UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN AHLIMAJLIS-AHLIMAJLIS MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
DI UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN AHLIMAJLIS-AHLIMAJLIS
MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
 
PADA 5 JANUARI 2017 (HARI KHAMIS) JAM 9:00 PAGI 
BERTEMPAT DI DEWAN PERSIDANGAN MAJLIS, DEWAN BANDARAYA, JALAN PADANG KOTA LAMA
 
********************************
 
YB. Dato' Haji Mohd. Rashid bin Hasnon
Timbalan Ketua Menteri (I) Pulau Pinang
 
YB. Prof. Dr. P. Ramasamy a/l Palanisamy
Timbalan Ketua Menteri (II) Pulau Pinang
 
YB. Chow Kon Yeow
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Pengurusan Lalulintas dan Tebatan Banjir
 
Yang Berhormat-Yang Berhormat,
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang,
 
YB. Dato’ Seri Haji Farizan bin Darus
Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
 
Yang Berhormat-Yang Berhormat
Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Dewan Rakyat
 
YBhg. Dato’ Patahiyah bt Ismail
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang,
 
Ahli–Ahli Majlis
Majlis Bandaraya Pulau Pinang,
 
Yang Berusaha Ar. Yew Tung Seang, Setiausaha Bandaraya
 
Ketua-Ketua Jabatan dan pegawai-pegawai,
 
Para Wartawan,
 
Dato’ / Tuan / Puan yang saya hormati sekalian.
 
Selamat pagi dan salam sejahtera,
 
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri upacara pada pagi ini.
 
Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua Ahli majlis atas perlantikan mereka oleh Pihak Berkuasa Negeri. Sebagai Ahli majlis tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan pembayar cukai mendapat perkhidmatan terbaik serta manfaat daripada hasil penyediaan kemudahan infrastruktur, menyelaras pembangunan yang mampan, membangunkan imej persekitaran beridentiti, berkualiti serta meningkatkan ekonomi yang dinamik dan berdaya saing.
 
Sejajar dengan status Bandaraya, MBPP akan pastikan perbezaan dengan menyediakan laluan khusu basikal di seluruh pulau dan sistem berkongsi basikal secara awam seperti mana yang diamalkan di semua bandaraya besar. Sebanyak RM9.92 juta telah diperuntukkan untuk Projek Membina dan Menaiktaraf Laluan Basikal Dari Tanjung Tokong ke Jambatan Sultan Abdul Halim dan Lapangan Antarabangsa Bayan Lepas. Manakala tambahan RM1.85 juta perlu diperuntukkan untuk mengwujudkan (Common bike sharing system) sistem berkongsi basikal secara awam. 
 
Kejayaan MBPP bukan sahaja bergantung semata-mata kepada pihak pengurusan yang berwibawa dan berkesan tetapi juga hasil sokongan, komitmen dan “team work” daripada semua Ahli majlis, pegawai dan kakitangan. Anda semua harus menjalankan tanggungjawab secara 3B (bersih, bijak dan berani) agar memberikan perkhidmatan 3A (Available, Accessible and Affordable) untuk mengatasi masalah 3C (Crime, Cleanliness and Congestion of Traffic) yang merangkumi kerja 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) agar kita menjadi kerajaan berjiwa rakyat yang enable, empower and enrich the people ( memperkasakan rakyat, memperkuasakan rakyat dan memperkayakan rakyat.)
 
MBPP mengamalkan perbelanjaan berhemah dan urus tadbir berasaskan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus) yang berjaya mencatatkan prestasi kewangan cemerlang dengan lebihan bajet dalam penyata kewangan untuk tiga tahun berturut-turut iaitu sebanyak RM47.57 juta untuk 2013, RM177.95 juta untuk 2014 dan RM146.04 juta untuk 2015. Kejayaan Majlis dalam mengekalkan prestasi kewangan yang baik membolehkan usaha untuk meningkatkan penyediaan kemudahan awam, MBPP akan melaksanakan beberapa projek pembangunan dengan kos RM5.2 juta. Di antara projek yang dicadangkan untuk meningkatkan kemudahan dan keselesaan kepada rakyat termasuk pembinaan pasar awam di kawasan Batu Feringgi.
 
