MAJLIS PERBARISAN PEMAKAIAN PANGKAT & LOGO POLIS BANTUAN PBAHB

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

 

UCAPAN KETUA MENTERI PULAU PINANG

MAJLIS PERBARISAN PEMAKAIAN PANGKAT & LOGO POLIS BANTUAN PBAHB
PADA 15 JANUARI 2015

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PBAHB kerana menjemput saya ke Majlis Sambutan Perbarisan Pemakaian Pangkat dan Logo Polis Bantuan PBAHB pada pagi ini. Saya turut mengalu-alukan kehadiran Yang Dihormati Commisioner Police Dato’ Wira Abd Rahim bin Hj Hanafi, Ketua Polis Pulau Pinang yang akan menyempurnakan pemakaian pangkat dan logo anggota Polis Bantuan sebentar nanti.


Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada lapan orang yang dinaikkan pangkat kepada Sarjan, 24 orang sebagai Koperal dan 10 orang Konstabel sebentar lagi .

Masa berlalu pantas dan kini Pasukan Polis Bantuan PBAHB sudah setahun ditubuhkan. Saya masih ingat ketika hadir pada Majlis Penyerahan Sijil Kelulusan Penubuhan Polis Bantuan ini pada penghujung tahun 2013.

Saya kira PBA Holdings Bhd melalui anak syarikatnya iaitu Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd sentiasa menitik-beratkan aspek keselamatan di semua lokasi dan premis operasinya di negeri Pulau Pinang ini. Sebagai syarikat bekalan air, ia telah dikategorikan sebagai SASARAN PENTING DAN KAWASAN LARANGAN oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

Saya juga difahamkan, mengikut Arahan Tetap Sasaran Penting di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972, Syarikat ini diletakkan di bawah kategori KEUTAMAAN 1 iaitu sebagai Sasaran Penting dimana jika berlaku kerosakan ianya akan mengakibatkan kesan-kesan amat buruk terhadap ekonomi Negara atau Keselamatan Negara dan fungsi-fungsi kerajaan.

Seperti apa yang berlaku di Pantai Timur, terutamanya di negeri Kelantan baru-baru ini iaitu pada akhir tahun lalu, banjir terburuk dalam sejarah negara, yang mana kini ia masih berada di dalam fasa pemulihan banjir.

Dalam hal ini juga saya sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah PBAHB ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada kumpulan syarikat PBAHB kerana menjadi satu daripada syarikat prihatin, yang bukan sahaja menyumbang barang-barang keperluan untuk mangsa banjir di sana, tetapi juga turut menghantar bantuan lain iaitu seperti lori tangki, kakitangan dan juga pasukan Rejimen Pakar Pengendalian Air ke-60, Rejimen Askar Jurutera Diraja (RAJD) skuadron Pulau Pinang dari syarikat ini untuk sama-sama berganding bahu membantu rakan-rakan dari Air Kelantan Sdn Bhd untuk memulihkan bekalan air serta membantu membersihkan beberapa sekolah di Kuala Krai yang teruk terjejas baru-baru ini.

Saya sendiri berkesempatan melihat sendiri secara dekat aktiviti yang dijalankan mereka pada Jumaat lepas di Kuala Krai, Kelantan. Mereka bertungkus lumus melaksanakan tugas yang digalas di bahu mereka sebaik mungkin. Saya difahamkan pasukan ini sudahpun kembali semula ke Pulau Pinang dan akan bersedia ke sana lagi pada bila-bila masa jika keadaan memerlukan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

PBAHB telah mengemukakan permohonan kepada pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 3 Mei 2013 bagi mendapatkan kelulusan penubuhan Angkatan Keselamatan iaitu Unit Polis Bantuan Syarikat dan ia telah diluluskan pada 29 November 2013.

Saya difahamkan pasukan ini mempunyai kekuatan ahli seramai 44 orang. Empat kumpulan telah menjalani latihan sama ada di Pusat Latihan Pasukan Gerakan Am (PLPGA) atau di Pusat Latihan Polis sepanjang tempoh penubuhan. Kekuatan anggota akan terus ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kewangan syarikat.

PBAHB adalah Syarikat air yang ke-empat yang menubuhkan Unit Polis Bantuan selepas Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS), Syarikat Air Darul Aman (SADA) Kedah dan Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS).

Pasukan polis bantuan juga berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ kepada PDRM selain peranan utamanya iaitu mencegah berlakunya jenayah di premis dan lokasi PBAHB. Bagaimanapun saya meminta agar sebagai pasukan beruniform, imej yang baik perlu dititik-beratkan agar kredibiliti sebagai polis bantuan sentiasa dipandang tinggi.

