Majlis Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang 2019

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Teks Ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang

Sempena Majlis Anugerah Perdana Belia Negara

Peringkat Negeri Pulau Pinang 2019

 

Pada 11 April 2019

 

YB Tuan Soon Lip Chee

Exco Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Pulau Pinang merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri  Pulau Pinang 2019

Yang Berusaha Dr. Waitchalla R.R.V Suppiah

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia Dan Sukan

Yang Berbahagia Dato’ Seri Farizan bin Darus

Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Yang Berusaha Tuan Zul Fadhli bin Abd Aziz

Pengarah, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang

Yang Berbahagia Encik Lim Swee Bok

Presiden, Majlis Belia Negeri Pulau Pinang

Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang

Ketua-Ketua Jabatan Negeri Pulau Pinang

Barisan Calon Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang 2019

Rakan-rakan media

Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian

Selamat Petang dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang kerana sudi menjemput saya bagi bersama-sama memeriahkan Majlis Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2019 pada malam yang berbahagia ini.

Saya percaya penganjuran majlis ini bukan sekadar untuk meraikan kejayaan para belia dan beliawanis dalam mendapatkan pengiktirafan, tetapi mesej yang paling penting adalah perjuangan dan pengorbanan golongan ini tanpa kenal erti penat dan lelah semata-mata mahu berbakti kepada negeri dan negara. Tahniah dan syabas kepada calon-calon dan bakal pemenang Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2019.

Hadirin yang dihormati sekalian,

 

Pada malam ini, terdapat 3 kategori yang bakal dipertandingkan, iaitu:

  1. Kategori Anugerah Belia Negara (Lelaki)
  2. Kategori Anugerah Belia Negara (Wanita)
  3. Kategori Anugerah Pertubuhan Belia

 

Saya difahamkan persaingan adalah sengit kerana setiap calon mempunyai kekuatan dan keupayaannya yang tersendiri. Terdapat 9 pencalonan bagi kategori Anugerah Belia Negara (Lelaki), manakala seramai 5 pencalonan bagi kategori Anugerah Belia Negara (Wanita) dan 3 pencalonan bagi kategori Pertubuhan Belia.

Menang dan kalah adalah adat pertandingan. Dan saya saya percaya mereka yang menang adalah yang betul-betul layak dan telah dinilai dari segala aspek. Kepada yang tidak memenanginya, anda bukan kalah dan anggaplah ia pendorong untuk kita lakukan yang lebih baik pada hari-hari yang mendatang.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian,

Penguasaan ilmu pengetahuan merupakan teras bagi membentuk bangsa yang cemerlang dan berjaya, yang didasari oleh jati diri dengan ketinggian akhlak dan budi. Mereka bukan sahaja penting kepada pembangunan negara, malah memainkan peranan yang penting bagi menjamin kesejahteraan dan perpaduan rakyat serta meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Generasi penerus inilah yang akan memacu kemajuan dan kestabilan politik, ekonomi dan sosio-budaya negara pada masa hadapan.

Oleh itu, amatlah perlu bagi kepimpinan Kerajaan Negeri sedia ada merencana pelbagai program dan polisi dan memberi tumpuan yang sewajarnya kepada golongan sasaran ini kerana kami percaya andalah yang bakal mentadbir negeri dan negara pada masa hadapan. Sebagaimana Visi Penang2030 yang dilancarkan pada tahun lepas yang merangkumi empat (4) tema yang terdiri daripada pelbagai aspek pembangunan fizikal dan sosial, tumpuan kepada golongan belia turut tidak ketinggalan dan dipandang serius.

Untuk pengetahuan semua, salah satu inisiatif dari Visi Penang2030 ialah memperkasakan rakyat untuk mengukuhkan penyertaan sivik dengan mengalakkan penyertaan belia, wanita dan warga tua dalam komuniti negeri Pulau Pinang. Kerajaan Negeri komited memastikan segala perancangan sebelum ini diselaraskan dengan Visi Penang2030 bagi memastikan ianya tetap selari dengan Pulau Pinang yang bersih, hijau, sihat, selamat, bahkan juga gembira.

