Bilakah Syarikat Seaport Terminal (Johore) Sdn. Bhd. Akan Memulakan Kerja Pengorekan Utama Untuk Mendalamkan Laut Daripada 11.5 Meter Kepada 14.5 Meter Sebanyak RM353 Juta Dan Berapa Banyak Wang Akan Disuntikkan Ke Dalam Pelabuhan Pulau Pinang

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Media oleh Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang Pada 30 Jun 2014, Di Komtar, George Town, Pulau Pinang
___________________________________________________________

Bilakah Syarikat Seaport Terminal (Johore) Sdn. Bhd. Akan Memulakan Kerja Pengorekan Utama Untuk Mendalamkan Laut Daripada 11.5 Meter Kepada 14.5 Meter Sebanyak RM353 Juta Dan Berapa Banyak Wang Akan Disuntikkan Ke Dalam Pelabuhan Pulau Pinang

Inilah jawapan yang tidak diberikan oleh YAB Perdana Menteri dalam Parlimen semasa menjawab soalan berkaitan dengan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang. Kedua-dua perkara ini penting demi menjamin vialibiliti operasi kewangan, pengurusan profesional dan masa depan Pelabuhan Pulau Pinang yang mampu berdaya saing dengan pelabuhan lain.

Dengan kemasukan pelabuhan di antara yang terbesar di Malaysia, Pelabuhan Pulau Pinang memainkan peranan utama untuk menjana petumbuhan ekonomi. Oleh itu, demi prinsip akauntabiliti dan ketulusan, Kerajaan Persekutuan harus memberikan jawapan kepada rakyat Pulau Pinang atas kepentingan awam.

SOALAN NO: 88

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN LIM GUAN ENG
[BAGAN]
TARIKH : 17 JUN 2014 (SELASA)

SOALAN :

Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta PERDANA MENTERI menyatakan status penswastaan mega Pelabuhan Pulau Pinang dan Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia di Butterworth yang melibatkan jumlah puluhan bilion ringgit. Mengapa tidak ada akauntabiliti rasmi daripada pihak Kerajaan Pusat kepada rakyat Pulau Pinang sehingga UMNO pun membantah.


JAWAPAN: YB SENATOR DATO' SRI ABDUL WAHID OMAR, METERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, Syarikat Seaport Terminal (Johore) Sdn. Bhd. (STSB) telah diperakukan sebagai pembida yang berjaya bagi cadangan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang melalui pemilikan ekuiti di dalam Penang Port Sdn. Bhd. (PPSB).

Rundingan mengenai terma-terma perjanjian telah dimuktamadkan dan Perjanjian Tambahan (Supplemental Agreement) penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang telah ditandatangani pada 23 November 2013.

Antara obligasi yang perlu dilaksanakan oleh syarikat STSB di Pelabuhan Pulau Pinang adalah seperti berikut:

(i) menyediakan kemudahan pengangkutan feri untuk rakyat Pulau Pinang, khususnya yang berulang-alik pada setiap hari dari Butterworth ke Pulau Pinang (yang memerlukan kos yang besar, di mana Syarikat Seaport terpaksa menanggung kerugian kira-kira RM16 juta pada setiap tahun);
(ii) mengambilalih kakitangan Pelabuhan Pulau Pinang;
(iii) mengambilalih beban hutang syarikat PPSB yang melebihi RM1.2 bilion;
(iv) menanggung kos pelaksanaan kerja-kerja pengerukan utama (capital dredging- dengan izin), dari 11.5 meter kepada 14.5 meter; dan
(v) membuat suntikan modal (cash injection – dengan izin) bagi menyokong pembangunan di pelabuhan berkenaan.

Pada dasarnya dalam penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang tidak timbul isu akauntabiliti memandangkan penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang telah dilaksanakan secara tender terhad (restricted tender – dengan izin) dan keputusan Kerajaan untuk menswastakan Pelabuhan Pulau Pinang adalah berdasarkan pada pertimbangan komersial dan teknikal. Hasrat Kerajaan adalah untuk memastikan kesinambungan perniagaan dan pengoperasian Pelabuhan Pulau Pinang dapat diteruskan. Disamping itu, pihak Kerajaan juga memiliki (Special or Preference Share – dengan izin) di dalam syarikat yang mana ianya secara tidak langsung dapat memastikan kepentingan Kerajaan dipelihara.


Tuan Yang di-Pertua,


Mengenai status projek Pemindahan dan Pembangunan Semula Pengkalan Udara (PU) Butterworth pula, difahamkan ia masih di peringkat kajian cadangan Kementerian Pertahanan.

Sekian, terima kasih.

