Fixing A Toll Rate Of RM 8.50 For Cars On The Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Bridge That Is 21.4% Higher Than The First Penang Bridge Will Not Help To Reduce Congestion At The Traffic Choke Point Of The First Penang Bridge

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 31.3.2014.

Fixing A Toll Rate Of RM 8.50 For Cars On The Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Bridge That Is 21.4% Higher Than The First Penang Bridge Will Not Help To Reduce Congestion At The Traffic Choke Point Of The First Penang Bridge.

Fixing a toll rate of RM 8.50 for cars using the Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah(SAHMS) Bridge that is 21.4% higher than the First Penang Bridge will not help to reduce congestion at the traffic choke point of the First Penang Bridge. Furthermore there is no 20% discount for “Touch and Go” card users from Penang unlike that given for the First Penang Bridge for the RM7 toll rate.(RM5.60 for Penangites)

The Malaysian Highway Authority(MHA) announced that the rate is RM1.70 for motorcycle (Class 0); RM8.50 for cars except taxis and buses (Class 1), RM30.50 for two-axle and six-wheeled vehicles except buses (Class 2), RM70.10 for three-axle or more vehicles except buses (Class 3), RM8.50 for taxis (Class 4) and RM26.20 for buses (Class 5).

Already there have been complaints that the landing point of the SAHMS Bridge in Batu Maung on the Penang island is choked with traffic congestion because the access highway roads out to George Town or to Bayan Lepas has still not commenced. This is poor planning and foresight by the authorities because such access highways should have been built at the same time and completed together with the SAHMS Bridge. Instead work is only about to commence for the access highways costing about RM850 million by the end of the year.

MHA should realise that the longer SAHMS Bridge of 24km compared to the First Penang Bridge of 13.5 km means a higher petrol cost for motorists. If the toll rate were the same, motorists may still consider choosing the SAHMS Bridge. However, with a toll rate that is RM1.50 higher than the First Penang Bridge, no 20% discount for Touch & Go users from Penang and the traffic choke points caused by the lack of access highways would cause motorists would shy away from SAHMS and prefer the First Penang Bridge.

How then would this help to reduce traffic congestion on the First Penang Bridge? MHA should consider charging the same toll rate for SAHMS Bridge as the First Penang Bridge until the access highways in Batu Maung are completed in 3 years time. When the access highways are completed, motorists then do not mind paying more provided they can have a smooth ride without traffic congestion.

Lim Guan Eng

-- CN version --

槟州首席部长林冠英于2014年3月31日在乔治市光大发表声明:

将苏丹阿都哈林慕阿占沙大桥(槟城第二大桥)的过桥费为8令吉50仙,比槟城第一大桥的过桥费高出21.4%,根本无助于减缓在槟城第一大桥的交通阻塞。

将苏丹阿都哈林慕阿占沙大桥的过桥费为8令吉50仙,比槟城第一大桥的过桥费高出21.4%,根本无助于减缓在槟城第一大桥的交通阻塞。再说,槟城的“Touch and Go”使用者不像使用第一大桥那样能够享有20%折扣,一桥的过桥费折扣20%后为5令吉60仙(原价7令吉)。

马来西亚大道局宣布二桥的过桥费为电单车1令吉70仙(0级)、汽车8令吉50仙(1级)、两车轴六轮交通工具30令吉50仙(巴士除外,2级),三车轴70令吉10仙(巴士除外,3级)、德士8令吉50仙(4级)及26令吉20仙(巴士除外,5级)。

我们已经接到投诉,指出峇都茅的二桥交接处已经面对交通阻塞问题,因为二桥前往乔治市或峇六拜的通道还没有动工。这是由于当局规划不当及没有深谋远虑所造成的,高速公路应该与二桥一起建 、一起完工。反之,有关耗资8亿5000万令吉的高速公路通道要等到今年底才动工。

大马高速公路局必须知道,长达24公里的苏丹阿都哈林大桥与13.5公里长的槟城大桥比较,预示着驾车人士将需要消耗更多的汽油费。如果两座大桥的收费一致,驾车人士还可以考虑使用苏丹阿都哈林大桥。无论如何,在比槟城大桥贵上1.50令吉,使用一触即通卡的槟城人又没有获得20%折扣,还要忍受因为对接的高速公路没同步建好而导致的塞车,这一切将使驾车人士对苏丹阿都哈林大桥却步,宁愿使用槟城大桥。