Perbelanjaan sebenar bagi tahun 2015 adalah sebanyak RM46.02 juta bagi pengurusan sisa pepejal dan RM41.28 juta untuk pembersihan awam. MBPP telah memperuntukkan sebanyak RM95.64 juta bagi tahun 2016 dan RM90.04 juta bagi tahun 2017 untuk kedua-dua pengurusan kebersihan tersebut. Pada amnya, perkhidmatan pungutan, mengangkut dan pembuangan sampah adalah diswastakan kecuali kerja-kerja pembersihan awam adalah diuruskan secara dalaman oleh kakitangan MBPP yang kini dilaksanakan oleh anggota seramai 908 orang bagi memenuhi hasrat menjaga kebajikan rakyat tempatan.
 
Pada tahun 2015, GDV di bahagian Pulau adalah berjumlah RM2,764,677,000.00 hasil daripada pembangunan yang telah diluluskan oleh MPPP dan GDV bagi tahun 2016 suku yang pertama adalah sebanyak RM245,670,000.00 yang mana jumlah ini akan melebihi dan bertambah bagi keseluruhan tahun 2016. Ini menunjukkan bahawa sekitar hartanah masih membangun dengan pesat yang penting dalam keadaan ekonomi yang mencabar dan lembah sekarang.
 
Pada masa yang sama, MBPP akan terus melaksanakan program-program penghijauan dan keceriaan bandar seperti penanaman pokok, kerja-kerja landskap, menaiktaraf taman dan kawasan permainan kanak-kanak serta pemasangan lampu hiasan. Jumlah peruntukan untuk program penghijauan dan keceriaan bandar adalah sebanyak RM13,119,283.00 juta.
 
Bagi memperkasakan pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam, MBPP akan meneruskan projek pembinaan dan menaiktaraf jalan seperti Projek Pembinaan Jalan Berkembar Jalan Paya Terubong, membina dan menaiktaraf Jalan Masjid Negeri, pembinaan jalan bawah (underpass) untuk menghubungkan Jalan Mount Erskine ke Jalan Burmah, melebar dan menaiktaraf Jalan Brown, melebar dan menaiktaraf Jalan Zoo serta menaiktaraf sebahagian Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu di antara Gat Jalan Prangin dan Gat Lebuh Cecil di mana RM198.95 juta telah diperuntukkan untuk tujuan tersebut.
 
Peruntukan sebanyak RM11.61 juta telah disediakan untuk tujuan mengatasi masalah banjir di kawasan bandaraya dengan menjalankan beberapa projek tebatan banjir seperti menaiktaraf sistem saliran di Hilir Sungai Pinang, Sistem Saliran Bandar S10, Lencongan Sungai Jelutong di Jalan Tengku serta Jalan Merican dan Lebuh McNair.
 
Peruntukan sebanyak RM2.11 juta juga telah disediakan untuk menaiktaraf bahu jalan dan laluan pejalan kaki mengikut konsep rekabentuk sejagat (universal design). Di samping ini, peruntukan sebanyak RM1.75 juta telah disediakan untuk kerja-kerja pelebaran dan menaiktaraf jalan-jalan secara amnya. 
 
Majlis telah memasang sebanyak 496 buah Kamera Litar Tertutup (CCTV) manakala 32 buah kamera CCTV lagi adalah dipasang melalui peruntukan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Majlis kini dalam proses pemasangan sebanyak 75 buah kamera CCTV tambahan. Sebanyak RM8.07 juta telah diperuntukkan pada tahun 2017 untuk pemasangan sebanyak 150 buah kamera CCTV baru dan juga kerja-kerja penyelenggaraan bagi kamera CCTV sedia ada. Seterusnya, peruntukan sejumlah RM0.91 juta turut disediakan untuk pemasangan 22 buah kamera bagi tujuan pemantauan kerja-kerja tanah dengan menggunakan CCTV dan drone. Dengan semua pemasangan sedia ada dan yang dicadangkan ini, Majlis akan mempunyai 775 buah kamera CCTV pada penghujung tahun 2017.
 
