MAJLIS PECAH TANAH PROJEK RANCANGAN TEBATAN BANJIR MAK MANDIN, SEBERANG PERAI UTARA

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK RANCANGAN TEBATAN BANJIR MAK MANDIN, SEBERANG PERAI UTARA

9.00 Pagi , 17 Mac 2018
Jalan Bagan 23, SPU, P.Pinang

 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera,

Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pengarah JPS Pulau Pinang di atas kesudian menjemput saya hadir untuk menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin ini. Suka untuk saya maklumkan bahawa sebanyak RM 40 Juta peruntukan Kerajaan Negeri akan disalurkan bagi pelaksanaan projek Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin ini di mana kerja pembinaannya dijangka akan mengambil masa selama 2 tahun.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Memandangkan kawasan Mak Mandin dan Bagan merupakan kawasan tumpuan penempatan dan perindustrian, maka projek ini akan mengurangkan kekerapan banjir ke tahap minimum di kawasan tadahan Sungai Mak Mandin dan Parit Monsoon terutamanya di Taman Bagan, Taman Cantik, kawasan bagan Specialist, kawasan persekolahan Mak Mandin di SJKT Mak Mandin dan kawasan yang terjejas di sekitar Jalan P. Patto. Selain itu, kerja-kerja naik taraf Parit Monsoon dan parit dalaman di Taman Cantik dan Taman Bagan akan dibuat oleh pihak JPS dan kemudiannya akan diserahkan kepada pihak MPSP.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Untuk makluman, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang dalam pelaksanaan Projek-projek Berimpak Tinggi (High Impacts) dengan jangkaan perbelanjaan sebanyak RM220 juta di mana RM50 juta daripada PBA Pulau Pinang, RM20 juta daripada MBPP dan MPSP, serta RM 150 juta kepada peruntukan Kerajaan Negeri. Projek RM150 juta daripada Kerajaan Negeri akan melibatkan lapan (8) panggilan tender.

Salah satu (1) daripada lapan (8) panggilan tender tersebut yang telahpun mendapat milikan tapak oleh pihak Kontraktor, Budaya Restu Sdn Bhd dilantik bagi menjalankan kerja pembinaan adalah Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin ini. Baki Lima (5) tender dijangka akan mendapat milikan tapak pada bulan Mac ini yang akan menumpukan beberapa kawasan “hotspot” banjir iaitu tiga (3) daripadanya di Daerah Seberang Perai Tengah (Parit 4, Parit 5, Sungai Permatang Rawa) dan dua (2) di Daerah Barat Daya (Bayan Baru dan Taman Iping). Manakala dua (2) tender dijangka akan diiklankan selewat-lewatnya pada September 2018 yang melibatkan kawasan ‘hotspot” banjir masing-masing di Daerah Seberang Perai Tengah (Kolam Alma) dan Daerah Barat Daya (Kampung Naran).

Selain Projek-projek Berimpak Tinggi ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengenalpasti Projek-projek Mitigasi Banjir Negeri melalui EXCO Kerajaan Tempatan, Pengurusan Lalulintas dan Tebatan Banjir. Antara projek-projek yang telah dikenalpasti dan akan dilaksanakan dengan menggunakan Peruntukan Caruman Perparitan Negeri adalah projek Jelutong Diversion bernilai RM 15 Juta yang dijangkakan milikan tapak pada April 2018. Selain itu, projek-projek lain yang telah dikenalpasti adalah Projek Tebatan Banjir Sungai Bayan Lepas dan Projek Tebatan Banjir Kampung Batu Maung di Daerah Barat Daya serta Projek Tebatan Banjir Bagan Jermal II di Daerah Timur Laut dengan anggaran kos projek masing-masing sebanyak RM 7 juta, RM 4 juta dan RM 5 Juta. Panggilan tender bagi kesemua projek ini dijangkakan akan dilaksanakan pada September 2018 dan projek ini dijangkakan akan dapat mengurangkan risiko di kawasan “hotspot” banjir yang telah dikenalpasti.

Hadirin yang dihormati sekalian,

8. JPS Pulau Pinang turut akan melaksanakan Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Sungai Pinang dengan Peruntukan Kerajaan Persekutuan secara awal sebanyak RM 150 juta bagi mengurangkan masalah banjir (Jalan P. Ramlee, Lorong Kulit, Kampung Masjid, Jalan Dato Keramat). Kos projek ini perlukan RM300 juta bagi kerja-kerja di tapak bagi RTB Sungai Pinang ini dijangkakan akan bermula pada tahun ini.

