MAJLIS IKRAR BEBAS RASUAH BADAN BERKANUN DAN AGENSI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS IKRAR BEBAS RASUAH BADAN BERKANUN DAN AGENSI KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG 

16 NOVEMBER 2017 
AUDITORIUM A, KOMTAR

 

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

1. Pada pagi yang bermakna ini, kami menghimpunkan pegawai-pegawai dari semua badan-badan berkanun dan anak syarikat Negeri Pulau Pinang bagi memperbaharui iltizam menentang dan membanteras rasuah habis-habisan ke arah menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri bebas rasuah. Pulau Pinang adalah negeri yang satu-satunya menghimpunkan pegawai-pegawai di semua badan berkanun dan anak syarikat Negeri untuk melafazkan Ikrar Bebas Rasuah di bawah satu program. 

2. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Pulau Pinang, Datuk Abdul Aziz Aban dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Dato' Seri Farizan bin Darus yang memastikan Majlis Ikrar Bebas Rasuah Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat direalisasikan. 

Pelaksanaan Ikrar Bebas Rasuah

3. Kerajaan Negeri telah melaksanakan Ikrar Bebas Rasuah pada 4 Ogos 2017 yang lalu dan melibatkan Yang Berhormat Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN), Ahli Parlimen, Ketua-Ketua Jabatan termasuklah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan menerapkan tambahan 10 langkah integriti Kerajaan Negeri yang mencerminkan komitmen untuk menjadi negeri bebas rasuah seperti berikut:-

i. Amalan Pentadbiran yang berlandaskan Prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti, Telus);
ii. Menginstitusikan pengisytiharan harta secara terbuka oleh Ketua Menteri, EXCO dan ADUN;
iii. Melaksanakan tender terbuka secara kompetitif;
iv. Tidak membenarkan ahli keluarga untuk melibatkan diri dalam kontrak Kerajaan Negeri;
v. Melarang ADUN dan ahli pentadbiran daripada diluluskan permohonan tanah Kerajaan Negeri;
vi. Melindungi pemberi maklumat atau peniup wisel yang tulen;
vii. Mengambil tindakan ke atas pemimpin yang hidup mewah melebihi pendapatan rasminya;
viii. Telus dalam sumbangan politik;
ix. Tidak menerima ‘donation’ peribadi; dan
x. Mengambil tindakan ke atas pegawai yang melanggari kesemua di atas.

4. Pada hari ini, terdapat 16 Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan mengambil bahagian dalam Ikrar Bebas Rasuah (IBR). Antaranya ialah Perbadanan Pembanguan Pulau Pinang (PDC), Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang (PHC), Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP), Institut Integriti Negeri Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pulau Pinang, Penang International Halal Hub Development Sdn. Bhd., Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang (PWDC), Penang Global Tourism (PGT), Lembaga Wakaf Hindu, Invest-in-Penang Berhad, Penang (CAT) Career Assistance and Talent Centre, Penang Green Council (PGC), Penang Institute (PI) dan Perbadanan Warisan Dunia George Town (GTWHI).

Pencapaian Negeri Pulau Pinang

5. Dengan pelaksanaan 10 langkah integriti tersebut oleh Kerajaan Negeri sejak tahun 2008, kini Kerajaan Negeri telah dapat menuai hasilnya. Keberkesanan dasar tersebut telah pun dibuktikan melalui Laporan Ketua Audit Negara yang memuji pentadbiran kewangan Negeri Pulau Pinang yang baik dengan lebihan Belanjawan setiap tahun, penurunan hutang negeri sebanyak 90% dan tambahan rizab aset negeri sebanyak RM1 bilion sejak tahun 2008. Lebih membanggakan adalah Negeri Pulau Pinang merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang dipuji oleh Tansparency International kerana melaksanakan tender terbuka.

6. Bukan itu sahaja, Kerajaan Negeri juga bangga untuk menyatakan sehingga kini, 1.6 juta rakyat Pulau Pinang telah mendapat faedah melalui 'dividen anti-rasuah' atau bantuan kewangan sebanyak RM412.63 juta yang diagihkan sejak tahun 2008 menerusi program emas Kerajaan Negeri.