Kesemua langkah-langkah ini adalah perlu agar menjalankan tranformasi Pulau Pinang sebagai sebuah bandaraya bertaraf antarabangsa dan pintar, khususnya yang bersih, hijau, sihat dan selamat.
 
Kerajaan Negeri amat prihatin dengan bebanan yang ditanggung oleh rakyat berpendapatan rendah dengan keadaan ekonomi yang gawat ekoran skandal 1MDB yang menyebabkan penurunan nilai matawang ringgit secara mendadak, lebih-lebih lagi selepas cukai GST sebanyak 6% dilaksanakan sejak April 2015. Berikutan itu, sebagai sebuah Kerajaan Negeri yang berjiwa rakyat dan memahami penderitaan rakyat golongan kurang berpendapatan, Kerajaan Negeri akan memberikan pengecualian cukai pintu bagi tahun 2017 kepada semua penghuni rumah kos rendah, rumah sederhana rendah dan rumah kampung/ bertanah.
 
Pengecualian cukai ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah dan rumah kampung adalah sebanyak RM8,058,628.78 yang sepatut dipungut pada tahun 2017 oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) .
 
Selain daripada pengecualian cukai yang diberikan sebanyak RM8,058,628.78 ini Kerajaan Negeri juga telah mengarahkan MBPP untuk menanggung beban GST untuk tahun 2017 sebanyak RM14.4 juta yang tidak akan dibayar oleh rakyat tetapi ditanggung sendiri oleh MBPP. Ini bermakna rakyat Pulau Pinang akan mendapat penjimatan sebanyak RM14.4 juta daripada pembayaran GST.
 
Saya juga ingin mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri akan memberikan potongan cukai pintu sebanyak 6% untuk semua hartanah lain termasuk hartanah komersil. Potongan 6% ini akan memberikan penjimatan kepada pemilik di kawasan MBPP sebanyak RM11,829,732.70.
 
    RM Juta
i) Pengecualian Cukai Pintu Untuk Pemilik Rumah Kos Rendah, Sederhana Rendah Dan Rumah Kampung 8.06
ii)

Pengecualian Bayaran GST Untuk Perkhidmatan MBPP

14.4
iii) Potongan Cukai Pintu 6% 11.83
    34.29
 
 
 
 
Sekian, terima kasih.

MAJLIS PENYAMPAIAN CEK BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE IPT PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2016/2017 ZON SEBERANG PERAI

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
PADA MAJLIS PENYAMPAIAN CEK BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE IPT PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA SESI 2016/2017
ZON SEBERANG PERAI

BERTEMPAT DI DEWAN MILENIUM KEPALA BATAS PULAU PINANG.
20 DISEMBER 2016 (SELASA)


Salam Sejahtera dan Selamat Malam pada semua.

Terima kasih kepada saudara Pengerusi Majlis. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Datang ke Majlis Penyampaian Cek Bantuan Pendaftaran Pelajar Ke IPT, Peringkat Ijazah Sarjana Muda Sesi 2016/2017, Zon Seberang Perai. Majlis ini diadakan khas bagi meraikan anak-anak harapan Pulau Pinang seterusnya menghargai kebijaksanaan mereka untuk terus lebih maju dimasa akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa dan waris yang sanggup meluangkan masa dan tenaga pada malam ini.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Majlis seumpama ini juga telah dilaksanakan di peringkat Pulau di mana ia melibatkan Daerah Balik Pulau dan Daerah Timur Laut pada 14 Disember 2016 yang lalu. Malam ini Kerajaan Negeri sekali lagi melaksanakan Majlis yang sama bagi Peringkat Zon Seberang Perai di mana ia merangkumi Daerah Seberang Perai Utara, Daerah Seberang Perai Tengah dan Daerah Seberang Perai Selatan. Saya juga difahamkan pada tahun 2016 bagi Daerah Seberang Perai Utara (SPU), Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak RM736,000 ( 498 orang penerima Ijazah dan 238 orang penerima Diploma) manakala sebanyak RM817,000 bagi Daerah Seberang Perai Tengah (SPT) (602 orang penerima Ijazah & 215 orang penerima Diploma. Bagi Seberang Perai Selatan (SPS), Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak RM368,000 (289 orang penerima Ijazah dan 79 orang penerima Diploma).