Secara ringkasnya, Visi Penang2030 akan menjurus kepada peningkatan kualiti kehidupan dan pendapatan isi rumah serta persekitaran fizikal yang lebih baik, berkonsepkan hijau dan pintar. Semua perancangan dan pembangunan akan bersifat holistik dan inklusif serta berlandaskan kepada nilai kekeluargaan.

Malah, ia juga sekaligus membuktikan bahawa Kerajaan Negeri sememangnya amat komited dan sentiasa berusaha bagi merealisasikan hasrat tersebut dan sememangnya penglibatan semua rakyat negeri ini adalah amat digalakkan agar kemakmuran hidup sebenar dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan sekaligus menjadi ‘role model’ kepada negeri-negeri lain. Saya juga berharap agar anugerah yang diterima pada hari ini menjadi pemangkin kecemerlangan untuk mencapai inspirasi Kerajaan Negeri dalam menjadikan Pulau Pinang sebagai “A Family Focused Green and Smart State that Inspires the Nation”.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga amat komited dalam melaksanakan program-program yang membuka peluang kepada golongan belia di negeri ini dan salah satu program yang sedang diusahakan dan bakal berlangsung ialah Karnival Olimpik Pulau Pinang di mana sebanyak 4 acara akan dipertandingkan iaitu badminton, bola tampar, sepak takraw dan tenpin bowling. Malah untuk mencungkil bakat-bakat baru di Pulau Pinang, Kerajaan Negeri juga dalam perancangan untuk menaik taraf dan membuka beberapa kemudahan sukan seperti Stadium Hoki di Bukit Mertajam di mana 70% kerja tambun tanah telah siap.

 

Akhir kata, syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua calon dan penerima Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2019. Penghargaan tahniah dan syabas turut dipanjangkan kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang, Majlis Belia Negeri Pulau Pinang, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pada malam ini.  

Dengan ini, saya merasmikan Majlis Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2019.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (2018)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

SEMPENA MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (2018)

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

 

 

10 APRIL 2019 (11.30 PAGI)

HOTEL OLIVE TREE, BAYAN LEPAS

 

 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang selaku urus setia dan semua jawatankuasa yang terlibat atas penganjuran Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) pada pagi yang berbahagia ini.

Seperti mana yang kita semua sedia maklum, majlis ini bertujuan untuk meraikan seramai 245 orang warga penjawat awam di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Jabatan-jabatan Negeri dan Badan Berkanun Negeri yang telah mempamerkan perkhidmatan cemerlang yang bermutu tinggi berdasarkan prestasi tahunan pegawai sepanjang tahun 2018 mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pentadbiran ini.

Saya kira penganjuran majlis pada hari ini dengan tema “Integriti, Kreativiti dan Kegigihan Menginspirasikan Kecemerlangan” menjadi salah satu manifestasi dan bukti betapa Kerajaan Negeri dan pengurusan tertinggi PSUKPP sangat prihatin akan kebajikan penjawat awam di bawah pentadbiran negeri ini. Setiap titik keringat dan kudrat semua penjawat awam sentiasa diambil kira kerana Kerajaan Negeri percaya sememangnya perkhidmatan awam merupakan tulang belakang dan jentera penggerak utama kepada dasar-dasar yang telah dan akan digubal demi kesejahteraan dan kelangsungan negeri ini.

Rata-rata mengakui perkhidmatan sektor awam kini berhadapan dengan pelbagai risiko dan menuntut agar kita semua supaya lebih responsif dan telus ketika proses penyampaian. Setiap langkah dan pergerakan kita setiap hari akan sentiasa ada mata-mata yang memandang sekaligus memerlukan kita semua agar sentiasa bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi.

Cabaran pada hari ini adalah bagaimana untuk kita semua menyakinkan para pelanggan bahawa perkhidmatan yang kita tawarkan adalah cepat, tepat dan berkualiti. Sentimen dan isu-isu seperti kelewatan, kerenah birokrasi dan kepelbagaian Standard Operating Procedure (SOP) perlu terus diperbaiki agar sistem penyampaian pentadbiran awam sentiasa relevan di kalangan para pelanggan. Saya kira inisiatif-inisiatif dan proses pemantauan secara berterusan perlu dilaksanakan dalam proses melestarikan dan meningkatkan produktiviti perkhidmatan awam masa kini. 