7. Saya juga berasa bangga dengan pasukan penjawat awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang komited, profesional dan berintegriti. Ianya dapat dilihat melalui penerimaan Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2016 yang diaudit oleh Jabatan Audit Negara dengan pengiktirafan lima (5) bintang dan perakuan Sijil Amalan 5S daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (PMC) untuk tahun ke-6 berturut-turut.

8. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada PDC dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) di atas Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabilti Tahun 2016 yang telah diaudit dengan pengiktirafan 5 bintang. Justeru, saya mencabar agensi badan-badan berkanun dan anak-anak syarikat Kerajaan Negeri yang lain di hadapan saya ini agar mampu sebaris dengan kecemerlangan PDC dan MAINPP pada tahun depan.

9. Saya mengucapkan tahniah kepada MPSP kerana telah menjadi organisasi pertama di Malaysia yang menerima Pensijilan Sistem Pengurusan Anti Rasuah MS ISO 37001: 2016. Ini membuktikan bahawa dasar pentadbiran CAT (Cekap, Akauntabiliti, Telus) menunjukkan hasilnya dan Kerajaan Negeri akan terus berusaha memerangi rasuah dan menjadikan Negeri Pulau Pinang sebagai negeri bebas rasuah.

Langkah-Langkah Penambahbaikan dan Pengukuhan Integriti

10. Kerajaan Negeri tidak mahu mudah alpa dengan kecemerlangan demi kecemerlangan yang diraih sepanjang tahun 2008 hingga 2017. Justeru, bagi memastikan prestasi Kerajaan Negeri terus berada di tahap terbaik, Kerajaan Negeri akan terus memantau, mengkaji dan menambahbaik tadbir urus sedia ada dan berusaha menerapkan dan memperkasakan integriti di kalangan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang melalui Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU). Teguh membendung gejala tidak berintegriti di dalam pentadbiran awam Kerajaan Negeri, Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan tatatertib terhadap 47 orang anggota pentadbiran awam Kerajaan Negeri Pulau Pinang sepanjang tahun 2016.

11. Akhir kata, sekali lagi bersempena hari bersejarah dan mulia ini, saya menyeru kepada semua agar bersama-sama melafazkan Ikrar Bebas Rasuah dan seterusnya gigih berusaha mencapai harapan untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri bebas rasuah, berintegriti tinggi, bertaraf antarabangsa dan pintar.

Sekian, terima kasih.

PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG MESYUARAT KEDUA PENGGAL KELIMA DEWAN UNDANGAN NEGERI KETIGA BELAS

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN PENGGULUNGAN YAB KETUA MENTERI TUAN LIM GUAN ENG
PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG
MESYUARAT KEDUA PENGGAL KELIMA
DEWAN UNDANGAN NEGERI KETIGA BELAS

14 NOVEMBER 2017

Yang Berhormat Dato’ Yang di-Pertua Dewan

Ahli-ahli Yang Berhormat

PENGENALAN

1. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih kepada semua pihak termasuk agensi/jabatan Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan, NGO, JKKK, agensi swasta dan semua penduduk Pulau Pinang pada 4 dan 5 November 2017 yang telah bertungkus lumus bagi menyelamatkan Pulau Pinang yang mengalami bencana angin ribut kencang banjir terburuk dalam sejarah Negeri Pulau Pinang. Bencana alam yang terjadi ini adalah di luar jangkaan, di mana ia berpunca daripada tiga elemen luar jangka. Pertama, hujan terlalu lebat, setinggi 372mm dicatat dan air banjir naik sampai 10 kaki tinggi tercatat di setengah tempat, iaitu hujan sebanyak sebulan setengah telah turun dalam masa 15 jam sahaja. Kedua, air banjir besar yang turun dari Kedah dan menyebabkan air naik 3 kaki sungguhpun tidak ada hujan di kawasan Seberang Perai selepas 4-5 November 2017. Ketiga, dalam masa yang sama telah berlaku angin kencang yang tidak pernah dilihat di Malaysia, sampai 40 batu sejam sehingga feri boleh ditolak ke darat atas jeti konkrit.