Kerajaan Negeri, secara keseluruhannya telah menyumbangkan sejumlah RM8,860,000 juta bagi tempoh 5 tahun di Seberang Perai kebelakangan ini. Sejumlah RM3,457,000 bagi para pelajar IPT di Daerah Seberang Perai Utara manakala sejumlah RM3,766,000 juta di Daerah Seberang Perai Tengah dan sejumlah RM1,637,000 di Seberang Perai Selatan bagi tempoh yang sama.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Negeri Pulau Pinang sentiasa berada di hadapan. Bantuan berbentuk kewangan sebanyak RM1000 seorang ini merupakan yang pertama dilaksanakan dalam Malaysia. Walaupun bantuan ini tidaklah seberapa, namun ia adalah penghargaan besar Kerajaan Negeri kepada semua pelajar-pelajar yang layak menerimanya. Kerajaan Negeri tidak pernah teragak-agak untuk melabur kepada golongan bijak pandai anak negeri Pulau Pinang. Walaupun Pulau Pinang tidak mempunyai sumber semulajadi, Pulau Pinang dapat mengecapi pembangunan ke arah negeri keusahawanan menerusi tiga teras utama :
1) Tatakelola kerajaan yang baik dan bersih
2) Membina infrastruktur dan kemudahan asas
3) Membina modal insan

Kerajaan Negeri berjaya melaksanakan tatakelola kerajaan yang baik dan bersih menerusi pentadbiran cekap, akauntable dan telus (CAT). Urus tadbir CAT menampakkan banyak kejayaan. Antaranya :

-Pulau Pinang mencatat bajet lebihan dengan jumlah lebihan sebanyak RM574 juta bagi tempoh 8 tahun dari 2008-2015, lebih daripada jumlah lebihan di bawah BN sepanjang 50 tahun pentadbiran dari 1957-2007, iaitu RM373 juta. Dalam erti kata lain, kita mengambil masa hanya 8 tahun untuk mengatasi prestasi 50 tahun sebelum ini!

-Aset Pulau Pinang hampir digandakan dalam tempoh 8 tahun dari RM850 juta kepada RM1.6 bilion, sekali lagi mencatat prestasi hebat dalam 8 tahun berbanding 50 tahun sebelum ini.

-Jika tempoh 8 tahun iaitu 2008-2015 dibandingkan dengan 2000-2007, pelaburan pembuatan di Pulau Pinang telah meningkat 87% kepada RM54.9 bilion berbanding RM29.4 bilion, dengan kenaikan bilangan peluang pekerjaan sebanyak 20% kepada 128,317 berbanding 106,583. Kadar pengangguran di Pulau Pinang adalah di antara yang paling rendah di Malaysia yakni hanya 1.6% dan kini terdapat kekurangan pekerja seramai 20,000 di Pulau Pinang.

-Produktiviti penternakan ikan di laut juga meningkat secara mendadak, daripada hanya 2,714.60 tan metrik pada tahun 2007 kepada 28,964.95 tan metrik pada tahun 2015, iaitu peningkatan hampir 10 kali ganda.

-Pekala Gini (Gini coefficient) bagi mengukur tahap kesenjangan pendapatan telah berkurang daripada 0.419 pada tahun 2009 kepada 0.364 pada tahun 2014, iaitu satu penambahbaikan sebanyak 13% dalam tempoh masa 5 tahun, berbanding dengan purata kebangsaan 0.401. Sebagai bandingan, Perak mempunyai pekala Gini yang lebih rendah iaitu 0.419 pada tahun 2009, tetapi masih mencatat angka yang lebih tinggi berbanding Pulau Pinang, iaitu 0.366 pada tahun 2014.

