SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SIJIL KELULUSAN POLIS BANTUAN PBA HOLDINGS BHD

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SIJIL
KELULUSAN POLIS BANTUAN PBA HOLDINGS BHD
PADA 28 JANUARI 2014
HOTEL TRADERS

Selamat pagi dan salam sejahtera
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya ke Majlis Penyerahan Sijil Kelulusan Polis Bantuan PBA Holdings Bhd pada pagi ini. Saya juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Dihormati Senior Deputy Commissioner of Police, Dato’ Wira Abd Rahim bin Hj Hanafi, Ketua Polis Pulau Pinang yang mewakili Commisioner of Police Dato’ Wira Ayub bin Hj Yaakob Pengarah Jabatan Pencegahan dan Pembenterasan Jenayah Malaysia untuk menyampaikan sijil kelulusan pada pagi ini.
Sebelum itu, tidak lewat saya bagi pihak Lembaga Pengarah PBAHB untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak syarikat iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd (PBAPP) kerana berjaya memperolehi dua anugerah industri KeTTHA, iaitu sebagai Syarikat Bekalan Air Terbaik bagi tahun 2013 dan Anugerah Kecekapan (Efficiency Award) baru-baru ini.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang berbangga dengan PBAPP. Ramai yang melihat PBAPP sebagai antara sebuah syarikat bekalan air yang terbaik di negara ini. Pencapaian PBAPP sering dijadikan rujukan oleh syarikat bekalan air yang lain di negara ini.
Petunjuk Prestasi Utama (KPI) PBAPP dalam tahun 2012 adalah:
Liputan bekalan air 100% di kawasan bandar and 99.7% di kawasan luar bandar;
Kualiti air terawat yang mematuhi piawaian “Kualiti Air Kebangsaan” yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan;
Kadar air tak berhasil (NRW) 17.6% iaitu yang terendah di negara ini, berbanding purata kebangsaan 36.4% 
Tarif domestik terendah bagi penggunaan air sehingga 35,000 liter sebulan. Bagaimanapun, malangnya tarif domestik terendah telah membawa kepada penggunaan  per kapita tertinggi di Malaysia – 302 liter/kapita/hari; dan
Kecekapan kutipan bil 92.4%.
Operasi dan fasiliti PBAPP juga mematuhi piawaian-piawaian ISO 9001:2008 untuk pengurusan kualiti; ISO 14001:2004 bagi pengurusan alam sekitar meliputi sebuah empangan dan tiga loji rawatan air; OHSAS 18001:2007 bagi kesihatan dan keselamatan pekerjaan; MS ISO/IEC 17025 bagi pengujian kimia makmal di Loji Rawatan Air Sungai Dua dan MS ISO/IEC 27001:2007 untuk keselamatan maklumat juga di Loji Rawatan Air Sungai Dua.
Yang dihormati Dato’-dato’, tuan-tuan dan puan-puan,
PBA Holdings Bhd melalui anak syarikatnya iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd sentiasa menitik-beratkan aspek keselamatan di semua lokasi dan premis operasinya di negeri Pulau Pinang ini. Sebagai syarikat bekalan air, ia telah dikategorikan sebagai SASARAN PENTING DAN KAWASAN LARANGAN oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).
Saya juga difahamkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, beberapa kawasan terutama loji saringan, kawasan empangan, rumah pam, sesalur agihan dan terusan air telah dikenalpasti sebagai Sasaran Penting dimana jika berlaku kerosakan ianya akan mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap ekonomi Negara atau Keselamatan Negara dan fungsi-fungsi kerajaan.
Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan serta fungsi syarikat ini yang membekalkan air iaitu salah satu daripada perkara asas dalam kehidupan kita semua.
Bagi memastikan tahap keselamatan di kawasan yang telah disytiharkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting (Pasukan Kawalan), pihak Syarikat iaitu PBAPP dikehendaki mengadakan satu Angkatan Keselamatan iaitu pasukan Polis Bantuan bagi menjaga kawasan-kawasan berkenaan.
Bagi mematuhi Arahan Tetap Sasaran Penting dan Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 tersebut, pihak kami telah mengadakan perbincangan awal dengan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang untuk menyiapkan kertas kerja polis bantuan pada bulan Januari 2013.
PBAHB telah mengemukakan permohonan kepada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 3 Mei 2013 bagi mendapatkan kelulusan penubuhan Angkatan Keselamatan iaitu Unit Polis Bantuan Syarikat.
Pada 29 November 2013 pihak PDRM telah memberi kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan PBAHB.
Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada PDRM kerana meluluskan permohonan dalam tempoh yang singkat, iaitu tidak sampai setahun. Biasanya, tempoh kelulusan itu mengambil masa yang agak lama.
Saya juga difahamkan PBAHB adalah Syarikat air yang ke-empat mendapat kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan selepas Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS), Syarikat Air Darul Aman (SADA) Kedah dan Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS).
Pasukan polis bantuan juga berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ kepada PDRM selain peranan utamanya iaitu mencegah berlakunya jenayah di premis dan lokasi PBAHB. Bagaimanapun saya meminta agar sebagai pasukan beruniform, imej yang baik perlu dititik-beratkan agar kredibiliti sebagai polis bantuan sentiasa dipandang tinggi.
Saya berharap pasukan ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin, mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan.
Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada PBAHB kerana berjaya mewujudkan pasukan polis bantuan sendiri dan juga kepada pihak PDRM kerana memberi kelulusan dan hadir pada majlis pagi ini.
Diharap hubungan yang baik yang sedia terjalin di antara kedua-dua pihak iaitu PBAHB dan PDRM akan dikekalkan dan lebih erat pada masa hadapan.
Sekian terima kasih.