2. Bencana alam ini adalah satu hakikat yang kita terpaksa hadapi dan saya ingin menekankan di sini bahawa kita tidak akan elak, tidak akan sembunyi, tidak akan hilang dan tidak akan lari. Sejak bencana alam bermula pada 4hb November 2017, kepimpinan negeri berada bersama mangsa banjir dan rakyat sepanjang masa. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak baik daripada agensi Kerajaan Persekutuan dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mahupun daripada Kerajaan Negeri yang telahpun membantu dan menyelamatkan mangsa banjir.

3. Perlu disebutkan dua Menteri Besar yang turun sendiri ke padang banjir “Ground Zero” iaitu Menteri Besar Perak Datuk Seri Zambry Abd Kadir dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali. Kerajaan Negeri mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua Menteri Besar yang turun ke padang dengan rombongannya dan sendiri membuat pembersihan. YAB Datuk Seri Azmin Ali juga menyerahkan hampir RM1.5 juta kepada Kerajaan Negeri dan badan-badan pertubuhan di Pulau Pinang.

4. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakyat, DAP dan persatuan-persatuan di Pulau Pinang dan seluruh Malaysia yang telah memberikan derma untuk mangsa banjir, di bawah “Bantuan Banjir Pulua Pinang” hampir RM9.6 juta sekarang. Sekarang hanya tinggal berita baik daripada YAB Perdana Menteri yang masih belum mengumumkan bantuan kewangan secara langsung kepada mangsa banjir ataupun projek Rancangan Tebatan Banjir sebanyak RM1 bilion untuk 13 buah projek yang dijanjikan oleh beliau sendiri akan diberikan pertimbangan serius.

5. Pada minggu lepas, Kerajaan Negeri telah mengumumkan program “Pulau Pinang Bangkit” bernilai RM105 juta untuk membantu pemulihan dan pembinaan semula kehidupan rakyat pasca bencana angin ribut kencang dan banjir terburuk dalam sejarah yang melanda Pulau Pinang. Tiga cabaran terbesar yang dihadapi adalah: kerja pembersihan; kerja membaik pulih harta dan aset; dan menggantikan apa yang tidak boleh dibaiki.

6. Kerajaan Negeri telah mengaturkan banyak tawaran istimewa daripada perniagaan untuk meringankan beban banjir baik dari segi diskaun khas daripada perkhidmatan Grab dan UBER ataupun daripada doktor swasta ataupun syarikat perniagaan yang membekalkan kelengkapan dan peralatan eletrikal pengguna. Kita harapkan lebih banyak berita baik daripada syarikat swasta.

7. Di bawah Program Pulau Pinang Bangkit, Kerajaan Negeri akan membelanjakan RM50 juta untuk membayar wang ehsan sebanyak RM500 secara one-off kepada setiap isi rumah baik kediaman ataupun perniagaan yang ditimpa banjir. Dijangka 100,000 penerima akan mendapat RM500 ini. Setiap isi keluarga atau perniagaan hanya boleh pohon sekali sahaja untuk kerugian hartanah mereka.

8. Saya ingin mengumumkan pagi ini bahawa derma yang dikutip akan diagihkan sepenuhnya kepada mangsa banjir dengan tambahan RM200 setiap mangsa banjir. Ini akan memperuntukkan tambahan RM20 juta kepada mangsa banjir. Sekiranya kutipan derma tidak mencukupi RM20 juta, maka ia akan ditambah atau “top-up” oleh Kerajaan Negeri. Ini akan menjadikan bayaran ehsan “one-off” secara keseluruhannya sebanyak RM700 setiap penerima.

