MAJLIS PENYEMPURNAAN PROJEK MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR KILAT DI TAMAN SRI NIBONG, NIBONG TEBAL

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

TEKS UCAPAN
YAB TUAN LIM GUAN ENG
KETUA MENTERI PULAU PINANG
MAJLIS PENYEMPURNAAN PROJEK MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR KILAT DI TAMAN SRI NIBONG, NIBONG TEBAL
PADA 7 DISEMBER 2014 (AHAD), JAM 10:00 PAGI

Kami bersyukur kepada Tuhan kerana memberi kita semua kesihatan dan juga kekuatan untuk sama-sama menghadiri Majlis Penyempurnaan Projek Menaiktaraf Sistem Saliran Bagi Mengatasi Masalah Banjir Kilat Di Taman Sri Nibong, Nibong Tebal pada Hari ini.

Para hadirin sekalian,
Sebanyak enam projek tebatan banjir telah siap dilaksanakan pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM 6,323,672.67. projek-projek ini adalah:

1. Cadangan Menaiktaraf Parit dan Kolam Takungan di Taman Remia, Bukit Mertajam, SPT
2. Cadangan Menaiktaraf Longkang dan Jalan Di Taman Nibong Tebal Jaya, SPS
3. Projek Tebatan Banjir Sungai Rambai : Sistem Perparitan dan Rumah Pam Taman Makok – Pakej 3
4. Cadangan Menaiktaraf Parit Di Taman Sejahtera Alma, SPT Dan lain-Lain Kerja Yang Berkaitan
5. Cadangan Menaiktaraf Sistem Perparitan Dan Infrastruktur Di Sekitar Taman Sempadan / Taman Transkrian, SPS
6. Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Perparitan Dan Infrastruktur Di Sekitar Taman Tangling, SPS

Bagi tahun 2014, pada 8 November yang lalu, Projek Tebatan Banjir dan Menaiktaraf Parit di sekitar Jalan Kampung Baru yang melibatkan kos sebanyak RM6,913,896.00 telah dirasmikan. Walaupun projek tersebut melibatkan kos yang sangat tinggi namun untuk keselesaan warga Seberang Perai, Kerajaan Negeri telah meluluskan projek ini.

Manakala terdapat 5 projek yang sedang dilaksanakan dengan jumlah kos projek adalah sebanyak RM 5,505,592.52 iaitu:
1. Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Saliran Bagi Mengatasi Masalah Banjir Kilat Di Taman Siakap, Seberang Jaya, Pulau Pinang
2. Cadangan Pembinaan Rumah Pam Dan Naiktaraf Parit Di Taman Seri Jaya Dan Taman Sungai Rambai, SPT
3. Perlantikan Untuk Kajian Dan Menyediakan Pelan Sistem Perparitan Induk Di Kawasan Perindustrian Sg. Lokan
4. Cadangan Pemasangan Pintu Air Di Parit Monsun Taman Bagan
5. Cadangan Kajian Mengatasi Banjir Di Taman Machang Bubok, SPT.

Terdapat 2 projek dalam proses pemilihan kontraktor yang melibatkan jumlah kos sebanyak RM 1,541,000.00.

Untuk makluman hadirin sekalian,

Bagi Projek Menaiktaraf Sistem Saliran untuk mengatasi masalah banjir kilat Di Taman Sri Nibong, Nibong Tebal yang akan disempurnakan pada pagi ini, ia melibatkan kos sebanyak RM 1,176,190.00. Kerja-kerja yang terlibat adalah seperti pembinaan longkang, kerja-kerja piling, pembinaan pembentungan baru bagi menggantikan yang lama, pemasangan railing, roadworks.

Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjadikan Pulau Pinang bersih, hijau, selamat dan sihat, saya berharap para hadirin sekalian dapat bekerjasama dengan MPSP menjaga kebersihan kawasan sekitar dan menjaga segala kemudahan yang disediakan untuk meningkatkan kualiti hidup dan keselesaan penduduk Seberang Perai. Semua warga Seberang Perai diseru supaya tidak membuang sampah ke dalam parit monsun supaya laluan air tidak tersumbat yang mana akan menyebabkan banjir kilat.

Dengan itu, saya merasmikan Majlis Penyempurnaan Projek Menaiktaraf Sistem Saliran Bagi Mengatasi Masalah Banjir Kilat di Taman Sri Nibong, Nibong Tebal. Sekian, terima kasih.

SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) BAGI KEMASUKAN SESI AKADEMIK 1 TAHUN 2014/2015, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG,
YAB TUAN LIM GUAN ENG
SEMPENA MAJLIS PENYAMPAIAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) BAGI KEMASUKAN SESI AKADEMIK 1 TAHUN 2014/2015, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
PADA 6 DISEMBER 2014 (SABTU), 11.00 PAGI

Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua untuk bertemu dalam majlis penyampaian Bantuan Pendaftaran Pelajar-Pelajar ke IPTA dan IPTS tahun 2014.

Di kesempatan ini juga saya mengalu-alukan kehadiran 572 pelajar/ wakil pelajar Ijazah Sarjana Muda Daerah SPT untuk menerima bantuan pendaftaran RM1000 untuk anak-anak Pulau Pinang yang berjaya dipilih melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah untuk sessi 2014/2015. Sesungguhnya, Kerajaan Negeri sememangnya prihatin terhadap pelbagai aspek kebajikan rakyat negeri ini, termasuklah dalam bidang pendidikan.

Kerajaan Negeri telah meluluskan permohonan 2,028 orang dengan peruntukan sebanyak RM2.5 juta untuk tahun 2014 ini. Untuk daerah SPT, Kerajaan Negeri telah meluluskan 781 dengan peruntukan RM781,000.00 permohonan tahun ini iaitu 572 orang pelajar peringkat Ijazah sarjana muda dan 209 orang pelajar Diploma yang telah diberi pada majlis yang lalu. Kerajaan Negeri telah meluluskan permohonan-permohonan mulai dari tahun 2011 sebanyak 550 dengan peruntukannya sebanyak RM550,000.00, bagi tahun 2012 sebanyak 731 dengan peruntukannya sebanyak RM731,000.00 dan bagi tahun 2013 sebanyak 635 dengan peruntukannya sebanyak RM635,000.00 dari jumlah keseluruhannya dari tahun 2011 sehingga 2014 ialah sebanyak RM2.7 juta bagi Daerah Seberang Perai Tengah.

Bagi tahun 2014, kita telah membuka permohonan i-BiTA bagi pelajar peringkat diploma pada 02 Jun 2014 sehingga 09 Julai 2014. Majlis pemberian telah pun diadakan pada bulan 24 Ogos 2014 yang lalu. Bagi memberi lebih ramai peluang bagi anak-anak negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk memanjangkan kemudahaan bantuan ini kepada penuntut-penuntut IPTS dimana di beri peluang kepada 4 universiti iaitu Universit Terbuka Wawasan, Universiti AIMST, Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (TARC) dan Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). Manakala bagi pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda, permohonan i-BiTA telah dibuka pada 01 September 2014 sehingga 21 Oktober 2014.

Pada tahun depan kerajaan negeri akan menaikkan had pendapatan untuk tahun depan daripada RM 6,000 sebulan sekarang kepada RM 8,000 sebulan untuk setiap isi rumah/keluarga.

Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

Di kesempatan ini, ingin saya menyampaikan sekalung penghargaan kepada warga Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah di atas kerjasama yang telah diberikan dalam menjayakan majlis ini, saban tahun. Akhir kata, saya, berserta barisan kepimpinan Kerajaan Negeri sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada ibu bapa, waris dan kesemua mahasiswa serta mahasiswi yang amat bertuah kerana terpilih untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading, dan sekali lagi bertuah kerana turut menerima bantuan kewangan ini, bagi meringankan bebanan kewangan yang dihadapi oleh ibu bapa serta waris para pelajar yang terlibat.

Sekian, terima kasih.

 

SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SUMBANGAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE IPTA / IPTS TAHUN 2014

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 


UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG, YAB LIM GUAN ENG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SUMBANGAN BANTUAN PENDAFTARAN PELAJAR KE IPTA / IPTS TAHUN 2014
PADA 6 DISEMBER 2014 DI BILIK TAKLIMAT/ RUANG PAMERAN
TINGKAT SATU, KOMPLEKS PASAR AWAM,PEJABAT MPPP
CAWANGAN JALAN TUN SARDON, 1000 BALIK PULAU

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertemu pada majlis penyampaian Bantuan Pendaftaran Pelajar-Pelajar ke IPTA / IPTS 2014.

Tahniah diucapkan kepada Pejabat Daerah DBD dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan proses penyampaian bantuan pendaftaran pelajar ke IPTA/IPTS berjalan lancar dan bantuan ini dapat diagihkan kepada semua pihak yang berkenaan.

Saya mengalukan-alukan kehadiran 251 pelajar / wakil pelajar Ijazah Sarjana Muda Daerah DBD bagi menerima bantuan pendaftaran RM1000 untuk anak-anak Pulau Pinang yang telah dipilih melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah untuk sesi 2014/2015.