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG
SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN SIJIL
KELULUSAN POLIS BANTUAN PBA HOLDINGS BHD
PADA 28 JANUARI 2014
HOTEL TRADERS

Selamat pagi dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya ke Majlis Penyerahan Sijil Kelulusan Polis Bantuan PBA Holdings Bhd pada pagi ini. Saya juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Dihormati Senior Deputy Commissioner of Police, Dato’ Wira Abd Rahim bin Hj Hanafi, Ketua Polis Pulau Pinang yang mewakili Commisioner of Police Dato’ Wira Ayub bin Hj Yaakob Pengarah Jabatan Pencegahan dan Pembenterasan Jenayah Malaysia untuk menyampaikan sijil kelulusan pada pagi ini.

Sebelum itu, tidak lewat saya bagi pihak Lembaga Pengarah PBAHB untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada anak syarikat iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd (PBAPP) kerana berjaya memperolehi dua anugerah industri KeTTHA, iaitu sebagai Syarikat Bekalan Air Terbaik bagi tahun 2013 dan Anugerah Kecekapan (Efficiency Award) baru-baru ini.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang berbangga dengan PBAPP. Ramai yang melihat PBAPP sebagai antara sebuah syarikat bekalan air yang terbaik di negara ini. Pencapaian PBAPP sering dijadikan rujukan oleh syarikat bekalan air yang lain di negara ini.

Petunjuk Prestasi Utama (KPI) PBAPP dalam tahun 2012 adalah:

Liputan bekalan air 100% di kawasan bandar and 99.7% di kawasan luar bandar;

Kualiti air terawat yang mematuhi piawaian “Kualiti Air Kebangsaan” yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan;

Kadar air tak berhasil (NRW) 17.6% iaitu yang terendah di negara ini, berbanding purata kebangsaan 36.4% 

Tarif domestik terendah bagi penggunaan air sehingga 35,000 liter sebulan. Bagaimanapun, malangnya tarif domestik terendah telah membawa kepada penggunaan  per kapita tertinggi di Malaysia – 302 liter/kapita/hari; dan

Kecekapan kutipan bil 92.4%.