Dengan ini, dengan sukacitanya saya merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Rancangan Tebatan Banjir Mak Mandin, Seberang Perai Utara.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIK TARAF JEJANTAS PEJALAN KAKI DI PERSIMPANGAN JALAN PENANG/ JALAN BURMA/ JALAN DR. LIM CHWEE LEONG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIK TARAF JEJANTAS PEJALAN KAKI

DI PERSIMPANGAN JALAN PENANG/ JALAN BURMA/ JALAN DR. LIM CHWEE LEONG 

16 MAC 2018 (JUMAAT)

PROJEK JEJANTAS PEJALAN KAKI PERTAMA DI PULAU PINANG YANG DIPASANG DENGAN LIF DAN 3 BUAH TANGGA BERGERAK (ESCALATOR) BERNILAI RM6 JUTA

1. Jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Penang/Jalan Dr. Lim Chwee Leong/Jalan Burma telah dibina pada tahun 1993 dengan kos sebanyak RM1.25 juta.

2. MBPP telah menjalankan kaji selidik pada tahun 2013 mengenai cadangan merobohkan jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Penang/Jalan Dr. Lim Chwee Leong/Jalan Burma dan menggantikannya dengan lintasan pejalan kaki berlampu isyarat. Hasil kaji selidik mendapati sebanyak 70% tidak bersetuju jejantas pejalan kaki ini dirobohkan manakala 30% lagi bersetuju untuk merobohkan jejantas pejalan kaki ini.

3. Memandangkan pandangan majoriti penduduk Pulau Pinang adalah untuk mengekalkan jejantas pejalan kaki ini, maka keputusan telah dibuat oleh Kerajaan Negeri untuk mengekalkan jejantas pejalan kaki ini dan menaik tarafnya dengan memasang lif dan tangga bergerak. Mujurlah ada Syarikat IGB Corporation yang bersedia untuk menanggung kos perbelanjaan ini sebagai projek CSR.

4. Jumlah kos menaik taraf jejantas ini adalah RM6 juta dan telah dijalankan oleh Syarikat Ensignia Construction Sdn Bhd. iaitu anak syarikat IGB Corporation Berhad. Syarikat Ensignia Construction Sdn Bhd. telah sudi menaja kerja-kerja menaik taraf jejantas ini yang berharga RM6 juta sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Ini bermakna kos telah meningkat 5 kali ganda sejak tahun 1993.

5. Kerja-kerja menaik taraf jejantas ini telah bermula pada hujung bulan Mei 2015 yang melibatkan pengalihan kabel-kabel utiliti, pembinaan tiga (3) buah tangga bergerak, empat (4) buah lif, pemasangan lampu jenis light-emitting diode (LED) untuk pencahayaan di kawasan jejantas, pelebaran sebahagian jalan di sudut jalan Dr. Lim Chwee Leong/Jalan Penang, menaiktaraf bumbung jejantas dan menanam pokok jenis “heliantus” di atas jejantas untuk mengindahkan kawasan jejantas ini.

6. Pemasangan tactile untuk golongan orang kurang upaya (OKU) juga telah diadakan di setiap penjuru tangga menuju ke tangga bergerak dan lif serta di atas jejantas pejalan kaki bagi memudahkan dan memberi petunjuk kepada golongan OKU yang menggunakan jejantas ini.

7. Di samping itu, MBPP juga telah memasang sebelas (11) unit kamera litar tertutup (CCTV) bagi memantau aktiviti-aktiviti di atas jejantas dan memastikan keselamatan orang awam yang menggunakan jejantas ini lebih terjamin.

8. Seterusnya, MBPP mempunyai perancangan untuk memanggil mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan dan menguruskan aktiviti di atas jejantas pejalan kaki ini. Satu tender “Request for Proposal” (RFP) akan dipanggil oleh MBPP dalam masa terdekat.

9. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Syarikat Ensignia Construction Sdn Bhd dan IGB Corporation Berhad atas sumbangan penuh CSR untuk projek ini sebanyak RM6 juta. Ia membolehkan lif dan tangga bergerak pertama di Pulau Pinang dipasang di jejantas tersebut. Keselamatan orang awam akan lebih terjamin dan selamat. Dengan ini, saya merasmikan projek menaiktaraf jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Penang/Jalan Burma/Jalan Dr. Lim Chwee Leon.

MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PERPUSTAKAAN DIGITAL PULAU PINANG FASA 2 (PDL-P2)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS PECAH TANAH PROJEK PERPUSTAKAAN DIGITAL PULAU PINANG FASA 2 (PDL-P2)

16 MAC 2018 (JUMAAT)

 

Terima kasih kepada semua yang hadir Majlis Pecah Tanah Projek Perpustakaan Digital Pulau Pinang Fasa 2.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedang menuju ke arah menghadapi revolusi industri 4.0. yang berasaskan kepada pengumpulan dan analisa data menerusi penggunaan komputer. Ia merangkumi Analisa Data Besar (Big Data Analytics), Bidang Pengkomputeran Awan (Cloud Computing), Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence (AI)) , Robotik (Robotics), Internet of Things (IoT) dan E-Commerce.

