) projek yang sedang dibina adalah:

1.Menaiktaraf Jalan Susur Bulatan Seberang Jaya, SPT yang bernilai RM 2,555,250.00

2.Menaiktaraf Persimpangan Jalan Perindustrian Bukit Minyak Dan Jalan Perusahaan Bukit Minyak 1, SPT yang bernilai RM 1,743,675.94

3.Cadangan Pelebaran Jalan Sedia Ada Bagi Menghubungkan Jalan Nangka Dan Jalan Song Ban Kheng, Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang yang bernilai RM 887,644.00

Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM5,186,569.94.

Lima (5) Projek dalam Peringkat Rekabentuk pula adalah seperti berikut:

1.Cadangan Pelebaran Jalan Dari 2 Lorong Kepada 4 Lorong Bermula Dari Persimpangan Jalan Tok Kangar, Kebun Baru Ke Jalan Juru Estet, SPT yang bernilai RM 15 juta

2.Cadangan Pelebaran Jalan Kulim, SPT Hingga Sempadan Kedah Kepada 2 Lorong Sehala yang bernilai RM31 juta

3.Cadangan Pelebaran Kampung Besar, SPT yang bernilai RM8 Juta

4.Cadangan Pelebaran Jalan Dari 2 Lorong Kepada 4 Lorong Di Jalan Juru (P176) Ke Persimpangan Jalan Tok Kangar, SPT yang bernilai RM37 juta

5.Pembinaan Jambatan Baru Menggantikan Jambatan Bailey di Jalan Kampung Rawai, Teluk Bahang yang bernilai RM3.4 juta

Jumlah keseluruhan untuk projek ini adalah sebanyak RM94.4 juta.

Para hadirin yang saya dihormati,

Projek JKR ini tidak mengambil kira kos projek jalan dan infrastruktur oleh PDC. Sejak tahun 2008, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak 3,077,152,950.39 untuk projek infrastruktur di mana 70% daripada projek tersebut adalah di kawasan Seberang Perai.

Projek-projek Menaiktaraf Jalan Di Laluan (P191) Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang telahpun dimulakan pelaksanaannya pada 21 Februari 2017 dan telah disiapkan pada 30 Jun 2017. Projek ini mengambil masa selama 9 minggu 3 hari untuk disiapkan (61 hari) oleh Kontraktor Edunexus Sdn.Bhd. Setinggi-tinggi penghargaaan diucapkan kepada Jabatan Kerja Raya terutamanya JKR Daerah Seberang Perai Utara sebagai agensi pelaksana. Tidak dilupakan juga kepada pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai yang telah bersama-sama menjayakan projek ini.

Para hadirin yang saya dihormati,

Projek ini melibatkan skop kerja penaiktarafan jalan sepanjang 1.7 kilometer dari persimpangan Jalan Lingkaran Luar Buttterworth atau Butterworth Outer Ring Road (BORR) – Jalan Sungai Puyu hingga ke Persimpangan Jalan Bunga Tanjung 7– Jalan Raja Uda. Projek ini melibatkan kerja-kerja membaru muka jalan, bahu jalan serta saliran. Projek ini juga melibatkan pengalihan utiliti sediada pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB), Telekom Malaysia (TM) dan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP). Kos keseluruhan yang dibelanjakan untuk projek ini adalah berjumlah RM2,942,439.31 berbanding kos asal iaitu RM3,223,131.40. Walaupun kos yang ditanggung oleh Kerajaan Negeri untuk melaksanakan projek adalah tinggi, namun Kerajaan Negeri sanggup melaksanakan projek menaiktaraf jalan ini demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Para hadirin yang saya dihormati sekalian,

Projek ini juga merupakan sebuah projek yang mencerminkan keprihatinan Kerajaan Negeri terhadap keperluan infrastruktur rakyat di Negeri Pulau Pinang amnya dan penduduk di kawasan Parlimen Bagan. Sejak 2008, RM16,255,498.51 telah dibelanjakan untuk membina jalan. Akhir kata, saya dengan sukacita dan berbesar hati merasmikan Projek Menaiktaraf Jalan Di Laluan (P191) Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang yang telah siap dilaksanakan.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PENGUNDIAN UNIT RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH (LMC) SELASIH COURT

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI NEGERI PULAU PINANG 
SEMPENA MAJLIS PENGUNDIAN UNIT RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH (LMC) SELASIH COURT

25 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
SERI TANJUNG PINANG, TANJUNG TOKONG

 

Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan tahniah kepada Eastern & Oriental Berhad atas kejayaan menyempurnakan satu lagi projek perumahan kos sederhana rendah untuk golongan yang kurang berkemampuan.

Saya difahamkan bahawa pihak pemaju E&O bukan sahaja telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam konsesi perjanjian dengan menyediakan 1,194 unit rumah mampu milik yang diwajibkan malahan mereka telah mengambil inisiatif untuk menawarkan 142 unit tambahan lagi di kawasan Seri Tanjung Pinang. Kesemua 1,336 unit rumah ini memerlukan kos pembinaan sebanyak RM125.8 juta.