这该怎样减少槟城大桥的交通阻塞呢?大马高速公路局应该考虑苏丹阿都哈林大桥与槟城大桥收费一致,直到峇六拜的高速公路在3年内建竣,届时驾车人士只要过桥交通顺畅,就不会介意多付过桥费 。

 

林冠英

Gurdwara Sahib Bayan Baru GroundBreaking Ceremony

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Y.A.B.  Tuan Lim Guan Eng’s Speech at Gurdwara Sahib Bayan Baru  GroundBreaking Ceremony 29th March 2014 (Saturday) 4 pm

 
Saya rasa bangga kerana berpeluang bersama komuniti kaum Sikh di P.Pinang Malaysia yang sentiasa memberi sokongan kepada kerajaan dalam usaha membangunkan Negara .
 
Ini merupakan satu kejayaan komuniti ini kerana ini adalah satu-satu Gurdwara yang akan dibina di luar kawasan bandar Georgetown di pulau ini sejak 50 tahun yang dahulu.
 
Bandar Bayan Baru, Sungai Ara, Batu Maung, Balik Pulau dan kawasan sekelilingi telah membangun dengan pesat dan ramai penduduk agama sikh tiada premis tetap untuk beribadat. Pada masa ini mereka sedang menyewa sebuah rumah teres bagi tujuan memenuhi keperluan ini.
 
Tanah ini telah diminta puluhan tahun tanpa sebarang kemajuan atau kejayaan. Hanya selepas kerajaan negeri PR memerintah pada tahun 2008, barulah kaum Sikh Berjaya mendapat sekeping tanah di sini dengan kos asal. Saya difahami kos untuk pembinaan Gurdwara ini dijangka menelan belanja sebanyak RM3.5M.
 
Kawasan ini adalah kawasan RIBI dan mempunyai sebuah gereja, sebuah tokong Cina dan sebuah kuil Hindu. Ini adalah satu tempat yang istimewa kerana terdapat komuniti dari 4 agama yang berlainan yang akan dapat sembahyang dalam kawasan yang sama.
 
Dengan ini saya dengan sukacitanya, merasmikan upacara permulaan kerja tanah  bagi bangunan Gurdwara Sahib Bayan Baru, iaitu Gurdwara Sahib  pertama di luar Bandar Raya Georgetown dan
Gurdwara Sahib pertama di kawasan Daerah Barat Daya, Pulau Pinang.
 
Syabas diucapkan kepada Datuk Seri Chet Singh, komuniti sikh dan pihak pengurusan GSBB.
 
 
Sekian Terima Kasih.

​Surat Ketua Menteri Pulau Pinang Kepada Menteri Dalam Negeri(BN/​CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

PSUKPP/21/0353/7(0818/2014)           
 
26 Mac, 2014


 
YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Bin Hamidi
Menteri Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Aras 12, Blok D1, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62546 PUTRAJAYA
 
 
YB Dato’ Seri Dr.,
 
 
RAYUAN SEMULA PERMOHONAN PELANTIKAN
PEGAWAI-PEGAWAI PENGUATKUASA MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG (MPPP) SEBAGAI POLIS BANTUAN
DI BAWAH AKTA POLIS 1967
 
Dengan hormatnya saya menarik perhatian YB Dato’ Seri Dr. merujuk kepada perkara tersebut di atas dan surat daripada Yang Dipertua MPPP, YBhg. Dato’ Patahiyah Binti Ismail kepada Yang Dihormati Tan Sri Dato’ Sri Khalid Bin Abu Bakar, Ketua Polis Negara bertarikh 18 Mac 2014 (Ruj: JU/MPB/10-35) adalah berkaitan.
 
2.      Untuk pengetahuan YB Dato’ Seri Dr. , Yang Dipertua MPPP telah membuat permohonan semula kepada Yang Dihormati
Ketua Polis Negara agar dipertimbangkan penubuhan satu unit Polis Bantuan di MPPP selepas permohonan awal ditolak oleh mantan Ketua Polis Negara melalui surat beliau bertarikh 11 Mac 2011. 
 