9. Kedua, bagi mengurangkan beban pasca-bencana yang melibatkan kerja pembersihan dan penggunaan air yang banyak, PBA telah bersetuju untuk tempoh bayaran satu pusingan (cycle) sepanjang dua bulan akan mengecualikan Surcaj Konservasi Air (Water Conservation Surcharge) untuk pengguna domestik. Diskaun air sebanyak 50% juga akan diberikan kepada pengguna domestik. Bagi pengguna komersil, PBA akan memberikan diskaun sebanyak 25%.

10. Saya ingin menyatakan diskaun 25% untuk pengguna komersil bukanlah untuk sebulan tetapi sama dengan pengguna domestik, untuk tempoh dua bulan. Ini bermakna PBAPP akan membelanjakan bukan RM 10 juta tetapi RM15 juta untuk faedah pengguna.

11. Ketiga, Kerajaan Negeri melalui Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) akan menyediakan diskaun cukai pintu sebanyak 10% untuk semua hartanah. Jumlah keseluruhan perbelanjaan oleh Kerajaan Negeri dijangkakan mencecah RM40 juta.

12. Keempat, dokumen-dokumen Kerajaan Negeri seperti geran tanah yang hilang atau rosak akibat banjir akan digantikan dengan percuma. Keseluruhan langkah-langkah program Bangkit Pulau Pinang ini akan makan perbelanjaan sekurang-kurangnya RM105 juta, tidak mengambil kira wang yang perlu ditambah atau “top up” oleh Kerajaan Negeri sekiranya wang derma tidak mencukupi RM20 juta.

13. Berita baik 10 hari selepas bencana alam yang terburuk dalam sejarah Malaysia, Pulau Pinang telah bangkit dalam aspek pembersihan apabila hampir seluruh bahagian Pulau telah siap dan kawasan Sebarang Perai adalah lebih 80%. Dengan kerja keras dari pelbagai pihak dan NGO seperti Tzu Zhi yang sanggup bekerja keras tanpa mengira waktu dalam menyelamatkan keadaan telah menjadikan keadaan terkawal dalam masa yang singkat. Mana-mana keluarga yang memerlukan bantuan untuk membersihkan premis mereka diminta menghubungai MBPP atau MPSP. Adalah diharapkan bahawa keadaan akan pulih 100% menjelang akhir minggu ini.

14. Bayaran RM700 kepada setiap penerima akan dibayar sebelum akhir tahun ini. Borang-borang pendaftaran akan dipermudahkan. Tidak perlu ada laporan polis dan ia akan diedarkan selepas 20 November untuk membolehkan bayaran RM400 kepada mangsa-mangsa banjir tatkala 15 September 2017 dibayar terlebih dahulu. Seperti yang diumumkan, RM400 ini akan dibayar pada 18 November iaitu hari Sabtu ini, kecuali KADUN Datuk Keramat yang akan dibayar untuk tempoh dua hari iaitu 18 dan 19 November 2017. Pembayaran RM400 sekali lagi membuktikan janji ditepati oleh Kerajaan Negeri Pakatan Harapan.

Ahli-ahli Yang Berhormat

15. Saya percaya penggulungan pada kali ini adalah yang terakhir memandangkan pilihan raya mungkin akan diadakan dalam masa terdekat. Sebagai sebuah kerajaan yang mengutamakan rakyat, saya telah melancarkan “Pulau Pinang Bangkit” yang melibatkan kos berjumlah RM105 juta. Ia adalah suatu jumlah yang besar. Suka saya nyatakan bahawa jumlah tersebut tidak termasuk wang derma yang disumbangkan oleh pelbagai pihak bagi membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir. Inilah antara kesinambungan “Belanjawan Marhaen” yang dinyatakan dalam Ucapan Bajet pada 2 November 2017 lalu iaitu kita perlu menjaga kebajikan rakyat marhaen, iaitu orang kebanyakan dan keluarga-keluarga bekerja.