-- CN Version --


槟州首席部长林冠英于2014年6月30日在乔治市光大发表声明:
柔佛海港终站几时才开始耗资3亿5300万令吉,从现有11.5米挖到14.5米的挖深海床工程?又有多少资本将注入槟州港口?

首相没有在国会答复有关槟城港口私营化的问题,这对槟城港口的财务运营生存能力、专业管理,还有槟城港口未来是否能有能力和其他港口竞争都非常重要。
作为全国最大的港口之一,槟城港口在促进经济成长扮演主要角色,在问责和透明原则下,联邦政府应该以大众利益为前提,给槟州人民一个答案。
 
峇眼区国会议员林冠英于2014年6月17日在国会下议院口头提问:
请首相列出槟城港口和北海皇家空军基地私营化大型发展计划的状况和涉及款项,为什么联邦政府没向槟州人民公开问责,甚至连巫统都反对。
 
首相署部长斯里阿都华希奥马的答复:
柔佛海港终站(Seaport Terminal Johore)已经通过股权取得槟城槟州港口公司私有化计划的拥有权, 合约上的条款已经过会谈作出最后决定,于2013年11月23日签署槟州港口有限公司私有化附加协议合约。
 
柔佛海港终站必须执行的包括:提供槟城人民渡轮服务,尤其是每日往返槟威两地者(需要庞大成本,海港公司被迫每年承担1600万令吉亏损)、收纳槟城港口的员工、承担槟城港港口有限公司超过12亿令吉的债务、承担从11.5尺至14.5尺挖深海床工程的费用、注入资本支撑港口发展。
 
原则上槟城港口私营化并没有出现问责的问题,槟城港口私营化已经进行限制性招标(restricted tender),政府是基于商业和技术考量而私营化槟城港口,以确保槟城港口持续的运营和业务。同时,政府也在该公司拥有特别或优先股,间接确保政府利益获保证。
 
有关搬迁北海皇家空军基地搬迁和重建计划,国防部尚在探讨有关建议。
 

Salam Ramadhan dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 29 Jun 2014.
 
Kerajaan negeri mengucapkan salam Ramadhan dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Semoga bulan yang suci ini dapat merapatkan lagi silaturrahim antara kita sesama rakyat Malaysia.
 
Bulan Ramadhan ini adalah masa dan saatnya bagi umat Islam berhadapan dengan ujian hidup, ujian jasmani dan rohani. Saya kagum dengan kecekalan dan semangat umat Islam mengharungi ujian yang suci ini.
 
Kerajaan negeri Pulau Pinang telah memberikan sumbangan Ehya Ramadan sebanyak RM 222,000 kepada semua masjid dan surau utama di seluruh negeri. Kami telahpun harap-harapkan bahawa bulan Ramadan boleh disambut dengan pembukaan rasmi Kompleks Mahkamah Syariah Tinggi Pulau Pinang yang baru. Kerajaan negeri telahpun memberikan tanah seluas 3.49 ekar di Bukit Gantong/Jalan Scotland yang kini bernilai RM100 juta untuk membina Kompleks Mahkamah Syariah.
 
Kos pembinaan RM36 juta dibiayai oleh kerajaan pusat setinggi tujuh tingkat yang mesra orang kelainan upaya (OKU) akan menyediakan dewan bicara, kamar hakim, dewan serba guna, surau, perpustakaan, balai polis, kafeteria dan pusat penjagaan kanak-kanak.Akan tetapi pembinaan telahpun siap lewat dan dijangka siap akhir tahun ini.
 
Sempena Ramadhan ini juga saya berharap kita rakyat Malaysia sentiasa mengekalkan rasa kasih-sayang antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama. Saya yakin semangat dan amalan dari hati yang ikhlas akan dapat menyatupadukan kita sebagai rakyat Malaysia yang sehati dan sejiwa.
 
Kita rakyat Malaysia sentiasa memilih jalan yang sederhana, iaitu menolak ekstremisme dan sikap melampau. Kejayaan kita bersama ialah kemampuan kita untuk percaya antara satu sama lain dan menguatkan semangat muhibbbah.
 
Semoga bulan yang mulia ini menjauhkan kita daripada gejala buruk dan menghindari kita daripada bencana perkauman dan sikap melampau.
 
LIM GUAN ENG

The Lease Signing of Wisma Yeap Chor Ee

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Speech by Penang Chief Minister Lim Guan Eng at The Lease Signing of Wisma Yeap Chor Ee on 29th June 2014

Wisma Yeap Chor Ee as a Hub for Creative Animation Triggers and Penang Science Cluster Allow Penang to Escape the Middle-Income Trap and Become a High-Income Economy.