Bagi tahun ini, Kerajaan Negeri telah meluluskan 333 permohonan bagi daerah DBD iaitu 251 orang pelajar peringkat ijazah sarjana muda dan 82 orang pelajar diploma.

Sebagai makluman, permohonan i-BITA 2014 telah dibuka bagi pelajar peringkat diploma pada 2 Jun 2014 sehingga 30 Jun 2014. Majlis pemberian telah pun diadakan pada 23 Ogos 2014 yang lalu. Manakala bagi pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda, permohonan i-BITA telah dibuka pada 1 September sehingga 14 Oktober 2014.

Adalah diharapkan, beban ibu bapa untuk menghantar anak ke Universiti dapat dikurangkan melalui pemberian ini. Sumbangan ini juga adalah bagi menjaga kebajikan tuan-tuan dan puan-puan. Ucapan tahniah kepada semua terutama ibu bapa yang telah berusaha mendidik anak-anak dengan baik. Diharapkan juga anak-anak yang telah berjaya ini dapat memberi khidmat di negeri Pulau Pinang.

Pada tahun depan kerajaan negeri akan menaikkan had pendapatan untuk tahun depan daripada RM 6,000 sebulan sekarang kepada RM 8,000 sebulan untuk setiap isi rumah/keluarga.

Akhir kata, saya berharap kita semua dapat bekerjasama membangunkan negeri Pulau Pinang dan seterusnya mendapat manfaat daripada hasil kemajuan yang dicapai.

Sekian, terima kasih.

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PESTA PULAU PINANG 2014

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN Y.A.B KETUA MENTERI
SEMPENA MAJLIS PERASMIAN PESTA PULAU PINANG 2014
30 NOVEMBER 2014 - 8.20 MALAM

Selamat Malam dan Salam sejahtera,

1. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana dapat menghadiri Majlis Perasmian Pesta Pulau Pinang tahun 2014. Pesta Pulau Pinang adalah merupakan acara tahunan Kerajaan Negeri yang lazimnya diadakan dalam bulan Disember setiap tahun. Pesta Pulau Pinang sememangnya dinanti-nantikan oleh bukan sahaja warga Pulau Pinang tetapi juga mereka yang berada di sekitar kawasan Utara Semenanjung, serta pelawat dan pengunjung yang bercuti di Pulau Pinang.

2. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salam Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri dan Toh Puan yang tidak dapat bersama-sama kita di Majlis Perasmian ini atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan. Kita berdoa kepada tuhan bahawa beliau akan sembuh dengan cepat. Walau bagaimanapun, TYT Tun dan Toh Puan amat berharap agar segala persiapan yang telah disusun untuk Majlis Perasmian ini serta penganjuran Pesta Pulau Pinang 2014 berlangsung sempurna sebagaimana yang dirancangkan.

Hadirin yang dihormati sekalian,

3. Pesta Pulau Pinang 2014 pada tahun ini akan berlangsung selama 37 hari, mulai dari hari Selasa lepas, 25 November sehingga 31 Disember 2014, dari jam 6.00 petang hingga 11.30 malam, namun kebiasaannya akan berlarutan sehingga ke tengah malam. Pada tahun ini pihak penganjur telah berusaha untuk membuat penambahbaikan dengan menjanjikan suatu kelainan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. Bersesuaian dengan tagline Jom Pi Pesta, matlamat penganjuran ini adalah bagi mewujudkan jalinan muhibbah, permuafakatan dan semangat perpaduan berbilang kaum disamping mempromosi Pulau Pinang sebagai salah satu destinasi utama pelancongan di rantau ini.

5. Menariknya pada tahun ini, selaras dengan matlamat kerajaan untuk meringankan tanggungan rakyatnya serta tidak membebankan pengunjung ke Pesta Pulau Pinang, harga tiket masuk masih sama seperti mana tahun-tahun lalu iaitu ditetapkan kepada RM3.00 dewasa manakala bayaran masuk kanak-kanak pada kadar RM1.00.