Kita tidak boleh membuat andaian bahawa perkara yang betul dan relevan pada masa lalu kekal relevan pada hari ini. Segala tindakan yang dilaksanakan di dalam pentadbiran negeri seharusnya berubah mengikut peredaran masa terutama dalam cara kita bekerja, berfikir, berinteraksi dan bertindak, seiring dengan keadaan dan keperluan semasa. Hanya dengan itu mampu membawa sistem pentadbiran awam Negeri Pulau Pinang menuju ke sasaran menjadi negeri yang bertaraf antarabangsa dan pintar.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Slogan Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT) yang telah dipraktikkan sejak sekian lama masih menjadi pegangan utama dan akan terus dijadikan panduan oleh pentadbiran ini ke arah sasaran Visi Penang2030. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua yang ada di sini untuk bersama-sama dengan kepimpinan Kerajaan Negeri untuk saling menyumbang idea, saranan dan kerangka demi kelangsungan negeri tercinta kita.

Untuk makluman semua, Kerajaan Negeri kini sedang dalam kerangka untuk menyiapkan perincian mengenai Penang2030 dan selepas itu, segala dasar dan pelaksanaan akan dilakukan dan melibatkan pelbagai sektor dan peringkat. Beberapa siri “engagement exercise” ataupun sesi penglibatan awam bersama pelbagai pihak swasta dan agensi kerajaan untuk Visi Penang2030 telah diadakan. Kerajaan Negeri sentiasa terbuka untuk sebarang bentuk cadangan dan idea demi penambahbaikan dasar-dasar yang dilaksanakan. Sesi engagement ini akan diadakan dari semasa ke semasa untuk mengambil maklum kehendak rakyat untuk diterjemahkan dalam bentuk program, projek, mahupun polisi yang betul-betul memanfaatkan mereka.

Visi Penang2030 ini perlu difahami kerana agenda ini akan menjadi tulang belakang dalam merencanakan pembangunan negeri yang telah semestinya memerlukan kerjasama serta penglibatan terutama kepada semua penjawat awam negeri ini.

Besarlah harapan saya agar anda yang berada di hadapan saya pada pagi ini akan menjadi penggerak demi kelangsungan pentadbiran awam Negeri Pulau Pinang. Jadikan anugerah dan penghargaan yang diterima pada hari ini sebagai pemangkin kejayaan pada hari-hari yang mendatang. Saya juga berharap agar anugerah yang diterima pada hari ini menjadi pemangkin kecemerlangan untuk mencapai inspirasi Kerajaan Negeri dalam menjadikan Pulau Pinang sebagai “A Family Focused Green and Smart State that Inspires the Nation”.

Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan syabas dan tahniah kepada semua penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada hari ini. Semoga kejayaan ini akan menjadi pemangkin kepada seluruh warga penjawat awam yang lain untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik, berintegriti, dedikasi dan dengan penuh semangat iltizam dalam membawa Pulau Pinang ke arah negeri bersih, hijau, sihat dan selamat.

Sekian, terima kasih.

MAJLIS PECAH TANAH PROJEK KLINIK KESIHATAN (JENIS 2) BANDAR PERDA, SEBERANG PERAI TENGAH  

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

DI MAJLIS PECAH TANAH PROJEK KLINIK KESIHATAN (JENIS 2) BANDAR PERDA, SEBERANG PERAI TENGAH

 

6 APRIL 2019

BANDAR BARU PERDA, SEBERANG PERAI TENGAH

Yang Berhormat Dr. Afif bin Bahardin

EXCO Pertanian & Industri Asas Tani,Luar Bandar dan Kesihatan

Yang Berusaha Dr. Rokiah binti Mohd

Wakil Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang merangkap Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Kesihatan Awam)

Yang Berusaha Dr. Faridah binti Abu Bakar

Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Yang Berbahagia IR. Shahabuddin bin Mohd Muhayidin

Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang

Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri

Rakan -rakan media

 

Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati sekalian

Salam Pagi dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang atas kesudian menjemput saya bagi bersama-sama memeriahkan Majlis Pecah Tanah Projek Klinik Kesihatan (Jenis 2) Bandar Perda, Seberang Perai Tengah (SPT) pada pagi yang berbahagia ini.