PINJAMAN PDC BERJUMLAH RM609 JUTA

16. Kerajaan Negeri telah meluluskan suatu pinjaman yang terancang kepada Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) sebanyak RM679 juta bagi tujuan pembiayaan kos pengambilan tanah dan pembangunan infrastruktur bagi menggalakkan pembangunan yang seimbang terutamanya di kawasan Seberang Perai pada tahun 2016. Sebanyak RM70 juta telah diluluskan dalam Bajet 2016 dan telah disalurkan kepada PDC. Manakala sebanyak RM609 juta lagi diluluskan dalam Bajet 2017.

17. Sehingga kini, Kerajaan Negeri telah mengeluarkan amaun pinjaman sebanyak RM155.34 juta kepada pihak PDC. Tumpuan pembangunan ini akan dapat menggerakkan ekonomi Negeri Pulau Pinang kerana Seberang Perai boleh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masa hadapan terutamanya di kawasan Seberang Perai Selatan, khasnya Batu Kawan yang kini menjadi nadi perkembangan ekonomi dengan pelaburan besar seperti IKEA yang sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk di utara.

18. Kemudahan pinjaman yang disediakan oleh Kerajaan Negeri kepada PDC juga tidak menimbulkan risiko kewangan, memandangkan Kerajaan Negeri akan mula mendapat pulangan termasuk keuntungan pinjaman pada tahun 2018 dengan jangkaan keuntungan melebihi RM120 juta dalam tempoh lapan (8) tahun seterusnya. Terkini, PDC telah menjelaskan sepenuhnya pinjaman tersebut pada 10 November 2017.

KEBANGKITAN SEMULA PULAU PINANG

19. Kita harus ingat bahawa Pulau Pinang sememangnya akan bangkit semula selepas bencana yang melanda. Kita tidak akan tunggu dan lihat serta bersedih, malahan kita akan jadikan kejadian bencana ini suatu peluang untuk memperbaiki mutu perkhidmatan Kerajaan Negeri kepada Rakyat Pulau Pinang. Jika dilihat kebangkitan Pulau Pinang sejak 2008 setelah Kerajaan Pakatan Harapan mengambilalih tampuk pemerintahan, kita telah maju 10 tahun ke hadapan melalui banyak pembaharuan yang telah dilaksanakan sehingga menjadi salah satu destinasi pelaburan dan pelancongan yang dipandang tinggi tidak kira dalam dan luar negeri.

20. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri berasa begitu kesal apabila Jabatan Kaji Cuaca hanya memberi amaran tentang bencana alam sekitar pada jam 9.30pm, 4 November 2017. Tatkala itu hujan sedang turun dengan lebat dan angin ribut mulai melanda Negeri Pulau Pinang.

21. Justeru, Kerajaan Negeri akan meminta Penang Green Council (PGC) untuk melihat apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan amaran yang lebih awal. Kerajaan Negeri kesal bahawa Jabatan Kaji Cuaca hanya memberikan amaran yang lewat apabila angin ribut kencang dan hujan lebat sedang berlaku dan bukanlah 3 hari ataupun 1 hari sebelum, seperti mana yang dinyatakan dalam KPI mereka.

22. Dalam aspek ini, Kerajaan Negeri tentulah akan mendapat maklum balas dan kajian dengan pihak Kaji Cuaca di peringkat antarabangsa yang nampaknya mempunyai maklumat yang lebih tepat dan terkini daripada Jabatan Kaji Cuaca.

23. Sekiranya amaran awal dapat diberikan dan sesungguhpun kita tidak dapat menghalang banjir dan juga angin ribut yang kencang, ianya sekurang-kurangnya dapat meringankan atau mengurangkan kerugian, kehilangan atau kerosakan harta benda.

24. Di samping itu, Kerajaan Negeri amat prihatin tentang kenyataan yang dibuat oleh YB Dr. Afif bin Bahardin, Ahli EXCO Pertanian & Industri Asas Tani, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan bahawa banyak pusat bencana di bawah kawal selia Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak ada bekalan makanan ataupun kosong hampir 2 bulan sebelum bencana alam berlaku pada 4 November 2017 yang lalu.