Operasi dan fasiliti PBAPP juga mematuhi piawaian-piawaian ISO 9001:2008 untuk pengurusan kualiti; ISO 14001:2004 bagi pengurusan alam sekitar meliputi sebuah empangan dan tiga loji rawatan air; OHSAS 18001:2007 bagi kesihatan dan keselamatan pekerjaan; MS ISO/IEC 17025 bagi pengujian kimia makmal di Loji Rawatan Air Sungai Dua dan MS ISO/IEC 27001:2007 untuk keselamatan maklumat juga di Loji Rawatan Air Sungai Dua.

Yang dihormati Dato’-dato’, tuan-tuan dan puan-puan,

PBA Holdings Bhd melalui anak syarikatnya iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd sentiasa menitik-beratkan aspek keselamatan di semua lokasi dan premis operasinya di negeri Pulau Pinang ini. Sebagai syarikat bekalan air, ia telah dikategorikan sebagai SASARAN PENTING DAN KAWASAN LARANGAN oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Saya juga difahamkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, beberapa kawasan terutama loji saringan, kawasan empangan, rumah pam, sesalur agihan dan terusan air telah dikenalpasti sebagai Sasaran Penting dimana jika berlaku kerosakan ianya akan mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap ekonomi Negara atau Keselamatan Negara dan fungsi-fungsi kerajaan.

Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan serta fungsi syarikat ini yang membekalkan air iaitu salah satu daripada perkara asas dalam kehidupan kita semua.

Bagi memastikan tahap keselamatan di kawasan yang telah disytiharkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting (Pasukan Kawalan), pihak Syarikat iaitu PBAPP dikehendaki mengadakan satu Angkatan Keselamatan iaitu pasukan Polis Bantuan bagi menjaga kawasan-kawasan berkenaan.

Bagi mematuhi Arahan Tetap Sasaran Penting dan Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 tersebut, pihak kami telah mengadakan perbincangan awal dengan pegawai dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang untuk menyiapkan kertas kerja polis bantuan pada bulan Januari 2013.

PBAHB telah mengemukakan permohonan kepada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 3 Mei 2013 bagi mendapatkan kelulusan penubuhan Angkatan Keselamatan iaitu Unit Polis Bantuan Syarikat.

Pada 29 November 2013 pihak PDRM telah memberi kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan PBAHB.

Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada PDRM kerana meluluskan permohonan dalam tempoh yang singkat, iaitu tidak sampai setahun. Biasanya, tempoh kelulusan itu mengambil masa yang agak lama.

Saya juga difahamkan PBAHB adalah Syarikat air yang ke-empat mendapat kelulusan untuk menubuhkan Unit Polis Bantuan selepas Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS), Syarikat Air Darul Aman (SADA) Kedah dan Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS).

Pasukan polis bantuan juga berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ kepada PDRM selain peranan utamanya iaitu mencegah berlakunya jenayah di premis dan lokasi PBAHB. Bagaimanapun saya meminta agar sebagai pasukan beruniform, imej yang baik perlu dititik-beratkan agar kredibiliti sebagai polis bantuan sentiasa dipandang tinggi.

Saya berharap pasukan ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin, mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan.

Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada PBAHB kerana berjaya mewujudkan pasukan polis bantuan sendiri dan juga kepada pihak PDRM kerana memberi kelulusan dan hadir pada majlis pagi ini.

Diharap hubungan yang baik yang sedia terjalin di antara kedua-dua pihak iaitu PBAHB dan PDRM akan dikekalkan dan lebih erat pada masa hadapan.

Sekian terima kasih.

MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PEMBAIKAN 51 UNIT RUMAH PANGSA KOS RENDAH TAMAN SERULING EMAS, LOT 904, MUKIM 5, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN (SPS), PULAU PINANG

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Kenyataan Akhbar Oleh YAB Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang
Pada 22 Januari, 2014 Di Komtar, George Town
___________________________________________________________________

MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN PEMBELIAN DAN PEMBAIKAN 51 UNIT RUMAH PANGSA KOS RENDAH TAMAN SERULING EMAS, LOT 904, MUKIM 5, DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN (SPS), PULAU PINANG

Pembelian 51 unit Rumah Pangsa Kos Rendah di Taman Seruling Emas, Lot 904, Mukim 5, Daerah SPS merupakan antara inisitiaf Kerajaan Negeri untuk memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada rakyat Negeri Pulau Pinang dengan menyediakan lebih banyak rumah kos rendah di bawah Skim Sewa Beli kepada golongan yang memerlukan selaras dengan Bajet 2014 yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Negeri. Cadangan ini merupakan usahasama di antara Kerajaan Negeri dengan pemaju projek iaitu Syarikat Asas Dunia Berhad. Projek perumahan ini telah dibina pada tahun 1994 dan terdiri daripada dua (2) blok bangunan lima (5) tingkat dengan jumlah keseluruhan 360 unit. Blok A terdiri daripada 170 unit rumah dan Blok B terdiri daripada 190 unit rumah. Keluasan setiap unit adalah 51 meter persegi (548.96 kaki persegi) dan mempunyai dua bilik. Daripada 360 unit tersebut, sebanyak 309 unit rumah telah diduduki dan baki sebanyak 51 unit rumah masih kosong iaitu enam (6) unit di Blok A dan 45 unit di Blok B.  

Memandangkan cadangan ini dikemukakan atas dasar tanggungjawab sosial korporat (Corporat Social Responsibility (CSR)), maka perbincangan lanjut telah dibuat bersama Syarikat Asas Dunia Berhad. Hasil lawatan pada awalnya mendapati bahawa terdapat kerosakan pada unit-unit rumah tersebut khususnya pada bahagian bumbung. Kos keseluruhan yang perlu ditanggung oleh Kerajaan Negeri adalah berjumlah RM679,362.00. Selain itu, Kerajaan Negeri juga akan melengkapkan kesemua 51 unit berkenaan dengan kelengkapan asas seperti kipas dan lampu untuk memastikan keselesaan penghuni  bakal ditempatkan di perumahan tersebut dan kos yang terlibat adalah berjumlah RM71,000.00.
 
Sejurus selepas perjanjian pembelian dan pembaikan ditandatangani, pengurusan 51 unit rumah ini akan diserahkan kepada Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pengagihan dan penawaran akan dibuat oleh Jawatankuasa Pembersihan dan Peningkatan Mutu Pemilihan Perumahan (Selection Process Enhances Committees (SPECS)) untuk memastikan pengagihan dibuat secara adil dan telus kepada golongan yang memerlukan dengan diaudit bersama oleh syarikat perakaunan. Pemohon yang layak akan menandatangani perjanjian  bersama Kerajaan Negeri di bawah Skim Sewa Beli. Kadar sewa yang akan dikenakan adalah sebanyak RM100.00 sebulan dengan kos penyelenggaraan RM20.00 sebulan untuk 15 tahun.


LIM GUAN ENG

Not Just DAP But Chinese, Indian, Malay, Kadazans and Ibans Do Not Want A May 13 Incident, Only UMNO Is Issuing Such Threats To Play With The Fires Of Racial And Religious Hatred To Run Away From Their Responsibility For Price Hikes.

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

Press Statement By Penang Chief Minister and DAP Secretary-General Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 19.1.2014.
 
Not Just DAP But Chinese, Indian, Malay, Kadazans and Ibans Do Not Want A May 13 Incident, Only UMNO Is Issuing Such Threats To Play With The Fires Of Racial And Religious Hatred To Run Away From Their Responsibility For Price Hikes.


Whilst UMNO Penang must be condemned for living in the past and raising the threat of May 13 again, the real victim is Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak’s 1Malaysia. No one is surprised that 1Malaysia is rarely if ever mentioned nowadays by UMNO or BN.
 
Police Reports will be lodged by Penang DAP elected representatives against  Penang UMNO for their racist attacks against non-Malays and issuing threats such as ‘Because of DAP's leaders mouth, May 13, 1969 happened... Want some more?’. This threat is a tacit admission by UMNO that they caused the May 13 bloody riots in 1969 that caused the loss of thousands of innocent lives.
 