Untuk pengetahuan semua, E&O Property (Penang) Sdn Bhd telah menyiapkan 692 unit rumah Kos Sederhana Rendah (LMC) di Palm Court dan Nipah Court pada tahun 2009 serta 644 unit rumah Kos Sederhana Rendah di Selasih Court pada tahun ini. Mngambil kira ketiga-tiga projek tersebut, E&O telah menyempurnakan sebanyak 1,336 unit rumah kos rendah dan kos sederhana rendah sejak 2009.

Pemaju-pemaju seperti E&O yang memenuhi tanggungjawab mereka untuk membina unit-unit rumah mampu milik sememangnya menyumbang kepada objektif kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menangani isu pemilikan rumah demi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang sememangnya mengutamakan pembekalan pelbagai jenis perumahan mampu milik untuk rakyat Negeri Pulau Pinang, di mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang sendiri mempunyai 17 projek yang bakal membekalkan 27,230 unit pelbagai jenis perumahan mampu milik di kelima-lima daerah di Pulau Pinang, di mana harganya adalah dalam lingkungan RM42,000 (867 unit); RM72,500 (9,283 unit) dan RM150,000 sehingga RM300,000 (17,080 unit).

Selain itu, sejak pengenalan Garispanduan Perumahan Mampu Milik 100% untuk pihak swasta, saya begitu gembira untuk menyatakan bahawasanya sebanyak 18,387 unit telahpun diluluskan untuk dibina oleh pihak swasta di Negeri Pulau Pinang. Ini adalah tidak termasuk Rumah Mampu Milik Jenis A dan B (Kos Rendah dan Sederhana Rendah) yang telah dibina sejak kita mengambil alih Kerajaan Negeri Pulau Pinang iaitu 21,535 unit.

Untuk makluman semua, jumlah 21,535 unit ini adalah 4 kali ganda jumlah 5,154 unit yang telahpun dibina pada 7 tahun yang sama sebelum kita mengambil alih pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ini jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telahpun menunjukkan satu prestasi pencapaian dari segi pembekalan perumahan mampu milik yang jauh lebih baik daripada Kerajaan Barisan Nasional yang terdahulu.

Baru-baru ini Negeri Pulau Pinang telah dipilih oleh sebuah kajian bebas sebagai negeri yang paling bahagia – Happiest State – di Malaysia1 manakala ada pula kajian lain yang menilai Negeri Pulau Pinang antara bandar di dunia yang mempunyai nilai taraf kehidupan atau liveability yang tinggi2. Ini adalah kerana Pulau Pinan adalah bersih, hijau, sihat dan selamat. Itulah sebabnya kita boleh bahagia.

Saya berharap kedudukan Pulau Pinang sebagai sebagai tempat yang unggul dan terpilih akan terus maju dengan adanya projek perumahan mampu milik seperti Selasih Court.

Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang berjaya menerima tawaran untuk Selasih Court.

Sekian, terima kasih.

The Occasion of the Celebration of the 68th National Day of People’s Republic of China in Penang

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech & Toast by Chief Minister of Penang

On The Occasion of the Celebration of the 68th National Day of People’s Republic of China in Penang

on 25th September 2017

 

Good evening.

Let me congratulate the Consul General of People's Republic of China in Penang His Excellency Mr Wu Jun on the special occasion for the Celebration of the 68th National Day of People's Republic of China .

Malaysia and People's Republic of China have a long and productive relationship forged through mutual partnership and bilateral co-operation.

Today, Penang is one of the global hubs in the electronics and electrical manufacturing and plays host to over 300 multinational companies. We have also attracted China investors such as Jingko Solar(USD100 million), JA Solar(USD70 million) and Nantong Fujitsu Microelectronics who had formed the joint venture with AMD Electronics investing USD436 million.

Penang is an industrial state dependent on manufacturing and services industry. Penang contributes about one third of Malaysia’s trade surplus and one quarter of Malaysia’s total imports and exports. As free trade and open market is important for Penang, China is Malaysia's top trading partner.

Penang is the friendship state with Hainan Province since 2013. George Town is also the sister city of Xiamen in Fujian Province. Penang together with multilateral relationship with our China friendship state and cities will actively participate in China's One Belt, One Road Economic Scheme and the construction of the 21st Century Maritime Silk Road. Chinese construction companies have undertaken RM14.3 billion of projects in Penang to build highways, bridges, a water dam and undersea bed tunnel. We hope that through the One Belt One Road program there will be more opportunities for Chinese and Malaysian companies to work together.

We also share a love for heritage. China has many UNESCO World Heritage sites. George Town is also a UNESCO World Heritage site. Let us cooperate together on heritage to promote these treasures of humanity.

MAY I NOW INVITE YOU ALL TO JOIN ME IN A TOAST FOR THE GOOD HEALTH AND WELL−BEING OF HIS EXCELLENCY Mr. XI JINPING, PRESIDENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, THE SUCCESS AND PROSPERITY OF THE GOVERNMENT AND THE PEOPLE OF CHINA.

Thank you.