25. Kelewatan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyampaikan bekalan tidak boleh diterima dan Kerajaan Negeri akan mewujudkan stok bekalan minima, sekiranya stok tidak sampai daripada Kerajaan Persekutuan supaya pusat bekalan bencana tidak kosong iaitu tiada sebarang bekalan. Kita masih mengharapkan Kerajaan Persekutuan agar mempercepatkan penghantaran bekalan-bekalan dan tidak membiarkan pusat bekalan kosong selama 2 bulan sebagaimana yang berlaku baru-baru ini.

26. Saya ingin meminta agar YAB Perdana Menteri memberikan bantuan kewangan dan meluluskan projek-projek tebatan banjir. Kerajaan Negeri tidak menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan tidak bantu, tetapi Kerajaan Negeri meminta bantuan diluluskan. Ada bezanya di antara bantu dan bantuan. Kita juga berharap perkara ini tidak diputarbelitkan oleh media Barisan Nasional, khususnya Utusan Malaysia dan sebagainya. Ini adalah kerana ianya tidak tepat dan cuba memburukkan imej Kerajaan Negeri dengan hasad dengki dan fitnah jahat.

27. Saya juga ingin mengutuk Ketua Pembangkang dan ADUN-ADUN UMNO lain yang menyatakan bahawa bayaran ehsan one-off RM500 hanya akan dibayar kepada mereka yang menjadi ahli politik kepada parti-parti pemerintah Pakatan Harapan. Ini adalah satu fitnah yang amat jahat sekali. Kerajaan Negeri tidak pernah membezakan pemberian bantuan daripada segi politik. Kita bayar kepada semua. Anda boleh lihat bayaran Program Emas yang dibuat oleh Kerajaan Negeri yang dibayar kepada semua tanpa mengira latar belakang termasuk pemimpin-pemimpin cawangan serta ahli-ahli UMNO, MCA, MIC dan GERAKAN.

28. Saya harap bahawa pihak Yang Berhormat daripada UMNO boleh tunjukkan bukti bahawa Kerajaan Negeri membuat pembayaran secara sedemikian. Sekiranya tidak, mereka harus meminta maaf dan menarik balik tuduhan dan fitnah yang amat jahat itu sekali. Janganlah memperlekehkan usaha Kerajaan Negeri yang ingin membantu rakyat semata-mata kerana kepentingan politik. Kerajaan Negeri Pakatan Harapan tidak mahu menjadi Kerajaan Negeri untuk penyokong kami tetapi mahu menjadi Kerajaan untuk semua 1.6 juta rakyat Pulau Pinang termasuk penyokong Barisan Nasional (BN).

29. Sekiranya anda daripada Kerajaan Persekutuan tidak boleh melakukan sedemikian sepertimana yang diberikan oleh Kerajaan Negeri sebanyak RM500, janganlah cuba untuk menggagalkan usaha rakyat untuk mendapatkan bayaran RM500 dengan membuat tohmahan dan pembohongan yang jahat seperti ini. Kita tidak menyatakan Kerajaan Persekutuan tidak bantu tetapi Kerajaan Negeri sekarang meminta bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan yang tidak diberikan sehingga hari ini. RM500 yang diberikan oleh Kerajaan Negeri merupakan jumlah bantuan yang paling besar diberikan oleh mana-mana Kerajaan Negeri.

30. Kita berharap Kerajaan Persekutuan dapat memberikan bantuan yang sama sebagaimana yang diterima oleh mangsa-mangsa banjir di Kelantan sebanyak RM500. Mengapa Pulau Pinang tidak menerima bantuan sedemikian? Kita berharap YAB Perdana Menteri boleh bersimpati dengan masalah dan penderitaan mangsa-mangsa banjir yang dilihat sendiri semasa mengunjungi Pulau Pinang pada 7 November 2017 yang lalu.