-Hutang Negeri Pulau Pinang telah menurun 90% sejak tahun 2008 dan berada pada tahap paling rendah dalam negara, iaitu RM69 juta pada akhir 2015. Hutang RM69 juta ini sangat kecil berbanding jumlah hutang kesemua 13 negeri yang mencecah RM16.8 bilion, dengan hutang Pahang sebanyak RM2.9 bilion, diikuti oleh Sabah RM2.6 bilion, Sarawak RM2.5 bilion, Kedah RM2.3 bilion dan Kelantan RM1.3 bilion.

-Pada tahun 2007, Pulau Pinang mempunyai kadar peratusan pertumbuhan KDNK per kapita yang paling tercorot. Pada tahun 2015, selepas 8 tahun, Pulau Pinang akhirnya berjaya merubahkan keadaan dan menjadi juara kebangsaan dengan kadar pertumbuhan KDNK per kapita yang paling tinggi.

-KDNK per kapita Pulau Pinang sebanyak RM44,847 pada tahun 2015 adalah lebih tinggi berbanding KDNK per kapita kebangsaan sebanyak RM37,104.

-Prestasi ekonomi Pulau Pinang yang hebat ini boleh dilihat melalui transformasi negeri yang dahulunya diiktiraf sebagai negeri yang paling kotor di Malaysia kepada antara negeri paling bersih yang juga hijau, selamat dan sihat. Jalan-jalan baru telah dibina di Seberang Perai dan buat kali pertama dalam 20 tahun, dalam kawasan tengah bandar Pulau Pinang iaitu Jalan Ahmad Nor, serta Jalan Raja Uda di Butterworth dan Jalan Song Ban Keng di Bukit Mertajam.

-Kejayaan kita bukan sekadar statistik, tetapi adalah perkara zahir yang boleh dilihat dalam tempoh 8 tahun, seperti projek rumah terbiar yang kini dihidupkan kembali, tapak pelancongan yang kini dicergaskan kembali seperti bangunan Komtar, Bukit Bendera, George Town, Penang International Sports Arena(PISA) serta penubuhan dewan baru di Seberang Jaya (Seberang Perai Arena).

Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada Jawatankuasa Penganjur, Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Utara, Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah, Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan dan juga jabatan-jabatan teknikal lain yang membantu di atas penganjuran majlis ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para hadirin yang turut hadir pada malam ini dan tak lupa juga kepada golongan pendidik yang turut menyumbang dalam kejayaan besar ini.

Sekian, terima kasih.

PERARAKAN CHINGAY DAN TARIAN NAGA 2016

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
PERARAKAN CHINGAY DAN TARIAN NAGA 2016
18 DISEMBER 2016

 

Para hadirin dan hadirat sekalian

Perarakan Chingay dan Tarian Naga merupakan acara gilang-gemilang yang diadakan setiap tahun sempena Pesta Pulau Pinang

Perakan ini berobjektif untuk mempromosikan seni sukan Chingay sebagai Warisan Seni Negara Malaysia dan juga mendidik rakyat setempat dan para pelancong mengenai sejarah warisan budaya negeri Pulau Pinang.

Saya difahamkan pada hari ni kita ada 25 pasukan iaitu 6 buah pasukan Chingay, 10 buah pasukan tarian singa, 5 buah pasukan tarian naga , 2 buah pancaragam sekolah, kumpulan kompang dan tarian-tarian kebudayaan.

Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, Seni Sukan Chingay ini telah wujud di Pulau Pinang lebih 100 tahun dan merupakan seni yang amat unik. Kini, seni sukan Chingay telah pun menjadi ikon Pulau Pinang dan diamati oleh semua orang tanpa mengira umur, bangsa dan agama.