3.      Rayuan semula ini dibuat berikutan adanya keperluan meruncing untuk ditangani segera oleh pihak MPPP iaitu:
 
a) Perluasan Baru Sempadan Pentadbiran MPPP
Memandangkan kawasan sempadan pentadbiran MPPP telahpun diperluaskan dan diwartakan melalui Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang No. 669 pada 21 November 2013 (keluasan: 30,253.98 hektar), Unit Polis Bantuan MPPP amatlah diperlukan bagi kerja-kerja penguatkuasaan bagi menjamin keselamatan serta keharmonian penduduk
Negeri Pulau Pinang.
 
 
b) Penganugerahan George Town Sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO Pada 7 Julai 2008
Proses pemuliharaan secara berterusan giat dilaksanakan dan demi memelihara status berkenaan, MPPP perlu menguatkuasakan semua jenis perundangan di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan termasuk Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perancang Bandar & Desa 1976, Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974, Enakmen Lancang Air Peribadi (Pulau Pinang) 1999, Enakmen Hiburan & Tempat-tempat Hiburan 1998 serta 44 Undang-undang Kecil yang masih berkuatkuasa.
Bagi menguatkuasakan perundangan di atas, ada kalanya bantuan daripada Pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) diperlukan berikutan kuasa Pegawai Penguatkuasa MPPP adalah terhad ketika membuat operasi penguatkuasaan.
 
 
c) Kemunculan Atenden Tempat Letak Kereta Haram Secara Berleluasa
 
Apabila MPPP memperkenalkan sistem pengurusan tempat letak kereta secara berkupon atau alat peraga berelektronik (electronic display gadget) pada awal tahun 2014, agen tempat letak kereta yang dilantik secara kontrak, secara automatiknya ditamatkan perkhidmatan mereka. Maka, Pegawai Penguatkuasa Majlis diberi tugas untuk menguatkuasakan 10,878 petak letak kereta di 438 jalan di kawasan Pulau.
 
Aktiviti atenden tempat letak kereta haram ini dilihat giat dijalankan di kawasan pelancongan dan kawasan aktif, khususnya di waktu malam. Insiden-insiden pergaduhan antara Pegawai Penguatkuasa MPPP dengan atenden-atenden haram ini kerap berlaku, malah mereka telah diugut dengan senjata. Aktiviti atenden-atenden haram ini bukan sahaja mendatangkan kebimbangan kepada pihak MPPP malah orang awam yang turut menjadi mangsa ugutan mereka. Kita tidak mahu aktiviti jaga haram ini akan memberikan imej yang negatif dan tanggapan yang salah berhubung keadaan keselamatan di negeri ini.
 
 
d) Penguatkuasaan Terhadap Kesalahan Lalulintas
 
Adanya keperluan semasa yang memerlukan
Pegawai Penguatkuasa MPPP untuk melaksanakan penguatkuasaan lalulintas sebagaimana yang sedang dijalankan oleh pihak Polis Trafik bagi mengatasi masalah kesesakan lalulintas di kawasan Pulau untuk keselesaan pemandu negeri ini. Buat masa ini, Pegawai Penguatkuasa MPPP hanya boleh mengeluarkan kompaun kesalahan di bawah perintah letak kereta sahaja, sedangkan kesalahan trafik juga berlaku di tempat yang sama, tidak dapat diambil tindakan. Oleh itu, kesesakan lalulintas masih berlaku.
MPPP masih dalam permohonan untuk pengiktirafan sebagai sebuah bandaraya di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sekiranya pengiktirafan tersebut diberi, maka MPPP boleh memohon di bawah Seksyen 3A, Akta Pengangkutan Jalan 1987 supaya pegawai-pegawai penguatkuasanya diberi kuasa warden trafik untuk menguatkuasakan kesalahan trafik di
Pulau Pinang. Permohonan ini adalah mengambil masa, maka isu-isu yang tersebut di atas tidak dapat diselesaikan dengan sempurna pada masa kini.
 