31. Dengan kejadian bencana yang terburuk dalam sejarah Pulau Pinang ini, Kerajaan Negeri akan bekerja keras untuk mempertingkatkan lagi infrastruktur awam, pengawalseliaan serta kemampuan rakyat menerima perkhidmatan kerajaan yang baik, menikmati kemudahan rumah mampu milik dan pengangkutan awam. Justeru itu, Kerajaan Negeri akan terus memperbanyakkan peluang perniagaan, pekerjaan dan pendidikan dengan memberikan kebebasan untuk setiap orang mencapai potensinya serta melepaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Dengan adanya Kad “I-Love-Penang” Saya Sayang Pulau Pinang, ianya merupakan kunci utama kesungguhan Kerajaan Pakatan Harapan demi kesejahteraan rakyat marhaen Pulau Pinang pada masa hadapan.

32. Sesungguhnya muafakat dan kerjasama yang jitu oleh semua Ahli-ahli Yang Berhormat dan semua golongan masyarakat amatlah dihargai dan segala perancangan yang diatur pada masa hadapan perlu dilaksanakan dengan Cekap, Akauntabiliti dan Telus yang memungkinkan negeri Pulau Pinang mencapai matlamat menjadi negeri maju bertaraf antarabangsa dan pintar menjelang tahun 2020.

Sekian, Yang Berhormat Dato’ Yang di-Pertua Dewan, saya mohon menyokong. Terima kasih.

LIM GUAN ENG

PENANG INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2017

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

SPEECH BY CHIEF MINISTER OF PENANG 
AT PENANG INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2017

ON 11 NOVEMBER 2017

I am very happy to be here today to open the Penang International Science Fair 2017.

The Penang International Science Fair (PISF) is a collaboration between the Penang State Government and the industries that form the backbone of the Penang Science Cluster (PSC). It is organized as part of the PSC’s mission of “Inspiring Innovation”, which focuses on developing young minds and exposing them to science and engineering through a unique, stimulating and innovative experience.

This is truly a unique event in Malaysia – attracting so much public interest that it has to be held in a sports stadium. Many high tech companies are participating to showcase and explain the science and technology behind their products through fun and hands-on workshops. And we have many communities in Penang participating as well to share their passion and encourage our young.

In this year’s Science Fair, we have probably the largest number of workshops in the world over 2 days! We have over 25,000 workshop slots from over 50 types for students to experience and have fun learning. This is the way science should be learnt – through hands-on experiments!

In conjunction with PISF, we have an interesting MakerFest event, powered by #mydigitalmaker, an initiative of MDEC. There are 7 exciting competitions in robotics, mobile apps and software coding. MakerFest will also showcase hobbyists and makers who will be proudly sharing their creations, as well as an Educator’s network, where teachers can attend special workshops to help them educate students for the digital economy.

All in all, we expect 60,000 visitors to this year’s PISF. Total expenses for this event is RM500,000 excluding the cost of exhibitor booths and product displays spent by the companies.

I would like to thank Penang Science Cluster who have successfully organized 5 international sized and quality science fairs here in Penang since 2009, and this coming Science Fair will be the largest ever.

PSC, as you all know by now, is a Private, Public, Partnership; set up as a non-profit, tax-exempt, organisation, with strong support from the Penang State Government and the MNCs in Penang.

I must thank the Pillar companies of Penang Science Cluster, the multi-nationals, local companies and institutions that have come together year after year to make Penang International Science Fair a roaring success. PSC’s Pillar multi-national companies are normally competitors for human talent, but they come together through the Penang Science Cluster for a common good – to educate our next generation and build a pipeline of world-class talent needed for continued growth in Penang.

One of the most important role of any government is to create a bright future for our young, and prepare the young for the future ahead. The Penang State Government is doing exactly that by promoting Penang as a centre of excellence for STEM education and creating the talent pool ready for Industry 4.0.

To this end, I am happy to announce that the State Government has allocated RM2 million in 2018 to enable 118,000 or 50% of primary and secondary school students in 3 years time in Penang to learn coding, hands-on, the Penang Science Cluster way. Over longer time, we hope to hit 100% of students in Penang.