Penubuhan Perpustakaan Digital yang pertama di Malaysia atau Penang Digital Library Phase 2 (PDL) ialah tanda aras bagi perkembangan revolusi industri 4.0 supaya kita tidak ketinggalan dalam industri “kilang pintar” yang akan menjadi teras teknologi masa depan.

PDL Fasa 1 (PDL-P1) adalah salah satu projek Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama CSR daripada pihak Keysight Technologis Malaysia dan E&O Berhad. PDL-P1 dirasmikan pada 08 Oktober 2016. Ia juga beroperasi 24/7 sejak 01 Mei 2017 iaitu juga yang pertama di Malaysia.

Sepanjang tempoh tersebut, perkhidmatan PDL-P1 telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk Pulau Pinang dan negeri-negeri jiran seperti Kedah, Perak dan Selangor serta respon yang positif daripada Luar Negara – Thailand dan Indonesia. 
Setakat kini, PDL-P1 telah mencecah pendaftaran keahlian sebanyak 3,157 akaun, 2,857 pengguna aplikasi ReadCasa, dengan ranking Google 4.2/5.00 dan ranking media sosia facebook adalah 4.2/5.00. Sebanyak 3,000 e-books telah disediakan kepada pengguna sejak PDL dibuka pada Oktober 2016 yang lalu.

Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM10.8 juta bagi menubuhkan PDL-P2 ini yang bertemakan Library in the Park iaitu idea bagi mengekalkan serta menambah beberapa unsur pembinaan yang berteraskan alam semula jadi serta berlandskapkan kehijauan. PDL-P2 lebih berperanaan seperti berikut:
1. Sebagai pemangkin utama kepada pembangunan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
2. Sebagai ruang perkembangan kreativiti dan inovasi melalui peralatan elektronik dan akses WiFi yang disediakan di dalam perpustakaan tersebut
3. Sebagai penghubung kepada masyarakat dengan dunia digital masa kini. 
4. Sebagai platform untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan ahli keluarga di perpustakaan. 
5. Sebagai ruang pendedahan perkembangan terkini dunia digital bagi warga emas.

PDL-P2 ini direkabentuk khas untuk memuatkan seramai 540 orang/pengguna dalam satu-satu masa secara keseluruhannya. Bangunan sedia ada yang berkeluasan 4,000 kaki persegi yang berkapasiti menampung 105 orang akan dibaikpulih dan diubahsuai dengan dikekalkan struktur asal bangunan sebagai tanda bangunan warisan selaras dengan pengiktirafan sebagai Tapak Warisan Malaysia oleh Jabatan Warisan Negara.

Selain itu, sebuah struktur tambahan (new annexe) akan dibina dengan keluasan 10,000 kaki persegi yang berkapasiti dan menampung 355 orang. PDL-P2 ini juga akan disediakan dengan sebuah kafe/restoran dengan keluasan 1770 kaki persegi yang mampu memuatkan 80 orang pengguna pada satu-satu masa. Pengusaha restoran ini akan dipelawa secara umum oleh Perbadanan Ketua Menteri (CMI) di KOMTAR.

PDL-P2 berkonsepkan ‘Perpustakaan dalam Taman’ (“Library in the Park”) di mana ia mengambil inspirasi dari tapak Fasa 2 yang tenang dan redup dengan pepohon besar untuk menyediakan ruang yang bersuasana tenang dan kondusif dalam pembelajaran digital serta interaksi dalam komuniti. Perpustakaan Digital Penang Fasa 2 ini mengutamakan keperluan setiap lapisan komuniti, baik dari yang muda, remaja, dewasa, berkeluarga hinggalah warga emas.

Penambahbaikan kali ini akan mewujudkan 4 komponen ruangan iaitu:

i) Kemudahan ruang membaca seluas 4,000 kaki persegi di “Mansion Library”

ii) Ruang Pembelajaran, Pengajaran dan Perbincangan seluas 10,000 kaki persegi di ruang tambahan “new annexe”

iii) Ruang Makan/kafe seluas 2,000 kaki persegi di “Library Café”

iv) Ruang Rekreasi Landskap terbuka “Wisdom Street”

Sebagai makluman semua, Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebahagian jumlah kos pembangunan untuk menyediakan 20,000 bahan bacaan elektronik (e-books & e-magazines) yang berteraskan ESTEAM (English, Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) di PDL-P2. Kerajaan Negeri juga mengalu-alukan penglibatan syarikat swasta bagi mendorong dalam pembangunan ini dari segi sumber kewangan atau sistem/teknologi yang diperlukan.

