MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIK TARAF JEJANTAS PEJALAN KAKI DI PERSIMPANGAN JALAN PENANG/ JALAN BURMA/ JALAN DR. LIM CHWEE LEONG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIK TARAF JEJANTAS PEJALAN KAKI

DI PERSIMPANGAN JALAN PENANG/ JALAN BURMA/ JALAN DR. LIM CHWEE LEONG 

16 MAC 2018 (JUMAAT)

PROJEK JEJANTAS PEJALAN KAKI PERTAMA DI PULAU PINANG YANG DIPASANG DENGAN LIF DAN 3 BUAH TANGGA BERGERAK (ESCALATOR) BERNILAI RM6 JUTA

1. Jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Penang/Jalan Dr. Lim Chwee Leong/Jalan Burma telah dibina pada tahun 1993 dengan kos sebanyak RM1.25 juta.

2. MBPP telah menjalankan kaji selidik pada tahun 2013 mengenai cadangan merobohkan jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Penang/Jalan Dr. Lim Chwee Leong/Jalan Burma dan menggantikannya dengan lintasan pejalan kaki berlampu isyarat. Hasil kaji selidik mendapati sebanyak 70% tidak bersetuju jejantas pejalan kaki ini dirobohkan manakala 30% lagi bersetuju untuk merobohkan jejantas pejalan kaki ini.

3. Memandangkan pandangan majoriti penduduk Pulau Pinang adalah untuk mengekalkan jejantas pejalan kaki ini, maka keputusan telah dibuat oleh Kerajaan Negeri untuk mengekalkan jejantas pejalan kaki ini dan menaik tarafnya dengan memasang lif dan tangga bergerak. Mujurlah ada Syarikat IGB Corporation yang bersedia untuk menanggung kos perbelanjaan ini sebagai projek CSR.

4. Jumlah kos menaik taraf jejantas ini adalah RM6 juta dan telah dijalankan oleh Syarikat Ensignia Construction Sdn Bhd. iaitu anak syarikat IGB Corporation Berhad. Syarikat Ensignia Construction Sdn Bhd. telah sudi menaja kerja-kerja menaik taraf jejantas ini yang berharga RM6 juta sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Ini bermakna kos telah meningkat 5 kali ganda sejak tahun 1993.

5. Kerja-kerja menaik taraf jejantas ini telah bermula pada hujung bulan Mei 2015 yang melibatkan pengalihan kabel-kabel utiliti, pembinaan tiga (3) buah tangga bergerak, empat (4) buah lif, pemasangan lampu jenis light-emitting diode (LED) untuk pencahayaan di kawasan jejantas, pelebaran sebahagian jalan di sudut jalan Dr. Lim Chwee Leong/Jalan Penang, menaiktaraf bumbung jejantas dan menanam pokok jenis “heliantus” di atas jejantas untuk mengindahkan kawasan jejantas ini.

6. Pemasangan tactile untuk golongan orang kurang upaya (OKU) juga telah diadakan di setiap penjuru tangga menuju ke tangga bergerak dan lif serta di atas jejantas pejalan kaki bagi memudahkan dan memberi petunjuk kepada golongan OKU yang menggunakan jejantas ini.

7. Di samping itu, MBPP juga telah memasang sebelas (11) unit kamera litar tertutup (CCTV) bagi memantau aktiviti-aktiviti di atas jejantas dan memastikan keselamatan orang awam yang menggunakan jejantas ini lebih terjamin.

8. Seterusnya, MBPP mempunyai perancangan untuk memanggil mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan dan menguruskan aktiviti di atas jejantas pejalan kaki ini. Satu tender “Request for Proposal” (RFP) akan dipanggil oleh MBPP dalam masa terdekat.

9. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Syarikat Ensignia Construction Sdn Bhd dan IGB Corporation Berhad atas sumbangan penuh CSR untuk projek ini sebanyak RM6 juta. Ia membolehkan lif dan tangga bergerak pertama di Pulau Pinang dipasang di jejantas tersebut. Keselamatan orang awam akan lebih terjamin dan selamat. Dengan ini, saya merasmikan projek menaiktaraf jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Penang/Jalan Burma/Jalan Dr. Lim Chwee Leon.

MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PERPUSTAKAAN DIGITAL PULAU PINANG FASA 2 (PDL-P2)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PERPUSTAKAAN DIGITAL PULAU PINANG FASA 2 (PDL-P2)

16 MAC 2018 (JUMAAT)

 

Terima kasih kepada semua yang hadir Majlis Pecah Tanah Projek Perpustakaan Digital Pulau Pinang Fasa 2.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang menuju ke arah menghadapi revolusi industri 4.0. yang berasaskan kepada pengumpulan dan analisa data menerusi penggunaan komputer. Ia merangkumi Analisa Data Besar (Big Data Analytics), Bidang Pengkomputeran Awan (Cloud Computing), Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence (AI)) , Robotik (Robotics), Internet of Things (IoT) dan E-Commerce.