Penang UMNO had organised a demonstration in Seberang Jaya against a kangkung-theme flash mob by PKR Machang Bubuk assemblyperson Lee Khai Loon that they claimed ridiculed Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak for stating that kangkung price has gone down not gone up like other products. The 700-person rally by Penang UMNO was attended by UMNO Supreme Council member and Kepala Batas MP Reezal Merican (left) and Perkasa Penang leaders.
 
The state government has no problem with UMNO’s public demonstration against anyone as long as it is peaceful. We wish to remind the police to permit similar peaceful demonstrations by PR in future. The UMNO rally quickly turned racial when DAP’s top leaders were targetted even though Lee Khai Loon is from PKR. Is DAP an easier and softer target for UMNO because we are Chinese unlike PKR top leaders like Datuk Seri Anwar Ibrahim who are Malays? 
 
Police reports against top Penang UMNO leaders for threatening public peace and harmony as well as seditious remarks will be made, not in the expectation of any action by the Attorney-General Chambers, but to send a strong signal that neither the Penang state government and DAP nor the people will bow down to UMNO’s threats. Not just DAP but Chinese, Indian, Malay, Kadazans and Ibans do not want a May 13 Incident, only UMNO is issuing such threats to play with the fires of racial and religious hatred to run away from their responsibility for price hikes.
 
UMNO is in a vulnerable position in Penang because Penang PR state government is the only state government in Malaysia that did not implement any price hikes in local services under its control. Local assessment, quit rent, business licenses fees and water tariffs were not increased unlike BN’s increasing sugar, TNB tariffs, petrol and highway tolls. Corruption has gone from bad to worse.
 
To avoid BN’s sole responsibility for the price hikes and corruption, UMNO has no choice but to stoke the fires of religious and racial hatred against non-Muslims and non-Malays to maintain their grip on the Malay vote.  UMNO must be naïve if they think that the Malays are so gullible to believe UMNO’s extremist rhetoric, when price hikes continue despite UMNO’s rallies and do not lighten the financial burden faced by the people.
LIM GUAN ENG

-- BM version --

Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng di Komtar, George Town Pada 19.1.2014
—————————————————————————
Bukan Hanya DAP Tetapi Melayu, Cina, India, Kadazan, Dan Iban Tidak Mahu Tragedi 13 Mei, Hanya UMNO Mengeluarkan Ancaman Demikian Untuk Memainkan Api Perkauman Dan Agama Bagi Mengelak Dari Bertanggungjawab Terhadap Kenaikan Harga Barangan
—————————————————————————
Meskipun UMNO Pulau Pinang mesti dikutuk kerana masih hidup dalam masa lalu dan memainkan ancaman 13 Mei sekali lagi, mangsa sebenar adalah gagasan 1Malaysia Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka tiada siapa yang terkejut apabila 1Malaysia kini amat jarang jika pun masih disebut hari ini oleh UMNO atau BN.
 
Laporan polis akan dibuat oleh wakil rakyat DAP Pulau Pinang terhadap UMNO Pulau Pinang yang melakukan serangan perkauman kepada bukan Melayu dan mengeluarkan kenyataan seperti ‘Kerana mulut pemimpin DAP, 13 Mei 1969 berlaku ... Mahu lagi?’ Ancaman ini adalah satu pengakuan yang tersirat oleh UMNO bahawa mereka adalah penyebab tragedi berdarah 13 Mei 1969 yang menyebabkan kehilangan beribu nyawa tidak berdosa.
 
UMNO Pulau Pinang telah mengadakan demonstrasi di Seberang Jaya membantah flash mob tema-kangkung oleh ADUN PKR Machang Bubuk Lee Khai Loon yang kononnya mempersendakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sebelum itu menyatakan bahawa harga kangkung telah turun dan tidak meningkat sepertimana barangan lain. Perhimpunan 700 orang UMNO Pulau Pinang itu telah dihadiri oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO dan Ahli Parlimen Kepala Batas Reezal Merican serta pemimpin Perkasa Pulau Pinang.
 
