UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN AHLI MAJLIS-AHLI MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

DI UPACARA PENGAKUAN PENERIMAAN JAWATAN AHLI MAJLIS-AHLI

MAJLIS MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

3 JANUARI 2018
DEWAN BANDARAYA

 

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri upacara pada pagi ini.

Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua Ahli Majlis atas pelantikan mereka oleh Pihak Berkuasa Negeri. Semua Ahli Majlis perlu memastikan pembayar cukai mendapat perkhidmatan terbaik serta manfaat daripada hasil yang diterima oleh Majlis melalui pelaksanaan program dan projek pembangunan.

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) mengamalkan perbelanjaan berhemah dan urus tadbir berasaskan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus). Ini bermakna segala hasil yang dikutip daripada rakyat akan digunakan untuk membiayai perkhidmatan yang terbaik kepada pembayar cukai. Majlis telah mencatatkan lebihan dalam penyata kewangan untuk 2 tahun berturut-turut iaitu sebanyak RM177.95 juta untuk tahun 2014, RM146.04 juta untuk 2015 dan telah mencatatkan 'defisit' sebanyak RM1.41 juta untuk tahun 2016. Defisit ini disebabkan oleh pengecualian pembayaran cukai pintu untuk semua pemilik rumah kos rendah, kos sederhana rendah serta potongan diskaun sebanyak 6% yang telah diberikan kepada semua pemilik hartanah untuk meringankan beban cukai GST yang menyebabkan MBPP kekurangan pendapatan sebanyak RM6.29 juta. Tanpa pengecualian ini, maka MBPP sudah pasti akan mencapai lebihan Belanjawan.

Dalam usaha untuk meningkatkan penyediaan kemudahan awam, MBPP akan melaksanakan beberapa projek pembangunan sebanyak RM8.71 juta pada tahun 2018 seperti berikut:-

(i) Pembinaan Pasar Awam di Teluk Kumbar
(ii) Pembinaan Pasar Baru Taman Free School
(iii) Naiktaraf Pasar Jalan Anson
(iv) Naiktaraf Tandas Awam Kompleks Bayan Baru dan Anjung Gurney
(v) Naiktaraf Pasar Kampung Baru Ayer Itam
(vi) Naiktaraf Pasar Lebuh Campbell

Sebanyak RM40.67 juta telah dibelanjakan untuk tahun 2016 untuk pengurusan sisa pepejal dan RM36.31 juta untuk pembersihan awam. Bagi tahun 2017, MBPP telah memperuntukkan sebanyak RM46.95 juta untuk pengurusan sisa pepejal dan RM43.21 juta untuk pembersihan awam. Bagi tahun 2018, sebanyak RM59.13 juta diperuntukkan untuk pengurusan sisa pepejal dan RM44.37 juta untuk pembersihan awam. Perkhidmatan pembersihan awam seperti pembersihan jalan dan parit, pembersihan pasar dan kompleks makanan, pembersihan tandas awam sebahagian besarnya adalah diuruskan oleh kakitangan MBPP yang kini melibatkan tenaga pekerja seramai 836 orang bagi memenuhi hasrat menjaga kebajikan rakyat tempatan.

Pulau Pinang pernah digelar Penang Darul Sampah, tetapi Kerajaan Negeri telah buktikan sejak tahun 2008, bandaraya yang dahulunya terkotor di Malaysia telah bertukar menjadi antara yang terbersih di Malaysia. Bukan sahaja bersih dari segi fizikal, tetapi juga dari segi pentadbiran bersih yang turut mendapat pujian oleh Transparency International serta Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun.

Dalam usaha untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri hijau pertama, Kerajaan Negeri melaksanakan Dasar Pengasingan Sisa Di Punca bagi mengurangkan sisa ke Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burong. Saya dengan bangganya ingin memaklumkan bahawa negeri Pulau Pinang telah mencatatkan kadar kitar semula yang tertinggi di Malaysia, purata sebanyak 38% berbanding kadar kitar semula peringkat kebangsaan, iaitu hanya 22%.

Nilai Pembangunan Kasar (GDV) merupakan projek-projek yang diluluskan oleh MBPP berdasarkan Pelan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan serta telah mempunyai Notis Mula Kerja (Borang B), yang mana ia menggambarkan nilai sebenar nilai pembangunan di bahagian Pulau.