Walaupun kes jenayah di sekitar lokasi dan premis PBAHB tidaklah ketara, pasukan polis bantuan adalah lebih berkesan daripada pengawal keselamatan kerana kuasa-kuasa dan tanggungjawab yang lebih yang dipikul oleh pasukan polis bantuan.

Saya berharap pasukan ini dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaik mungkin, mengikut bidang kuasa yang telah diluluskan. Mereka perlu sedar bahawa kuasa mereka hanya terletak di premis dan lokasi syarikat sahaja dan bukan lebih daripada itu.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada anggota-anggota yang akan dipakaikan pangkat mereka pada hari ini, dan kepada PBAHB, tahniah juga sempena setahun penubuhan pasukan polis bantuan PBAHB.

Terima kasih dan selamat sejahtera.

 

 

 

The Mask Of Impartiality And Fairplay Has Dropped Once Again Following The Failure To Arrest Dr Mashitah Ibrahim Under The Sedition Act. (EN/BM/CN)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

 

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 15.1.2015.

The Mask Of Impartiality And Fairplay Has Dropped Once Again Following The Failure To Arrest Dr Mashitah Ibrahim Under The Sedition Act, Proving That Both BN And The Inspector-General Of Police Practices Selective Investigation In Investigating UMNO Leaders And Those Opposed To UMNO.

The mask of impartiality and fairplay has dropped again following the failure to arrest former UMNO Deputy Minister Dr Mashitah Ibrahim under the Sedition Act, proving that both BN and the Inspector-General Of Police(IGP) Tan Sri Khalid Abu Bakar practices selective investigation in investigating UMNO leaders and those opposed to UMNO.I had asked the IGP to give full public accountability why the police failed to arrest Dr Mashitah Ibrahim for her inflammatory lies during the UMNO General Assembly that the Chinese community in Kedah had burned the Quran in a prayer ritual.

If the IGP is sincere and serious in his commitment towards maintaining multi-racial harmony, then he should deal with all sedition cases equally. If he can arrest human rights activist Eric Paulsen, why then not arrest Dr Mashitah?  The IGP’s explanation is that Mashitah’s case is different as she was investigated under Section 505(b) of the Penal Code and it is a non-arrestable case and as such she cannot be arrested.

To avoid being confirmed as practicing double-standards, why is Dr Mashitah being investigated under a lesser offence in Section 505(b) of the Penal Code which attracts a sentence of only 2 years imprisonment, a fine or both; as compared to the more serious offence under the Sedition Act which attracts a sentence of 3 years imprisonment, a RM5000 fine or both. And as the IGP mentioned, a person can be arrested under the Sedition Act but not under section 505(b) of the Penal Code?

Why such double-standards between Eric Paulsen and Dr Mashitah? Has what Dr Mashitah has said less serious than that done by Ereic Paulsen? What is most disturbing is Dr Mashitah Ibrahim’s lies raised in an inflammatory and provocative manner in falsely blaming the Chinese community in Kuala Kedah had burned the Quran, page by page during a prayer ritual, when the Kedah Menteri Besar had denied this in an earlier statement before her UMNO speech. The Kedah Menteri Besar had said that the Quran was not burnt but torn by a Malay Muslim who was mentally unbalanced and sent to hospital for treatment.

The IGP should not put on the same mask to hide the failure of the Minister of Home Affairs Datuk Seri Zahid Hamidi to explain why Zahid vouched unsolicited, for the integrity and character of gambling kingpin Paul Phua to try to secure Paul Phua’s release from the FBI. Both BN and the IGP’s masks have fallen, by practicing selective prosecution and investigations when it involves those who support BN and those against BN. Is BN trying to distract attention from the failure of the Federal government to deal effectively with the recent national flood crisis and the numerous scandals such as 1MDB and trillions of ringgit lost from illicit funds and corruption?

LIMGUAN ENG

 

-- BM Version --

Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town Pada 15.1.2015.

Topeng Kesaksamaan dan Keadilan Terlucut Sekali Lagi Berikutan Kegagalan Menahan Dr Mashitah Ibrahim di bawah Akta Hasutan, Lantas Membuktikan BN dan Ketua Polis Negara Mengamalkan Siasatan Terpilih Dalam Menyiasat Pemimpin UMNO dan Mereka yang Menentang UMNO.