Hadirin yang dihormati sekelian,

6. Sebanyak 176 gerai jualan dan pameran merangkumi sektor elektrik dan elektronik, produk kesihatan, pelancongan, hiasan dalaman, produk berasaskan kayu, bazaar tekstil dan pakaian, produk kraftangan dan lain-lain menanti kehadiran pengunjung di Tapak Pesta. Selaras dengan prinsip Kerajaan Negeri yang ditadbir berlandaskan prinsip CAT iaitu Cekap, Akauntabiliti dan Telus, maka kemudahan perniagaan di Pesta Pulau Pinang ini telah ditawarkan melalui kaedah cabutan undi, sebutharga terbuka serta Request For Proposal (RFP). Walaupun begitu, saya difahamkan bahawa masih terdapat penggerai yang terpedaya oleh pihak-pihak yang telah menyalahgunakan tawaran perniagaan mereka bagi mendapat keuntungan pintas dan singkat. Saya percaya perniagaan di Pesta menguntungkan dan ini yang menyebabkan pihak yang sanggup menawarkan semula lot perniagaan mereka. Maka adalah menjadi tanggungjawab peniaga untuk melaporkan perkara ini sekiranya berlaku, supaya tindakan dapat diambil oleh pihak-pihak berkuasa.

7. Seperti yang sedia maklum, pelaksanaan aktiviti dan program di Pesta menyeluruh, mengambil kira program bercorak kekeluargaan, kesukanan dan riadah. Di samping pengunjung disajikan dengan pertunjukan hiburan pentas, program bercorak kesukanan seperti Pertandingan Sukan merangkumi Pertandingan Sukan Kombat, Silat, Pesta Tinju Antarabangsa, Pesta Muay Thai Challenger 2014 dan Motor Show juga akan diadakan.

8. Beberapa pertandingan hiburan bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baru seperti Chinese Youth Singing Competition, Festival Boria dan Bintang Pesta serta pertandingan Battle Of The Bands akan diadakan sebagai platform dalam melahirkan bintang-bintang baru dalam persada seni negara.

9. Pesta Pulau Pinang pada tahun ini juga buat pertama kalinya telah bekerjasama dengan pengusaha tempatan untuk menganjurkan program Cosplay (costume play) yang akan dimeriahkan oleh penyertaan para-para belia, remaja dan golongan dewasa yang meminati watak komik atau super hero pujaan mereka dengan berpakaian dan berimej watak super hero pujaan mereka yang tersendiri, antaranya seperti watak Star Wars, Hatsune Miku, Gundam, Kamen Rider dan sebagainya. Program ini akan dilangsungkan pada 12 dan 13 Disember 2014 di Dewan Terbuka yang juga akan di meriahkan dengan pelbagai aktiviti permainan kad-kad komik dan sebagainya.

10. Pesta Pulau Pinang pada tahun ini juga buat pertama kalinya telah berusahasama untuk mengadakan pameran dan lukisan seni tiga dimensi, 3D, yang diadakan di Dewan A. Bayaran masuk yang dikenakan juga berpatutan, pada kadar subsidi sebanyak RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak.

11. Terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat selain daripada jabatan-jabatan Kerajaan Negeri ialah Polis Diraja Malaysia (PDRM), Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang dan lain-lain yang mempamerkan pelbagai maklumat dan perkhidmatan yang ditawarkan untuk kemudahan pengunjung.

12. Selain itu, penglibatan sektor perbankan seperti Bank Rakyat dan Maybank yang menyediakan kaunter khidmat pelanggan masing-masing di samping menyediakan mesin ATM bagi mempermudahkan urusan pengunjung membeli belah.

Hadirin sekelian,

13. Seiring dengan majlis perasmian Pesta Pulau Pinang 2014 ini, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Kewangan Negeri dan urusetianya yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi penganjur Pesta Pulau Pinang 2014, kali ke - 48. Saya percaya Jawatankuasa ini di samping komitmen di peringkat jabatan masing-masing telah berusaha dengan penuh gigih dan bersungguh-sungguh dalam merencana dan menjayakan pelaksanaan program di Pesta Pulau Pinang 2014.

14. Tidak dilupakan juga penghargaan dan terima kasih di atas segala kerjasama yang telah diberikan oleh agensi-agensi kerajaan lain sama ada agensi Persekutuan ataupun Negeri, Badan Berkanun Negeri, pihak swasta, orang perseorangan dan lain-lain yang turut terlibat memberi komitmen dan sokongan padu dalam penganjuran Pesta Pulau Pinang kali ini. Pada kesempatan ini juga, sukalah saya juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Polis DiRaja Malaysia, RELA, pihak media khasnya FM Mutiara, media cetak dan kesemua mereka yang telah menyumbangkan idea bagi menjayakan Pesta Pulau Pinang pada tahun ini.

15. Akhir kata, saya dengan sukacitanya merasmikan Pesta Pulau Pinang Tahun 2014.

Sekian, terima kasih.