Nilai Pembangunan Kasar (GDV) di bahagian Pulau hasil daripada pembangunan yang telah diluluskan oleh MBPP adalah seperti berikut:

2013 : RM 2,214,545,300.00
2014 : RM 3,564,675,900.00
2015 : RM 2,768,677,000.00
2016 : RM 2,651,310,000.00
2017 : RM 2,850,160.000.00

Pada masa yang sama, MBPP akan terus melaksanakan program-program penghijauan dan keceriaan bandar seperti penanaman pokok, kerja-kerja landskap, menaiktaraf taman dan kawasan permainan kanak-kanak serta pemasangan lampu hiasan yang menelan perbelanjaan sebanyak RM15,072,313 juta.

Bagi memperkasakan pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam, MBPP akan meneruskan projek pembinaan dan menaiktaraf jalan seperti Projek Pembinaan Jalan Berkembar, Jalan Paya Terubong, projek Jalan Masjid Negeri, projek jalan bawah (underpass) untuk menghubungkan Jalan Mount Erskine ke Jalan Burmah, projek melebar dan menaiktaraf Jalan Brown dan Jalan Zoo serta menaiktaraf sebahagian Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu di antara Gat Jalan Prangin dan Gat Lebuh Cecil di mana RM198.95 juta telah diperuntukkan.

MBPP sentiasa berusaha untuk menggalakkan penggunaan basikal yang mesra alam dan untuk tujuan rekreasi. Sebanyak RM7.49 juta telah diperuntukkan untuk Projek Membina dan Menaiktaraf Laluan Basikal dari Tanjung Tokong ke Jambatan Sultan Abdul Halim dan Lapangan Antarabangsa Bayan Lepas.

Peruntukan sebanyak RM11.3 juta telah disediakan untuk tujuan mengatasi masalah banjir di kawasan bandaraya dengan menjalankan beberapa projek tebatan banjir seperti menaiktaraf sistem saliran di Hilir Sungai Pinang, Sistem Saliran Bandar S10, Lencongan Sungai Jelutong, Lebuh McNair dari Jalan Magazine hingga Lebuh Tye Sin dan di Jalan Yeoh Cheang Aun.

Di samping itu, peruntukan sebanyak RM2.75 juta telah disediakan untuk kerja-kerja pelebaran dan menaiktaraf laluan pejalan kaki, bahu jalan dan jalan-jalan secara amnya. Majlis juga akan memohon peruntukan di bawah Geran Penyelenggaraan Jalan sebanyak lebih kurang RM20 juta daripada Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang.

Selain daripada itu, dalam usaha untuk memastikan keselamatan rakyat Pulau Pinang terjamin, kawasan Pulau telah mempunyai 550 buah Sistem Kamera Litar Tertutup (CCTV) di mana MBPP telah memasang 518 buah CCTV dengan kos sebanyak RM36 juta dan 32 buah lagi dibiayai oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). MBPP kini dalam proses penambahan 200 buah CCTV dengan kos sebanyak RM11 juta dan kerja-kerja pemasangan akan siap pada bulan Mac 2018. Seterusnya sebanyak 150 buah CCTV dengan anggaran kos RM8.2 juta akan dipasang menjelang akhir tahun 2018. Ini menjadikan jumlah keseluruhan CCTV sediada, sedang dan akan dipasang adalah sebanyak 900 buah (868 buah oleh MBPP, 32 oleh KPKT) dengan kos sebanyak RM60.9 juta termasuk 5 tahun penyelenggaraan komprehensif.

Dengan pengiktirafan Bandar Raya George Town sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO, George Town dan Pulau Pinang telah menjadi satu lagi tarikan bagi destinasi pelancongan warisan yang kini dikenali di peringkat antarabangsa. Selain pengiktirafan Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa, beberapa pengiktirafan telahpun diberikan antaranya seperti berikut: -

i. George Town listed as the only Asian destination in Lonely Planet's book "Street Art" (April 2017)
ii. Traveller Australia listed Penang's Gurney Drive as one of the 25 Best Streets Around the World for Tourists to Visit Before You Die (March 2017)
iii. International Living listed Malaysia (namely Penang) as the ‘4 Countries With The Best Healthcare In The World’ (July 2017)
iv. Penang Assam Laksa takes 7th place in CNN's listing of the World's 50 Most Delicious Foods (July 2017) 
v. CNN listed Penang as one of the 17 Best Places To Visit In 2017 (August 2017) 

Sebelum mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Bandar, Dato' Maimunah binti Sharif atas prestasi cemerlang yang dicapainya sehingga dilantik sebagai Pengarah Eksekutif Bangsa-bangsa Bersatu Urban Habitat.