Kerajaan negeri tidak ada masalah dengan demonstrasi awam UMNO terhadap sesiapa sahaja asalkan dalam keadaan aman. Kami ingin mengingatkan pihak polis untuk membenarkan demonstrasi aman yang sama oleh PR pada masa akan datang. Perhimpunan UMNO cepat bertukar perkauman apabila pemimpin tertinggi DAP telah menjadi sasaran sedangkan Lee Khai Loon dari PKR. Adakah DAP menjadi sasaran mudah UMNO kerana pimpinan tertinggi kami adalah orang Cina, tidak seperti pemimpin tertinggi PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang Melayu?
 
Laporan polis terhadap pemimpin UMNO Pulau Pinang kerana mengancam keamanan dan keharmonian awam dan juga kenyataan berunsur hasutan akan dibuat, tanpa mengharapkan apa-apa tindakan oleh Jabatan Peguam Negara, tetapi untuk menghantar isyarat yang jelas bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan DAP mahupun rakyat kebanyakan akan tunduk kepada ancaman UMNO. Bukan sahaja DAP tetapi Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban tidak mahu peristiwa 13 Mei, hanya UMNO mengeluarkan ancaman tersebut dan bermain dengan api perkauman dan agama bagi mengelak daripada bertanggungjawab terhadap kenaikan harga.
 
UMNO berada dalam kedudukan rapuh di Pulau Pinang kerana Kerajaan PR Pulau Pinang adalah satu-satunya kerajaan negeri di Malaysia yang tidak melaksanakan sebarang kenaikan harga dalam perkhidmatan tempatan di bawah kawalannya. Cukai tafsiran, cukai tanah, bayaran lesen perniagaan dan tarif air tidak meningkat seperti yang dilakukan oleh BN terhadap gula, tarif TNB, petrol dan lebuhraya tol. Rasuah pula semakin parah.
 
Bagi mengelakkan daripada bertanggungjawab terhadap kenaikan harga dan rasuah, UMNO tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyemarakkan api kebencian agama dan kaum terhadap orang bukan Islam dan bukan Melayu bagi mengekalkan cengkaman mereka ke atas undi orang Melayu. UMNO pasti naif jika mereka berfikir orang Melayu begitu mudah mempercayai retorik UMNO yang melampau, sedangkan harga barangan terus meningkat, dan demonstrasi UMNO gagal meringankan beban kewangan yang dihadapi oleh rakyat.


LIM GUAN ENG

-- CN version --

槟州首席部长兼民主行动党秘书长林冠英於2014年1月19日在乔治市光大发表文告:
—————————————————————————
民主行动党不愿再见513事件重演,即便是华裔、印裔、巫裔、卡达山、伊班同胞也一样,但,偏偏唯有巫统一直处心积虑地炒作这课题,玩弄种族及宗教之间的憎恨之火,企图在百物腾涨的今天,逃脱他们该负起的责任。
—————————————————————————
槟州巫统必须遭受谴责,因为这些人仿佛还活在过去,三番四次以513事件来恐吓人们,让首相拿督斯里纳吉的一个马来西亚成为真正的受害者。所以,我们并不惊讶为何今天巫统或国阵鲜少提起一个马来西亚。


针对槟巫统种族主义式地攻击非巫裔,同时发出“因为民主行动党领袖的嘴巴,才会发生1969年的513事件……还要再让它发生一次吗?”的恐吓一事,槟州民主行动党的民代将会报警处理。这种恐吓无疑是巫统默认了1969年513的血腥暴动是因他们而起,並造成了上千条无辜人命的牺牲。

 
因为公正党籍的马章武莫区州议员李凯伦日前发起了“蕹菜快闪”,槟州巫统在威省动员示威,抗议李凯伦等嘲笑首相拿督斯里纳吉。700名出席者包括了巫统的最高理事会成员、甲抛峇底区国会议员理查马利甘及土权的领袖等。


对于巫统的和平抗议行动,槟州政府并无异议。我们要提醒警方,希望下次民联举办类似的请愿活动时,警方也要给予同样的批准。巫统的这次抗议活动,本是针对公正党籍的李凯伦,但很快地焦点转至民主行动党的高层领袖,接着,活动就被种族化了。这是不是因为行动党的领袖是华裔,不像人民公正党的最高领导人是巫裔的安华,所以我们才会轻而易举地成为巫统攻击的目标?