Penubuhan Perpustakaan Digital yang pertama di Malaysia atau Penang Digital Library Phase 2 (PDL) ialah tanda aras bagi perkembangan revolusi industri 4.0 supaya kita tidak ketinggalan dalam industri “kilang pintar” yang akan menjadi teras teknologi masa depan.

PDL Fasa 1 (PDL-P1) adalah salah satu projek Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama CSR daripada pihak Keysight Technologis Malaysia dan E&O Berhad. PDL-P1 dirasmikan pada 08 Oktober 2016. Ia juga beroperasi 24/7 sejak 01 Mei 2017 iaitu juga yang pertama di Malaysia.

Sepanjang tempoh tersebut, perkhidmatan PDL-P1 telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk Pulau Pinang dan negeri-negeri jiran seperti Kedah, Perak dan Selangor serta respon yang positif daripada Luar Negara – Thailand dan Indonesia. 
Setakat kini, PDL-P1 telah mencecah pendaftaran keahlian sebanyak 3,157 akaun, 2,857 pengguna aplikasi ReadCasa, dengan ranking Google 4.2/5.00 dan ranking media sosia facebook adalah 4.2/5.00. Sebanyak 3,000 e-books telah disediakan kepada pengguna sejak PDL dibuka pada Oktober 2016 yang lalu.

Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM10.8 juta bagi menubuhkan PDL-P2 ini yang bertemakan Library in the Park iaitu idea bagi mengekalkan serta menambah beberapa unsur pembinaan yang berteraskan alam semula jadi serta berlandskapkan kehijauan. PDL-P2 lebih berperanaan seperti berikut:
1. Sebagai pemangkin utama kepada pembangunan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
2. Sebagai ruang perkembangan kreativiti dan inovasi melalui peralatan elektronik dan akses WiFi yang disediakan di dalam perpustakaan tersebut
3. Sebagai penghubung kepada masyarakat dengan dunia digital masa kini. 
4. Sebagai platform untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan ahli keluarga di perpustakaan. 
5. Sebagai ruang pendedahan perkembangan terkini dunia digital bagi warga emas.

PDL-P2 ini direkabentuk khas untuk memuatkan seramai 540 orang/pengguna dalam satu-satu masa secara keseluruhannya. Bangunan sedia ada yang berkeluasan 4,000 kaki persegi yang berkapasiti menampung 105 orang akan dibaikpulih dan diubahsuai dengan dikekalkan struktur asal bangunan sebagai tanda bangunan warisan selaras dengan pengiktirafan sebagai Tapak Warisan Malaysia oleh Jabatan Warisan Negara.

Selain itu, sebuah struktur tambahan (new annexe) akan dibina dengan keluasan 10,000 kaki persegi yang berkapasiti dan menampung 355 orang. PDL-P2 ini juga akan disediakan dengan sebuah kafe/restoran dengan keluasan 1770 kaki persegi yang mampu memuatkan 80 orang pengguna pada satu-satu masa. Pengusaha restoran ini akan dipelawa secara umum oleh Perbadanan Ketua Menteri (CMI) di KOMTAR.

PDL-P2 berkonsepkan ‘Perpustakaan dalam Taman’ (“Library in the Park”) di mana ia mengambil inspirasi dari tapak Fasa 2 yang tenang dan redup dengan pepohon besar untuk menyediakan ruang yang bersuasana tenang dan kondusif dalam pembelajaran digital serta interaksi dalam komuniti. Perpustakaan Digital Penang Fasa 2 ini mengutamakan keperluan setiap lapisan komuniti, baik dari yang muda, remaja, dewasa, berkeluarga hinggalah warga emas.

Penambahbaikan kali ini akan mewujudkan 4 komponen ruangan iaitu:

i) Kemudahan ruang membaca seluas 4,000 kaki persegi di “Mansion Library”

ii) Ruang Pembelajaran, Pengajaran dan Perbincangan seluas 10,000 kaki persegi di ruang tambahan “new annexe”

iii) Ruang Makan/kafe seluas 2,000 kaki persegi di “Library Café”

iv) Ruang Rekreasi Landskap terbuka “Wisdom Street”

Sebagai makluman semua, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebahagian jumlah kos pembangunan untuk menyediakan 20,000 bahan bacaan elektronik (e-books & e-magazines) yang berteraskan ESTEAM (English, Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) di PDL-P2. Kerajaan Negeri juga mengalu-alukan penglibatan syarikat swasta bagi mendorong dalam pembangunan ini dari segi sumber kewangan atau sistem/teknologi yang diperlukan.