Seperti mana yang semua sedia maklum, Dato' Maimunah memulakan kerjaya sebagai Perancang Bandar di Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) pada tahun 1985 sehingga 2003 sebelum dilantik memegang jawatan sebagai Pengarah Perancang Bandar MPPP. Selepas itu, beliau dilantik sebagai Pengurus Besar Perbadanan Warisan Dunia Georgetown (GTWHI) pada tahun 2009 dan seterusnya dinaikkan pangkat tiga tahap atau triple promotion apabila dilantik sebagai Yang Dipertua Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) pada Mac, 2011.

Keputusan berani menaikkan pangkat beliau sebanyak 3 tahap dibuktikan tepat dengan lantikan oleh UN Habitat sebagai Pengarah Eksekutif wanita dan benua Asia yang pertama. Pelantikan Dato' Maimunah ini sekaligus mengharumkan nama Pulau Pinang dan Malaysia dan kita semua bangga bahawa sememangnya anggota pentadbiran Pulau Pinang mencapai taraf antarabangsa sehingga diburu (headhunted) oleh organisasi antarabangsa seperti United Nations. Itulah keberkesanan sistem CAT – Cekap, Akauntabiliti dan Telus.

Marilah kita mendirikan sebuah bandaraya yang unik dan tersendiri, bukan sekadar memiliki makanan yang lazat, peninggalan warisan yang paling menarik, pusat budaya yang penuh harmoni dan meraikan kepelbagaian tetapi juga adalah negeri bertaraf antarabangsa dan pintar yang bersih, hijau, sihat dan selamat.

Saya yakin dengan bersatu sebagai satu pasukan dan mengembleng tenaga rakyat, kita pasti akan berjaya. Walau apa pun yang terjadi, Kerajaan Negeri akan sentiasa bersama rakyat. Apabila berlaku sesuatu krisis, Kerajaan Negeri akan memberi jaminan bahawa kita akan bersama dengan rakyat. Kita tetap akan bersama, tidak akan elak, tidak sembunyi dan tidak akan lari tetapi akan sentiasa bersama dengan rakyat mengatasi masalah.

Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh ke arah mentransformasikan Pulau Pinang sebagai ekonomi berpendapatan tinggi dengan Gross National Income(GNI) sebanyak USD 12,235 dan negeri maju dengan GDP per kapital sebanyak USD15,000 dalam 5 tahun pada 2023.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PENERIMAAN JAWATAN AHLI MAJLIS MPSP TAHUN 2018

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PENERIMAAN JAWATAN AHLI MAJLIS MPSP TAHUN 2018

2 JANUARI 2018
DEWAN KENANGA, IBU PEJABAT MPSP

 

……………………………………………………………………………

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah diberi kesempatan sekali lagi di dalam Dewan Kenanga, MPSP dalam Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis MPSP tahun 2018.

Di kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua Ahli Majlis – Ahli Majlis MPSP seramai 24 orang yang telah dilantik semula untuk meneruskan perjuangan kita dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh penduduk Seberang Perai. Disebabkan itu, berdasarkan kuasa yang diberi di bawah Seksyen 10 (1) Akta Kerajaan Tempatan 1976, Pihak Berkuasa Negeri telah melantik semula semua Ahli Majlis MPSP sedia ada untuk berkhidmat semula mulai 1 Januari 2018 sehingga 30 Jun 2018.

Seperti yang kita semua sedia maklum, pada tahun 2017 yang lalu MPSP telah memperolehi pelbagai pencapaian serta anugerah sama ada di peringkat negeri, kebangsaan mahupun peringkat antarabangsa. Hal ini menunjukkan bahawa MPSP begitu komited untuk meningkatkan perkhidmatan kepada penduduk Seberang Perai dengan memberi perkhidmatan yang berkualiti sehingga diiktiraf di pelbagai peringkat.

Hadirin yang saya hormati sekalian,

MPSP mensasarkan untuk menjadi sebuah bandaraya rendah karbon dan bandaraya pintar menjelang tahun 2022.