 
我们将会针对槟州巫统领袖威胁公共秩序及和谐,并且煽动一事报警处理。我们不期待总检察署会采取任何行动,但,我们希望传递一个重要的讯息:不管是槟州政府、民主行动党,或是人民,没有人会屈服於巫统的威胁。民主行动党不愿再见513事件重演,即便是华裔、印裔、巫裔、卡达山、伊班同胞也一样,但,偏偏唯有巫统一直处心积虑地炒作这课题,玩弄种族及宗教之间的憎恨之火,企图在百物腾涨的今天,逃脱他们该负起的责任。
 
巫统在槟州的地位是不利的,因为槟州民联政府是当前马来西亚唯一没有在地方服务项目涨价的州属。门牌税、土地税、商业执照和水费都没有涨价,不想国阵调涨白糖、电费、汽油及大道过路费。贪污腐败也更是严重。


为逃避价格上涨及贪污问题日益严重的责任,巫统别无他选,只有煽动宗教及种族之间的憎恨之火,把矛头指向非穆斯林及非马来人,以求保住马来基本盘。若巫统以为这样极端的言辞就能蒙骗马来人,那未免也过于天真,因为这样並不会减轻人民所面对的财务负担。


林冠英

The Penang Chief Minister YAB Lim Guan Eng will be visiting Shanghai, China from 19 th – 20 th January 2014.

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

20th January 2014
Press Statement by Cheong Yin Fan 
Press Secretary to Chief Minister of Penang
 
The Penang Chief Minister YAB Lim Guan Eng will be visiting Shanghai, China from 19 th – 20 th January 2014.


The purpose of the trip is to visit Shanghai based corporations to enhance better working relationship between the state government and these companies. This visit is a follow-up visit from the previous investment trip by investPenang to Shanghai. This investment trip will promote Penang as an alternative investment location of choice to other MNC investors based in Shanghai and focus on their investment overseas.
 
While in Shanghai, the Chief Minister will pay courtesy calls to various Shanghai based companies such as Sandisk, the global leader in flash memory storage solutions; Quanta Computer, the largest notebook computer ODM company in the world. The Chief Minister will lead the delegation and meet senior executives of these companies.
 
The Chief Minister will be accompanied by Dato' Lee Kah Choon,  investPenang executive committee chairman, Ms. Loo Lee Lian, General Manager of investPenang, Mr. Wong Kim Fei, Special Officer to the Chief Minister.
 
 
Released by:
 
 
 
(Cheong Yin Fan)
Press Secretary to Chief Minister of Penang


 槟州首席部长新闻秘书张燕芬于2014年1月20日在槟城乔治市发表的声明:


槟州首席部长林冠英于2014年1月19日至20日官访中国上海。


此次访问以上海为基础的公司,旨在加强州政府与这些公司之间的合作关系。这也是过去投资槟城到访上海招商多次后的跟进访问。今次的招商行程,主要是对在上海的跨国企业,促销槟城作为投资首选地。


在上海的行程中,首长也将拜会数间位于上海的公司,如闪存储存方案(flash memory storage solutions)的全球领导者闪迪(Sandisk)、全球最大的笔记本电脑原始设计制造商(ODM)广达电脑(Quanta Computer)。首长将率领代表团,会见这些公司的高级执行人员。
 
此行陪同首长者,包括投资槟城执行委员会主席拿督李家全、投资槟城总经理吕丽莲及首长特别助理黄剑飞。


首长新闻秘书
张燕芬