The State Government has also allocated RM10.8 million for expansion of Penang Digital Library (II), the only 24hr library in Malaysia, to be ready by end 2018.

This is on top of the RM20 million spent for Penang Science Cluster, RM28 million Penang Tech Dome, the RM6 million Karpal Singh Learning Centre teaching STEM but also the RM6 million German Dual Vocational Training (GDVT) – the first German learning whilst working curriculum. We need to build human talent and public infrastructure to help Penang become an international and intelligent city.

We hope that the PISF will give us a bounce after enduring the worst storm and floods in Penang's history. Let us all bounce back together for Penang!

LIM GUAN ENG

Penang Medical Expo & Malaysian Healthcare Policy Conference (PMEX 2017)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Chief Minister of Penang

At Penang Medical Expo & Malaysian Healthcare Policy Conference
(PMEX 2017)

10 November 2017

Good morning!

On behalf of the state government, I welcome all of you to PMEX 2017. The Soft launch for PMEX 2017 was performed on 11 August 2017 and today is the actual event all of you have been waiting for.

Even though we are already well-known as a medical hub internationally, the state government is very committed in further enhancing Penang this status. And today, we have written another record in history by holding our very 1st Penang Medical Expo & Malaysian Healthcare Policy Conference. This health-care event not only showcases the healthcare system in Penang but also aims to strengthen Penang as one of the main players in reviewing and discussing healthcare policies, together with prominent medical professionals participating in this two-day event.

Penang has a huge potential in medical and healthcare industries. The state has recorded a growth of 14.8% in medical tourists from 302,000 in 2015 to 347,000 in 2016, with a revenue increase of 17.3% from RM390,694,625 in 2015 to RM458,262,629 in 2016. Penang contributes 45.83% of the Malaysian medical tourism revenue in 2016, an 3.08% increase compared to 42.75% in 2015. Undoubtedly, this indicates that medical and healthcare-based industries have become one of the prominent industries in Penang.

The Island Hospital Group has invested RM 2 billion to build Malaysia's largest private hospital of 1,000 beds in Penang. This growth in the services industry is in tandem with the surging growth in manufacturing investment in Penang. Penang returned as champion of investments in Malaysia for the first 6 months of the year. Despite a 28.2% fall in the total approved investments in Malaysia for the first half of 2017 from RM88.4 billion in 2016 to RM65.4 billion, Penang bucked the trend when total approved investments actually increased from RM2.67 billion in 2016 to RM7.7 billion in the first half of 2017, an increase of 188%.

PMEX 2017 also provides a holistic approach towards healthcare and medical tourism. This is the right platform for the industries to promote high quality medical treatment at affordable prices, ranging from diagnostic and testing to surgery, post-surgery and recuperative facilities as well as other services such as cosmetic surgery, hospices and welfare centres.

Health is wealth and health care expenses have been taking a bigger and bigger chunk of household expenses in recent years. From 2018, the state government will introduce a new Healthy Penang Programme [Program Penang Sihat] for households earning a monthly income of RM5,000 and below. Penang has a median income of RM5,409 and placing a RM5,000 income threshold will assist working-class income groups most in need.

Every year, these households will be given RM300 credit in their I-Love-Penang card to pay for outpatient clinic fees and medicines, capped at RM50 per visit. Single individuals with income less than RM2,500 will also get RM150 credit a year, similarly capped at RM50 per visit.

This will help ordinary working people who fall ill to see a doctor immediately without worrying too much about expensive charges or travelling to government clinics that are far away from their homes.

The estimated cost for this program, which will benefit 195,000 households, is RM 60 million a year. This is a serious undertaking by the Penang government despite the fact that health remains entirely under Federal jurisdiction. This contrasts with the Federal government cutting down pharmaceutical and public health supply costs by RM19 million from RM 950 million in 2017 to RM931 million in 2018.

We are very confident that this event will be beneficial to our participants, industry players as well as stakeholders. With this, I officially launch the Penang Medical Expo and Malaysia Healthcare Policy Conference 2017.

Thank you.