Selain itu, bagi melengkapkan Seberang Perai sebagai sebuah bandaraya pintar pula, MPSP sedang menerokai Revolusi Industri 4.0 yang merangkumi Analisa Data Besar (Big Data Analytics - BDA), Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Robotik (Robotics), e-dagang (e-commerce), Bidang Pengkomputeran Awan (Cloud Computing), fintech dan Internet of Things (IOT) untuk melakukan transformasi digital dalam penyampaian perkhidmatan lebih pantas, mudah dan terkini. Contoh terbaru yang dilaksanakan oleh MPSP ialah penggunaan mesin kiosk untuk pembayaran cukai taksiran pada musim pembayaran kali ini yang mana dilihat sebagai satu usaha dalam memberi perkhidmatan dengan lebih cepat, mudah serta menjimatkan kos.

MPSP sebagai sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berjiwa rakyat telah menjalankan soal selidik pada awal tahun 2017 bagi mendengar dan mengumpul semua maklumat keperluan penduduk sebelum merangka Bajet 2018 ini dan hasilnya sebanyak 10,648 orang telah mengambil bahagian dalam program soal selidik ini.

Hasil kaji selidik yang dijalankan oleh MPSP serta cadangan-cadangan yang diutarakan oleh penduduk, maka perbelanjaan MPSP bagi tahun 2018 telah dipecahkan kepada dua (2) teras iaitu teras pertama ialah Resilient, Inklusif, Hijau dan Kompetitif. Teras kedua pula ialah membangunkan ‘Smart People’ dan menjalinkan ‘Smart Partnership’.

Teras pertama melibatkan Persekitaran yang Selamat yang diperuntukkan sebanyak RM38.16 juta, Kemudahan dan Infrastruktur yang berkualiti sebanyak RM36.92 juta, Gaya Hidup Sihat sebanyak RM34.77 juta, Pembangunan Hijau dan Persekitaran Bersih sebanyak RM30.36 juta, Penerapan Teknologi Baru sebanyak RM29.95 juta, Ekonomi Bandar yang berdaya Saing sebanyak RM28.32 juta, memperkukuhkan Budaya dan Warisan sebanyak RM27.73 juta, Bandar yang berdaya tahan dan berdaya huni sebanyak RM25.6 juta, keterlibatan komuniti pula sebanyak RM21.91 juta dan pembangunan bandar yang inklusif dan saksama diperuntukkan sebanyak RM19.74 juta bagi tahun 2018.

MPSP juga telah memperuntukkan sebanyak RM102.74 juta bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan pelupusan sisa pepejal. Hal ini disebabkan semua kerja pembersihan di seluruh Seberang Perai menggunakan tenaga kerja (tempatan) dan diuruskan sendiri oleh MPSP. Namun, MPSP menjangkakan akan memperolehi lebihan peruntukan sebanyak RM50 juta daripada bajet pembersihan ini kerana Dasar Pengasingan Sisa Di Punca yang dimulakan oleh Kerajaan Negeri pada 1 Jun 2016 boleh membantu MPSP untuk mengurangkan kos pembelanjaan dan membantu MPSP untuk memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan sampah di Pulau Burung.

MPSP juga memperuntukkan sejumlah RM18.16 juta untuk Seberang Perai Perbandaran Yang Inklusif iaitu mementingkan konsep Bandar Selamat, Bandaraya Rendah Karbon, Bandaraya Pintar, Sistem Pengangkutan dan Perhubungan yang komprehensif dan praktikal. Bajet ini termasuklah kos penyewaan CCTV sebanyak RM2 juta, penyelenggaraan lampu jalan sebanyak RM2.5 juta dan pembayaran bil-bil lampu awam sebanyak RM10 juta.

Sebanyak 86 buah CCTV telah dipasang oleh MPSP dengan kos sebanyak RM1,969,050 manakala KPKT telah membiayai sebanyak 44 buah CCTV menjadikan jumlah keseluruhan CCTV yang beroperasi di kawasan Seberang Perai adalah sebanyak 130 buah. Kerajaan Negeri bersedia untuk menambah lebih banyak CCTV pada masa hadapan bagi memastikan persekitaran yang lebih selamat untuk rakyat negeri ini.

MPSP juga turut memperuntukkan sebanyak RM10.23 juta untuk meningkatkan kualiti kemudahan awam dan infrastruktur. Selain itu, peruntukkan juga disediakan untuk projek mitigasi banjir iaitu sebanyak RM9.13 juta yang melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan parit monsun, kolam takungan, penyelenggaraan rumah pam dan kawalan banjir.

MPSP juga memperuntukkan sebanyak RM4.58 juta untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pengindahan landskap serta membina tempat-tempat rekreasi awam dan sukan. Perkara ini perlu untuk merealisasikan matlamat Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai negeri hijau di mata dunia. Oleh itu, secara keseluruhan MPSP akan memperuntukkan sebanyak RM 249.35 juta bagi mencapai semua rancangan yang direncana dalam Teras Pertama ini.