Topeng kesaksamaan dan keadilan terlucut sekali lagi berikutan kegagalan menahan bekas Timbalan Menteri Dr Mashitah Ibrahim di bawah Akta Hasutan, lantas membuktikan BN dan Ketua Polis Negara (KPN), Tan Sri Khalid Abu Bakar mengamalkan siasatan terpilih dalam menyiasat pemimpin UMNO dan mereka yang menentang UMNO. Saya telah meminta KPN untuk memperjelaskan dengan penuh mengapa polis gagal menahan Dr Mashitah Ibrahim atas penipuan jahat beliau ketika Perhimpunan Agung UMNO bahawa komuniti Cina di Kedah membakar Al-Quran dalam satu ritual agama.

Jika Ketua Polis Negara ikhlas dan serius dalam komitmennya ke arah mengekalkan keharmonian pelbagai kaum, maka beliau harus menangani semua kes hasutan dengan saksama. Jika beliau boleh menangkap aktivis hak asasi manusia Eric Paulsen, kenapa tidak menangkap Dr Mashitah? Penjelasan KPN adalah kes Mashitah berbeza kerana beliau disiasat di bawah Seksyen 505 (b) Kanun Keseksaan dan ia adalah kes yang bukan membolehkan tangkapan dan oleh itu Dr Mashitah tidak boleh ditahan.

Bagi membuktikan lagi betapa KPN memilih bulu, mengapa Dr Mashitah disiasat di bawah kesalahan yang lebih ringan dalam Seksyen 505 (b) Kanun Keseksaan yang hanya membawa hukuman 2 tahun penjara, denda atau kedua-duanya; berbanding dengan kesalahan yang lebih serius di bawah Akta Hasutan yang membawa hukuman 3 tahun penjara, denda RM5000 atau kedua-duanya. Dan sebagai dinyatakan Ketua Polis Negara, seseorang itu boleh ditangkap di bawah Akta Hasutan tetapi tidak di bawah seksyen 505 (b) Kanun Keseksaan?

Mengapa wujud dwi-standard antara Eric Paulsen dan Dr Mashitah? Adakah apa yang Dr Mashitah katakan kurang serius daripada yang dilakukan oleh Eric Paulsen? Apa yang paling membimbangkan adalah pembohongan Dr Mashitah Ibrahim dibangkitkan secara jahat dan provokatif dengan secara sembarangan menuduh masyarakat Cina di Kuala Kedah membakar al-Quran, lembaran demi lembaran semasa upacara agama, sedangkan Menteri Besar Kedah sendiri telah menafikan tuduhan ini dalam satu kenyataan yang lebih awal. Menteri Besar Kedah berkata Al-Quran tidak terbakar tetapi dikoyakkan oleh seorang Melayu Islam yang mempunyai masalah mental dan dihantar ke hospital untuk rawatan.

Ketua Polis Negara tidak perlu memakai topeng yang sama untuk menyembunyikan kegagalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menjelaskan mengapa Zahid memberi pengesahan tanpa diminta, akan integriti dan perwatakan raja judi Paul Phua sebagai cubaan membebaskan Paul Phua dari FBI . Kedua-dua topeng BN dan KPN telah terlucut, dengan mengamalkan pendakwaan dan penyiasatan terpilih apabila melibatkan antara mereka yang menyokong BN dan mereka yang menentang BN. Apakah BN cuba mengalihkan perhatian daripada kegagalan kerajaan Persekutuan untuk menangani secara berkesan krisis banjir negara baru-baru ini dan banyak skandal seperti 1MDB dan trilion ringgit hilang akibat dana haram dan rasuah?

LIM GUAN ENG

-- CN Version --

槟城州首席部长林冠英于2015115日在乔治市光大发表的文告

既然无法逮捕玛斯达依布拉欣医生,所谓不偏袒及公平的假面具终于被揭开,证明国阵及全国总警长在调查巫统领袖及反对巫统人士的时候,作出选择性调查。

既然无法逮捕玛斯达依布拉欣医生,所谓不偏袒及公平的假面具终于被揭开,证明国阵及全国总警长在调查巫统领袖及反对巫统人士的时候,作出选择性调查。我较早前已经要求全国总警长公开回答警方为何无法逮捕作出煽动谎言的玛斯达医生,她在巫统大会的时候诬蔑吉打华社在祭拜仪式中焚烧可兰经。

如果全国总警长是诚心及严肃看待其欲维护多元种族和谐的承诺,那他应该公平的对待所有的煽动案件。若他可以逮捕艾立保森,为何不能逮捕玛斯达医生?根据全国总警长的解释是玛斯达的案件,分别在于此案在刑事法典505b)条文之下被调查,而且这是不必遭逮捕的案件,因此玛斯达不能被捕。

全国总警长不是曾说过任何煽动的人士可以在煽动法令下被逮捕吗?但却不是如今的505b)条文。既然如此,为了避免双重标准,我们不禁要问为什么玛斯达医生可以在刑责较轻的刑事法典505b)条文之下被调查,此刑罚最高刑责只判监禁2年或罚款或两者兼施,反而不是最高刑责3年监禁、罚款5000令吉或两者兼施的煽动法令?