Seperti mana yang dinyatakan, peruntukan sebanyak RM1.6 bilion telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan  12 buah projek di negeri ini merangkumi projek-projek menaiktaraf hospital, pembinaan klinik kesihatan baru dan pembelian peralatan-peralatan perubatan. Dan daripada jumlah tersebut, RM26 juta telah diluluskan untuk pembinaan Klinik Kesihatan (Jenis 2) di Bandar Perda ini.

Kerja-kerja pembinaan projek ini dijangka siap pada Februari 2021 dan ia terdiri daripada tiga (3) komponen utama iaitu bangunan klinik (yang dapat menampung sejumlah 600-800 pesakit/sehari), blok sokongan dan blok sampingan. Dan saya percaya, pembinaan dan pembangunan klinik ini pasti memberikan manfaat dan kegembiraan kepada penduduk sekitar terutama di kawasan Bandar Perda, Permatang Pauh dan sekitarnya. di samping memberikan persekitaran rawatan yang lebih selesa dan kondusif kepada para pelanggan.

Seperti mana komitednya Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang bermutu tinggi dan memberikan persekitaran rawatan yang lebih selesa dan kondusif kepada rakyat, Kerajaan Negeri juga tidak terkecuali dan turut memainkan peranan yang hampir sama dalam memastikan kebajikan rakyat negeri ini terus terpelihara.

Dalam visi Penang2030 iaitu sebuah pelan pembangunan negeri untuk tempoh 10-12 tahun akan datang, Kerajaan Negeri telah mewujudkan jalinan kerjasama yang erat bersama UN-Habitat agar segala bentuk dan perancangan yang dirangka dapat bergerak seiring dengan matlamat menjadikan negeri ini sebagai negeri antarabangsa dan pintar.

Selepas beberapa siri penglibatan awam bersama pelbagai pihak swasta dan agensi kerajaan, Kerajaan Negeri terbuka untuk sebarang bentuk cadangan dan idea demi penambahbaikan termasuk untuk sektor kesihatan ini.

Dalam menjaga aspek kesihatan rakyat negeri ini, sebagai contoh, Kerajaan Negeri telah memperkenalkan program mammo-penang pada tahun 2015 sebagai langkah awal bagi membantu golongan wanita yang berusia 35 tahun ke atas bagi mengesan kanser payudara. Sehingga tahun 2018, seramai 11,834 orang telah menerima manfaat daripada program ini. Dan daripada jumlah itu, seramai 828 wanita telah dirujuk ke hospital utk mendapatkan rawatan & penyiasatan lanjut.

Untuk tahun 2019, sekali lagi Kerajaan Negeri akan menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) bagi tempoh 3 tahun (bermula 2019-2022) dan telah memperuntukkan sebanyak RM2.658 juta bagi menjayakan program ini dan juga menyasarkan 5,000 wanita akan mendapat manfaat setiap tahun.

Seiring dengan pembangunan dan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dan inisiatif-inisiatif berterusan daripada Kerajaan Negeri, diharap rakyat negeri ini akan terus menerima manfaat sekaligus mewujudkan kesedaran tinggi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya memiliki kesihatan yang terjaga. 

Besarlah harapan saya sebagai wakil Kerajaan Negeri agar kerjasama yang lebih erat dapat dijalin bersama dengan Kerajaan Persekutuan demi memastikan aspirasi dan pembangunan yang dijalankan merangkumi secara holistik dan memberi manfaat kepada rakyat negeri ini.

Akhir kata, semoga dengan beroperasinya klinik ini kelak akan mengurangkan kesesakan terutama di klinik-klinik kesihatan berhampiran seperti Klinik Kesihatan Seberang Jaya, Klinik Kesihatan Berapit dan Jabatan Pesakit Luar Hospital Bukit Mertajam yang diketahui umum menerima jumlah pelanggan yang sangat tinggi.

Dengan kata-kata tersebut, saya dengan ini merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Klinik Kesihatan (Jenis 2) Bandar Perda, Seberang Perai Tengah.

Sekian, terima kasih.