Seterusnya bagi teras kedua pula, MPSP memperuntukkan sejumlah RM29.95 juta untuk menerokai teknologi baru dalam Industri 4.0, untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Seberang Perai. Seterusnya tindakan penguatkuasaan pula, MPSP memperuntukkan sebanyak RM4.37 juta dalam memastikan perkembangan Seberang Perai selari dengan undang-undang sedia ada.

Selain itu, Ahli Majlis - Ahli Majlis MPSP juga telah diberi peranan untuk menggerakkan komuniti di kawasan masing-masing dengan jumlah peruntukkan sebanyak RM1.68 juta atau sejumlah RM70, 000 bagi setiap seorang Ahli Majlis MPSP.

Seterusnya untuk pembangunan modal insan, sejumlah RM180.31 juta telah diperuntukkan bagi membiayai kos emolumen pada tahun 2018 termasuk gaji, bayaran-bayaran elaun perkhidmatan serta imbuhan tahunan untuk 4,155 perjawatan.

Di samping itu, sebanyak RM1.72 juta telah diperuntukkan pada tahun 2018 untuk kemudahan rawatan klinik panel yang mana telah dinaikkan sebanyak RM100 berbanding tahun lalu bagi kakitangan yang berkeluarga dan RM50 bagi kakitangan yang masih bujang termasuklah perkhidmatan pergigian. Justeru, jumlah had kelayakan tahunan bagi yang berkeluarga telah naik menjadi RM600 setahun manakala yang masih bujang telah naik menjadi RM250 setahun. Oleh itu, secara keseluruhan MPSP akan memperuntukkan sebanyak RM44.12 juta bagi mencapai semua rancangan yang direncana dalam Teras Kedua ini.

Pembiayaan keseluruhan MPSP untuk 2018 sebanyak RM293.47 juta ini adalah sebahagian daripada dasar pembangunan seimbang yang menekankan pembangunan di Seberang Perai agar ia tidak terlalu ketinggalan berbanding dengan kawasan pulau. Ini dicerminkan dengan 77% daripada perbelanjaan besar sebanyak RM3.1 bilion oleh Kerajaan Negeri untuk pembangunan sejak 2008 adalah di Seberang Perai iaitu RM2.3 bilion.

Akhir kata, saya berharap agar semua Ahli Majlis-Ahli Majlis MPSP yang dilantik pada kali ini akan tetap terus memberi kepercayaan dan kerjasama yang teguh kepada kepimpinan baru MPSP di bawah Yang Dipertua Majlis, Dato' Sr Haji Rozali Haji Mohamud dan Setiausaha Perbandaran Majlis, Puan Ir Hajah Rosnani Haji Mahmod.

Sekian, terima kasih.

RE-DEDICATION OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION & LAUNCH OF ROMAN CATHOLIC MUSEUM, DIOCESE OF PENANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

SPEECH BY CHIEF MINISTER OF PENANG
AT RE-DEDICATION OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION 
& LAUNCH OF ROMAN CATHOLIC MUSEUM, DIOCESE OF PENANG

1ST JANUARY, 2018

 

On behalf of the Penang State Government, I am delighted to be present here today at the Re-Dedication of the Church of the Assumption and the Launch of the Roman Catholic Museum, Diocese of Penang on the very first day of the year 2018.

The Bishop of Penang, Rt. Rev. Dato’ Sebastian Francis has given a wonderful historical background of the Penang Church which dates back to 236 years since 1781 and to the construction of this beautiful church around 157 year old ago. The church is the embodiment of unity as can be seen by the many people of all races and religions who helped to contribute and work to make the restoration of the Church of the Assumption a success and the setting up of the Roman Catholic Museum, Diocese of Penang a reality.