为何在艾立保森与玛斯达医生之间存在这样的双重标准?是因为玛斯达的言论不比艾立保森的言论来得严重吗?更让人困扰的是,在玛斯达医生于巫统大会诬蔑瓜拉吉打的华社在祭拜仪式一张张焚烧可兰经之前,吉打州务大臣已经声明是一名精神有问题的马来穆斯林在撕破可兰经,并非焚烧,而且已经送往医院治疗。但是,玛斯达医生还一意孤行作出此煽动与挑衅的谎言。

这就跟内政部长无法解释为何堂堂一个内政部长自愿为赌王潘惠生书信作证,好让潘惠生从美国联邦调查局中获释一样,全国总警长别再躲在同一个面具之下。因为采取选择性检控及调查分别对待支持国阵与反对国阵的人士,无论是国阵还是全国总警长的假面具已经被揭开。国阵如今是否还在因为联邦政府无法应付全国水灾的危机、一马基金的丑闻、数兆令吉的黑金外流及贪污,尝试转移焦点?

林冠英

 

PENANGGUHAN PELAKSANAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN ATAU GOODS AND SERVICES TAX (GST)

Posted in Dari Meja Ketua Menteri

PSUKPP/21/0353/20 Klt.4 (3)
13 Januari, 2015


YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak

Menteri Kewangan Malaysia

Kompleks Kementerian Kewangan

No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62592 PUTRAJAYA

Yang Amat Berhormat Dato’ Sri,

PENANGGUHAN PELAKSANAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN ATAU GOODS AND SERVICES TAX (GST)


Dengan hormatnya kami ingin memaklumkan kepada YAB Dato’ Sri bahawa suatu ketetapan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang pada Mesyuarat Kedua Penggal Kedua tanggal 14 November 2014 seperti berikut:

Bahawa DUN Pulau Pinang mendesak Kerajaan Persekutuan untuk menangguhkan perlaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) yang bakal dilaksanakan pada
1 April 2015 sehingga negara kita mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi memandangkan pelbagai masalah dan implikasi buruk terhadap rakyat jelata serta negara belum bersedia untuk menghadapi inflasi yang semakin tidak terkawal di Malaysia;


Bahawa DUN Pulau Pinang berpendapat bahawa cukai GST adalah satu cukai yang regresif yang bukan sahaja lebih membebankan golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah, malahan golongan miskin yang terpaksa hidup dengan keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Perlaksanaan cukai GST bahkan sudah jatuh ditimpa tangga;


Bahawa DUN Pulau Pinang menegaskan bahawa perlaksanaan cukai GST hanya merupakan jalan mudah kepada Kerajaan Persekutuan yang gagal dalam mengurus ekonomi negara khasnya dalam usaha membanteras rasuah, ketirisan dan pemborosan. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan perlu tumpu kepada usaha dalam urustadbir yang cekap, akauntabiliti dan telus agar penyelewangan tidak berlaku dan bukannya menjadikan rakyat di akar umbi sebagai kambing hitam; dan


Bahawa DUN Pulau Pinang sangat memahami akan kesulitan dan beban kos sara hidup rakyat yang kian hari kian meningkat sejak GST diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan tahun lepas. Semua sektor akan terjejas dengan perlaksanaan GST. Kami komited akan sentiasa berjuang bersama rakyat untuk menjamin kesejahteraan semua rakyat Pulau Pinang serta menjadi negeri ini sebagai sebuah negeri tanpa GST.

2. Kesan negatif daripada pelaksanaan GST telah melandai beberapa sektor, khususnya industri perdagangan kecil seperti kedai runcit dan kedai ubat tradisional. Malah, terdapat sekurang-kurangnya tiga (3) buah kedai runcit yang beroperasi puluhan tahun di pekan kecil dalam kawasan Parlimen Balik Pulau (yang kini diwakili oleh YB Timbalan Menteri Kesihatan) akan gulung tikar atau menghentikan perniagaan kerana sukar memenuhi syarat-syarat GST.


3. Oleh kerana pelaksanaan GST masih diharungi oleh persoalan apa yang boleh dan tidak dikecualikan serta mempunyai jawapan berbeza-beza yang mana akan menambahkan kos pengurusan, sekaligus membebankan peniaga-peniaga kecil, maka adalah wajar ianya ditangguhkan untuk suatu tempoh waktu sehingga semua kemusykilan ini dapat diperjelaskan.