Ladies and gentlemen,

The Penang State Government envisions itself to be model city for culture and heritage, and this is reflective of our state policies to conserve and promote Penang cultural heritage such as Chingay. Furthermore the Parade is held in December in conjuction with the school holidays , hopefully this willl educate the younger generation to appreciate Chingay, Lion Dance and Dragon Dance.

Since 2008, Penang has received many awards and recognition. Just recently, Lonely Planet named Penang is the No.4. “Best City to Travel “ in 2016 followed by Conde Nast Magazine naming Penang as the “Best City to Retire in 2016”. Forbes and economic magazine from USA also named Penang as “Best Budget Travel Destination in 2016”.

I hope you will enjoy yourself tonight and have a Merry Christmas and Happy New Year!

Penang State 2016 Christmas Open House

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

Speech by the Penang Chief Minister Lim Guan Eng
At The Penang State 2016 Christmas Open House
On 18th December 2016 In Fort Cornwallis


On behalf of the Penang State Government, we would like to warmly welcome every one of you to our Penang State Christmas Open House 2016. This annual event is being jointly organised by the Penang State Government and Christian Federation of Malaysia (CFM) Penang. I wish everyone here a very Blessed and Joyous Christmas. Our theme this year is Peace and Goodwill to All.

All around the world we see war and discord, bombings and killings. In our own country, there is often racial tension and religious disharmony, sometimes as a result of wrong understanding and other times through political disagreements.

The recent action by the Perlis State Government in amending the Administration of the Religion of Islam Enactment 2016 to enable unilateral conversion of minors to Islam by a newly converted Muslim parent without obtaining the consent of his or her non-Muslim spouse is nothing less than an unconstitutional abrogation of a cornerstone of the Federal Constitution – equality before the law and entitlement for equal protection.

While the Penang State Government acknowledges that our Federal Constitution has provided for religious affairs to be a matter in the particular State’s jurisdiction, the simple act of amending Section 117 of the Enactment has far-reaching consequences. Changing the phrase ‘father and mother or guardian’ to ‘father or mother or guardian’ may seem trivial but a closer look at the inclusion of ‘or’ at the expense of ‘and’ between the father and mother would suggest that there is now a new family concept.

At least where Perlis is concerned, a family unit no longer consists of parents sharing equal rights and responsibilities in their children’s upbringing. Instead, the rights of parents to a minor are now ranked by the religion they profess. For the non-Muslim spouse/parent who chooses to remain in their faith, are they not still a parent to their child? Are they not entitled to share their faith with their young children?

It must be emphasised that the opposition to the Enactment is not an attack against Islam. For a nation that builds itself upon a plethora of religion, ethnicity and culture, Malaysia is now at an important crossroad. While my government will continue to steadfastly champion on the importance of tolerance in our society, we must answer this question. How are we to promote religious tolerance in the face of diminished rights of a non-Muslim parent or a non-Muslim spouse once a personal choice is made by their now Muslim-half?

We regret that the non-Muslim wakil rakyats in the State and Federal government have betrayed both the rights of non-Muslim parents and the Federal Constitution. Let the people see and judge at the next general elections.

The world longs for peace, our country and our people long for peace. But where is peace to be found? We need peace in families, we need peace between neighbours, we need peace across communities and cultures. But where is peace to be found?

This is God's message to the world: Peace and Good will to All. We pray for a Malaysian nation where people of all backgrounds and races will live together in peace and harmony, and where the poor and needy are cared for and provided for, where all people, young and old, can live with hope for a better and brighter tomorrow.

We would like to thank the organizing committee, pastors, leaders and members of various churches as well as the Management of Fort Cornwallis for letting us use this place for tonight's celebration. We especially commend the churches that have prepared for many weeks to present the items that reflect the spirit of Christmas tonight.

The churches in Penang have also come together to raise funds for a special Christmas gift to six charities and organisations to help them in their work. This is the spirit of Christmas, to give of ourselves out of what we have in order to bless and benefit others in need. Have A Very Blessed Christmas And A Happy New Year!

LIM GUAN ENG