The state government will continue to support within our means non-Muslim religious to ensure that the constitutional provision of freedom of worship is uphold. For this propose, the following 10 measures have been implemented:

1) Establishing a Non-Muslim Religion EXCO portfolio that is headed by Penang Chief Minister
2) Allocating land for places of religious worship
3) Providing funding amounting to RM30 million since 2008
4) Granting approval by local government councils for construction of non-Muslim places of religious worship
5) Granting a yearly allocation of RM1.1 million to the Hindu Endownment Board
6) Giving a building in Macalister Road for Hindu Endownmnet Board to manage theirs affairs
7) Ensuring that having developer must provide for an equal amount of religious land for non-Muslim religious
8) Giving a building to manage affairs specifically for Non-Muslim Religion portfolio in Scotland Road
9) Annual allocations of RM50,000 to Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taosiam (MCCBCHST) 
10) Annual allocations to missionary schools

We regret that when the state government increases allocation for Islam by 84% since 2008 which is RM457.05 million compared with only RM249.09 million given by the previous state government over a 9 year period, we are accused by irresponsible elements as anti-Chinese. And yet when we implemented the above 10 measures never implemented before to upold the constitutional rights of non-Muslims, we are accused to be anti-Islam or anti-Muslims.

The Penang State Government is not anti-Islam nor anti-non-Muslim, we are only anti-extremism, anti-rasist and anti-corruption.

The State Government is committed in supporting all religious house of worship and we will provide some form of financial support especially for heritage restoration works. The state government has contributed a total sum of RM250,000 towards the defrayment of the project cost estimated at RM2.5 million to bring it back to its aesthetic image in 1928.

Once again let us congratulate the Roman Catholic Church of Penang and all those involved in bringing us together under the roof of this 2nd oldest Catholic church in Malaysia to celebrate the Re-Dedication and Blessings of your Restored Church and we pray that GOD Bless Penang and Malaysia.

I wish all present a MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Thank you.

‘CITY WALK 1.1.18’ SEMPENA ‘CITY DAY 2018’

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
‘CITY WALK 1.1.18’ SEMPENA ‘CITY DAY 2018’

1 JANUARI 2018 (7.25 PAGI)
LEBUH PANTAI, PULAU PINANG

 

LOCAL STROKE FOR GLOBAL FOLKS: LOCAL COOK RULING FOR STREET HAWKERS

Selamat pagi dan Selamat Tahun Baharu 2018.

Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan kerana sekali lagi kita dapat berkumpul sambil menghirup udara pagi yang segar Tahun Baharu 2018 untuk menggalakkan amalan hidup yang sihat selari dengan Pulau Pinang yang bersih, hijau, sihat dan selamat.

Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) atas penganjuran Program 'City Walk 2018' untuk kali yang ke-6 sempena sambutan 'City Day 2018'.

Saya difahamkan seramai 5100 orang peserta telah mendaftar bagi menyertai aktiviti berjalan kaki hari ini sejauh 5 kilometer.

Saya telah menerima cabaran daripada syarikat insuran untuk berjalan 12,500 langkah setiap hari sejak bulan lepas. Walaupun sasaran ini amat mencabar bagi saya memandangkan jadual harian saya yang sangat padat, tetapi saya bangga dapat mencapai matlamat 12,500 langkah setiap hari, kecuali 4 hari. Oleh yang demikian, tiada alasan lagi bagi anda semua untuk tidak melakukan aktiviti sihat sebegini.

The UK Guardian newspaper did a feature on the best places to eat,live and drink in Penang on December 16. Clearly Penang is a top tourist destination in Asia as can be seen by the increase in tourist arrivals. Last year the Penang International Airport (PIA) recorded 6.7 million passengers and is expected to reach 7.1 million passengers this year. This far exceeds the 6.5 million capacity of the PIA which was only expected to be achieved in 2020. Finally, the Prime Minister had to announce in the 2018 Budget of an expansion of PIA, expected to be 12 million passengers capacity from the present 6.5 million.

One of the key attractions of Penang is of course our UNESCO World Heritage City of George Town, our street food and the diversity and hospitality of our people. The state government has defended the unique taste and quality of our street food by implementing a policy of “Local Cooks Ruling for Street Hawkers” to ensure that foreign workers do not take over and destroy or change our unique local flavour. That is the reason why you see locals cooking amongst our street food hawkers – not foreign workers cooking as in some others cities in Malaysia. It is this local stroke for global folks that ensure our Penang food can remain as the best in the world.

Pada tahun ini sekali lagi Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Majlis Bandaraya Pulau Pinang akan menganjurkan untuk tahun ke-4 Penang Hot Air Balloon Fiesta 2018 pada 24 dan 25 Februari 2018 bertempat di Padang Polo.

Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada supaya rakyat Pulau Pinang supaya dapat berganding bahu dan bekerjasama bagi merealisasikan hasrat Kerajaan Negeri menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri bersih, hijau, sihat dan selamat. 'Selamat Tahun Baharu 2018'. Semoga Pulau Pinang terus maju dan berjaya!

Sekian, terima kasih.