4. Di samping itu, adalah perlu had 'threshold' jumlah jualan dikenakan GST dinaikkan daripada RM500,000.00 kepada RM2 juta setahun, demi membantu peniaga kecil. Pada masa yang sama, penurunan nilai matawang ringgit Malaysia menjadikan 'threshold' RM500,000.00 nilai jualan setahun mudah dicapai oleh peniaga kecil dan sekaligus membebankan serta menjejaskan mereka.


5. Pengguna bukan peniaga, maka oleh itu tidak boleh didaftar dengan GST, juga harus dibantu dengan membolehkan mereka membuat tuntutan balik. Misalnya, semua penggunaan perkhidmatan bank akan dikenakan GST tetapi ianya tidak dapat dituntut balik oleh mereka yang bukan peniaga dan tidak berdaftar dengan Jabatan Kastam. Pengguna tersebut harus diberikan pilihan untuk berdaftar, demi menuntut balik GST daripada caj barangan atau perkhidmatan seperti caj bank.


6. Semoga YAB Dato’ Sri boleh mempertimbangkan permintaan ini, bukan sahaja untuk rakyat Pulau Pinang tetapi juga bagi meringankan beban kewangan mangsa-mangsa bencana banjir di Pantai Timur. Memandangkan pelaksanaan GST diakui sendiri oleh YAB Dato’ Sri akan menaikkan kos hidup rakyat, maka adalah perlu ianya ditangguhkan semasa rakyat menghadapi kesusahan dan kesukaran ini untuk rakyat.


Sekian, terima kasih.

Yang ikhlas,

(LIM GUAN ENG)
Ketua Menteri Pulau Pinang

=================================================

PSUKPP/21/0353/20 Klt.4 (3)

2015年1月13日


致尊贵的首相拿督斯里纳吉,


恳请展延推行消费税(GST)

在此向尊贵的首相拿督斯里纳吉报告,槟城州议会已经在2014年11月14日的第二期第二次州议会中通过一项动议如下:


槟城州议会呼吁联邦政府展延于2015年4月1日实施消费税,待我国成为高收入的先进国之后再实行。原因是该消费税为还没准备好的人民及国家带来问题极不好的影响,让马来西亚面对难以控制的通货膨胀。

槟城州议会认为消费税是一项倒施逆行的税务,将不只加重中低收入群的负担,更加让贫穷群体生活在有一餐没一餐的困苦之中。消费税的实施将会带来一连串的连锁效应。

槟城州议会强调,实施消费税只不过是联邦政府在无法消灭贪腐、阻止纰漏与浪费及管理国家经济失败之后所走的捷径。因此,联邦政府必须专注在能干、公信、透明的管理之上,以防止滥权,而不是白狗偷吃黑狗当灾,拿人民来当待罪羔羊。

槟城州议会深感体会人民在去年联邦政府提出消费税之后,生活负担已经日益艰难,各行各业将受到消费税的影响。我们承诺将为了槟城人民的福祉与人民一起斗争,期望能让槟城成为一个没有消费税的州属。


2. 实施消费税的负面冲击已经在好几个行业里显现,特别是在小生意如杂货店及传统药材店。很不幸的,副卫生部长的浮罗山背国会选区就有至少3家经营数十年的杂货店,因为难以符合消费税的条例,被迫“执笠”或“拉下帷幕”结束营业。

3. 由于消费税仍然存在多项豁免与否的疑问,而且产生众说纷纭的答案,这无疑将提高管理成本,加重小商家的负担。因此消费税有必要展延,以理清众多的模湖地带。

4. 另外,消费税理应将征税标准从每年50万令吉营业额,提高到每年200万令吉营业额,以协助小商家。须知,马币贬值,将让小商家很容易就达到每年50万令吉营业额的底线,加重小商家的负担,影响生计。

5. 非商家的个人消费者,因为无法登记消费税,因此有必要协助个人消费者获得缴交消费税的税务回扣。例如使用银行服务的消费者,被征收消费税,但因为是个人非商家无法向关税局登记,无法取得税务回扣。个人消费者理应获得登记消费税的选择,以便让他们能在产品消费及使用银行服务之后获得税务回扣。

6. 恳请首相您能考量这项要求,这不只是为了槟城人民福祉而以,同时也减东海岸大水灾灾民的财政重担。有鉴于,首相您也承认消费税将提高人民的生活开支,因此,在人民仍处在水深火热当中之际,消费税有必要展延。

请钧座惠允赐复。

颂祺。

林冠英
槟城州首席部长