Yb. Dato’ Mohd Rashid Hasnon
Deputy Chief Minister of Penang (1)

Yb. Puan Chong Eng
State Executive Councillor

Yg. Bhg. Dato’ Rosli Jaafar
General Manager, Penang Development Corporation

Puan Ir Hartini Ali,
Deputy General Manager (II), Penang Development Corporation

Yg. Bhg. Dato’ Seri Stephen Yeap Leong Huat
Chairman, Wawasan Open University Sdn. Bhd.

Yg. Bhg. Prof  Dato’ Ho Sinn Chye
Vice Chancellor & Chief  Executive Officer
Wawasan Open University Sdn. Bhd.

Members of  The Penang State Executive Council (EXCO)

Pillar Heads  from Penang Science Cluster & Techdome Penang

Distinguished guests

Members from the media

It is a great pleasure for me to be here today to witness the signing of the lease of Wisma Yeap Chor Ee between PENANG DEVELOPMENT CORPORATION and WAWASAN OPEN UNIVERSITY SDN BHD.

The significance of this signing underlines the state government’s commitment in promoting science and technology, as well as creative animation, by creating the space necessary through leasing this lovely Wisma Yeap Chor Ee heritage building. This will be the hub for Creative Animation Triggers (CAT) in Georgetown, and will house the Penang Science Café operated by the Penang Science Cluster. Together, the CAT and the Penang Science Café provide the best means to promote, develop and build an interactive connection between science and students; creative industries and end users; innovating and inspiring our future generations towards a high income, service oriented economy.

Investing in the Future

The Penang state government’s vision is to transform Penang into an international and intelligent city while maintaining its renowned heritage and preferred tourist location in Malaysia. Over the last 40 years, Penang’s economy has shifted from extraction in the 1960s to industrialisation, from the export of raw commodities to manufacturing. In other words, Penang’s economy was factor-driven by relying on basic commodities before being efficiency-driven by relying on manufacturing. Penang needs to be not only efficiency-driven but also innovation-driven in manufacturing, services and even the public sector.

The key to future economic success is not an over-reliance on one sector but to seek convergence of not only the manufacturing sector but also both the services and government sector. Services sector includes not only tourism, medical treatment and education but ICT, shared services & outsourcing (SSO) and creative multimedia content.

We are helping to build the capacity of the state as it moves toward a knowledge economy by maximizing local content, adding value through integrated industrial parks, and promoting economic diversification and entrepreneurship.

The focus is to encourage the production of content which is of high quality, innovative and creative, hence, build the foundation for a thriving and lucrative creative multimedia industry to optimise the mature development of the digital network. Fostering creative industries can spur economic growth and create jobs. I hope to propel Penang further up the value chain via its focus on high value-added industries such as creative multimedia content.

BPO-ITO Hub Component of Creative Animation Triggers (CAT)

The creative multimedia industry is making its mark as one of the most sought-after industries in the world, with prospects ranging from post production, special effect studio, publishing, animation, computer games, interactive content, mobile content, applications, and also interactive media. In other words, the creative multimedia industry acts as glue that bonds technology and arts together in harmony.

Penang has the potential to become an animation cluster for Malaysia in the future. Here in Penang we have universities, colleges and academies that train creative multimedia talents. Our talents are also very deep in creativity in areas such as arts, 3D animation and animation touches, not just illustration and artistry.

To incubate this emerging knowledge cluster, the George Town World Cultural Heritage Enclave has been identified as the centre of creative multimedia development with a total of 100,000 sq. feet office space known as Creative Animation Triggers (CAT). The signing today of Wisma Yeap Chor Ee is part of this dream. We take one step closer to realising this dream with 42,402 sq. feet for 30 years, at monthly rental of RM42,402 per month, at RM1 per sq. feet, with an increase of 10% once every three years. The restoration costs to be financed by PDC works out to be RM5 million. We will ensure that the heritage elements of this building remains.

Creative Animation Triggers (CAT) aims to enhance capacity, capability and competency in Penang’s creative industry to produce world-class content and ultimately become a global hub for multimedia information and digital content services as well as drive entrepreneurship in the creative industry.
 
Incubation of this knowledge cluster in the centre of George Town UNESCO world cultural heritage enclave will grow our heritage community, boost the standard of professionalism and quality of the creative content entrepreneurs, and making Penang a creative city. It is for the community’s use to form a central arts district that can inspire creativity and offer an avenue for artists to gather.

Penang has a long way to go compared with more developed creative industries in developed nations like United States, South Korea and Japan which have contributed over five per cent to their GDP. (MyCreative, 17 February 2014)

CAT can help create over 1,000 highly-skilled, knowledge-intensive and high-value job opportunities.

As a result of all these activities and investment, we can only look forward to better, faster options in the creative multimedia landscape, as well as science and technology, pushing Penang from the middle-income trap.