 
4.      Sehubungan dengan itu, dipohon kerjasama pihak
YB Dato’ Seri Dr. untuk menyokong dan sekaligus meluluskan permohonan pelantikan Pegawai Penguatkuasa MPPP sebagai
Polis Bantuan berikutan keperluan yang begitu mendesak. Pelantikan ini nanti akan melibatkan implikasi kewangan kepada pihak MPPP sahaja dan kedudukan kewangan MPPP buat masa ini amatlah positif untuk menampung kos tersebut. Semakan juga mendapati bahawa adanya pemaju-pemaju perumahan yang besar diberi kelulusan untuk membentuk unit polis bantuan sendiri.
 
 
5.      Pertimbangan khusus terhadap permohonan ini daripada pihak YB Dato’ Seri Dr. amatlah dihargai.
 
 
Sekian, terima kasih.
 
 
Yang ikhlas,
 
 
 
 
(LIM GUAN ENG)
Ketua Menteri Pulau Pinang

-- CN Version --
 
 
槟州首席部长林冠英致函内政部长拿督斯里阿末扎希,要求在《1967年警察法令》下,将槟岛市政局执法官员身份,转换至辅警。(以下为内容摘要)
 
槟岛市政局主席拿督芭蒂希雅曾于较早前致函大马前任总警长,要求后者考虑在槟岛市政局编制一辅警单位,惟,最后在2011年3月11日被回绝。今年3月18日,芭蒂希雅再去函现任总警长丹斯里卡利,作出同样的诉求,希望能够获得批准。针对此事,我特别写信予内长,期许内长详加考虑。
再次提出申请,主要是因为槟岛市政局亟需赋权,以便能够有效履行职责,原因如下:
a)   槟岛市政局管辖范围已扩大。

根据2013年11月21日槟州政府第669号宪报,槟岛市政局管辖范围已扩充至3万零253.98公顷,随之而来的,将是更繁多的执法工作。因此,为了槟州人民的安全及社会和谐考量,槟岛市政局亟需编制一辅警单位。
b)乔治市已在2008年7月7日申遗成功,被联合国教科文组织鉴定为世界文化遗产区。

为了捍卫世遗的地位及永续保护古迹,槟岛市政局需要下列领域加大执法力度,包括《1976年地方政府法令》、《1976年城乡规划法令》、《1974年道路、沟渠及建筑法令》、《1999年槟州私人船舶法令》、《1998年娱乐及娱乐场所法令》以及44项各式条规有待增强执法。若无辅警身份,则权力有所限制,在执法时需警方尾随协助。
c) 非法看车员日益增多。

今年年初,槟岛市政局刚采纳固本停车制,在新制下,抄写员全面退下,并由执法官员全面接管岛上438条路计1万零878个空车位。然而,非法看车员相当猖獗,尤其是在夜晚期间的旅游景点,到处都是他们的踪迹。基于权限不足,这些非法看车员不把市政局执法官员看在眼里,三番四次公然与执法官争执,甚至以武器威胁。这不仅对执法官造成危险,甚至可能对民众不利,更会让外人对槟城的印象分大打折扣,凡此种种,都是我们不愿见到的。
d)加强道路违规执法。

截止目前为止,槟岛市政局执法官员仅能针对停车问题发出罚单,而其他则需交由交警负责。这无助于纾缓槟岛日益增加的塞车问题。
槟岛市政局正申请升格为市政厅,希望可以在《1976年地方政府法令下》获取更多的执法权。若升格成功,执法官员便能在《1987年陆路交通法令第3条A》条文下被赋予交通执法权。然而,申请升格需要漫长的时间,并不能在当下就把问题解决。

有鉴于此,希望拿督斯里能够给予我们支持与配合,以便把现有槟岛市政局执法官员的身份转换至辅警,马上获得更多的权限来解决现有的各项问题。即便转换身份将增加市政局的财务开销,但,以现阶段的情况来看,市政局的财力足以应付有余。谢谢!

林冠英 
 
 
 

The Mysterious Privatisation Of Penang Port Under A Restricted Tender Raises Serious Questions Of Public Interest, Accountability And Transparency (EN/BM/CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 27.3.2014.

The Mysterious Privatisation Of Penang Port Under A Restricted Tender Raises Serious Questions Of Public Interest, Accountability And Transparency.

The mysterious privatisation of Penang Port under a restricted tender raises serious questions of public interest, accountability and transparency. This follows the revelation in a written answer to my parliamentary question by Minister in the Prime Minister Deparment Dato' Sri Abdul Wahid Omar that the agreement between the successful bidder Seaport Terminal (Johore) Sdn Bhd was finalised in a supplemental agreement on 23 November 2013.