Dengan penubuhan PDL-P2 ini diharapkan satu lagi kemudahan ke arah industri 4.0 dapat disediakan selaras permintaan rakyat dan akan memanfaatkan seluruh rakyat Negeri Pulau Pinang.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIKTARAF JALAN BROWN SERTA KAWASAN SEKITARNYA UNTUK MELICINKAN DAN MENINGKATKAN KESELAMATAN LALULINTAS

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG 

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PROJEK MENAIKTARAF JALAN BROWN

SERTA KAWASAN SEKITARNYA UNTUK MELICINKAN DAN MENINGKATKAN KESELAMATAN LALULINTAS

PADA 15 MAC 2018 (KHAMIS) 9.00 PAGI

Kerajaan Negeri sentiasa prihatin terhadap masalah lalulintas yang dihadapi oleh penduduk dan berusaha menanganinya dengan pelbagai cara. Pembinaan dan menaiktaraf jalan dan persimpangan adalah salah satu cara mengurangkan masalah lalulintas. Di samping membina dan menaiktaraf jalan, perancangan dan tindakan juga diambil untuk menambahbaik sistem pengangkutan awam, mengetatkan penguatkuasaan, mengurus aliran lalulintas dengan melaksanakan sistem jalan sehala, meningkatkan kesedaran rakyat terhadap keselamatan lalulintas, memberi tumpuan kepada mod pengangkutan alternatif seperti basikal serta menambahbaik laluan pejalan kaki.

Perancangan dan tindakan jangkamasa pendek, sederhana dan panjang diambil untuk melegakan kesesakan dan melancarkan aliran lalulintas. Selain daripada projek-projek utama penyuraian lalulintas seperti pembinaan lebuhraya dan penyediaan sistem pengangkutan awam deras berkapasiti tinggi seperti LRT dan monorel, tindakan-tindakan berterusan jangkamasa pendek dan sederhana diambil untuk menambahbaik aliran lalulintas di lokasi-lokasi setempat seperti Jalan Masjid Negeri, Jalan Ayer Itam, kawasan Pulau Tikus, Jalan Macalister dan jalan-jalan lain di Pulau Pinang secara amnya dan kawasan George Town khususnya.

Isipadu aliran lalulintas di Jalan Brown telah semakin meningkat terutamanya pada waktu puncak lalulintas. Hal ini demikian kerana ramai pengguna jalan raya dari utara pulau, Jalan Tanjong Tokong, Jalan Bagan Jermal dan Jalan Mount Erskine menggunakan jalan-jalan alternatif seperti Jalan Brown, Jalan Cantonment, Jalan Perak untuk meneruskan perjalanan ke kawasan-kawasan lain. Sebahagian besar kenderaan-kenderaan ini seterusnya menggunakan Jalan Macalister dan Jalan Sepoy Lines ke Jalan Masjid Negeri dan Jalan Ayer Itam. Untuk melicinkan aliran lalulintas dan meningkatkan keselamatan di Jalan Brown, Jalan Macalister dan Jalan Sepoy Lines, MBPP telah melebarkan jalan-jalan dan persimpangan di laluan tersebut.

Projek Menaiktaraf Jalan Brown serta Kawasan Sekitarnya telah bermula pada 7 September 2016 dan telah siap pada 31 Januari 2018. Kos projek ini adalah sebanyak RM5.97 juta. Komponen utama bagi projek ini adalah melebarkan Jalan Brown yang sepanjang 900m dan menaiktaraf persimpangan-persimpangan di antara Jalan Brown dengan Jalan Utama, Jalan Tunku Abdul Rahman serta Jalan D.S. Ramanathan. Di samping itu, sistem saliran dan laluan pejalan kaki telah ditambahbaik.

Selain daripada itu, aliran lalulintas di Jalan Sepoy Lines juga ditambahbaik supaya menjadi lebih lancar dan selamat. Ini memudahkan pengguna jalan raya dari Jalan Residensi mengguna Sepoy Lines untuk menuju ke Jalan Utama. Sebahagian Jalan Macalister juga dilebarkan supaya pengguna jalan raya dari Jalan Macalister membelok kanan dengan lebih lancar ke Jalan Residensi. Tumpuan juga diberikan untuk meningkatkan keselamatan lalulintas di jalan-jalan terlibat.

Usaha MBPP dan Kerajaan Negeri untuk menangani masalah lalulintas secara berterusan dengan melaksanakan projek-projek jangka masa pendek, sederhana dan panjang telah terbukti berkesan. Kerajaan Negeri yakin dan percaya bahawa semua perancangan dan tindakan ini telah membawa manfaat kepada penduduk Pulau Pinang.

Dengan ini, saya merasmikan Projek Menaiktaraf Jalan Brown Serta Kawasan Sekitarnya.

Terima kasih.