 

Thank you.
LIM GUAN ENG

On What Basis Has The IGP The Right To Act And Arrest For Sedition Those Who Question Court Decisions, When He Himself Has Flagrantly Broken The Law With An Unlawful Of Refusing To Obey And Enforce A Direct Court Order?

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 26 June 2014.

On What Basis Has The IGP The Right To Act And Arrest For Sedition Those Who Question Court Decisions, When He Himself Has Flagrantly Broken The Law With An Unlawful Of Refusing To Obey And Enforce A Direct Court Order?


Inspector-General of Police(IGP) Tan Sri Khalid Abu Bakar should stop making threats of taking action for sedition, against those who question the decision of the Federal Court that the BN Federal government had a right to ban the Catholic weekly “The Herald” from using kalimah “Allah”. The IGP’s warnings is unbecoming for a  police chief charged with protecting the public, and smacks of double-standards when no action is taken against UMNO leaders from Perkasa, who on 23 June 2014 repeated their calls for the closure of the vernacular Chinese and Tamil primary schools.

Malaysians have a legal and constitutional right to question any court decision that is finally decided. This is in accordance with political, social, and judicial norms of our country since Merdeka. Criticism of court decisions based on the law also complies with international practices and natural laws. If court decisions can not be questioned, then this is no longer a democracy governed by rule of law but a dictatorship governed by men pretending to act under divine laws.

Police failure to act against those who bully and threatens minority groups or PR leaders who oppose BN only shows how the IGP has politicized the police force into becoming a tool of BN. Instead of upholding the law, the IGP has chosen to break the law by refusing to enforce child custodial orders issued by the Ipoh High Court. The High Court’s order to the police that the Muslim parent who had unilaterally converted the child, must return the child to the mother, is following universally and internationally accepted practices of human decency and humanity of reuniting mother and child.

The refusal of the IGP to comply with civil court orders is clearly a breach of statutory duty that has exposed Khalid Abu Bakar as completely unfit for such a high and important position because he has conveniently forgotten one of the primary police duties under Section 20 of the Police Act 1967 is to execute any orders of summons, subpoenas, warrants  legally issued by the courts. Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak’s suggestion of referring such child custody cases to the Federal Court fails to address, correct and punish such open contempt of courts and defiance of the IGP’s statutory duty.

On what basis has the IGP the right to act and arrest for sedition those who question court decisions, when he himself has flagrantly broken the law with an unlawful of of refusing to obey and enforce a direct court order?

LIM GUAN ENG
==============================================================
槟城州首席部长林冠英于2014年6月26日在乔治市光大发表的文告

当全国总警长连自己都公然地违法,违抗法庭的谕令拒绝执法采取行动,他本身还能基于什么权力以煽动罪名对付及逮捕质疑法庭判决者?

全国总警长丹斯里卡立阿布巴卡应该停止威胁要以煽动法令对付那些质疑法院裁决者,只因为他们质疑联邦法院裁决国阵联邦政府有权禁止天主教《先锋报》刊物使用“阿拉”一词。全国总警长的警告,根本不符合作为保护公众的警界一哥。而且,全国总警长还双重标准,没有采取行动对付在6月23日重复恫言要关闭华小与淡小的土权巫统领袖。

马来西亚人拥有法律及宪法的权力质疑任何法院最终的裁决。这都权力是来自独立以来依据政治、社会及司法的惯例。以法律观点批评法院裁决也是符合国际惯例与自然法。若法院的裁决不能被质疑,那就不再是以法治为基础的民主施政,而是伪装成神规戒律,行人治独裁施政之实。

警方无法采取行动对付那些只因为反国阵,就欺凌及恐吓少数群体及民联领袖的滋事份子,这证明了全国总警长已经将警力政治化,成为国阵的工具。原理应维护法治的全国总警长,却选择违抗法律,拒绝怡保高庭谕令在改教扶养权争议中执法采取行动。高庭谕令警方必须要单方面将孩子改教的穆斯林父亲,将孩子归还给母亲,这乃是依据人性尊严及人道主义,让母亲与孩子团聚的普世与国际社会可接受之惯例。

全国总警长拒绝履行法庭谕令,已经是明显的渎职,并暴露出卡立并不胜任全国总警长这么高阶及重要的职位。因为他已经轻易忘了在1967年警察法令第20条文下,警方的首要任务就是执行法庭合法发出的任何传召、传讯及搜查或逮捕令。还有,首相拿督斯里纳吉一边厢只会建议将孩童扶养权的争议案交给联邦法院,但他却完全没有指出、纠正及惩罚公开违抗法院谕令的渎职全国总警长。

当全国总警长连自己都公然地违法,违抗法庭的谕令拒绝执法采取行动,他本身还能基于什么权力以煽动罪名对付及逮捕质疑法庭判决者?

林冠英