Dengan penubuhan PDL-P2 ini diharapkan satu lagi kemudahan ke arah industri 4.0 dapat disediakan selaras permintaan rakyat dan akan memanfaatkan seluruh rakyat Negeri Pulau Pinang.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIKTARAF JALAN BROWN SERTA KAWASAN SEKITARNYA UNTUK MELICINKAN DAN MENINGKATKAN KESELAMATAN LALULINTAS

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG 

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIKTARAF JALAN BROWN

SERTA KAWASAN SEKITARNYA UNTUK MELICINKAN DAN MENINGKATKAN KESELAMATAN LALULINTAS

PADA 15 MAC 2018 (KHAMIS) 9.00 PAGI

Kerajaan Negeri sentiasa prihatin terhadap masalah lalulintas yang dihadapi oleh penduduk dan berusaha menanganinya dengan pelbagai cara. Pembinaan dan menaiktaraf jalan dan persimpangan adalah salah satu cara mengurangkan masalah lalulintas. Di samping membina dan menaiktaraf jalan, perancangan dan tindakan juga diambil untuk menambahbaik sistem pengangkutan awam, mengetatkan penguatkuasaan, mengurus aliran lalulintas dengan melaksanakan sistem jalan sehala, meningkatkan kesedaran rakyat terhadap keselamatan lalulintas, memberi tumpuan kepada mod pengangkutan alternatif seperti basikal serta menambahbaik laluan pejalan kaki.

Perancangan dan tindakan jangkamasa pendek, sederhana dan panjang diambil untuk melegakan kesesakan dan melancarkan aliran lalulintas. Selain daripada projek-projek utama penyuraian lalulintas seperti pembinaan lebuhraya dan penyediaan sistem pengangkutan awam deras berkapasiti tinggi seperti LRT dan monorel, tindakan-tindakan berterusan jangkamasa pendek dan sederhana diambil untuk menambahbaik aliran lalulintas di lokasi-lokasi setempat seperti Jalan Masjid Negeri, Jalan Ayer Itam, kawasan Pulau Tikus, Jalan Macalister dan jalan-jalan lain di Pulau Pinang secara amnya dan kawasan George Town khususnya.

Isipadu aliran lalulintas di Jalan Brown telah semakin meningkat terutamanya pada waktu puncak lalulintas. Hal ini demikian kerana ramai pengguna jalan raya dari utara pulau, Jalan Tanjong Tokong, Jalan Bagan Jermal dan Jalan Mount Erskine menggunakan jalan-jalan alternatif seperti Jalan Brown, Jalan Cantonment, Jalan Perak untuk meneruskan perjalanan ke kawasan-kawasan lain. Sebahagian besar kenderaan-kenderaan ini seterusnya menggunakan Jalan Macalister dan Jalan Sepoy Lines ke Jalan Masjid Negeri dan Jalan Ayer Itam. Untuk melicinkan aliran lalulintas dan meningkatkan keselamatan di Jalan Brown, Jalan Macalister dan Jalan Sepoy Lines, MBPP telah melebarkan jalan-jalan dan persimpangan di laluan tersebut.

Projek Menaiktaraf Jalan Brown serta Kawasan Sekitarnya telah bermula pada 7 September 2016 dan telah siap pada 31 Januari 2018. Kos projek ini adalah sebanyak RM5.97 juta. Komponen utama bagi projek ini adalah melebarkan Jalan Brown yang sepanjang 900m dan menaiktaraf persimpangan-persimpangan di antara Jalan Brown dengan Jalan Utama, Jalan Tunku Abdul Rahman serta Jalan D.S. Ramanathan. Di samping itu, sistem saliran dan laluan pejalan kaki telah ditambahbaik.

Selain daripada itu, aliran lalulintas di Jalan Sepoy Lines juga ditambahbaik supaya menjadi lebih lancar dan selamat. Ini memudahkan pengguna jalan raya dari Jalan Residensi mengguna Sepoy Lines untuk menuju ke Jalan Utama. Sebahagian Jalan Macalister juga dilebarkan supaya pengguna jalan raya dari Jalan Macalister membelok kanan dengan lebih lancar ke Jalan Residensi. Tumpuan juga diberikan untuk meningkatkan keselamatan lalulintas di jalan-jalan terlibat.

Usaha MBPP dan Kerajaan Negeri untuk menangani masalah lalulintas secara berterusan dengan melaksanakan projek-projek jangka masa pendek, sederhana dan panjang telah terbukti berkesan. Kerajaan Negeri yakin dan percaya bahawa semua perancangan dan tindakan ini telah membawa manfaat kepada penduduk Pulau Pinang.

Dengan ini, saya merasmikan Projek Menaiktaraf Jalan Brown Serta Kawasan Sekitarnya.

Terima kasih.

MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SAMPAH PULAU BURUNG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PEMBANGUNAN FASA 3 TAPAK PELUPUSAN SAMPAH PULAU BURUNG

11 Mac 2018

 

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak berkepentingan yang telah menggembleng segala usaha untuk merealisasikan hasrat rakyat negeri Pulau Pinang ke arah melaksanakan projek pembangunan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung pada hari ini.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian.

Negeri Pulau Pinang menyahut cabaran untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal bersepadu yang mesra alam dan selaras dengan initiatif Cleaner, Greener, Healthier and Safer Penang. Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung sebagai tapak pelupusan akhir sampah bagi Negeri ini adalah infrastruktur penting dalam sistem pengurusan sisa pepejal tersebut untuk menjamin kesejahteraan masyarakat namun tapak tersebut yang telah beroperasi pada Fasa 1 dan Fasa 2 telah mencapai kapasiti maksima tapak.

Projek pembangunan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung sebagai tapak pelupusan sampah sanitari mencerminkan komitmen Kerajaan Negeri, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai untuk memastikan tapak pelupusan akhir sampah akan dapat disediakan secara berterusan supaya tidak menjejaskan pengurusan sisa pepejal di Negeri ini.

Projek ini merupakan salah satu projek mustahak bagi memenuhi keperluan rakyat di Negeri ini yang melibatkan kos perbelanjaan sekitar RM103 juta yang dibiayai oleh PLB Terang Sdn Bhd, pemaju projek yang dilantik oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai. Syarikat turut dipertanggungjawabkan untuk mengendali pengoperasian projek ini sehingga tamat tempoh konsesi pada tahun 2032 yang dibiayai bersama oleh kedua-dua Majlis.

Para hadirin sekalian,

Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung yang dibangunkan merupakan pelaburan Negeri untuk menyediakan salah satu insfrastruktur bagi sistem pengurusan sisa pepejal yang bersepadu. Ianya merupakan langkah penyelesaian untuk mengatasi keperluan segera masyarakat bagi pelupusan sisa pepejal. Namun demikian, Kerajaan Negeri masih berusaha menghadapi cabaran untuk mengatasi masalah pelupusan lain-lain jenis sisa seperti sisa binaan dan tanah korekan yang sedang diusahakan oleh Kerajaan Negeri melalui RFP bagi rehabilitasi dan penutupan selamat Tapak Pelupusan Sampah Jelutong yang turut melibatkan pembukaan tapak pelupusan sisa binaan alternatif baru.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Setiap hari, setiap penduduk negeri Pulau Pinang membuang secara purata 1.2 kg sampah dan oleh itu sejumlah 1,800 tan sampah dikutip dari seluruh negeri untuk dilupuskan di tapak Pelupusan Pulau Burung. Pihak Berkuasa Tempatan kita iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) telah memperuntukan RM103.5 juta dan RM102.17 juta masing-masing dalam bajet tahun ini bagi menguruskan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Pulau Pinang merupakan negeri yang mencatat kadar kitar semula tertinggi dalam negara iaitu 38%. Kadar ini (38%) melebihi kadar kitar kitar semula nasional (21%). Bagaimanapun, Seberang Perai telah berjaya dengan satu pencapaian yang hebat di mana kadar kitar semula bagi keseluruhan Seberang Perai telah meningkat daripada 22% pada tahun 2008 kepada 42% pada tahun 2017. Saya yakin dengan pelaksanaan dasar ini, kadar  kitar semula Pulau Pinang akan meningkat lagi dan akan setanding dengan kadar kitar semula negara maju melebihi kepada 40% menjelang 2020. 

Kos pengangkutan sampah dari Stesen Pemindahan Sampah Ampang jajar ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong menelan belanja sebanyak RM1.2 juta sebulan, manakala kos tipping fi adalah RM20.20 se tan. Disamping itu, perlu juga dikira kos tanah seluas 157 ekar yang disediakan khas sebagai tapak pelupusan. Sekiranya dasar dapat melencongkan 4% jumlah sampah daripada memasuki tapak pelupusan, dianggarkan RM2.5 juta dijimatkan setiap tahun.

Selain daripada penyediaan sistem dan infrastruktur, pelbagai usaha turut dipergiatkan oleh Kerajaan Negeri bersama-sama kedua-dua Majlis untuk mengurangkan sampah yang perlu dihantar ke tapak pelupusan seperti pelaksanaan dasar pengasingan di punca dan usaha menggalakkan penghasilan barangan upcycle.

Kita seharusnya sedar bahawa masyarakat negara maju mempunyai infrastruktur dan budaya masyarakat yang mengutamakan amalan kebersihan dalam kehidupan mereka dan berubah ke arah zero-waste society. Saya percaya bahawa Negeri Pulau Pinang mempunyai potensi untuk mencapai status masyarakat Zero-Waste pada masa hadapan.

Akhir kata, saya dengan ini merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung.

Sekian, terima kasih.