Unless a full public announcement is made by the Transport Ministry, this privatisation will be seen as just another piratisation exercise similar to the highway toll concessionaires. The refusal of the Transport Ministry so far to make any public clarification of how this privatisation exercise benefits public interest smacks of arrogance, secretiveness and mismanagement which is steeped in the BN ethos of reciprocal favours, patronage and conspiracy.


According to the Minister in the Prime Minister Deparment written reply on 24.3.2014 as attached :-


=====================================
Kenyataan Media Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town Pada 27.3.2014.


Penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang Secara Misteri Melalui Tender Terhad Menimbulkan Persoalan Serius Mengenai Kepentingan Awam, Kebertanggungjawaban Dan Ketelusan.


Penswastaan Pelabuhan Pulau Pinang secara misteri di bawah tender terhad menimbulkan persoalan serius mengenai kepentingan awam, kebertanggungjawaban dan ketelusan. Ini berikutan pendedahan dalam jawapan bertulis kepada soalan Parlimen saya daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Abdul Wahid Omar bahawa perjanjian antara pembida yang berjaya, Seaport Terminal (Johor) Sdn Bhd telah dimuktamadkan dalam perjanjian tambahan pada 23 November 2013.


Melainkan pengumuman penuh dibuat oleh Kementerian Pengangkutan, penswastaan ini akan dilihat sebagai satu lagi tindakan melanun harta rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh syarikat konsesi tol lebuh raya. Keengganan Kementerian Pengangkutan setakat ini untuk membuat sebarang penjelasan awam bagaimana penswastaan ini bermanfaat untuk kepentingan awam jelas memperlihatkan keangkuhan, kerahsiaan dan salah urus yang merangkumi etos BN yang penuh dengan pilih kasih, politik naungan dan konspirasi.


Berdasarkan jawapan bertulis Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 24.3.2014 sebagaimana berikut:

=================================
槟城州首席部长林冠英于2014年3月27日在乔治市光大发表的文告

以限制招標的形式神秘地私有化檳州港口,在公眾利益、問責和透明度上已引起質疑

以限制招標的形式神秘地私有化檳州港口,在公眾利益、問責和透明度上已引起質疑。從首相署部长拿督斯里阿都华希奥马以書面回答回應我在國會作出的提問上揭露,與投標人柔佛海港終站(Seaport Terminal Johore)簽署的合約,已经于2013年11月23在附加協議下完成。

除非交通部完整地作出宣佈,不然這項私有化計劃將被视为和大道收費特許經營一样的另一項“大盗”計劃而己。交通部至目前為止仍拒絕公開说明,在国阵仍旧沉浸在互惠互利、官官相卫共謀,而导致囂張、隐瞒和管理不善的风气之下,这项私有化计划到底如何能惠及公众利益。

首相署部长拿督斯里阿都华希奥马上议员于2014年3月14日的回应,如下:

问题:峇眼区国会议员林冠英要求首相回应关于槟州港口有限公司的情况,和关于2014年1月槟州港口有限公司已被柔佛海港终站取得营运权一事,包括成本费用丶期限丶投资额和各项条件包括总额3.53亿令吉15尺深的海床挖深工程,为何都没有进行任何宣布。
 
答案:柔佛海港终站已成功得标,取得槟州港口公司私有化计划的拥有权。其公司联合另4间其他公司在部长部门和相关机构的代表基于技术和金融被审核。这项招标采用限制性招标形式进行。

合约上的条款已经过会谈作出最后决定,通部与槟州港口有限公司理事会和相关公司于2013年11月23日签署槟州港口有限公司私有化附加协议合约。

其中包括,相关公司义务执行社会责任,为渡轮服务上提供更高的成本。该公司每年被迫承担约1600万令吉的亏损。 除此之外,该公司也需要承担槟州港口有限公司超过12亿的债务,承担从11.5尺至14.5尺挖深海床工程的费用,和港口公司的资本注资。

至今,该公司于2013年11月19日已缴付政府现金,取得拥有权。现阶段,财政部和相关公司正进行股权转移的部分。